GAZETE
DERGİ
KİTAP
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)

   
 BÜTÜN KURUMLARIN KENDİNE ÖZGÜ BİR KİMLİĞİ VARDIR.  KURUM  KİMLİĞİ PERSONELİN DUYGUSAL OLARAK KENDİSİNE BAĞLANDIĞI DEĞERLER, FELSEFE VE KURUMSAL BİLİNÇDİR.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • ANALİTİK
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ

EKOSİSTEM  EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL
DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

 

 

 


HAYRET  MUCİZE VE  ŞAŞKINLIK

 
Hayran Olmak, tereddüt etmek; ölçünmek, düşünmek; acibe, keramet, merak etmek, şaşkınlık, Harika,


Mucize (tansık) ,Mucize. Mucizeler yaratan Kimse. Dahi.Büyük  olay    olayinsanları hayran birakan ve doga ustu sayılan olay. doğaüstü olay...
yaradan  tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır.
doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz.

Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur.
bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır.
büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar
Evrende
doğal ve toplumsal yasalara
aykırı
hiç bir
olgu ve
olay
yoktur.


EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ
Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

 nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU             Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI            Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ     : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI            : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI      : Sürdürecek anlamına gelmez.


 

"Küçük düşünenler kişilerle,   normal düşünenler olaylarla, 
büyük düşünenler
fikirlerle uğraşır."
Kritik-analitik düşünme: Bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek, ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve değerlendirmektir.  . Bunun için:Sahip olunan bilgiyi analiz etmek çok önemlidir.Verilerden bir sentez oluşturmak gerekir.Sonra da bunları değerlendirip bir neticeye ulaşmak önemlidir. 
 
İNTERNET  EXPLORER 8  KULLANIYORSANIZ..   GÖRÜNÜMÜ DÜZELTMEK İÇİN; ARAÇLAR MENÜSÜNDEN - UYUMLULUK  GÖRÜNÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ..
-KİTAP  
-KİTAPLIK 
-KÜTÜPHANE
  EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL
5 n 1 k  
Ne? 
Nerede? 
Nezaman ?      NEDEN? (SORUN)  
NASIL? (ÇÖZÜM)    
Kim?

bir kez olan olay , benzerleri tekrarlanan olgu
dur.
 
 
 
 
GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.  

 


 


 http://hayret3.tr.gg/
E-KITAP.htm

http://www.
devletarsivleri.gov.tr/
Forms/
pgArchiveMain.aspx

http://www.tuik.gov.tr/
Start.do

http://www.
mkutup.gov.tr/

İNTERNET :
 - Bilgi
- Haber
- Dosya 
 - Mal alışverişi
Site  Haritası 
- Linkler 
- Menüler 
- Alt Programlar 
- Entegrasyonlar
 -  Modüller
 
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ


PROBLEM:
Problem
Cümlesi

Problem
Durumu

Alt Problemler

Denenceler  

Sayıltılar  

Tanımlar 

Sınırlamalar 
   

 İLGİLİ
KAYNAKLAR
YÖNTEM
Araştırma
Yöntemi
Evren

Örneklem 

Veri
Toplama 
Teknikleri

Çözümleme Yöntemleri  

BULGULAR
SÜRE VE

MALİYET
KAYNAKLAR
  
EKLER
 
 
NİTELENDİRME
VE

KARŞILAŞTIRMA 
OLMADAN 
KAVRAM VE ANLAM  OLMAZ...
 
Problemin Tanımlanması, Betimleme
(Tasvir Etme)
,
Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları.
 
araştırma,
geliştirme,
pekiştirme, d
eğerlendirme
Bereket, kanaat,
edep, asayiş
 
 
insan,
çevre,
malzeme,
yöntem,
yönetim,
ölçülebilirlik,
 
kalıtım zaman cevre .     
insan
iletişim alanı cevre,
yetenek,
bellek,
muhakeme, algılama,
düşünce
 
 
Kendini tanıma, kendine güven,
bilgi üretme,
eleştirel olma, bariyerleri
kaldırma, yaratıcı olma,
 
ıihtiyaç, güdü,
dürtü, davranış
Bilgi beceri
görüş tutum
davranış
FIKIH  - KELAM - HADİS - TEFSİR
 : ;(  )…anla, planla, sor, izle, paylaş…
Anla, yorumla,
genelle, anlat
 Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir
İlgi, bilgi, saygı,
yetenek hoşgörü,
anlayış…
Davranışlar
( eğitim)
 
