GAZETE
DERGİ
KİTAP
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


BLOG
  
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji
SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVREKişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar  

“ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır” YUNUS EMRE   
 

SİZE düşen ödev kendinizi kabullenmenizdir,
Başka birinin  sizi kabullenmesinin yollarını aramak değil...  Kendinden hoşlanmayan pek çok insan gördüm; bunlar önce başkalarını kendileri hakkında iyi düşünmelerini sağlarlar.  
Bunu başarınca da bu sefer kendileri de kendileri hakkında iyi düşünmeye başlarlar...
Ama bu sahte bir çözümdür;...
bu başkalarının otoritesinin altına girmeyi kabullenmektir...

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, Kimseyi üstün görmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek ne ise onu görecek ve hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır; Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; Önüne sonsuz engeller yığılacaktır, Fakat bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük bir hiç sayarak, Kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da “Büyük” derlerse, Söylenenlere gülüp geçeceksin.    
Mustafa Kemal ATATÜRK 


 
 
 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

BİLGİ işlenmiş veri ..deney ,inceleme ,gezi, işlem vb sonucu elde edilenlerin  tümü…
obje ve suje arasıdaki ilişki
BİLGİ ÇEŞİTLERİ :bilimsel  - felsefi - din  - ahlak  -hukuk  - güzel sanat ve estetik  -magazin - günlük aktüel

 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım


 
BİLGİNİN KAYNAĞI 
D
uyu, deneyim, akıl, sezgi, bellek, inanç, otorite, ideoloji
,


 

Öğrenciyle tecrubesini paylaşan danışman, 
Öğrenciye moral veren pisikolog.
Kişisel gelişimini değerlendiren öğretmen.
Çırak gibi yetiştiren usta.
Öğrencinin başvuracağı bilgi kaynağı ve yönlendici akademik kimliği ile model

 

 http://hayret3.tr.gg/OKUL-RES%26%23304%3BMLER%26%23304%3B.htm
http://hayret3.tr.gg/dil-ve-anlat%26%23305%3Bm.htm
http://hayret3.tr.gg/beden-dili.htm

  
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

KİŞİLİK: Toplumdan edinilen,  kişiye özgü nitelik   KALITIM , ZAMAN, ÇEVRE den etkilenir.
Statü nedir?   Kişinin toplumda kazandığı saygınlık.


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVRE Sevgide güneş gibi ol,
dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,
hataları örtmede gece gibi ol,
tevazuda toprak gibi ol,
öfkede ölü gibi ol,her ne olursan ol, 

ya olduğun gibi görün,
ya da göründüğün gibi ol.  

Kişinin   Sosyal Statüsü :                       

 • Düşünce,
 • inanç,
 • değer yargısı,
 • iş,
 • meslek,
 • gelir,
 • eğitim,
 • yaşam biçimi 

Rol:     bireylerle ilgili davranışlarında beklenen hareket kalıplarını ifade eder. Statü, bireyin kim olduğunu belirlerken rol, ne yapması gerektiğini belirler. 
Statüler :     
1.Toplum içindeki durumuna göre.(göçmen,arap,doktor,öğrenci, orta tabakadan vs)
2.Sahip olma biçimine göre.(cinsiyet, yaş, irk, soy)

3.Bir örgüt içindeki biçimine göre.(şef, müdür, işçi)

4.Bir çalışma grubundaki konumuna göre.(lider, birincil grup. vs.)Olarak farklı şekilde gruplanabilirler.

 http://hayret3.tr.gg/sosyal-psikoloji.htm

 

 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

Sosyalleşme:  Toplum içinde kuralları bilen ve uyan birey


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVREETİK  DAVRANIŞIN   TOPLUMSAL TEMELLERİ
Etik; doğru ve yanlış davranış teorisidir.
Ahlak ise onun pratiğidir.

