GAZETE
DERGİ
KİTAP
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


intro

 
 

   
     

  Hayran   Olmak,

 tereddüt etmek; 

ölçünmek, 

düşünmek;

acibe, 

keramet, 

merak etmek, 
 

şaşkınlık, 
 

Harika, 
 

Mucize (tansık) , 
 

Mucizeler yaratan Kimse. 
 

Dahi. 
 

Büyük olay


Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur. 

  SÖYLEDİM  : 
 

 Her şeyin özeti DENGE VE DÖNGÜ 
 

Duydu anlamına gelmez, 
 

   DUYDU : 
   

doğru anladı anlamına gelmez, 
 

  ANLADI :
   

Hak verdi anlamına gelmez, 
 

  HAK VERDİ :   
 

İnandı anlamına gelmez, 
 

  İNANDI :  
  

Uyguladı anlamına gelmez, 
 

  UYGULADI :    
 

 

Sürdürecek anlamına gelmez. 


KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

HER SİSTEMİN(ŞEYİN) ÖZETİ DENGE VE DÖNGÜDÜR.


KAOS YENİ DENGELERİN OLUŞMASIDIR.


HAYRET, 
 


İNSAN KAYNAKLARI TOPLAM KALİTE VERİMLİLİK TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ BAŞARI KÜLTÜRÜ KARİYER CEO
 

BİREY -ENGEL - AMAÇ
 

İnsan, Çevre, Malzeme, Yöntem, Yönetim, Ölçülebilirlik
 

BİRİM KISIM BÜTÜN
 

SAYILARLA İFADE EDEMEDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ DEMEKTİR.
 

SORU: Nasılsınız? CEVAP: İyiyim. NE KADAR ?
 

KİŞİSEL KURUMSAL TOPLUMSAL

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre
 

TEKNOLOJİK ÇEVRE SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRE EKONOMİK ÇEVRE SİYASİ VE YASAL ÇEVRE DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE

 

PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE ENGELLER
 

İfade edememe Duygular Zekâ Fiziksel çevre Politika süreç ve prosedürler Kültür ve yönetim tarzları ALGILAMA NOKSANLIĞI
 

Algılamada dışsal faktörler.
 

Farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik
 

Algılamada içsel faktörler.
 

Kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi faktörlerdir.
 

duygu düşünce söz davranış alışkanlık kişilik kader
 

Duygu ve Düşünce Acıma Aidiyet Aldırmazlık Anksiyete Annelik Arzu Aşağılama Aşk Azap Başkasının zararına sevinme Beklenti Bıkkınlık Boşluk Böbürlenme Coşkunluk Dehşet Depresyon Dikkat Dinginlik Duyarsızlık Düşmanlık Empati Endişe Fanatiklik Ferahlama Gıpta Gurur Gücenme Halinden memnunluk· Hayal kırıklığı Hayret3 Heves Hışım Histeri Hoşnutluk Hoşnutsuzluk Huzur · Istırap İçine doğma İğrenme İlgi duyma İlham Kabullenme Kafa karışıklığı Kafaya takma Kaygı Kendine acıma Kınama Kıskançlık Kızgınlık Korku Küçümseme Mahcubiyet Melankoli Merak Merhamet Minnet Mutluluk Nezaket Nefret Özlem Panik Pişmanlık Rahatlık Rahatsızlık Sabır Sahiplenme Sempati Sevinç Sıkıntı Suçluluk Sükûnet Sürpriz Şaşkınlık Şehvet Şefkat Şüphe Tövbe Umut Umutsuzluk Utanç Utangaçlık Üşüme Üzüntü Vicdan azabı Yalnızlık
 

İnsan- İletişim alanı- Çevre
 

İLEtİŞİM Duyduklarımızın %20’sini, gördüklerimizin %30’unu, görüp, duyduklarımızın %50’sini, söylediklerimizin %70’ini, yaptıklarımızın %90’ını akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.-
 

iletişimde yaklaşık beden dilinin %55 ses tonunun %38 ve seçilen kelimelerin de %07 oranında
 

KİŞİNİN KENDİYLE İLETİŞİMİ YÜZYÜZE İLETİŞİM KİŞİLER ARASI İLETİŞİM TOPLUMSAL ( SOSYAL) KİTLE İLETİŞİMİ GRUP İLETİŞİMİ ÖRGÜT İLETİŞİMİ İŞ HAYATINDA İLETİŞİM
 

Dikkatleri kazanın. İlgi çekin. Arzu yaratın. Anlaşma sağlayın
 

çevre : Yaşamak; etkilenmek ve etkilemektir. 
 