 
Fıtrat, Kader ve İrade Üçgeninde İnsan
İlim, kader, akıl, erdem… 
 
İleti, deşifre,
aktar algıla
 
dikkat ilgi, istek, aksiyon…
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma,
analiz etme,
paylaşma ve
yaratıcı biçimde sunabilme,
problemi belirleme,
algoritma,
akış şeması,
kodlama,
deneme,
derleme
 
Duyu, algı,
veri, işlem bilgi,
karar. Eylem

duyu,
deneyim,
akıl,
sezgi,
bellek,
inanç,
otorite,
ideoloji, 
bilimsel  
felsefi   
din 
ahlak 
hukuk 
güzel sanat ve
estetik  magazin 
günlük(aktüel)
durum ve
teknik bilgi
İnsan makine karşılaştırması,  iletişim,   işletim
 
 
 Dikkatleri kazanın. İlgi çekin. Arzu yaratın. Anlaşma sağlayın;
 Algı,
kişinin belli bir bilgiyi duyma,
organize etme,
anlama ve de
ğ
erlendirmesidir.

 
inanç, gerçek,
cesaret, şans…
 
yönetim:
planlama,
örgütleme-organizasyon,
sevk – idare,
emir - komuta , 
eşgüdüm-
işbirliği,
yönlendirme, koordinasyon, denetim…
Bilinç, beceri, davranış…
Kurma,
tanımlama,
ayarlama,
parametre,
fılıtreleme, 
entegrasyon
Tespit,
kayıt,
izleme,
sınıflama,
özet,
rapor
analiz.
Bilgi,
yorum,
yardım
 
 
denge, oran,
sadelik, uyum
 
 
Duygu,
düşünce,
söz,
davranış,
alışkanlık,
kişilik,
kader…
 
KİŞİSEL
KURUMSAL
TOPLUMSAL
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANİPÜLASYON
 
 
 
TASARIM
uyum
denge
sadelik
oran
 
 
 
 

 

 
 
 

 


 
  


 
 


 


 


  


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 HAYRET3
 
 

İNTERNET: BİLGİ- HABER - DOSYA - MAL ALIŞ VERİŞİ

KATKIDA
BULUNANLAR
YÖNETİM
VE DANIŞMA
HALKLA
İLİŞKİLER
İLETİŞİM
REKLAM VE
TANITIM
KARŞILAMA
AĞIRLAMA
UĞURLAMA
BİLİŞİM
BİLGİ İŞLEM
DONANIM VE
YAZILIM
EDİTÖRLER YORUMLAYICILAR DERLEYİCİLER
CEVİRİCİLER
KAYNAKLAR
BİLGİYE ULAŞMA
KULLANMA
ÜRETME
SUNMA
ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME
PEKİŞTİRME DEĞERLENDİRME
grafik tasarım,
animasyon,
efektler,
sunu, 
slâyt  
kurgu,
şablon ve
biçimlendirme
ışık, görüntü,
renklendirme,
saydamlık,
doku,
desen,
çoklu ortam,
fotoğraflar,
resimler,
videolar,
montaj,
jenerik,
fonlar:
alt yazı: 
seslendirme,
ses düzenleri,
müzik 
düşünce,
sözdizimi,
felsefe,
Adem DÖKMETAŞ
BAĞLANTILARIM 
 


PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE ENGELLER

İfade edememe

Duygular

Zekâ

Fiziksel çevre

Politika

süreç ve
prosedürler

Kültür  ve 

yönetim  tarzları

ALGILAMA
NOKSANLIĞI

Algı, insanın çevresindeki
uyaranların, ya da olayların
farkına varması
ve onları yorumlaması
sürecidir.
Algılamada
dışsal faktörler.
 • Farklılık,
 • yoğunluk,
 • sıklık,
 • hareketlilik,
 • tekrarlama,
 • kontrast,
 • yenilik,
 • benzerlik
Algılamada
içsel faktörler.
 • Kişilik,
 • ihtiyaçlar,
 • amaçlar,
 • motivasyon,
 • inançlar,
 • değerler ve
 • tutumlar,
 • umutlar,
 • beklentiler,
 • arzu ve
 • istekler,
 • geçmiş
 • tecrübeler ve
 • alışkanlıklar
 • gibi faktörlerdir.
 