KÜLTÜR: Bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal ekinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır
kültürün Unsurları: Dil, Din, Örf adet, Gelenek görenek, tarih, Ahlak, Hukuk, Folklor,güzel sanatlar, estetik,müzik, halk oyunları,atasözleri, deyimler . fıkra, bilmece
DEĞER : :birey için önemli her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinlik
Değer yargıları, bireylerin düşünce, tutum, duygu v.b. Tüm davranışlarını yönlendiren ölçütler olarak kabul edilir.

Etik Değerler, 

Etik; doğru ve yanlış davranış teorisidir.Ahlak ise onun pratiğidir.
Normlar :  Düzeni sağlayan ölçütler bütünüdür. 

Yazılı normlar; yasalar, tüzükler, yönetmelikler biçiminde yetkili organlarca düzenlenir ve yürürlüğe konulur.
Y

azısız normlar; örfler, adetler, töreler, gelenek ve göreneklerdir.
Görgü kuralları; uyulması gereken ayrıntılı biçimler, formalitelerdir. İnsanın sosyalleşmesi süreci içinde öğrenilirler.
http://hayret3.tr.gg/protokol-ve-randevu-.htm

 


 


 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELİNSAN  KAYNAKLARI

TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

BAŞARI KÜLTÜRÜ

KARİYER

CEO


BİREY -ENGEL - AMAÇ 

İnsan, Çevre, Malzeme,
Yöntem, Yönetim,
Ölçülebilirlik  

BİRİM -KISIM- BÜTÜN

SAYILARLA
İFADE
EDEMEDİĞİMİZİ
BİLMİYORUZ
DEMEKTİR. 

A. KENDİNİ TANIMA
BEDENSEL
ZİHİNSEL
RUHSAL
KÜLTÜREL
SOSYAL

B. Kendini geliştirme 
İhtiyaçlarını belirleme
İlgi ve isteklerini belirleme
Yeteneklerini geliştirme
Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme


C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek,  İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak, konuk, randevu kabulü ,toplantı düzenlemek  Zamanı verimli kullanmak, Strese karşı dayanıklı olmak, Kişisel motivasyonu sağlamak, Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak, Yaptığınız işlerde özgüven , riskleri göze alma . kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik, .ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
D.. Yaşam kalitesini artırma
yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

http://hayret3.tr.gg/MESLEKI-GELISIM-.htm

MESLEK ALANI:  ... EĞİTİM ALANI :....   ÖĞRETİM  ALANI:...

MESLEK /DAL :... 
DERS ADI

  
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

 EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
  

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİ

2010- 2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
üniversiteyi kazananlar  

üniversite - fakülte -

 

  
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

BİLİM: Tarafsız deney gezi, gözlem vb.  incelemelere dayalı düzenli bilgi birikimi  

Özellikleri: Olgusal, Mantıksal, Nesnel (objektif),Genelleyici 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
  

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİBİLİMSEL
ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ


PROBLEM:
Problem
Cümlesi

Problem
Durumu

Alt Problemler

Denenceler  

Sayıltılar  

Tanımlar 

Sınırlamalar 

 İLGİLİ
KAYNAKLAR
YÖNTEM
Araştırma
Yöntemi
Evren

Örneklem 

Veri
Toplama 
Teknikleri

Çözümleme Yöntemleri  

BULGULAR
SÜRE VE

MALİYET
KAYNAKLAR

EKLER
ARAŞTIRMA Soru sorma , inceleme, değerlendirme , yorumlama ve karar verme ....öğrenme ve bilgilenme sürecidir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA:  Yeni bilgi , yöntem, ürün için ; amacı, aşamaları ve  yöntemi olan bilgi üretme
ve derleme çabasıdır.
Amaç:
1.Sorun  (problem  çözmek )
2. Fayda elde  etmek
3. Yeni buluş, ürün  
4. Rapor hazırlamak

PROBLEM:

DOWN SENDROMU

Mongolizm; genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu
SOSYAL VE POZİTİF BİLİMLER

               Sosyal bilimlerde 

veri toplama yöntemleri:
belgesel kaynak derlemesi:
kitap, gazete, makale,belge, tutanak, anı, biyografi vb .görüşme, anket, gözlem
 ARAŞTIRMANIN  PLANLANMASI
Fikir Üretme:
Araştırma Konusunun Belirlenmesi:
Araştırma Probleminin Belirlenmesi:.
Araştırma Hipotezinin Oluşturulması:
Yöntem: Belirleme Aşaması-.
Verilerin Toplanması
, analizi ve değerlendirilmesi:
Araştırma yöntemleri
Deneysel Araştırma Yöntemleri.
Alan Araştırmaları.
İstatistik Araştırmaları
Tanıtıcı Araştırmalar -monografiler ve tarihsel araştırmalardır.

ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

Kütüphane Araştırmaları:
Laboratuar Araştırmaları:
Gözleme ayalıAraştırmalar-
Anket Araştırmaları:
Analitik Araştırmalar:
Araştırma -- Geliştirme Araştırmaları:
VAKA ÇALIŞMASI (olay inceleme ): bir ortamın , kişinin, dökümanın , olayın ayrıntılı incelenmesi
Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi
istatistik;  sayısal bilgileri toplama, analiz etme, anlamını açıklama, bilgilerin güvenilirliğini yansız bir biçimde yorumlamayı ve ortaya çıkarmayı hedef edinen bir bilim dalıdır.   “olayların sayı ile açıklanması"

http://hayret3.tr.gg/ara%26%23351%3Bt%26%23305%3Brma-teknikleri.htm
http://hayret3.tr.gg/istatistik.htm


 


 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

TANIMIN   TANIMI:
BİR KAVRAM VEYA SÖZCÜĞÜN ANLAMININ BELİRTİLMESİ
 
NİTELENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA OLMADAN   
KAVRAM VE ANLAM OLMAZ                                                 OLMAZ           
   


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
  

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİÖĞRENME   TARTIŞMA  - ROL OYNAMA -ÖRNEK OLAY -PROBLEM ÇÖZME - BEYİN FIRTINASI-GEZİ -GÖZLEM - GÖSTERİ-DENEME - YANILMA-SORU -CEVAP -PROJE - ARAŞTIRMA


Kritik-analitik düşünme: Bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek, ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve değerlendirmektir.  . Bunun için:Sahip olunan bilgiyi analiz etmek çok önemlidir.Verilerden bir sentez oluşturmak gerekir.Sonra da bunları değerlendirip bir neticeye ulaşmak önemlidir.


ÇOKLU  ZEKA


SÖZEL /

DİLSEL   

MANTIKSAL/

MATEMATİKSEL     

GÖRSEL /

MEKANSAL   

DOĞACI/

VAROLUŞSAL  

İÇSEL/ 

KİŞİYE DÖNÜK   

SOSYAL/

KİŞİLERARASI    

BEDENSEL 

MÜZİKSEL/ 

RİTİMSEL 
  
Yetenek,   bellek, muhakeme, algılama, düşünce

 
 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR

1.
PROBLEMİ BELİRLEME 
2. ALGORİTMA 
3. AKIŞ ŞEMASI 
4.  BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ İLE KODLAMA
5. DENEME 
6. DERLEME         
 http://hayret3.tr.gg/problem-c.oe.zme.htm

 


 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

BİLİŞİM:  Bilimsel nitelikteki verilerin elektronik makinalarda işlenmesi, aktarılması ve kullanılmasını inceleyen BİLİM 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
   

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR  
TEMEL BİLGİ SİSTEMLERİ
VERİ   İŞLEME BİLGİ SİSTEMLERİ
OFİS  OTOMASYON BİLGİ SİSTEMLERİ
BİLGİ ÇALIŞANLARI BİLGİ SİSTEMLERİ
KARAR DESTEK BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ  

ÜST YÖNETİM BİLGİ  SİSTEMLERİ
TEMEL İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ SİSTEM :Bir konuda ,belirli bir düzen  için oluşturulan yapı
Teknik, TEKNOLOJİ: Teknik bilgilerin uygulama bilimi (üretim metodları, araç-gereç,makine alet )
metod, metodoloji: metod ve yöntem bilimi  yöntem,yol 
 
 BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ
1. YERLEŞİM VE BİLGİSAYAR AĞLARI 
2.
BİLGİSAYAR   VE YAN DONANIMLARI 
3. İŞ GÜÇÜ 

 


DONANIMCILAR 

bakım ve onarımcılar,
teknisyenler ,
elektrik mühendisleri,
elektronik mühendisleri, 
bilgisayar mühendisleri
 

YAZILIMCILAR    
tasarım ve çözümleyiciler .
sistem programcıları,.
sistem analistleri,.
proje analistleri,.
uygulama programı programlayıcıları,
bilgisayar operatörleri,
bilgisayar okur yazarları, bilgisayar  işletmenleri,
veri kayıt operatörleri

http://hayret3.tr.gg/BILGISAYAR--.htm
http://hayret3.tr.gg/internet-.htm
http://hayret3.tr.gg/e-ticaret.htm
http://hayret3.tr.gg/Y.oe.netim-Bilgi-Sistemi.htm

 

 

 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

FELSEFE              İYİ -KÖTÜ     DOĞRU - YANLIŞ    GÜZEL - ÇİRKİN  

 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
  

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİİleti,   Deşifre,    Aktar,   Algıla 
İyi veya kötü bir şey yoktur, sadece düşünce onu öyle yapar.shakespeare
Felsefe Kulübü     tıklayınız.
BEŞ DUYU BİR ALGI   
varlık âlemi sadece beş duyu ile hissedilebilenlerden ibaret değildir. İnsan görme duyusu ile, maddî varlıkları görürDili ile tatlar âlemini, kulağıyla sesler âlemini, burnuyla kokular âlemini hissederHâlbuki; elektrik, yerçekimi, mıknatısın itme ve çekme kuvveti gibi nice gerçekler vardır ki, bunlar, ne görülürler ne de işitilirler.Gördüklerimize oranla göremediklerimiz çok fazladırHatta insan vücudunda akıl, hayal, hafıza gibi görünmeyen varlıklar, görünenden kat kat fazladır.“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür

Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Eflatun 
BİLGİ   ŞÜPHEDEN, İYİLİK  AÇI ÇEKMEKTEN,  KARARLILIK  KORKUDAN KURTARIR, KONFİÇYUS


 
  


 


 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

DERS:
KONU: E K O S İ S T E M  Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.

 


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
  

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analitik
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİHAYRET  MUCİZE VE  ŞAŞKINLIK

 
Hayran Olmak, tereddüt etmek; ölçünmek, düşünmek; acibe, keramet, merak etmek, şaşkınlık, Harika,


Mucize (tansık) ,Mucize. Mucizeler yaratan Kimse. Dahi.Büyük  olay    olayinsanları hayran birakan ve doga ustu sayılan olay. doğaüstü olay...
yaradan  tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır.
doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz.

Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur.
bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır.
büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar
Evrende
doğal ve toplumsal yasalara
aykırı
hiç bir
olgu ve
olay
yoktur.

EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ
Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

 nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU             Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI            Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ     : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI            : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI      : Sürdürecek anlamına gelmez.


  
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

GİRİŞİMCİLİK -  İŞ KURMA 
SEKTÖRLER TARIM             TİCARET             SANAYİ          HİZMET    
Üretim elemanları EMEK( üçret) , TABİAT(kira,rant) , SERMAYE(faiz) Müteşebbis (kar)   


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVREİşletmenin iç çevresi  ( kaynakları )

YAPISI VE ORGANİZASYONU (ÖRGÜTLENME)

Finansman,
iş gören,
firma imajı,
Kuruluş yeri ,
üretim,
araştırma geliştirme 


İşletmenin dış çevresi
Rakipler

İş  gücü     
Pay sahipleri

Sendika
Meslek örgütleri
Hükümet 
Halk        
satıcılar
tüketiciler  
Müşteriler
 

TİCARET -  PAZARLAMA  

Pazarlama karması ( dört p )dört c)

