GAZETE
DERGİ
KİTAP
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


GAZETE


 
 
 

 
 
 
HAYRET3!!!   

 


Hayran Olmak,


tereddüt etmek; 
ölçünmek, 
düşünmek; 

acibe, 

keramet, 

merak etmek, 

şaşkınlık, 

Harika, 

Mucize (tansık) , 

Mucizeler yaratan Kimse. 

Dahi. 

Büyük olay


Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur. 

SÖYLEDİM :

 Her şeyin özeti DENGE VE DÖNGÜ 

Duydu anlamına gelmez, 

DUYDU :

doğru anladı anlamına gelmez, 

ANLADI :

Hak verdi anlamına gelmez, 

HAK VERDİ : 

İnandı anlamına gelmez, 

İNANDI : 

Uyguladı anlamına gelmez, 

UYGULADI : 

Sürdürecek anlamına gelmez.


KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

HER SİSTEMİN(ŞEYİN) ÖZETİ DENGE VE DÖNGÜDÜR.


KAOS YENİ DENGELERİN OLUŞMASIDIR.


HAYRET, 
 


İNSAN KAYNAKLARI TOPLAM KALİTE VERİMLİLİK TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ BAŞARI KÜLTÜRÜ KARİYER CEO

BİREY -ENGEL - AMAÇ

İnsan, Çevre, Malzeme, Yöntem, Yönetim, Ölçülebilirlik

BİRİM KISIM BÜTÜN

SAYILARLA İFADE EDEMEDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ DEMEKTİR.

SORU: Nasılsınız? CEVAP: İyiyim. NE KADAR ?

KİŞİSEL KURUMSAL TOPLUMSAL

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK ÇEVRE SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRE EKONOMİK ÇEVRE SİYASİ VE YASAL ÇEVRE DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE

PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE ENGELLER

İfade edememe Duygular Zekâ Fiziksel çevre Politika süreç ve prosedürler Kültür ve yönetim tarzları ALGILAMA NOKSANLIĞI

Algılamada dışsal faktörler.

Farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik

Algılamada içsel faktörler.

Kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi faktörlerdir.

duygu düşünce söz davranış alışkanlık kişilik kader

Duygu ve Düşünce Acıma Aidiyet Aldırmazlık Anksiyete Annelik Arzu Aşağılama Aşk Azap Başkasının zararına sevinme Beklenti Bıkkınlık Boşluk Böbürlenme Coşkunluk Dehşet Depresyon Dikkat Dinginlik Duyarsızlık Düşmanlık Empati Endişe Fanatiklik Ferahlama Gıpta Gurur Gücenme Halinden memnunluk· Hayal kırıklığı Hayret3 Heves Hışım Histeri Hoşnutluk Hoşnutsuzluk Huzur · Istırap İçine doğma İğrenme İlgi duyma İlham Kabullenme Kafa karışıklığı Kafaya takma Kaygı Kendine acıma Kınama Kıskançlık Kızgınlık Korku Küçümseme Mahcubiyet Melankoli Merak Merhamet Minnet Mutluluk Nezaket Nefret Özlem Panik Pişmanlık Rahatlık Rahatsızlık Sabır Sahiplenme Sempati Sevinç Sıkıntı Suçluluk Sükûnet Sürpriz Şaşkınlık Şehvet Şefkat Şüphe Tövbe Umut Umutsuzluk Utanç Utangaçlık Üşüme Üzüntü Vicdan azabı Yalnızlık

İnsan- İletişim alanı- Çevre

İLEtİŞİM Duyduklarımızın ’sini, gördüklerimizin 0’unu, görüp, duyduklarımızın P’sini, söylediklerimizin p’ini, yaptıklarımızın ’ını akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.-

iletişimde yaklaşık beden dilinin U ses tonunun 8 ve seçilen kelimelerin de oranında

KİŞİNİN KENDİYLE İLETİŞİMİ YÜZYÜZE İLETİŞİM KİŞİLER ARASI İLETİŞİM TOPLUMSAL ( SOSYAL) KİTLE İLETİŞİMİ GRUP İLETİŞİMİ ÖRGÜT İLETİŞİMİ İŞ HAYATINDA İLETİŞİM

Dikkatleri kazanın. İlgi çekin. Arzu yaratın. Anlaşma sağlayın

çevre : Yaşamak; etkilenmek ve etkilemektir. 

Anlamadan yargılama olmaz....

duyu, algı, veri, işlem, bilgi, karar, eylem ( davranış ,eğitim)

 İNSAN : yargılama değil algılama çabası içerisinde olmaktır.

A. KENDİNİ TANIMA BEDENSEL ZİHİNSEL RUHSAL KÜLTÜREL SOSYAL

B. Kendini geliştirme İhtiyaçlarını belirleme İlgi ve isteklerini belirleme Yeteneklerini geliştirme Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme

C . Mesleki yeterliklerini geliştirme Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek, İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak, konuk, randevu kabulü toplantı düzenlemek Zamanı verimli kullanmak, Strese karşı dayanıklı olmak, Kişisel motivasyonu sağlamak, Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak, Yaptığınız işlerde özgüven riskleri göze alma . kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik, .ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.

D.. Yaşam kalitesini artırma .yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

Tümevarım, Özelden genele akıl yürütme türüdür. Tümdengelim, Özelin bilgisini genel yargılardan çıkarmaktır. bir kitaptan bir kelime bir kelimeden bir kitap analiz ve sentez , yap-boz, sistem , ilke, kural, formül, denklem, eşitlik, oran ve orantı,

DENGE VE DÖNGÜ

kavram haritası, algısal çağrışım, algısal guruplandırma Altın oran, ÇAN EĞRİSİ VE STANDART SAPMA

E K O S İ S T E M EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ . BESİN Döngüsü ENERJİ Döngüsü EVREN Döngüsü İKLİM Döngüsü

su Döngüsü KARBON Döngüsü OKSİJEN Döngüsü FOSFOR Döngüsü AZOT Döngüsü SOY Döngüsü:

KİŞİSEL KURUMSAL TOPLUMSAL

MADDE YAPISI plazma

HİS

BOYUT

ZAMANda yolculuk hücre gen haritası YAPISI hormonlu gıdalar klonlama

matematik mantık analitik istatistik finansal mali ekonomik somut-soyut objektif-subjektif obje- subje maddi-manevi öznel- nesnel sayısal-sözel nitelik-nicelik oran -orantı kalitatif-kantitatif analog-dijital görsel-işitsel monoloğ-diyalog yüzeysel-düzeysel özel -genel

TANIM: BİR KAVRAM VEYA SÖZCÜĞÜN ANLAMININ BELİRTİLMESİ 1. Sözcük tanımı 2. Ad tanımı 3. Kavram tanımı 4. Nesne tanımı

NİTELENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA OLMADAN KAVRAM VE ANLAM OLMAZ...

Yayınlar Öğrenci dönem raporu, mezuniyet projesi, yüksek lisans ( master) tezi, doktora , seminer tezi ve tebliği, kongre , konferans, derleme yayınlar, Tercüme yayınlar, ders kitapları, yardımcı ders kitapları, laboratuar ve uygulama kavuzları, proje raporları , bilimsel araştırmalar

İLGİ ALANLARINA GÖRE: eğitim, trafik, tarım Karakterlerine göre: nicelik, nitelik gös.veri Değişkenlerine göre: bağımlı , bağımsız, dışsal , içsel Özgünlüğüne göre ilk el, ikinci el veri Yayınlanmalarına göre: yayınlanmış. yayınlanmamış Gizlilik durumlarına gizli, görülebilir, kopyalanamaz, kurum ve kütüphane dışına çıkarılamaz Kaynaklarınagöre: kişi, aile, doğadan, Belge, bulgu, döküman, arsiv Elde ediliş Yöntemlerine göre :deney, gözlem, anket, sayı Ölçeklerine göre nominal, ordinal, aralık ölçekli, oransal ölçekli Tiplerine göre nominal, sıralanmış, skorel 

VERİ : İŞLENMEMİŞ HAM

BİLGİ ölçülen, tartılan, sayılan bilgi değil veridir. !!!BİLGİSAYILMAZ.

BİLGİ ÇEŞİTLERİ : bilimsel - felsefi - din - ahlak hukuk - güzel sanat ve estetik -magazin - günlük aktüel

Bilginin kaynağı: duyu, deneyim, akıl, sezgi, bellek, inanç, otorite, ideoloji,

bilgi ve ...... belge Çeşitleri Acele Belge Gizli Belge . Önemli Belge . Değerli (kıymetli) Belge Normal Belge. , Resmi Belgeler Ticari BELGELER Yazılı belgeler: resmi yazı, rapor, telgraf, teleks , faks, müşteri siparişi, kısa not, makale, reklam broşürü, hükümet emirleri ve sirküleri, gazete, dergi davetiye Resmi yazılar, iş yazıları, dilekçe is mektubu İş mektubu türleri Sirküler Satış mektupları İstek mektupları Sipariş Belge veya mal gönderildiğini bildiren Alındığını bildirme ve teşekkür mektupları Tekit (üsteleme) mektupları Teyit (doğrulama) mektupları Kredi mektupları Tahsilât ve ödemeleri takip mektupları Red/kabul mektupları İş isteme Kutlama Başsağlığı mektupları Resmi yazı çeşitleri ve diğer iş yazıları (iş mektupları) Memorandum İlan Tutanak Özgeçmiş Dilekçe Genelge Sözleşme Vekaletname İş mektubu


BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ PROBLEM Problem Cümlesi Problem Durumu Alt Problemler Denenceler Sayıltılar Tanımlar Sınırlamalar İLGİLİ KAYNAKLAR YÖNTEM Araştırma Yöntemi Evren Örneklem Veri Toplama Teknikleri Çözümleme Yöntemleri BULGULAR SÜRE VE MALİYET KAYNAKLAR EKLER


 

Problemin Tanımlanması, Betimleme(Tasvir Etme) ,Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları. .