duygu
düşünce
söz
davranış
alışkanlık
kişilik
kader
Duygu ve Düşünce
 • Acıma
 • Aidiyet
 • Aldırmazlık
 • Anksiyete
 • Annelik
 • Arzu
 • Aşağılama
 • Aşk
 • Azap
 • Başkasının zararına
 • sevinme
 • Beklenti
 • Bıkkınlık
 • Boşluk
 • Böbürlenme
 • Coşkunluk
 • Dehşet
 • Depresyon
 • Dikkat
 • Dinginlik
 • Duyarsızlık
 • Düşmanlık
 • Empati
 • Endişe
 • Fanatiklik
 • Ferahlama
 • Gıpta
 • Gurur
 • Gücenme
 • Halinden memnunluk·
 • Hayal kırıklığı
 • Hayret3
 • Heves
 • Hışım
 • Histeri
 • Hoşnutluk
 • Hoşnutsuzluk
 • Huzur ·
 • Istırap
 • İçine doğma
 • İğrenme
 • İlgi duyma
 • İlham
 • Kabullenme
 • Kafa karışıklığı
 • Kafaya takma
 • Kaygı
 • Kendine acıma Kınama
 • Kıskançlık
 • Kızgınlık
 • Korku
 • Küçümseme
 • Mahcubiyet
 • Melankoli
 • Merak
 • Merhamet
 • Minnet
 • Mutluluk
 • Nezaket
 • Nefret
 • Özlem
 • Panik
 • Pişmanlık
 • Rahatlık
 • Rahatsızlık
 • Sabır
 • Sahiplenme
 • Sempati
 • Sevinç
 • Sıkıntı
 • Suçluluk
 • Sükûnet
 • Sürpriz
 • Şaşkınlık
 • Şehvet
 • Şefkat
 • Şüphe
 • Tövbe
 • Umut
 • Umutsuzluk
 • Utanç
 • Utangaçlık
 • Üşüme
 • Üzüntü
 • Vicdan azabı
 •  Yalnızlık
İnsan- İletişim alanı- Çevre
İLEtİŞİM   
insanların
duygu, düşünce, inanç,
tutum ve davranışlarını
sözlü, yazılı ve
sözsüz olarak 
SEMBOLLERLE iletilmesidir.   
Duyduklarımızın
 • ’sini,
 • gördüklerimizin
 • 0’unu, görüp,
 • duyduklarımızın
 • P’sini,
 • söylediklerimizin
 • p’ini,
 • yaptıklarımızın
 • ’ını
 • akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.-
iletişimde yaklaşık
beden dilinin
 • U
 •  ses tonunun
 • 8 ve
 • seçilen
 • kelimelerin de
 •  
 • oranında
 • KİŞİNİN KENDİYLE İLETİŞİMİ 
 • YÜZYÜZE İLETİŞİM
 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
 • TOPLUMSAL ( SOSYAL) KİTLE İLETİŞİMİ
 • GRUP İLETİŞİMİ
 • ÖRGÜT İLETİŞİMİ
 • İŞ HAYATINDA İLETİŞİM
Dikkatlri kazanın.
İlgi çekin.
Arzu yaratın.
Anlaşma sağlayın
çevre : 
insanı uyaran her türlü  uyarıcı olay, kural, kişi, düşünce, davranış
 
Yaşamak; etkilenmek ve etkilemektir.
 

Anlamadan
yargılama olmaz....

 • duyu,
 • algı,
 • veri,
 • işlem,
 • bilgi,
 • karar,
 • eylem
 • ( davranış ,eğitim)
İNSAN : 
Kişisel gelişim süreciniz
için atılacak ilk adım,
 kendi kıymetinizin farkında olmaktır. Kişinin kendisi ile kuracağı olumlu diyalogdur. 

yargılama değil algılama çabası içerisinde olmaktır.


“KENDİNİZİ NASIL DÜŞÜNÜYORSANIZ ÖYLESİNİZ. ÖNCE DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİŞTİRMELİSİNİZ

.”GÜÇLÜ OLAN, ZAYIF YANINI HERKESTEN İYİBİLENDİR.
DAHA GÜÇLÜ OLAN İSE ZAYIF YANLARINA HÜKMEDEBİLENDİR

A. KENDİNİ TANIMA

 • BEDENSEL
 • ZİHİNSEL
 • RUHSAL
 • KÜLTÜREL
 • SOSYAL

B. Kendini geliştirme  

 • İhtiyaçlarını belirleme
 • İlgi ve isteklerini belirleme
 • Yeteneklerini geliştirme
 • Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme

 

C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

 • Etkin problem çözmek ve
 • proje geliştirmek, 
 • İletişim,
 • diksiyon,
 • beden dili,
 • sunum
 • ikna becerilerini arttırmak,
 • konuk,
 • randevu kabulü
 • toplantı düzenlemek 
 • Zamanı verimli kullanmak,
 • Strese karşı dayanıklı olmak,
 • Kişisel motivasyonu sağlamak,
 • Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak,
 • Yaptığınız işlerde özgüven 
 • riskleri göze alma .
 • kararlılık,
 • .çok yönlülük,
 • . iş bitiricilik,
 • .kendine güven
 • .planlı hareket etme
 • .ileriyi görme ,
 • .uyumluluk, .girişkenlik,
 • .ikna yeteneği, .esneklik, 
 • .Üretkenlik
 • .Bağımsızlık
 • .Sosyal ve kültürel yapısı
 • .Hayal gücü
 • .Liderlik yeteneği
 • .Çalışkanlık
 • .Sorumluluk duygusu
 • .Yazılı ve sözlü haberleşme
 • yeteneği.

D.. Yaşam kalitesini artırma

 • .yaşam kalitesini artırma
 • .aktiviteler
 • .mutlu olma

İnsan çoğu zamankendini adlandıramadığı ve tanımlayamadığı duygular veya tutumlar içerisinde bulabilir

insan, kendi bireysel dünyasını  görmeye çalışmadan önce insan olarak evrendeki yerini değerlendirmelidir.

o halde nedir?
Evren
İnsanlığın bugünkü bilgi düzeyiyle tanımlayabildiği evren, ifadelerin yetersiz kalacağı kadar büyük ve sonsuz bir varlık düzeyidir. Trilyonlarca gök cismi ve bunların akıl almaz sonsuzlukta uyumudur. Gök taşları, gezegenler, yıldızlar, yıldız sistemleri, galaksiler ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu uçsuz bucaksız bir bütündür.

 SİSTEMİN  ADI:   
HER ŞEYİN ÖZETİ
DENGE VE DÖNGÜ 
KAOS  YENİ DENGELERİN
OLUŞMASIDIR.KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİSİSTEMİN  ADI:   
HER ŞEYİN ÖZETİ
DENGE VE DÖNGÜ 
KAOS  YENİ DENGELERİN
OLUŞMASIDIR.KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

cern
Big Bang 

 

 

E K O
S İ S T E M 
Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.
EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ .Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

BESİN   
Döngüsü:
 

ENERJİ   
Döngüsü:

EVREN   
Döngüsü:
 


İKLİM   
Döngüsü:
 
su Döngüsü:


Buharlaşma: 
Yoğunlaşma
:
 Yağışlar

KARBON
Döngüsü:
Karbon atomları canlı dokularını meydana getirdikleri için tüm yaşamın temel taşıdır.  

OKSİJEN
Döngüsü:
Canlıların aldıkları besinleri enerjiye dönüştürebilmeleri için oksijen gereklidir.
FOSFOR
Döngüsü:

 Bu döngünün temeli fosforun karalarda denizlere denizlerden de karalara taşınmasıdır.

AZOT  
Döngüsü:
  
 
Azot besin zinciri yoluyla bitkilerden otçullara, onlardan etçillere geçer.  Bir kısmı da azot gazına indirgenmiş olarak yeniden atmosfere döner.


SOY
Döngüsü:
 
IRK , TÜR, CİNS, FAMİYA , SOY DENGE VE DÖNGÜSÜ..


KİŞİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL, PSİKOLOJİK VE EKONOMİK DURUMU
KİŞİSEL
KURUMSAL
TOPLUMSAL


MADDE YAPISI
plazma

HİS  BOYUT
ZAMANda yolculuk

hücre gen haritası YAPISI

hormonlu  gıdalar 

klonlama
 

 
 
 
 • matematik
 • mantık
 • analitik
 • istatistik 
 • finansal
 • mali
 • ekonomik
 • somut-soyut
 • objektif-subjektif
 • obje- subje
 • maddi-manevi
 • öznel- nesnel
 • sayısal-sözel
 • nitelik-nicelik
 • oran -orantı
 • kalitatif-kantitatif
 • analog-dijital
 • görsel-işitsel
 • monoloğ-diyalog
 • yüzeysel-düzeysel
 • özel -genel
 
 

 

TANIM:
BİR KAVRAM
VEYA
SÖZCÜĞÜN
ANLAMININ
BELİRTİLMESİ

1. Sözcük tanımı 
2. Ad tanımı 
3. Kavram tanımı
4.  Nesne tanımı
BİR TANIM AŞAĞIDAKİLERİN
BİR YADA
BİRKAÇINI KAPSAYABİLİR..