ÜRÜN , ürün çeşitleri kalilte ve bicim 
ürün hizmetleri,markalama,ambalajlama etiketleme
Güvenirlik ve yaratıcılık ,Yeni Mal Kararları,Fikir Yaratma -Fikir Eleme Aşaması Geliştirmeye Karar Verme.   
DAĞITIM VE YER Dağıtım kanalları ve yapıları, Stoklar 
Depolama hizmetleri ,Envanter kontrolü , Çıkış ve satış noktaları Taşıma ve taşıyıcılar , Temel Dağıtım Tercihleri
a) Firmanın kendi satış elemanlarıb) Satış mümessilic) Bayi (Distribütör) ve Bayi secimi  3) rakip firmalar

FİYAT, Fiyat düzeyi ve fiyat aralıkları? Rakiplerle karşılaştırma? Asıl fiyatın saptanması,Fiyat değişiklikleri, İndirimler,Ürün  gönderme koşulları,Ödeme koşulları

Kredili satış koşulları,
TUTUNDURMA
satış çabaları -Hedef Kitle  -Müşteri ilişkileri ,Müşteri talepleri-Etkin müşteri ilişkileri,
Tanıtım ve reklam
İşlevleri Bilgilendirme, İşlevi ? İkna Etme İşlevi, Hatırlatma İşlevi ,Destekleme İşlevi ,Değer Katma İşlevi

Reklâm Araçlarının
Yazılı ve resimli reklamlar (Gazete, dergi, broşür, ilan, tabela vb.? Sesli reklamlar (Radyo, hoparlör, telefon vb.)? Işıklı reklamlar (Sinema, film, televizyon vb.) ? Malın kendisiyle yapılan reklamlar (Vitrinler, sergiler, fuarlar, eşantiyonlar vb.)

Reklam Çeşitleri  ? Marka Reklamı    ürün Reklamı  ? Kurum Reklamı ? Satış Şirketleri Aracılığıyla Üretici Firma Reklam

http://hayret3.tr.gg/giri%26%23351%3Bimcilik.htm
http://hayret3.tr.gg/isletme.htm 


 

 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

DERS: TURİZM 
KONU:
ULAŞTIRMA, KONAKLAMA, YEME İÇME VE ANİMASYON
 


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVRE
TURİZM COĞRAFYASI       
http://hayret3.tr.gg/TUR%26%23304%3BZM.htm

 


 


 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

AYBASTI  

 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL


 
 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

ÖĞRENİYORUM  - EĞLENİYORUM  

 


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELAksiyon Oyunları
Araba Oyunları
Dos Oyunları
Flash Oyunlar
Gazino ve
Şans oyunları
Hile Programları 
kart oyunları
puzzle Oyunlar
Macera Oyunları
Şaka Oyunları
Similasyon Oyunları
Spor Oyunları
Strateji Oyunları
Zeka Oyunları 
kare bulmaca,
boz yap,
adam asmaca,
çarkıfelek,
turnike
 nesi var?
1 kelime 1 işlem
riziko,
kim 500 ister,
en zayıf halka
arife tarif gerek)
(sessiz sinema)-
dudak okuma,
hadi bil bakalım


YAPBOZ (PUZZLE)
BAŞLATMAK İÇİN
LOADİNG (YÜKLENİYOR) YAZISININ ÜZERİNE GELİNİZ....
 
 

 


 
 
 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

ZAMANLA KAYBETTİKLERİMİZ

 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL               ? ! .  : ;  ,  )   “  Bir gün insan virgülü kaybetti, o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı; cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. 
          Sonra ünlem işaretini kaybetti; alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kızıyor, ne bir şeye seviniyordu. Hiçbir şey onda en ufak bir heyecan uyandırmıyordu.
          Bir süre sonra soru işaretini kaybetti ve soru sormaz oldu, hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Ne evren, ne dünya, ne de kendi apartmanı umurundaydı. Birkaç yıl sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış nedenlerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.
      Ömrünün sonuna doğru elinde yalnız tırnak işareti kalmıştı. Kendine özgü tek düşüncesi yoktu, yalnız başkalarının düşüncelerini tekrarlıyordu. Düşünmeyi unuttu ve böylece son noktaya erişti  “