( belirleme, algoritma, akış şeması( diyagramı) , kodlama(programlama dilleri ile) , deneme, derleme ( makine diline cevirme)-

insan, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebilirlik ,,, insan iletişim alanı cevre,,,,

kalıtım zaman cevre

araştırma, geliştirme, pekiştirme , değerlendirme…

bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma, analiz etme, paylaşma ve yaratıcı biçimde sunabilme,…

dikkat ilgi, istek , aksiyon….

ileti , deşifre, aktar algıla ? ! . : ;( )….

anla, planla, sor , izle, paylaş…..

anla , yorumla, genelle ,anlat……

bilinc, beceri, davranış…..

bilgi beceri görüş tutum davranış….

.ihtiyac güdü, dürtü, Davranış

inanç,gerçek, cesaret, şans…..

duyu, algı, veri, işlem bılgi, karar. Eylem…..

duygu,düşünce, söz, davranış alışkanlık,kişilik,kader….

ilgi , bilgi , saygı ,yetenek hoşgörü , anlayış … davranışlar( eğitim)…. 

yönetim, planlama, örgütleme-organizasyon, sevk – idare ,eşgüdüm- işbirliğe,yönlendirme- koodinasyon,denetim….

insan makin karşılaştırması, iletişim, işletim…

…kurma, tanımlama, ayarlama, parametre, fılıtreleme,entegrasyon….. tesbit,kayıt,izleme, sınıflama, özet, rapor analiz. bilgi,yorum, yardım…

kendini tanıma, kendine güven, bilgi üretme, eleştirel olma, bariyerleri kaldırma , yaratıcı olma ,,,,

 bereket, kanaat, edep, asayiş

akıl,
bilim, erdem, kader Problemin Tanımlanması, Betimleme (Tasvir Etme), Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları. araştırma, geliştirme, pekiştirme, değerlendirme

Bereket, kanaat, edep, asayiş

insan, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebilirlik, kalıtım zaman cevre . insan iletişim alanı cevre,

yetenek, bellek, muhakeme, algılama, düşünce

 Kendini tanıma, kendine güven, bilgi üretme, eleştirel olma, bariyerleri kaldırma, yaratıcı olma,

ihtiyaç, güdü, dürtü, davranış

Bilgi beceri görüş tutum davranış

FIKIH - KELAM - HADİS - TEFSİR :

;( )…anla, planla, sor, izle, paylaş…

Anla, yorumla, genelle, anlat…

İlgi, bilgi, saygı, yetenek hoşgörü, anlayış…

Davranışlar ( eğitim)

Fıtrat, Kader ve İrade Üçgeninde İnsan

 İlim, kader, akıl, erdem…

İleti, deşifre, aktar algıla 

dikkat ilgi, istek, aksiyon…

Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma, analiz etme, paylaşma ve yaratıcı biçimde sunabilme,

problemi belirleme, algoritma, akış şeması, kodlama, deneme, derleme

Duyu, algı, veri, işlem bilgi, karar. Eylem…

duyu, deneyim, akıl, sezgi, bellek, inanç, otorite, ideoloji,

bilimsel felsefi din ahlak hukuk güzel sanat ve estetik magazin günlük(aktüel)

durum ve teknik bilgi

İnsan makine karşılaştırması, iletişim, işletim…

KART TAK KABLO TAK SETUP AYARLA DONANIM EKLE PROĞRAM EKLE  .

inanç, gerçek, cesaret, şans…

yönetim: planlama, örgütleme-organizasyon, sevk – idare, emir - komuta , eşgüdüm- işbirliği, yönlendirme, koordinasyon, denetim…

Bilinç, beceri, davranış…

Kurma, tanımlama, ayarlama, parametre, fılıtreleme, entegrasyon Tespit, kayıt, izleme, sınıflama, özet, rapor analiz. Bilgi, yorum, yardım…

denge, oran, sadelik, uyum

Duygu, düşünce, söz, davranış, alışkanlık, kişilik, kader…

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KAYNAK TARAMA (VERİ TOPLAMA) VE GÖZLEM PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ OLAY İNCELEME İÇERİK ÇÖZÜMLEME RAPOR YAZMA

MANİPÜLASYON

TASARIM uyum denge sadelik oran

 GÖZ YANILMALARI - HİPNOZ - TELEPATİ 

 İNTERNET: BİLGİ- HABER - DOSYA - MAL ALIŞ VERİŞİ

KATKIDA BULUNANLAR

YÖNETİM VE DANIŞMA

HALKLA İLİŞKİLER

İLETİŞİM 

REKLAM VE TANITIM

KARŞILAMA AĞIRLAMA UĞURLAMA

BİLİŞİM BİLGİ İŞLEM DONANIM VE YAZILIM EDİTÖRLER YORUMLAYICILAR DERLEYİCİLER CEVİRİCİLER KAYNAKLAR BİLGİYE ULAŞMA KULLANMA ÜRETME SUNMA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PEKİŞTİRME DEĞERLENDİRME

grafik tasarım, animasyon, efektler, sunu, slâyt kurgu, şablon ve biçimlendirme ışık, görüntü, renklendirme, saydamlık, doku, desen, çoklu ortam, fotoğraflar, resimler, videolar, montaj, jenerik, fonlar: alt yazı: seslendirme, ses düzenleri, müzikdüşünce, sözdizimi, felsefe,


Adem DÖKMETAŞ
 BÜTÜN KURUMLARIN KENDİNE ÖZGÜ BİR KİMLİĞİ VARDIR.  KURUM  KİMLİĞİ PERSONELİN DUYGUSAL OLARAK KENDİSİNE BAĞLANDIĞI DEĞERLER, FELSEFE VE KURUMSAL BİLİNÇDİR.   
 

ANA SAYFA 

 
TİCARET MESLEK LİSESİ
İDARİ KADRO
ÖĞRETMENLER
REHBERLİK SERVİSİ
YARDIMCI PERSONEL
ÖĞRENCİ TEMSİLCISİ
SINIFLAR
 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MUHASEBE- FİNANSMAN
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
 
TARİHİMİZ
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
OKUL GELİŞİM  EKİBİ
SOSYAL KULÜPLER
OKUL AİLE BİRLİĞİ
SİVİL SAVUNMA
 
KÜPÜPHANE
BİLİŞİM LABORATUARI
 
MESLEKİ TANITIM 
MEGEP
STAJ
ÖSS HAZIRLIK
 
ÖĞRETMENLER PORTALI
İLSİS
E OKUL

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  
   
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR

İNSAN  KAYNAKLARI

TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM  MÜHENDİSLİĞİ

YAŞAM KOÇU

BAŞARI KÜLTÜRÜ

AKIL HOCASI

MENTAL

KARİYER

CEO  TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
  
 
          GOOGLE SİTE  
      DUYU - ALGI - VERİ - İŞLEM - BİLGİ - KARAR- DAVRANIŞ (EĞİTİM)    
Ölçülen, tartılan, sayılan veridir. !!!BİLGİ SAYILMAZ.!!!! 
   http://hayret3.tr.gg/      ONLINE     

PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE ENGELLER

İfade  edememe

Duygular
Zekâ

Fiziksel çevre
Politika
Süreç ve prosedürler
Kültür  ve  Yönetim tarzları

ALGILAMA  
NOKSANLI


BİREY- ENGEL - AMAÇ 

İnsan, Çevre, Malzeme, Yöntem, Yönetim, Ölçülebilirlik

Sayılarla ifade edemediğimizi bilmiyoruz demektir...
Nasılsınız? iyiyim.
Nekadar??????

ALGILAMA :
Bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir

HAYRET3!!!

 

Hayran Olmak,


 ter

eddüt etmek; 

ölçünmek, 

düşünmek; 

acibe, 

keramet, 

merak etmek, 

şaşkınlık, 

Harika, 

Mucize (tansık) , 

Mucizeler yaratan Kimse. 

Dahi. 

Büyük olay


Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur. 

SÖYLEDİM :

 Her şeyin özeti DENGE VE DÖNGÜ 

Duydu anlamına gelmez, 

DUYDU :

doğru anladı anlamına gelmez, 

ANLADI :

Hak verdi anlamına gelmez, 

HAK VERDİ : 

İnandı anlamına gelmez, 

İNANDI : 

Uyguladı anlamına gelmez, 

UYGULADI : 

Sürdürecek anlamına gelmez.


KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

HER SİSTEMİN(ŞEYİN) ÖZETİ DENGE VE DÖNGÜDÜR.


KAOS YENİ DENGELERİN OLUŞMASIDIR.


HAYRET, 
 


İNSAN KAYNAKLARI TOPLAM KALİTE VERİMLİLİK TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ BAŞARI KÜLTÜRÜ KARİYER CEO

BİREY -ENGEL - AMAÇ

İnsan, Çevre, Malzeme, Yöntem, Yönetim, Ölçülebilirlik

BİRİM KISIM BÜTÜN

SAYILARLA İFADE EDEMEDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ DEMEKTİR.

SORU: Nasılsınız? CEVAP: İyiyim. NE KADAR ?