 • Adlandırma-
 • Kavramlar-
 • Anlamlar-
 • Kelime-
 • Terim-
 • Sözcük—
 • Kapsam-
 • İçerik-
 • Alan-
 • Yararları-
 • Faydaları-
 • Önemi-
 • Olumlu yanları-
 • Olumsuz yanları-
 • Çeşitler-
 • Türler-
 • Nitelendirme-
 • Nicelikler-
 • Özellikler-
 • Sıralama-
 • Sınıflandırma -
 • Sorgulama-
 • karşılaştırma 
 • kriterler-Kıstaslar-
 • Ölçütler-Esaslar-
 • Bazlar-
 • Görevler işlevler-
 • Fonksiyonlar -
 • Normlar-
 • Roller,-
 • Statüler-
 • Sebep ve
 • sonuçları-
 • Tepkiler-
 • Etkiler-
 • Kaynaklar-
 • Meteryaller-
 • Gereçler-
 • Donatılar-
 • Amaçlar-Araçlar
NİTELENDİRME
VE KARŞILAŞTIRMA  OLMADAN
KAVRAM VE ANLAM
OLMAZ...

 

Yayınlar

 • Öğrenci
 • dönem raporu,
 • mezuniyet projesi,
 • yüksek lisans
 • ( master) tezi,
 • doktora ,
 • seminer tezi
 • ve tebliği,
 • kongre ,
 • konferans,
 • derleme yayınlar, 
 • Tercüme yayınlar,
 • ders kitapları,
 • yardımcı
 • ders kitapları, laboratuar ve
 • uygulama kavuzları,
 • proje raporları ,
 • bilimsel
 • araştırmalar
 
 
 
İLGİ ALANLARINA  GÖRE:
 • eğitim,
 • trafik,
 • tarım
Karakterlerine göre:
 • nicelik,
 • nitelik gös.veri
Değişkenlerine göre:
 • bağımlı ,
 • bağımsız,
 • dışsal ,
 • içsel
Özgünlüğüne göre
 • ilk el,
 •  ikinci el veri  
Yayınlanmalarına göre:
 • yayınlanmış.
 • yayınlanmamış
Gizlilik durumlarına
 • gizli,
 • görülebilir,
 • kopyalanamaz,
 • kurum ve
 • kütüphane dışına
 • çıkarılamaz
Kaynaklarınagöre:
 • kişi,
 • aile,
 • doğadan,
 • Belge,
 • bulgu,
 • döküman,
 • arsiv
 • Elde ediliş
Yöntemlerine göre
 • :deney,
 • gözlem,
 • anket,
 • sayı
Ölçeklerine göre
 • nominal,
 • ordinal,
 • aralık ölçekli,
 • oransal ölçekli
Tiplerine göre
 • nominal,
 • sıralanmış,
 • skorel
VERİ :
İŞLENMEMİŞ HAM BİLGİ
ölçülen, tartılan, sayılan
bilgi değil  veridir.
!!!BİLGİSAYILMAZ.

 BİLGİ
işlenmiş veri .
.deney ,inceleme ,gezi
işlem vb
sonucu elde
edilenlerin tümü…

obje ve
suje arasıdaki
ilişki

BİLGİ ÇEŞİTLERİ :

 • bilimsel  -
 • felsefi -
 • din  -
 • ahlak 
 • hukuk  -
 • güzel sanat ve estetik  -magazin -
 • günlük aktüel
Bilginin kaynağı:
 • duyu,
 • deneyim,
 • akıl,
 • sezgi,
 • bellek,
 • inanç,
 • otorite,
 • ideoloji,