Anlamadan yargılama olmaz....
 

duyu, algı, veri, işlem, bilgi, karar, eylem ( davranış ,eğitim)
 

 İNSAN : yargılama değil algılama çabası içerisinde olmaktır.
 

A. KENDİNİ TANIMA BEDENSEL ZİHİNSEL RUHSAL KÜLTÜREL SOSYAL
 

B. Kendini geliştirme İhtiyaçlarını belirleme İlgi ve isteklerini belirleme Yeteneklerini geliştirme Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme
 

C . Mesleki yeterliklerini geliştirme Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek, İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak, konuk, randevu kabulü toplantı düzenlemek Zamanı verimli kullanmak, Strese karşı dayanıklı olmak, Kişisel motivasyonu sağlamak, Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak, Yaptığınız işlerde özgüven riskleri göze alma . kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik, .ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
 

D.. Yaşam kalitesini artırma .yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma
 

Tümevarım, Özelden genele akıl yürütme türüdür. Tümdengelim, Özelin bilgisini genel yargılardan çıkarmaktır. bir kitaptan bir kelime bir kelimeden bir kitap analiz ve sentez , yap-boz, sistem , ilke, kural, formül, denklem, eşitlik, oran ve orantı,
 

DENGE VE DÖNGÜ
 

kavram haritası, algısal çağrışım, algısal guruplandırma Altın oran, ÇAN EĞRİSİ VE STANDART SAPMA
 

E K O S İ S T E M EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ . BESİN Döngüsü ENERJİ Döngüsü EVREN Döngüsü İKLİM Döngüsü
 

su Döngüsü KARBON Döngüsü OKSİJEN Döngüsü FOSFOR Döngüsü AZOT Döngüsü SOY Döngüsü:
 

KİŞİSEL KURUMSAL TOPLUMSAL
 

MADDE YAPISI plazma
 

HİS  
  

BOYUT
 

ZAMANda yolculuk hücre gen haritası YAPISI hormonlu gıdalar klonlama
 

matematik mantık analitik istatistik finansal mali ekonomik somut-soyut objektif-subjektif obje- subje maddi-manevi öznel- nesnel sayısal-sözel nitelik-nicelik oran -orantı kalitatif-kantitatif analog-dijital görsel-işitsel monoloğ-diyalog yüzeysel-düzeysel özel -genel
 

TANIM: BİR KAVRAM VEYA SÖZCÜĞÜN ANLAMININ BELİRTİLMESİ 1. Sözcük tanımı 2. Ad tanımı 3. Kavram tanımı 4. Nesne tanımı
 

NİTELENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA OLMADAN KAVRAM VE ANLAM OLMAZ...
 

Yayınlar Öğrenci dönem raporu, mezuniyet projesi, yüksek lisans ( master) tezi, doktora , seminer tezi ve tebliği, kongre, konferans, derleme yayınlar, Tercüme yayınlar, ders kitapları, yardımcı ders kitapları, laboratuar ve uygulama kavuzları, proje raporları , bilimsel araştırmalar
 

İLGİ ALANLARINA GÖRE: eğitim, trafik, tarım Karakterlerine göre: nicelik, nitelik gös. Veri Değişkenlerine göre: bağımlı, bağımsız, dışsal, içsel Özgünlüğüne göre ilk el, ikinci el veri Yayınlanmalarına göre: yayınlanmış. yayınlanmamış Gizlilik durumlarına gizli, görülebilir, kopyalanamaz, kurum ve kütüphane dışına çıkarılamaz Kaynaklarına göre: kişi, aile, doğadan, Belge, bulgu, döküman, arşiv Elde ediliş Yöntemlerine göre: deney, gözlem, anket, sayı Ölçeklerine göre nominal, ordinal, aralık ölçekli, oransal ölçekli Tiplerine göre nominal, sıralanmış, skorel 
 

VERİ : İŞLENMEMİŞ HAM
 

BİLGİ ölçülen, tartılan, sayılan bilgi değil veridir. !!!BİLGİSAYILMAZ.
 