KİŞİSEL KURUMSAL TOPLUMSAL

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK ÇEVRE SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRE EKONOMİK ÇEVRE SİYASİ VE YASAL ÇEVRE DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE

PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE ENGELLER

İfade edememe Duygular Zekâ Fiziksel çevre Politika süreç ve prosedürler Kültür ve yönetim tarzları ALGILAMA NOKSANLIĞI

Algılamada dışsal faktörler.

Farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik

Algılamada içsel faktörler.

Kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi faktörlerdir.

duygu düşünce söz davranış alışkanlık kişilik kader

Duygu ve Düşünce Acıma Aidiyet Aldırmazlık Anksiyete Annelik Arzu Aşağılama Aşk Azap Başkasının zararına sevinme Beklenti Bıkkınlık Boşluk Böbürlenme Coşkunluk Dehşet Depresyon Dikkat Dinginlik Duyarsızlık Düşmanlık Empati Endişe Fanatiklik Ferahlama Gıpta Gurur Gücenme Halinden memnunluk· Hayal kırıklığı Hayret3 Heves Hışım Histeri Hoşnutluk Hoşnutsuzluk Huzur · Istırap İçine doğma İğrenme İlgi duyma İlham Kabullenme Kafa karışıklığı Kafaya takma Kaygı Kendine acıma Kınama Kıskançlık Kızgınlık Korku Küçümseme Mahcubiyet Melankoli Merak Merhamet Minnet Mutluluk Nezaket Nefret Özlem Panik Pişmanlık Rahatlık Rahatsızlık Sabır Sahiplenme Sempati Sevinç Sıkıntı Suçluluk Sükûnet Sürpriz Şaşkınlık Şehvet Şefkat Şüphe Tövbe Umut Umutsuzluk Utanç Utangaçlık Üşüme Üzüntü Vicdan azabı Yalnızlık

İnsan- İletişim alanı- Çevre

İLEtİŞİM Duyduklarımızın ’sini, gördüklerimizin 0’unu, görüp, duyduklarımızın P’sini, söylediklerimizin p’ini, yaptıklarımızın ’ını akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.-

iletişimde yaklaşık beden dilinin U ses tonunun 8 ve seçilen kelimelerin de oranında

KİŞİNİN KENDİYLE İLETİŞİMİ YÜZYÜZE İLETİŞİM KİŞİLER ARASI İLETİŞİM TOPLUMSAL ( SOSYAL) KİTLE İLETİŞİMİ GRUP İLETİŞİMİ ÖRGÜT İLETİŞİMİ İŞ HAYATINDA İLETİŞİM

Dikkatleri kazanın. İlgi çekin. Arzu yaratın. Anlaşma sağlayın

çevre : Yaşamak; etkilenmek ve etkilemektir. 

Anlamadan yargılama olmaz....

duyu, algı, veri, işlem, bilgi, karar, eylem ( davranış ,eğitim)

 İNSAN : yargılama değil algılama çabası içerisinde olmaktır.

A. KENDİNİ TANIMA BEDENSEL ZİHİNSEL RUHSAL KÜLTÜREL SOSYAL

B. Kendini geliştirme İhtiyaçlarını belirleme İlgi ve isteklerini belirleme Yeteneklerini geliştirme Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme

C . Mesleki yeterliklerini geliştirme Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek, İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak, konuk, randevu kabulü toplantı düzenlemek Zamanı verimli kullanmak, Strese karşı dayanıklı olmak, Kişisel motivasyonu sağlamak, Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak, Yaptığınız işlerde özgüven riskleri göze alma . kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik, .ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.

D.. Yaşam kalitesini artırma .yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

Tümevarım, Özelden genele akıl yürütme türüdür. Tümdengelim, Özelin bilgisini genel yargılardan çıkarmaktır. bir kitaptan bir kelime bir kelimeden bir kitap analiz ve sentez , yap-boz, sistem , ilke, kural, formül, denklem, eşitlik, oran ve orantı,

DENGE VE DÖNGÜ

kavram haritası, algısal çağrışım, algısal guruplandırma Altın oran, ÇAN EĞRİSİ VE STANDART SAPMA

E K O S İ S T E M EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ . BESİN Döngüsü ENERJİ Döngüsü EVREN Döngüsü İKLİM Döngüsü

su Döngüsü KARBON Döngüsü OKSİJEN Döngüsü FOSFOR Döngüsü AZOT Döngüsü SOY Döngüsü:

KİŞİSEL KURUMSAL TOPLUMSAL

MADDE YAPISI plazma

HİS

BOYUT

ZAMANda yolculuk hücre gen haritası YAPISI hormonlu gıdalar klonlama

matematik mantık analitik istatistik finansal mali ekonomik somut-soyut objektif-subjektif obje- subje maddi-manevi öznel- nesnel sayısal-sözel nitelik-nicelik oran -orantı kalitatif-kantitatif analog-dijital görsel-işitsel monoloğ-diyalog yüzeysel-düzeysel özel -genel

TANIM: BİR KAVRAM VEYA SÖZCÜĞÜN ANLAMININ BELİRTİLMESİ 1. Sözcük tanımı 2. Ad tanımı 3. Kavram tanımı 4. Nesne tanımı

NİTELENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA OLMADAN KAVRAM VE ANLAM OLMAZ...

Yayınlar Öğrenci dönem raporu, mezuniyet projesi, yüksek lisans ( master) tezi, doktora , seminer tezi ve tebliği, kongre , konferans, derleme yayınlar, Tercüme yayınlar, ders kitapları, yardımcı ders kitapları, laboratuar ve uygulama kavuzları, proje raporları , bilimsel araştırmalar

İLGİ ALANLARINA GÖRE: eğitim, trafik, tarım Karakterlerine göre: nicelik, nitelik gös.veri Değişkenlerine göre: bağımlı , bağımsız, dışsal , içsel Özgünlüğüne göre ilk el, ikinci el veri Yayınlanmalarına göre: yayınlanmış. yayınlanmamış Gizlilik durumlarına gizli, görülebilir, kopyalanamaz, kurum ve kütüphane dışına çıkarılamaz Kaynaklarınagöre: kişi, aile, doğadan, Belge, bulgu, döküman, arsiv Elde ediliş Yöntemlerine göre :deney, gözlem, anket, sayı Ölçeklerine göre nominal, ordinal, aralık ölçekli, oransal ölçekli Tiplerine göre nominal, sıralanmış, skorel 

VERİ : İŞLENMEMİŞ HAM

BİLGİ ölçülen, tartılan, sayılan bilgi değil veridir. !!!BİLGİSAYILMAZ.

BİLGİ ÇEŞİTLERİ : bilimsel - felsefi - din - ahlak hukuk - güzel sanat ve estetik -magazin - günlük aktüel

Bilginin kaynağı: duyu, deneyim, akıl, sezgi, bellek, inanç, otorite, ideoloji,

bilgi ve ...... belge Çeşitleri Acele Belge Gizli Belge . Önemli Belge . Değerli (kıymetli) Belge Normal Belge. , Resmi Belgeler Ticari BELGELER Yazılı belgeler: resmi yazı, rapor, telgraf, teleks , faks, müşteri siparişi, kısa not, makale, reklam broşürü, hükümet emirleri ve sirküleri, gazete, dergi davetiye Resmi yazılar, iş yazıları, dilekçe is mektubu İş mektubu türleri Sirküler Satış mektupları İstek mektupları Sipariş Belge veya mal gönderildiğini bildiren Alındığını bildirme ve teşekkür mektupları Tekit (üsteleme) mektupları Teyit (doğrulama) mektupları Kredi mektupları Tahsilât ve ödemeleri takip mektupları Red/kabul mektupları İş isteme Kutlama Başsağlığı mektupları Resmi yazı çeşitleri ve diğer iş yazıları (iş mektupları) Memorandum İlan Tutanak Özgeçmiş Dilekçe Genelge Sözleşme Vekaletname İş mektubu


BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ PROBLEM Problem Cümlesi Problem Durumu Alt Problemler Denenceler Sayıltılar Tanımlar Sınırlamalar İLGİLİ KAYNAKLAR YÖNTEM Araştırma Yöntemi Evren Örneklem Veri Toplama Teknikleri Çözümleme Yöntemleri BULGULAR SÜRE VE MALİYET KAYNAKLAR EKLER


 

Problemin Tanımlanması, Betimleme(Tasvir Etme) ,Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları. .

( belirleme, algoritma, akış şeması( diyagramı) , kodlama(programlama dilleri ile) , deneme, derleme ( makine diline cevirme)-

insan, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebilirlik ,,, insan iletişim alanı cevre,,,,

kalıtım zaman cevre

araştırma, geliştirme, pekiştirme , değerlendirme…

bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma, analiz etme, paylaşma ve yaratıcı biçimde sunabilme,…

dikkat ilgi, istek , aksiyon….

ileti , deşifre, aktar algıla ? ! . : ;( )….

anla, planla, sor , izle, paylaş…..

anla , yorumla, genelle ,anlat……

bilinc, beceri, davranış…..

bilgi beceri görüş tutum davranış….