bilgi ve ......
belge  
Çeşitleri

 • Acele Belge
 • Gizli Belge .
 • Önemli Belge .
 • Değerli
 • (kıymetli)
 • Belge 
 • Normal Belge. ,
 • Resmi Belgeler 
 • Ticari 
 • BELGELER 
 •  
 • Yazılı belgeler:
 • resmi yazı,
 • rapor,
 • telgraf,
 • teleks ,
 • faks,
 • müşteri siparişi,
 • kısa not,
 • makale,
 • reklam broşürü,
 • hükümet emirleri
 • ve sirküleri,
 • gazete,
 • dergi davetiye
 • Resmi yazılar,
 • iş yazıları,
 • dilekçe
 • Kapak
 • Hikaye
 • sevk
 • Ihbarname
 • ilan
 • YILLIK
 • imsakiye
 • şarki
 • index
 • şiir 
 • kartvizit
 • katolog
 • broşür
 • taslak-
 • albüm
 • tebrik
 • belge
 • kronoloji
 • text
 • biyografi
 • lisans
 • tezkere
 •  liste
 • ticari belgeler
 • bülten
 • makbuz
 • tutanak
 • cizelge
 • matbu  evrak
 • vasiyetname
 • davetiye
 • mazbata-
 • Dergi
 • Mektup
 • Dilekçe
 • metin-
 • Doküman
 • Müzekkere
 • Evrak
 •  Okul krokisi
 • EXSTRE
 • Otobiyografi-
 • Form
 • oturma planı
 • Fotoğraf-
 • Özet 
 • Gazete Plan
 • PROJE
 • proje analizi-
 • Günlük
 • Harita
 • yazı,
 • metin,
 • evrak,
 • belge,
 • döküman,
 • text,
 • is mektubu
 • İş mektubu türleri 
 • Sirküler
 • Satış mektupları 
 • İstek mektupları
 • Sipariş
 • Belge veya mal gönderildiğini bildiren Alındığını bildirme
 • ve teşekkür
 • mektupları 
 • Tekit (üsteleme)
 • mektupları
 • Teyit (doğrulama)
 • mektupları
 • Kredi mektupları
 • Tahsilât ve ödemeleri
 • takip mektupları  
 • Red/kabul mektupları
 • İş isteme 
 • Kutlama
 • Başsağlığı mektupları
 • Resmi yazı
 • çeşitleri
 • ve diğer iş
 • yazıları
 • (iş mektupları) 
 • Memorandum
 • İlan
 • Tutanak
 • Özgeçmiş 
 • Dilekçe
 • Genelge
 • Sözleşme 
 • Vekaletname  
 • İş mektubu

 

 

 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      

5N 1K   Ne? Nerede? Nezaman?  Neden? (SORUN)    Nasıl?(ÇÖZÜM) Kim?
Bir kez olan  OLAY  benzerleri tekrarlanan OLGU dur.
 
 
GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.  
  
 

                    

http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/

 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
BİLİM: Tarafsız deney gezi, gözlem vb.  incelemelere dayalı düzenli bilgi birikimi 
 

Özellikleri: Olgusal, Mantıksal, Nesnel (objektif),Genelleyici


İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ


BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ


PROBLEM:
Problem
Cümlesi

Problem
Durumu

Alt Problemler

Denenceler  

Sayıltılar  

Tanımlar 

Sınırlamalar 

 İLGİLİ
KAYNAKLAR
YÖNTEM
Araştırma
Yöntemi
Evren

Örneklem 

Veri
Toplama 
Teknikleri

Çözümleme Yöntemleri  

BULGULAR
SÜRE VE

MALİYET
KAYNAKLAR

EKLER

ARAŞTIRMA 
Soru sorma , inceleme, değerlendirme , yorumlama ve karar verme ....öğrenme ve bilgilenme sürecidir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA:  Yeni bilgi , yön
tem, ürün için ; amacı, aşamaları ve  yöntemi olan bilgi üretme
ve derleme çabasıdır.
Amaç:
1.Sorun  (problem  çözmek )
2. Fayda elde  etmek
3. Yeni buluş, ürün  
4. Rapor hazırlamak

PROBLEM:


SOSYAL VE POZİTİF BİLİMLER

 
Sosyal bilimlerde 
veri toplama yöntemleri:
belgesel kaynak derlemesi:
kitap, gazete, makale,belge, tutanak, anı, biyografi vb .görüşme, anket, gözlem
 ARAŞTIRMANIN  PLANLANMASI
Fikir Üretme:
Araştırma Konusunun Belirlenmesi:
Araştırma Probleminin Belirlenmesi:.
Araştırma Hipotezinin Oluşturulması:
Yöntem: Belirleme Aşaması-.
Verilerin Toplanması
, analizi ve değerlendirilmesi:
Araştırma yöntemleri
Deneysel Araştırma Yöntemleri.
Alan Araştırmaları.
İstatistik Araştırmaları
Tanıtıcı Araştırmalar -monografiler ve tarihsel araştırmalardır.


ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

Kütüphane Araştırmaları:
Laboratuar Araştırmaları:
Gözleme ayalıAraştırmalar-
Anket Araştırmaları:
Analitik Araştırmalar:
Araştırma -- Geliştirme Araştırmaları:

VAKA ÇALIŞMASI (olay inceleme ): bir ortamın , kişinin, dökümanın , olayın ayrıntılı incelenmesi
Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi
istatistik;  sayısal bilgileri toplama, analiz etme, anlamını açıklama, bilgilerin güvenilirliğini yansız bir biçimde yorumlamayı ve ortaya çıkarmayı hedef edinen bir bilim dalıdır.   “olayların sayı ile açıklanması"

http://hayret3.tr.gg/araştırma-teknikleri.htm
http://hayret3.tr.gg/istatistik.htm

 


TANIMIN   TANIMI:
BİR KAVRAM VEYA SÖZCÜĞÜN ANLAMININ BELİRTİLMESİ
 
NİTELENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA OLMADAN   
KAVRAM VE ANLAM OLMAZ                                                 OLMAZ           
   

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ


ÖĞRENME   TARTIŞMA  - ROL OYNAMA -ÖRNEK OLAY -PROBLEM ÇÖZME - BEYİN FIRTINASI-GEZİ -GÖZLEM - GÖSTERİ-DENEME - YANILMA-SORU -CEVAP -PROJE - ARAŞTIRMA


Kritik-analitik düşünme: Bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek, ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve değerlendirmektir.  . Bunun için:Sahip olunan bilgiyi analiz etmek çok önemlidir.Verilerden bir sentez oluşturmak gerekir.Sonra da bunları değerlendirip bir neticeye ulaşmak önemlidir.


ÇOKLU  ZEKA


SÖZEL /

DİLSEL   

MANTIKSAL/

MATEMATİKSEL     

GÖRSEL /

MEKANSAL   

DOĞACI/

VAROLUŞSAL  

İÇSEL/ 

KİŞİYE DÖNÜK   

SOSYAL/

KİŞİLERARASI    

BEDENSEL 

MÜZİKSEL/ 

RİTİMSEL 
  
Yetenek,   bellek, muhakeme, algılama, düşünce

 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
FELSEFE       
       İYİ -KÖTÜ     DOĞRU - YANLIŞ    GÜZEL - ÇİRKİN  

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

İleti,   Deşifre,    Aktar,   Algıla 
İyi veya kötü bir şey yoktur, sadece düşünce onu öyle yapar.shakespeare
Felsefe Kulübü     tıklayınız.
BEŞ DUYU ve 
BEŞ M

( MUKAYESE -MUHAKEME-  MUTASARRIFA- 
MUHAYYELE- MUKABELE)  

BİR ALGI   
varlık âlemi sadece beş duyu ile hissedilebilenlerden ibaret değildir. İnsan görme duyusu ile, maddî varlıkları görürDili ile tatlar âlemini, kulağıyla sesler âlemini, burnuyla kokular âlemini hissederHâlbuki; elektrik, yerçekimi, mıknatısın itme ve çekme kuvveti gibi nice gerçekler vardır ki, bunlar, ne görülürler ne de işitilirler.Gördüklerimize oranla göremediklerimiz çok fazladırHatta insan vücudunda akıl, hayal, hafıza gibi görünmeyen varlıklar, görünenden kat kat fazladır.“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür

Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Eflatun
BİLGİ   ŞÜPHEDEN, İYİLİK  AÇI ÇEKMEKTEN,  KARARLILIK  KORKUDAN KURTARIR, KONFİÇYUS  
 

 

 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ


HAYRET  MUCİZE VE  ŞAŞKINLIK

 
Hayran Olmak, tereddüt etmek; ölçünmek, düşünmek; acibe, keramet, merak etmek, şaşkınlık, Harika,


Mucize (tansık) ,Mucize. Mucizeler yaratan Kimse. Dahi.Büyük  olay    olayinsanları hayran birakan ve doga ustu sayılan olay. doğaüstü olay...
yaradan  tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır.
doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz.

Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur.
bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır.
büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar
Evrende
doğal ve toplumsal yasalara
aykırı
hiç bir
olgu ve
olay
yoktur.


EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ
Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

 nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU             Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI            Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ     : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI            : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI      : Sürdürecek anlamına gelmez.