BİLGİ ÇEŞİTLERİ : bilimsel - felsefi - din - ahlak hukuk - güzel sanat ve estetik -magazin - günlük aktüel
 

Bilginin kaynağı: duyu, deneyim, akıl, sezgi, bellek, inanç, otorite, ideoloji,
 

bilgi ve ...... belge Çeşitleri Acele Belge Gizli Belge . Önemli Belge . Değerli (kıymetli) Belge Normal Belge. , Resmi Belgeler Ticari BELGELER Yazılı belgeler: resmi yazı, rapor, telgraf, teleks , faks, müşteri siparişi, kısa not, makale, reklam broşürü, hükümet emirleri ve sirküleri, gazete, dergi davetiye Resmi yazılar, iş yazıları, dilekçe is mektubu İş mektubu türleri Sirküler Satış mektupları İstek mektupları Sipariş Belge veya mal gönderildiğini bildiren Alındığını bildirme ve teşekkür mektupları Tekit (üsteleme) mektupları Teyit (doğrulama) mektupları Kredi mektupları Tahsilât ve ödemeleri takip mektupları Red/kabul mektupları İş isteme Kutlama Başsağlığı mektupları Resmi yazı çeşitleri ve diğer iş yazıları (iş mektupları) Memorandum İlan Tutanak Özgeçmiş Dilekçe Genelge Sözleşme Vekaletname İş mektubu
 


 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ PROBLEM Problem Cümlesi Problem Durumu Alt Problemler Denenceler Sayıltılar Tanımlar Sınırlamalar İLGİLİ KAYNAKLAR YÖNTEM Araştırma Yöntemi Evren Örneklem Veri Toplama Teknikleri Çözümleme Yöntemleri BULGULAR SÜRE VE MALİYET KAYNAKLAR EKLER
 


 

 

Problemin Tanımlanması, Betimleme(Tasvir Etme) ,Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları. .
 

( belirleme, algoritma, akış şeması( diyagramı) , kodlama(programlama dilleri ile) , deneme, derleme ( makine diline cevirme)-
 

insan, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebilirlik ,,, insan iletişim alanı cevre,,,,
 

kalıtım zaman cevre
 

araştırma, geliştirme, pekiştirme , değerlendirme…
 

bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma, analiz etme, paylaşma ve yaratıcı biçimde sunabilme,…
 

dikkat ilgi, istek , aksiyon….
 

ileti , deşifre, aktar algıla ? ! . : ;( )….
 

anla, planla, sor , izle, paylaş…..
 

anla , yorumla, genelle ,anlat……
 

bilinc, beceri, davranış…..
 

bilgi beceri görüş tutum davranış….
 

.ihtiyac güdü, dürtü, Davranış
 

inanç,gerçek, cesaret, şans…..
 

duyu, algı, veri, işlem bılgi, karar. Eylem…..
 

duygu,düşünce, söz, davranış alışkanlık,kişilik,kader….
 

ilgi , bilgi , saygı ,yetenek hoşgörü , anlayış … davranışlar( eğitim)…. 
 

yönetim, planlama, örgütleme-organizasyon, sevk – idare ,eşgüdüm- işbirliğe,yönlendirme- koodinasyon,denetim….
 

insan makin karşılaştırması, iletişim, işletim…
 

…kurma, tanımlama, ayarlama, parametre, fılıtreleme,entegrasyon….. tesbit,kayıt,izleme, sınıflama, özet, rapor analiz. bilgi,yorum, yardım…
 

kendini tanıma, kendine güven, bilgi üretme, eleştirel olma, bariyerleri kaldırma , yaratıcı olma ,,,,
 

 bereket, kanaat, edep, asayiş
 

akıl,
  bilim, erdem, kader Problemin Tanımlanması, Betimleme (Tasvir Etme), Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları. araştırma, geliştirme, pekiştirme, değerlendirme
 