.ihtiyac güdü, dürtü, Davranış

inanç,gerçek, cesaret, şans…..

duyu, algı, veri, işlem bılgi, karar. Eylem…..

duygu,düşünce, söz, davranış alışkanlık,kişilik,kader….

ilgi , bilgi , saygı ,yetenek hoşgörü , anlayış … davranışlar( eğitim)…. 

yönetim, planlama, örgütleme-organizasyon, sevk – idare ,eşgüdüm- işbirliğe,yönlendirme- koodinasyon,denetim….

insan makin karşılaştırması, iletişim, işletim…

…kurma, tanımlama, ayarlama, parametre, fılıtreleme,entegrasyon….. tesbit,kayıt,izleme, sınıflama, özet, rapor analiz. bilgi,yorum, yardım…

kendini tanıma, kendine güven, bilgi üretme, eleştirel olma, bariyerleri kaldırma , yaratıcı olma ,,,,

 bereket, kanaat, edep, asayiş

akıl,
bilim, erdem, kader Problemin Tanımlanması, Betimleme (Tasvir Etme), Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları. araştırma, geliştirme, pekiştirme, değerlendirme

Bereket, kanaat, edep, asayiş

insan, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebilirlik, kalıtım zaman cevre . insan iletişim alanı cevre,

yetenek, bellek, muhakeme, algılama, düşünce

 Kendini tanıma, kendine güven, bilgi üretme, eleştirel olma, bariyerleri kaldırma, yaratıcı olma,

ihtiyaç, güdü, dürtü, davranış

Bilgi beceri görüş tutum davranış

FIKIH - KELAM - HADİS - TEFSİR :

;( )…anla, planla, sor, izle, paylaş…

Anla, yorumla, genelle, anlat…

İlgi, bilgi, saygı, yetenek hoşgörü, anlayış…

Davranışlar ( eğitim)

Fıtrat, Kader ve İrade Üçgeninde İnsan

 İlim, kader, akıl, erdem…

İleti, deşifre, aktar algıla 

dikkat ilgi, istek, aksiyon…

Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma, analiz etme, paylaşma ve yaratıcı biçimde sunabilme,

problemi belirleme, algoritma, akış şeması, kodlama, deneme, derleme

Duyu, algı, veri, işlem bilgi, karar. Eylem…

duyu, deneyim, akıl, sezgi, bellek, inanç, otorite, ideoloji,

bilimsel felsefi din ahlak hukuk güzel sanat ve estetik magazin günlük(aktüel)

durum ve teknik bilgi

İnsan makine karşılaştırması, iletişim, işletim…

KART TAK KABLO TAK SETUP AYARLA DONANIM EKLE PROĞRAM EKLE  .

inanç, gerçek, cesaret, şans…

yönetim: planlama, örgütleme-organizasyon, sevk – idare, emir - komuta , eşgüdüm- işbirliği, yönlendirme, koordinasyon, denetim…

Bilinç, beceri, davranış…

Kurma, tanımlama, ayarlama, parametre, fılıtreleme, entegrasyon Tespit, kayıt, izleme, sınıflama, özet, rapor analiz. Bilgi, yorum, yardım…

denge, oran, sadelik, uyum

Duygu, düşünce, söz, davranış, alışkanlık, kişilik, kader…

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KAYNAK TARAMA (VERİ TOPLAMA) VE GÖZLEM PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ OLAY İNCELEME İÇERİK ÇÖZÜMLEME RAPOR YAZMA

MANİPÜLASYON

TASARIM uyum denge sadelik oran

 GÖZ YANILMALARI - HİPNOZ - TELEPATİ 

 İNTERNET: BİLGİ- HABER - DOSYA - MAL ALIŞ VERİŞİ

KATKIDA BULUNANLAR

YÖNETİM VE DANIŞMA

HALKLA İLİŞKİLER

İLETİŞİM 

REKLAM VE TANITIM

KARŞILAMA AĞIRLAMA UĞURLAMA

BİLİŞİM BİLGİ İŞLEM DONANIM VE YAZILIM EDİTÖRLER YORUMLAYICILAR DERLEYİCİLER CEVİRİCİLER KAYNAKLAR BİLGİYE ULAŞMA KULLANMA ÜRETME SUNMA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PEKİŞTİRME DEĞERLENDİRME

grafik tasarım, animasyon, efektler, sunu, slâyt kurgu, şablon ve biçimlendirme ışık, görüntü, renklendirme, saydamlık, doku, desen, çoklu ortam, fotoğraflar, resimler, videolar, montaj, jenerik, fonlar: alt yazı: seslendirme, ses düzenleri, müzikdüşünce, sözdizimi, felsefe,


Adem DÖKMETAŞ
nSÖYLEDİM : Duydu anlamına gelmez,
nDUYDU Doğru anladı anlamına gelmez,
nANLADI Hak verdi anlamına gelmez,
nHAK VERDİ : İnandı anlamına gelmez,
nİNANDI : Uyguladı anlamına gelmez,
nUYGULADI : Sürdürecek anlamına gelmez.
Algılamada dışsal faktörler. 

Farklılık,yoğunluk,sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik 

Algılamada içsel faktörler.

Kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar
İNSAN VARDIR.
   1. BİLİR, BİLDİĞİNİ BİLİR:......
   2. BİLİR, BİLDİĞİNİ BİLMEZ:.....
   3. BİLMEZ, BİLMEDİĞİNİ  BİLİR:....
   4. BİLMEZ, BİLMEDİĞİNİ BİLMEZ:.
İnsan - İletişim  Alanı  - Çevre   
KİŞİ - YER - ZAMAN - OLAY ve OLGU     
BUGÜN : 
ORDU
Gündem (İlan-Duyuru) :

Günün Sözü :

Tarihte  Bugün : 

Önemli Gün ve haftalar: 
 

DUYUM VE HABER 

"Küçük düşünenler kişilerle,   normal düşünenler olaylarla, 
büyük düşünenler
fikirlerle uğraşır."


 
İNTERNET  EXPLORER 8  KULLANIYORSANIZ..   GÖRÜNÜMÜ DÜZELTMEK İÇİN; ARAÇLAR MENÜSÜNDEN - UYUMLULUK  GÖRÜNÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ..

 


 

İNTERNET :
 - Bilgi
- Haber
- Dosya 
 - Mal alışverişi
Site  Haritası 
- Linkler 
- Menüler 
- Alt Programlar 
- Entegrasyonlar
 -  Modüller

 

BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ

PROBLEM:
Problem
Cümlesi

Problem
Durumu

Alt Problemler

Denenceler  

Sayıltılar  

Tanımlar 

Sınırlamalar 
   

 İLGİLİ
KAYNAKLAR
YÖNTEM
Araştırma
Yöntemi
Evren

Örneklem 

Veri
Toplama 
Teknikleri

Çözümleme Yöntemleri  

BULGULAR
SÜRE VE

MALİYET
KAYNAKLAR
  
EKLER
NİTELENDİRME
VE

KARŞILAŞTIRMA 
OLMADAN 
KAVRAM VE ANLAM  OLMAZ...
 
Problemin Tanımlanması, Betimleme
(Tasvir Etme)
,
Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları.
araştırma,
geliştirme,
pekiştirme, değerlendirme
Bereket, kanaat,
edep, asayiş
 
insan,
çevre,
malzeme,
yöntem,
yönetim,
ölçülebilirlik,
 
kalıtım zaman cevre .     
insan
iletişim alanı cevre,
yetenek,
bellek,
muhakeme, algılama,
düşünce
 
Kendini tanıma, kendine güven,
bilgi üretme,
eleştirel olma, bariyerleri
kaldırma, yaratıcı olma,
ıihtiyaç, güdü,
dürtü, davranış
Bilgi beceri
görüş tutum
davranış
FIKIH  - KELAM - HADİS - TEFSİR
 : ;(  )…anla, planla, sor, izle, paylaş…
Anla, yorumla,
genelle, anlat…
 Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir
İlgi, bilgi, saygı,
yetenek hoşgörü,
anlayış…
Davranışlar
( eğitim)
 
Fıtrat, Kader ve İrade Üçgeninde İnsan
İlim, kader, akıl, erdem… 
İleti, deşifre,
aktar algıla
dikkat ilgi, istek, aksiyon…
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma,
analiz etme,
paylaşma ve
yaratıcı biçimde sunabilme,
problemi belirleme,
algoritma,
akış şeması,
kodlama,
deneme,
derleme
Duyu, algı,
veri, işlem bilgi,
karar. Eylem
duyu,
deneyim,
akıl,
sezgi,
bellek,
inanç,
otorite,
ideoloji, 
 
bilimsel  
felsefi   
din 
ahlak 
hukuk 
güzel sanat ve
estetik  magazin 
günlük(aktüel)
durum ve
teknik bilgi
İnsan makine karşılaştırması,  iletişim,   işletim…
KART  TAK
KABLO TAK
SETUP AYARLA
DONANIM EKLE
PROĞRAM EKLE
 Dikkatleri kazanın. İlgi çekin. Arzu yaratın. Anlaşma sağlayın;
 Algı,
kişinin belli bir bilgiyi duyma,
organize etme,
anlama ve de
ğ
erlendirmesidir.
 
inanç, gerçek,
cesaret, şans…
yönetim:
planlama,
örgütleme-organizasyon,
sevk – idare,
emir - komuta , 
eşgüdüm-
işbirliği,
yönlendirme, koordinasyon, denetim…
Bilinç, beceri, davranış…

Kurma,
tanımlama,
ayarlama,
parametre,
fılıtreleme, 
entegrasyon
Tespit,
kayıt,
izleme,
sınıflama,
özet,
rapor
analiz.
Bilgi,
yorum,
yardım
 
 
denge, oran,
sadelik, uyum
 
 
Duygu,
düşünce,
söz,
davranış,
alışkanlık,
kişilik,
kader…
 
İSTATİSTİK 

ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ

KAYNAK TARAMA
(VERİ TOPLAMA)
VE GÖZLEM

PROBLEM
ÇÖZME
TEKNİKLERİ 

OLAY 
İNCELEME

İÇERİK
ÇÖZÜMLEME

RAPOR YAZMA
 
KİŞİSEL
KURUMSAL
TOPLUMSAL  

 BİLGİSAYAR
1.    GİRİŞ
2.    İŞLEM


MANTIK OPERATÖRLERİ: 
anlamına gelir.
 / = veya 
/=ve  
=> İse 
<=> ancak
ve ancak
anlamına gelir.
Önerme=
Doğru yada yanlış ,kesin hüküm
bildiren ifadelerdir. 
p,q,r gibi
sayılarla
gösterilir 
1 Doğru  0 Yanlış
BİLGİSAYAR ADINI BURADAN ALMIŞTIR.