 Azot besin zinciri yoluyla bitkilerden otçullara, onlardan etçillere geçer.  Bir kısmı da azot gazına indirgenmiş olarak yeniden atmosfere döner.

 

 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ


HAYRET  MUCİZE VE  ŞAŞKINLIK

 
Hayran Olmak, tereddüt etmek; ölçünmek, düşünmek; acibe, keramet, merak etmek, şaşkınlık, Harika,


Mucize (tansık) ,Mucize. Mucizeler yaratan Kimse. Dahi.Büyük  olay    olayinsanları hayran birakan ve doga ustu sayılan olay. doğaüstü olay...
yaradan  tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır.
doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz.

Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur.
bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır.
büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar
Evrende
doğal ve toplumsal yasalara
aykırı
hiç bir
olgu ve
olay
yoktur.
 

EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ
Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

 nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU             Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI            Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ     : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI            : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI      : Sürdürecek anlamına gelmez.


 Karbon atomları canlı dokularını meydana getirdikleri için tüm yaşamın temel taşıdır.  

 

 

 

 

 

 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ


HAYRET  MUCİZE VE  ŞAŞKINLIK

 
Hayran Olmak, tereddüt etmek; ölçünmek, düşünmek; acibe, keramet, merak etmek, şaşkınlık, Harika,


Mucize (tansık) ,Mucize. Mucizeler yaratan Kimse. Dahi.Büyük  olay    olayinsanları hayran birakan ve doga ustu sayılan olay. doğaüstü olay...
yaradan  tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır.
doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz.

Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur.
bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır.
büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar
Evrende
doğal ve toplumsal yasalara
aykırı
hiç bir
olgu ve
olay
yoktur.
 

EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ
Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

 nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU             Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI            Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ     : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI            : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI      : Sürdürecek anlamına gelmez.


 Canlıların aldıkları besinleri enerjiye dönüştürebilmeleri için oksijen gereklidir.

 
 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ


HAYRET  MUCİZE VE  ŞAŞKINLIK

 
Hayran Olmak, tereddüt etmek; ölçünmek, düşünmek; acibe, keramet, merak etmek, şaşkınlık, Harika,


Mucize (tansık) ,Mucize. Mucizeler yaratan Kimse. Dahi.Büyük  olay    olayinsanları hayran birakan ve doga ustu sayılan olay. doğaüstü olay...
yaradan  tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır.
doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz.

Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur.
bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır.
büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar
Evrende
doğal ve toplumsal yasalara
aykırı
hiç bir
olgu ve
olay
yoktur.
 

EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ
Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

 nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU             Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI            Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ     : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI            : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI      : Sürdürecek anlamına gelmez.


 Karbon atomları canlı dokularını meydana getirdikleri için tüm yaşamın temel taşıdır.  

 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ


HAYRET  MUCİZE VE  ŞAŞKINLIK

 
Hayran Olmak, tereddüt etmek; ölçünmek, düşünmek; acibe, keramet, merak etmek, şaşkınlık, Harika,


Mucize (tansık) ,Mucize. Mucizeler yaratan Kimse. Dahi.Büyük  olay    olayinsanları hayran birakan ve doga ustu sayılan olay. doğaüstü olay...
yaradan  tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır.
doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz.

Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur.
bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır.
büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar
Evrende
doğal ve toplumsal yasalara
aykırı
hiç bir
olgu ve
olay
yoktur.
 

EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ
Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

 nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU             Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI            Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ     : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI            : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI      : Sürdürecek anlamına gelmez.


 Bu döngünün temeli fosforun karalarda denizlere denizlerden de karalara taşınmasıdır.
 

 
 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ


HAYRET  MUCİZE VE  ŞAŞKINLIK

 
Hayran Olmak, tereddüt etmek; ölçünmek, düşünmek; acibe, keramet, merak etmek, şaşkınlık, Harika,


Mucize (tansık) ,Mucize. Mucizeler yaratan Kimse. Dahi.Büyük  olay    olayinsanları hayran birakan ve doga ustu sayılan olay. doğaüstü olay...
yaradan  tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır.
doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz.

Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur.
bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır.
büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar
Evrende
doğal ve toplumsal yasalara
aykırı
hiç bir
olgu ve
olay
yoktur.
 
BESİN   
Döngüsü:
 

EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ
Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

 nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU             Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI            Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ     : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI            : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI      : Sürdürecek anlamına gelmez.


 
 
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