Bereket, kanaat, edep, asayiş
 

insan, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebilirlik, kalıtım zaman cevre . insan iletişim alanı cevre,
 

yetenek, bellek, muhakeme, algılama, düşünce
 

 Kendini tanıma, kendine güven, bilgi üretme, eleştirel olma, bariyerleri kaldırma, yaratıcı olma,
 

ihtiyaç, güdü, dürtü, davranış
 

Bilgi beceri görüş tutum davranış
 

FIKIH - KELAM - HADİS - TEFSİR :
 

;( )…anla, planla, sor, izle, paylaş…
 

Anla, yorumla, genelle, anlat…
 

İlgi, bilgi, saygı, yetenek hoşgörü, anlayış…
 

Davranışlar ( eğitim)
 

Fıtrat, Kader ve İrade Üçgeninde İnsan
 

 İlim, kader, akıl, erdem…
 

İleti, deşifre, aktar algıla 
 

dikkat ilgi, istek, aksiyon…
 

Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma, analiz etme, paylaşma ve yaratıcı biçimde sunabilme,
 

problemi belirleme, algoritma, akış şeması, kodlama, deneme, derleme
 

Duyu, algı, veri, işlem bilgi, karar. Eylem…
 

duyu, deneyim, akıl, sezgi, bellek, inanç, otorite, ideoloji,
 

bilimsel felsefi din ahlak hukuk güzel sanat ve estetik magazin günlük(aktüel)
 

durum ve teknik bilgi
 

İnsan makine karşılaştırması, iletişim, işletim…
 

KART TAK KABLO TAK SETUP AYARLA DONANIM EKLE PROĞRAM EKLE  .
 

inanç, gerçek, cesaret, şans…
 

yönetim: planlama, örgütleme-organizasyon, sevk – idare, emir - komuta , eşgüdüm- işbirliği, yönlendirme, koordinasyon, denetim…
 

Bilinç, beceri, davranış…
 

Kurma, tanımlama, ayarlama, parametre, fılıtreleme, entegrasyon Tespit, kayıt, izleme, sınıflama, özet, rapor analiz. Bilgi, yorum, yardım…
 

denge, oran, sadelik, uyum  

Duygu, düşünce, söz, davranış, alışkanlık, kişilik, kader…  

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KAYNAK TARAMA (VERİ TOPLAMA) VE GÖZLEM PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ OLAY İNCELEME İÇERİK ÇÖZÜMLEME RAPOR YAZMA
 

MANİPÜLASYON
 

TASARIM uyum denge sadelik oran

 GÖZ YANILMALARI - HİPNOZ - TELEPATİ  

 İNTERNET: BİLGİ- HABER - DOSYA - MAL ALIŞ VERİŞİ
 

KATKIDA BULUNANLAR  

YÖNETİM VE DANIŞMA  

HALKLA İLİŞKİLER
 

İLETİŞİM  

REKLAM VE TANITIM  

KARŞILAMA AĞIRLAMA UĞURLAMA
 

BİLİŞİM BİLGİ İŞLEM DONANIM VE YAZILIM EDİTÖRLER YORUMLAYICILAR DERLEYİCİLER CEVİRİCİLER KAYNAKLAR BİLGİYE ULAŞMA KULLANMA ÜRETME SUNMA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PEKİŞTİRME DEĞERLENDİRME
 

grafik tasarım, animasyon, efektler, sunu, slâyt kurgu, şablon ve biçimlendirme ışık, görüntü, renklendirme, saydamlık, doku, desen, çoklu ortam, fotoğraflar, resimler, videolar, montaj, jenerik, fonlar: alt yazı: seslendirme, ses düzenleri, müzik
  

düşünce, sözdizimi, felsefe,
  

Adem DÖKMETAŞ