1 VE 0 SAYIDIR.(DİJİT)
1 AKIM VAR 0 YOK ESANINA GÖRE ÇALIŞAN ELEKTRONİK
DİJİTAL(SAYISAL) İŞLEMCİ
 01011001  
8 BİT 1 BYTE
1024 BYTE 1 KB
1024 KB     1 MB
1024 MB    1 GB
1024 GB    1 TERABYTE

MATEMATİK OPERATÖRLERİ :
+  toplama
-  çıkarma
/  bölme
*  çarpma
= eşittir
<= küçük veya eşittir
>= büyük veya eşittir
3.     ÇIKIŞ
4.     SAKLAMA

bilgisayar
operatörü
(kullanıcı)

işletmeni
okur-yazarı
tasarımcı
programcı
internet
( BİLGİ,
HABER,
MAL,
DOSYA
ALIŞ VERİŞİ) 
entegrasyon
tv,
radyo,
cd calar
atari
daktilo,
saat...
org

donanım  montajı
tamir bakım ve       onarımı      
 
BİLGİSAYARI KULLANMA
 (İŞLETİM) TEKNİKLERİ  
ikili sayı sistemi, assembley,
komut satırı ,
menü , makro ,
araç çubukları ,
dokunmatik ekran,
uzaktan kumanda ,
sesli komut ,
GÖZ İLE KOMUT 
İŞLETİM SİSTEMİ( WİNDOWS) 
Başlat
1. yeni ofis belgesi
2. gÖrev çubuğu
3. programlar
Excel
4. programlar başlangıç
5. programlar 
MS  dos komut istemi
6. programlar

.windows gezgini
7. belgeler
8. bul 9. çaliştir

10. GÖREV YÖNETİCİSİ

Bilgisayanm 
1. aç
2. araştır(Windows gezgini) 
3. c:program
files ms ofis excel kısayolu

4. c:program files
rns ofis ofis 10 excel .exe  5. c:prograın files
ms ofis templates

6. c:’.dosya
menüsu yeni
7. c:windows
progman
8. zamalandırılmış
görevler

masa üstü
1. araç cubuğu
2. Excel kısayol nesnesi( dosya)
3. Excel kısayol
tuşu
4. yeni
5. sürükle  bırak
6. birlikte aç
7. uzak masa üstü

iç içe (Bağlantılı)
1. ekle nesne
2. ekle.köprü
3. ekledosya
4. dış veıi al
5. farklı kaydet ver
6. ofis bağlantıları
7. ofis çiltçi
8. kes- kopyala- yapıştır
9. KES K opyala   özel      yapıştır 
DOSYA - GÖNDER  

BİLGİSAYAR
OKUR  YAZARLIĞI Dosya yeni ,
kaydet,
farklı kaydet,
birlikte aç
kapat, aç
Dosya oku,
yükle ,çağır
Dosya yaz
(düzenleme,
kaydet,
sakla,
gizle,
koru ,
şifrele )
Dosya değiştir
(düzeltme,
bicimlendirme,  ÇEVİRMELER
farklı kaydet
( kayıt türünü
değiştir.)
birlikte aç,
farklı program seç çevir...... 
YAZILIM ÇEŞİTLERİ  
işletim sistemi
DOS, WİNDOWS,
pardus, linux
android
bellek hizmet ,
editörler, 
derleyiciler ,
yorumlayıcılar ,
çeviriciler ,
uygulama proğramları ,
elektronik tablolama hesaplama ,
veri tabanı,
web tasarımı ,
virüs - antivirüs ,
oyun , animasyon,  
multimedya ,
sunu
YAZILIM
KAVRAMLARI
klasör,
pencere,
nesne,
kısa yol,
menü   
DOSYA     ,
blok,
sayfa,satır,sutun, kelime,
karakter (byte-bit
1010110   )  

BİLGİSAYAR TAMİRİ 
kart tak
kablo tak 
setup ayarla
donanım ekle
yazılım ekle
 
 WİNDOWS KUR    
Güvenlik kip 
-
 F 8 
Görev yöneticisi
-Danatılar
sistem araçları
-dısk birleştiricisi 
-
disk temizleme
dosya ve ayar aktarma sihirbazı
-güvenlik merkezi
sistem bilgisi
-sistem geri yükleme 
-yedekleme,,
kayıtdefteri,
msconfig,
sysedit, regedit,
kullanıcı hesapları,
protek kartları,
deepfreez,ghost,
virüs -antivirüs, 
Makro ,
servis pack 

PROBLEM-
KODLAMA- PROGRAMLAMA 

winlogon
-msgina- 
 logouni -
hack explorer  
- C ++ 
-regedit -
exe yapma-
setup hazırlama
( kurma dosyası) 

 ÇEVİRMELER

TÜRKÇE ⇔ 
İNGİLİZCE
⇔  TÜRKÇE 
 ÇEVİRMELER

FİNE READER
yazı⇔RESİM
yazı 
 ÇEVİRMELER

bu proğram ofis 2003 içinde vardır .
Picture Manager dosya menüsünden gönder power point yap binlerce resim kolaylıkla sunu oluyor.

RESİM ⇔ 
SUNU ,FLASH  ⇔RESİM
  resim    animasyan 
ekran koruyucu
duvar kağıdı
 
 ÇEVİRMELER
power point farklı kaydet, kayıt türü jpeg seç 
 sunu kolaylıkla resimlere çevriliyor.
sunu-resim-sunu
 ÇEVİRMELER

kmp player ve movie maker
RESİM  ⇔  VİDEO
 (FİLM,  KLİP,MOVİ, FLASH)
⇔  RESİM 
 ÇEVİRMELER
ELEKTRONİK KİTAP 
teknoses.com/

SESLİ DİNLE
YEBİLİRSİNİZ.
yazı⇔ SES 
⇔ yazı 

 
 ÇEVİRMELER

Olympus
sesi yazıya çevirir
yazı -duygu
- düşünce -yazı   
yazı ⇔
TABLO yazı
  form
şablon  makro
kısayol köprü   modül

yazı ⇔MENÜ 
yazı 

FLASH
yazı ⇔ 
PROGRAMLAMA
⇔ yazı problem kodlama programı  winlogon
msgina
logouni
hack explorer  
- C ++ 
regedit
exe yapma
setup hazırlama
kur dosyası

 

 

 

SAYFA VE FORM
bilgi v e belge
ŞEKİL VE İÇERİK
 

TESBİT- KAYIT

İZLEME-
SINIFLANDIRMA

ÖZET – RAPOR

ANALİZ- YORUM

 
 MANİPÜLASYON
 
TASARIM
uyum
denge
sadelik
oran
TERSDEN BAKARSANIZ
İKİ RESİMDE AYNIDIR.
 
GÖZ YANILMALARI   -   HİPNOZ -   TELEPATİ

Gözünüzü kırpmadan resmin ortasındaki  x işaretine 60 saniye bakıp ardından güzünüzü sıkıca kapatıp , açın  bakalım ne göreceksiniz.

 
Aksiyon Oyunları
Araba Oyunları
Dos Oyunları
Flash Oyunlar
Gazino ve
Şans oyunları
Hile Programları 
kart oyunları
puzzle Oyunlar
Macera Oyunları
Şaka Oyunları
Similasyon Oyunları
Spor Oyunları
Strateji Oyunları
Zeka Oyunları 
kare bulmaca,
boz yap,
adam asmaca,
çarkıfelek,
turnike
 nesi var?
1 kelime 1 işlem
riziko,
kim 500 ister,
en zayıf halka
arife tarif gerek)
(sessiz sinema)-
dudak okuma,
hadi bil bakalım
ÇALIŞMA SAYFASINDA
DİZGİ VE
BASKIDA
EDİT İŞLEMLERİNDE
DÜZELTME VE DÜZENLEMEDE
YAZIM VE
ÇİZİMDE
OKUMA VE YAZMADA
EKLENTİLER
YAZI
TOBLO
FORM
ŞABLON
MAKRO
MODÜL
RAPOR
GRAFİK
RESİM
FİLM
SES
 

İNTERNET: BİLGİ- HABER - DOSYA - MAL ALIŞ VERİŞİ

KATKIDA
BULUNANLAR
YÖNETİM
VE DANIŞMA
HALKLA
İLİŞKİLER
İLETİŞİM
REKLAM VE
TANITIM
KARŞILAMA
AĞIRLAMA
UĞURLAMA
BİLİŞİM
BİLGİ İŞLEM
DONANIM VE
YAZILIM
EDİTÖRLER YORUMLAYICILAR DERLEYİCİLER
CEVİRİCİLER
KAYNAKLAR
BİLGİYE ULAŞMA
KULLANMA
ÜRETME
SUNMA
ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME
PEKİŞTİRME DEĞERLENDİRME
grafik tasarım,
animasyon,
efektler,
sunu, 
slâyt  
kurgu,
şablon ve
biçimlendirme
ışık, görüntü,
renklendirme,
saydamlık,
doku,
desen,
çoklu ortam,
fotoğraflar,
resimler,
videolar,
montaj,
jenerik,
fonlar:
alt yazı: 
seslendirme,
ses düzenleri,
müzik 
düşünce,
sözdizimi,
felsefe,
Adem DÖKMETAŞ
BAĞLANTILARIM 
 


PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE ENGELLER

İfade edememe

Duygular

Zekâ

Fiziksel çevre

Politika

süreç ve
prosedürler

Kültür  ve 

yönetim  tarzları

ALGILAMA
NOKSANLIĞI

Algı, insanın çevresindeki
uyaranların, ya da olayların
farkına varması
ve onları yorumlaması
sürecidir.
Algılamada
dışsal faktörler.
 • Farklılık,
 • yoğunluk,
 • sıklık,
 • hareketlilik,
 • tekrarlama,
 • kontrast,
 • yenilik,
 • benzerlik
Algılamada
içsel faktörler.
 • Kişilik,
 • ihtiyaçlar,
 • amaçlar,
 • motivasyon,
 • inançlar,
 • değerler ve
 • tutumlar,
 • umutlar,
 • beklentiler,
 • arzu ve
 • istekler,
 • geçmiş
 • tecrübeler ve
 • alışkanlıklar
 • gibi faktörlerdir.
 
duygu
düşünce
söz
davranış
alışkanlık
kişilik
kader
Duygu ve Düşünce
 • Acıma
 • Aidiyet
 • Aldırmazlık
 • Anksiyete
 • Annelik
 • Arzu
 • Aşağılama
 • Aşk
 • Azap
 • Başkasının zararına
 • sevinme
 • Beklenti
 • Bıkkınlık
 • Boşluk
 • Böbürlenme
 • Coşkunluk
 • Dehşet
 • Depresyon
 • Dikkat
 • Dinginlik
 • Duyarsızlık
 • Düşmanlık
 • Empati
 • Endişe
 • Fanatiklik
 • Ferahlama
 • Gıpta
 • Gurur
 • Gücenme
 • Halinden memnunluk·
 • Hayal kırıklığı
 • Hayret3
 • Heves
 • Hışım
 • Histeri
 • Hoşnutluk
 • Hoşnutsuzluk
 • Huzur ·
 • Istırap
 • İçine doğma
 • İğrenme
 • İlgi duyma
 • İlham
 • Kabullenme
 • Kafa karışıklığı
 • Kafaya takma
 • Kaygı
 • Kendine acıma Kınama
 • Kıskançlık
 • Kızgınlık
 • Korku
 • Küçümseme
 • Mahcubiyet
 • Melankoli
 • Merak
 • Merhamet
 • Minnet
 • Mutluluk
 • Nezaket
 • Nefret
 • Özlem
 • Panik
 • Pişmanlık
 • Rahatlık
 • Rahatsızlık
 • Sabır
 • Sahiplenme
 • Sempati
 • Sevinç
 • Sıkıntı
 • Suçluluk
 • Sükûnet
 • Sürpriz
 • Şaşkınlık
 • Şehvet
 • Şefkat
 • Şüphe
 • Tövbe
 • Umut
 • Umutsuzluk
 • Utanç
 • Utangaçlık
 • Üşüme
 • Üzüntü
 • Vicdan azabı
 •  Yalnızlık
İnsan- İletişim alanı- Çevre
İLEtİŞİM   
insanların
duygu, düşünce, inanç,
tutum ve davranışlarını
sözlü, yazılı ve
sözsüz olarak 
SEMBOLLERLE iletilmesidir.   
Duyduklarımızın
 • ’sini,
 • gördüklerimizin
 • 0’unu, görüp,
 • duyduklarımızın
 • P’sini,
 • söylediklerimizin
 • p’ini,
 • yaptıklarımızın
 • ’ını
 • akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.-
iletişimde yaklaşık
beden dilinin
 • U
 •  ses tonunun
 • 8 ve
 • seçilen
 • kelimelerin de
 •  
 • oranında
 • KİŞİNİN KENDİYLE İLETİŞİMİ 
 • YÜZYÜZE İLETİŞİM
 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
 • TOPLUMSAL ( SOSYAL) KİTLE İLETİŞİMİ
 • GRUP İLETİŞİMİ
 • ÖRGÜT İLETİŞİMİ
 • İŞ HAYATINDA İLETİŞİM
Dikkatlri kazanın.
İlgi çekin.
Arzu yaratın.
Anlaşma sağlayın
çevre : 
insanı uyaran her türlü  uyarıcı olay, kural, kişi, düşünce, davranış
 
Yaşamak; etkilenmek ve etkilemektir.
 

Anlamadan
yargılama olmaz....

 • duyu,
 • algı,
 • veri,
 • işlem,
 • bilgi,
 • karar,
 • eylem
 • ( davranış ,eğitim)
İNSAN : 
Kişisel gelişim süreciniz
için atılacak ilk adım,
 kendi kıymetinizin farkında olmaktır. Kişinin kendisi ile kuracağı olumlu diyalogdur. 

yargılama değil algılama çabası içerisinde olmaktır.


“KENDİNİZİ NASIL DÜŞÜNÜYORSANIZ ÖYLESİNİZ. ÖNCE DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİŞTİRMELİSİNİZ

.”GÜÇLÜ OLAN, ZAYIF YANINI HERKESTEN İYİBİLENDİR.
DAHA GÜÇLÜ OLAN İSE ZAYIF YANLARINA HÜKMEDEBİLENDİR

A. KENDİNİ TANIMA

 • BEDENSEL
 • ZİHİNSEL
 • RUHSAL
 • KÜLTÜREL
 • SOSYAL

B. Kendini geliştirme  

 • İhtiyaçlarını belirleme
 • İlgi ve isteklerini belirleme
 • Yeteneklerini geliştirme
 • Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme

 

C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

 • Etkin problem çözmek ve
 • proje geliştirmek, 
 • İletişim,
 • diksiyon,
 • beden dili,
 • sunum
 • ikna becerilerini arttırmak,
 • konuk,
 • randevu kabulü
 • toplantı düzenlemek 
 • Zamanı verimli kullanmak,
 • Strese karşı dayanıklı olmak,
 • Kişisel motivasyonu sağlamak,
 • Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak,
 • Yaptığınız işlerde özgüven 
 • riskleri göze alma .
 • kararlılık,
 • .çok yönlülük,
 • . iş bitiricilik,
 • .kendine güven
 • .planlı hareket etme
 • .ileriyi görme ,
 • .uyumluluk, .girişkenlik,
 • .ikna yeteneği, .esneklik, 
 • .Üretkenlik
 • .Bağımsızlık
 • .Sosyal ve kültürel yapısı
 • .Hayal gücü
 • .Liderlik yeteneği
 • .Çalışkanlık
 • .Sorumluluk duygusu
 • .Yazılı ve sözlü haberleşme
 • yeteneği.

D.. Yaşam kalitesini artırma

 • .yaşam kalitesini artırma
 • .aktiviteler
 • .mutlu olma

İnsan çoğu zamankendini adlandıramadığı ve tanımlayamadığı duygular veya tutumlar içerisinde bulabilir

insan, kendi bireysel dünyasını  görmeye çalışmadan önce insan olarak evrendeki yerini değerlendirmelidir.

o halde nedir?
Evren
İnsanlığın bugünkü bilgi düzeyiyle tanımlayabildiği evren, ifadelerin yetersiz kalacağı kadar büyük ve sonsuz bir varlık düzeyidir. Trilyonlarca gök cismi ve bunların akıl almaz sonsuzlukta uyumudur. Gök taşları, gezegenler, yıldızlar, yıldız sistemleri, galaksiler ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu uçsuz bucaksız bir bütündür.

 SİSTEMİN  ADI:   
HER ŞEYİN ÖZETİ
DENGE VE DÖNGÜ 
KAOS  YENİ DENGELERİN
OLUŞMASIDIR.KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİYASİ VE YASAL ÇEVRE   TEKNOLOJİK ÇEVRE, EKONOMİK ÇEVRE,BEKLENMEDİK OLAYLAR Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

ALTIN ORAN
STANDART SAPMA ÇAN EĞRİSİSİSTEMİN  ADI:   
HER ŞEYİN ÖZETİ
DENGE VE DÖNGÜ 
KAOS  YENİ DENGELERİN
OLUŞMASIDIR.KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

cern
Big Bang 

 

 

E K O
S İ S T E M 
Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.
EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ .Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

BESİN   
Döngüsü:
 

ENERJİ   
Döngüsü:

EVREN   
Döngüsü:
 


İKLİM   
Döngüsü:
 
su Döngüsü:


Buharlaşma: 
Yoğunlaşma
:
 Yağışlar

KARBON
Döngüsü:
Karbon atomları canlı dokularını meydana getirdikleri için tüm yaşamın temel taşıdır.  

OKSİJEN
Döngüsü:
Canlıların aldıkları besinleri enerjiye dönüştürebilmeleri için oksijen gereklidir.
FOSFOR
Döngüsü:

 Bu döngünün temeli fosforun karalarda denizlere denizlerden de karalara taşınmasıdır.

AZOT  
Döngüsü:
  
 
Azot besin zinciri yoluyla bitkilerden otçullara, onlardan etçillere geçer.  Bir kısmı da azot gazına indirgenmiş olarak yeniden atmosfere döner.


SOY
Döngüsü:
 
IRK , TÜR, CİNS, FAMİYA , SOY DENGE VE DÖNGÜSÜ..


KİŞİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL, PSİKOLOJİK VE EKONOMİK DURUMU
KİŞİSEL
KURUMSAL
TOPLUMSAL


MADDE YAPISI
plazma

HİS  BOYUT
ZAMANda yolculuk

hücre gen haritası YAPISI

hormonlu  gıdalar 

klonlama
 

 
 
 
 • matematik
 • mantık
 • analitik
 • istatistik 
 • finansal
 • mali
 • ekonomik
 • somut-soyut
 • objektif-subjektif
 • obje- subje
 • maddi-manevi
 • öznel- nesnel
 • sayısal-sözel
 • nitelik-nicelik
 • oran -orantı
 • kalitatif-kantitatif
 • analog-dijital
 • görsel-işitsel
 • monoloğ-diyalog
 • yüzeysel-düzeysel
 • özel -genel
 
 

 

TANIM:
BİR KAVRAM
VEYA
SÖZCÜĞÜN
ANLAMININ
BELİRTİLMESİ

1. Sözcük tanımı 
2. Ad tanımı 
3. Kavram tanımı
4.  Nesne tanımı
BİR TANIM AŞAĞIDAKİLERİN
BİR YADA
BİRKAÇINI KAPSAYABİLİR..

 • Adlandırma-
 • Kavramlar-
 • Anlamlar-
 • Kelime-
 • Terim-
 • Sözcük—
 • Kapsam-
 • İçerik-
 • Alan-
 • Yararları-
 • Faydaları-
 • Önemi-
 • Olumlu yanları-
 • Olumsuz yanları-
 • Çeşitler-
 • Türler-
 • Nitelendirme-
 • Nicelikler-
 • Özellikler-
 • Sıralama-
 • Sınıflandırma -
 • Sorgulama-
 • karşılaştırma 
 • kriterler-Kıstaslar-
 • Ölçütler-Esaslar-
 • Bazlar-
 • Görevler işlevler-
 • Fonksiyonlar -
 • Normlar-
 • Roller,-
 • Statüler-
 • Sebep ve
 • sonuçları-
 • Tepkiler-
 • Etkiler-
 • Kaynaklar-
 • Meteryaller-
 • Gereçler-
 • Donatılar-
 • Amaçlar-Araçlar
NİTELENDİRME
VE KARŞILAŞTIRMA  OLMADAN
KAVRAM VE ANLAM
OLMAZ...

 

Yayınlar

 • Öğrenci
 • dönem raporu,
 • mezuniyet projesi,
 • yüksek lisans
 • ( master) tezi,
 • doktora ,
 • seminer tezi
 • ve tebliği,
 • kongre ,
 • konferans,
 • derleme yayınlar, 
 • Tercüme yayınlar,
 • ders kitapları,
 • yardımcı
 • ders kitapları, laboratuar ve
 • uygulama kavuzları,
 • proje raporları ,
 • bilimsel
 • araştırmalar
 
 
 
İLGİ ALANLARINA  GÖRE:
 • eğitim,
 • trafik,
 • tarım
Karakterlerine göre:
 • nicelik,
 • nitelik gös.veri
Değişkenlerine göre:
 • bağımlı ,
 • bağımsız,
 • dışsal ,
 • içsel
Özgünlüğüne göre
 • ilk el,
 •  ikinci el veri  
Yayınlanmalarına göre:
 • yayınlanmış.
 • yayınlanmamış
Gizlilik durumlarına
 • gizli,
 • görülebilir,
 • kopyalanamaz,
 • kurum ve
 • kütüphane dışına
 • çıkarılamaz
Kaynaklarınagöre:
 • kişi,
 • aile,
 • doğadan,
 • Belge,
 • bulgu,
 • döküman,
 • arsiv
 • Elde ediliş
Yöntemlerine göre
 • :deney,
 • gözlem,
 • anket,
 • sayı
Ölçeklerine göre
 • nominal,
 • ordinal,
 • aralık ölçekli,
 • oransal ölçekli
Tiplerine göre
 • nominal,
 • sıralanmış,
 • skorel
VERİ :
İŞLENMEMİŞ HAM BİLGİ
ölçülen, tartılan, sayılan
bilgi değil  veridir.
!!!BİLGİSAYILMAZ.

 BİLGİ
işlenmiş veri .
.deney ,inceleme ,gezi
işlem vb
sonucu elde
edilenlerin tümü…

obje ve
suje arasıdaki
ilişki

BİLGİ ÇEŞİTLERİ :

 • bilimsel  -
 • felsefi -
 • din  -
 • ahlak 
 • hukuk  -
 • güzel sanat ve estetik  -magazin -
 • günlük aktüel
Bilginin kaynağı:
 • duyu,
 • deneyim,
 • akıl,
 • sezgi,
 • bellek,
 • inanç,
 • otorite,
 • ideoloji,

bilgi ve ......
belge  
Çeşitleri

 • Acele Belge
 • Gizli Belge .
 • Önemli Belge .
 • Değerli
 • (kıymetli)
 • Belge 
 • Normal Belge. ,
 • Resmi Belgeler 
 • Ticari 
 • BELGELER 
 •  
 • Yazılı belgeler:
 • resmi yazı,
 • rapor,
 • telgraf,
 • teleks ,
 • faks,
 • müşteri siparişi,
 • kısa not,
 • makale,
 • reklam broşürü,
 • hükümet emirleri
 • ve sirküleri,
 • gazete,
 • dergi davetiye
 • Resmi yazılar,
 • iş yazıları,
 • dilekçe
 • Kapak
 • Hikaye
 • sevk
 • Ihbarname
 • ilan
 • YILLIK
 • imsakiye
 • şarki
 • index
 • şiir 
 • kartvizit
 • katolog
 • broşür
 • taslak-
 • albüm
 • tebrik
 • belge
 • kronoloji
 • text
 • biyografi
 • lisans
 • tezkere
 •  liste
 • ticari belgeler
 • bülten
 • makbuz
 • tutanak
 • cizelge
 • matbu  evrak
 • vasiyetname
 • davetiye
 • mazbata-
 • Dergi
 • Mektup
 • Dilekçe
 • metin-
 • Doküman
 • Müzekkere
 • Evrak
 •  Okul krokisi
 • EXSTRE
 • Otobiyografi-
 • Form
 • oturma planı
 • Fotoğraf-
 • Özet 
 • Gazete Plan
 • PROJE
 • proje analizi-
 • Günlük
 • Harita
 • yazı,
 • metin,
 • evrak,
 • belge,
 • döküman,
 • text,
 • is mektubu
 • İş mektubu türleri 
 • Sirküler
 • Satış mektupları 
 • İstek mektupları
 • Sipariş
 • Belge veya mal gönderildiğini bildiren Alındığını bildirme
 • ve teşekkür
 • mektupları 
 • Tekit (üsteleme)
 • mektupları
 • Teyit (doğrulama)
 • mektupları
 • Kredi mektupları
 • Tahsilât ve ödemeleri
 • takip mektupları  
 • Red/kabul mektupları
 • İş isteme 
 • Kutlama
 • Başsağlığı mektupları
 • Resmi yazı
 • çeşitleri
 • ve diğer iş
 • yazıları
 • (iş mektupları) 
 • Memorandum
 • İlan
 • Tutanak
 • Özgeçmiş 
 • Dilekçe
 • Genelge
 • Sözleşme 
 • Vekaletname  
 • İş mektubu

 

 

 TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      

 
 
GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.  


    
 

DERS  PROGRAMI


http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/

 TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
Sosyal psikololoj
 :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji
SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
-İNSAN
- İLETİŞİM ALANI
-ÇEVRE   
   
KÜÇÜK GURUPLAR -  KÜLTÜR TUTUMLAR
 
TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE
Özel alan
Kişisel alan
Sosyal alan
Ortak alan

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVRE


Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar  


“ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır” YUNUS EMRE 
  
 

SİZE düşen ödev kendinizi kabullenmenizdir,
Başka birinin  sizi kabullenmesinin yollarını aramak değil...  Kendinden hoşlanmayan pek çok insan gördüm; bunlar önce başkalarını kendileri hakkında iyi düşünmelerini sağlarlar.  
Bunu başarınca da bu sefer kendileri de kendileri hakkında iyi düşünmeye başlarlar...
Ama bu sahte bir çözümdür;...
bu başkalarının otoritesinin altına girmeyi kabullenmektir...

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, Kimseyi üstün görmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek ne ise onu görecek ve hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır; Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; Önüne sonsuz engeller yığılacaktır, Fakat bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük bir hiç sayarak, Kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da “Büyük” derlerse, Söylenenlere gülüp geçeceksin.    
Mustafa Kemal ATATÜRK 

 TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
BİLGİ
işlenmiş veri ..deney ,inceleme ,gezi, işlem vb sonucu elde edilenlerin  tümü…
obje ve suje arasıdaki ilişki
BİLGİ ÇEŞİTLERİ :bilimsel  - felsefi - din  - ahlak  -hukuk  - güzel sanat ve estetik  -magazin - günlük aktüel
-İNSAN
- İLETİŞİM ALANI
-ÇEVRE   
   
DUYU - DENEYİM -  AKIL-SEZGİ  BELLEKİNANÇ    OTORİTE - İDEOLOJİ 
Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır. Analitik düşünce
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım


 
BİLGİNİN KAYNAĞI 
D
uyu, deneyim, akıl, sezgi, bellek, inanç, otorite, ideoloji
,


 

Öğrenciyle tecrubesini paylaşan danışman, 
Öğrenciye moral veren pisikolog.
Kişisel gelişimini değerlendiren öğretmen.
Çırak gibi yetiştiren usta.
Öğrencinin başvuracağı bilgi kaynağı ve yönlendici akademik kimliği ile model

 

 http://hayret3.tr.gg/OKUL-RESİMLERİ.htm
http://hayret3.tr.gg/dil-ve-anlatım.htm
http://hayret3.tr.gg/beden-dili.htm

 

 TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
KİŞİLİK  : Toplumdan edinilen,  kişiye özgü nitelik   KALITIM , ZAMAN, ÇEVRE den etkilenir.
Statü nedir?   Kişinin toplumda kazandığı saygınlık.

-İNSAN
- İLETİŞİM ALANI
-ÇEVRE   
   
 DÜŞÜNCE - İNANÇ-  DEĞER YARGISI -      YAŞAM BİCİMİ İŞ MESLEK   -GELİR -   EĞİTİM  - 
TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE
Özel alan
Kişisel alan
Sosyal alan
Ortak alan

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVRE

 Sevgide güneş gibi ol,
dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,
hataları örtmede gece gibi ol,
tevazuda toprak gibi ol,
öfkede ölü gibi ol,her ne olursan ol, 

ya olduğun gibi görün,
ya da göründüğün gibi ol.  

Kişinin   Sosyal Statüsü :                       

 • Düşünce,
 • inanç,
 • değer yargısı,
 • iş,
 • meslek,
 • gelir,
 • eğitim,
 • yaşam biçimi 

Rol:     bireylerle ilgili davranışlarında beklenen hareket kalıplarını ifade eder. Statü, bireyin kim olduğunu belirlerken rol, ne yapması gerektiğini belirler. 
Statüler :     
1.Toplum içindeki durumuna göre.(göçmen,arap,doktor,öğrenci, orta tabakadan vs)

2.Sahip olma biçimine göre.(cinsiyet, yaş, irk, soy)

3.Bir örgüt içindeki biçimine göre.(şef, müdür, işçi)

4.Bir çalışma grubundaki konumuna göre.(lider, birincil grup. vs.)Olarak farklı şekilde gruplanabilirler.

      AİT OLMAK       V E    SAHİPLENME      

Ait olmak her ne kadar, bazı kişiler tarafından daha çok “sahiplenme” olarak algılanıyorsa ve negatif bir anlam taşıyor olabiliyorsa da,  Benimsemek ve benimsenmenin hissedildiği, yalnızlığın olmadığı, güvenin ve paylaşımın olduğunu hissedilen ve bunları hissettiren duygudur. özgür olmamakla ilgisi yok. Kendilerini bir yere ya da bir şeye ait hissetmeyenler, sahiplenmeyi de bilmiyorlardır...  Aitlik , varolmanın, ya da varolabilmenin, en büyük nedenidir. İnsanlar kendilerini birçok yere, kişiye ait hissedebilir, Aitlik/aidiyet duygusu ve ait olma, ihanete gelmez. İhanet edersen, ait değilsindir… O zaman dışlanırsın.

Mekân Kullanımı 

Mahrem alan ya da başka bir deyişle özel bölge sadece aile bireyleri ve çok yakın arkadaş çevresinin girebildiği mesafedir. 0–25 cm’ lik mahrem alana samimi olmadığımız kişilerin girmesi gerginlik ve huzursuzluk yaratır.

Kişisel alan; birbirlerini tanıyan vearkadaş kabul eden kimselerin, yakınlaştıkları mesafedir. Bu alan 25 cm ile 1 metre arasında değişir. Tokalaşma, bu alan içerisinde gerçekleştirilir.

Sosyal alan; tanıdığımız fakat yakınlık duygusu hissetmediğimiz kişilerin girebileceği alandır. Okuldaki öğrenciler, mahalledeki bakkal, manav, kapıcımız, karşı binadaki insanlar gibi. 1- 2,5 metre arasında olan bu mesafede insanlar, birbirleriyle ancak selamlaşma gereği duyarlar.

Ortak alan; sokaklar, meydanlar, alışveriş merkezleri, otobüs durağı gibi herkese açık yerlerde insanların kullandıkları alandır. Kişinin hiç tanımadığı insanların kendilerinden enaz 2,5 metre uzağında olmaları, rahat olmalarını sağlar. 

 http://hayret3.tr.gg/sosyal-psikoloji.htm

 TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
Sosyalleşme:  Toplum içinde kuralları bilen ve uyan birey

-İNSAN
- İLETİŞİM ALANI
-ÇEVRE   
   
 DEĞERLER  -  NORMLAR-  KÜLTÜR  
TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVRE


ETİK  DAVRANIŞIN   TOPLUMSAL TEMELLERİ
 
Etik; doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun pratiğidir.
KÜLTÜR: Bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal ekinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır
kültürün Unsurları: Dil, Din, Örf adet, Gelenek görenek, tarih, Ahlak, Hukuk, Folklor,güzel sanatlar, estetik,müzik, halk oyunları,atasözleri, deyimler . fıkra, bilmece
DEĞER : :birey için önemli her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinlik
Değer yargıları, bireylerin düşünce, tutum, duygu v.b. Tüm davranışlarını yönlendiren ölçütler olarak kabul edilir.

Etik Değerler, 

Etik; doğru ve yanlış davranış teorisidir.Ahlak ise onun pratiğidir.
Normlar :  Düzeni sağlayan ölçütler bütünüdür. 

Yazılı normlar; yasalar, tüzükler, yönetmelikler biçiminde yetkili organlarca düzenlenir ve yürürlüğe konulur.

yazısız normlar; örfler, adetler, töreler, gelenek ve göreneklerdir.
Görgü kuralları; uyulması gereken ayrıntılı biçimler, formalitelerdir. İnsanın sosyalleşmesi süreci içinde öğrenilirler.
http://hayret3.tr.gg/protokol-ve-randevu-.htm

 TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
FELSEFE       
       İYİ -KÖTÜ     DOĞRU - YANLIŞ    GÜZEL - ÇİRKİN  

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   
İYİ -KÖTÜ     DOĞRU - YANLIŞ    GÜZEL - ÇİRKİN  

Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır.

 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
DENGE VE DÖNGÜ

 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım

İleti,   Deşifre,    Aktar,   Algıla 
İyi veya kötü bir şey yoktur, sadece düşünce onu öyle yapar.shakespeare

Felsefe Kulübü     tıklayınız.
BEŞ DUYU ve 
BEŞ M
( MUKAYESE -MUHAKEME-  MUTASARRIFA- 
MUHAYYELE- MUKABELE)  

BİR ALGI   Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir.

varlık âlemi sadece beş duyu ile hissedilebilenlerden ibaret değildir. İnsan görme duyusu ile, maddî varlıkları görürDili ile tatlar âlemini, kulağıyla sesler âlemini, burnuyla kokular âlemini hissederHâlbuki; elektrik, yerçekimi, mıknatısın itme ve çekme kuvveti gibi nice gerçekler vardır ki, bunlar, ne görülürler ne de işitilirler.Gördüklerimize oranla göremediklerimiz çok fazladırHatta insan vücudunda akıl, hayal, hafıza gibi görünmeyen varlıklar, görünenden kat kat fazladır.“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür

 


Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Eflatun

BİLGİ  
ŞÜPHEDEN,
İYİLİK  AÇI ÇEKMEKTEN,  KARARLILIK  KORKUDAN KURTARIR, KONFİÇYUS
 

Asil  İNSAN
idare eder .
Aciz  İNSAN 
şikayet  eder .
Basit  İNSAN
iftira eder .
Dürüst İNSAN 
sabır eder .

 TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   
 KİŞİSEL GELİŞİM , .......        ....     

İNSAN  KAYNAKLARI

TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

AKIL HOCASI

YAŞAM KOÇU

MENTAL

BAŞARI KÜLTÜRÜ

KARİYER

CEO
A. KENDİNİ TANIMA
BEDENSEL
ZİHİNSEL
RUHSAL
KÜLTÜREL
SOSYAL

B. Kendini geliştirme 
İhtiyaçlarını belirleme
İlgi ve isteklerini belirleme
Yeteneklerini geliştirme
Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirmeC . Mesleki yeterliklerini geliştirme
Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek,  İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak, konuk, randevu kabulü ,toplantı düzenlemek  Zamanı verimli kullanmak, Strese karşı dayanıklı olmak, Kişisel motivasyonu sağlamak, Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak, Yaptığınız işlerde özgüven , riskleri göze alma . kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik, .ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
D.. Yaşam kalitesini artırma
yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

http://hayret3.tr.gg/MESLEKI-GELISIM-.htm

MESLEK ALANI:  ... EĞİTİM ALANI :....   ÖĞRETİM  ALANI:...

MESLEK /DAL :... 
DERS ADI
 

 TİCARET MESLEK  LİSESİ     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ        MUHASEBE FİNANSMAN          BÜRO YÖNETİMİ    
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE   EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL      
EĞİTİM - ÖĞRETİM 
-İNSAN
- İLETİŞİM ALANI
-ÇEVRE   
   
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL
Tümevarım, 
Özelden genele 
akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
Özelin bilgisini  genel yargılardan çıkarmaktır. Analitik düşünce
 • Analiz ve sentez  ,
 • Yap-boz,  
 • Sistem ,
 • İlke, Kural,
 • Formül,
 • Denklem,
 • Eşitlik,
 • Oran ve orantı
 • Kavram haritası
 • Algısal guruplandırma
 • Algısal çağrışım


2010- 2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI