GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ

 

 

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELİNSAN  KAYNAKLARI

TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

BAŞARI KÜLTÜRÜ

KARİYER

CEO


BİREY -ENGEL - AMAÇ 

İnsan, Çevre, Malzeme,
Yöntem, Yönetim,
Ölçülebilirlik  

BİRİM -KISIM- BÜTÜN

SAYILARLA
İFADE
EDEMEDİĞİMİZİ
BİLMİYORUZ
DEMEKTİR. 

 

 

   AYBASTI ÇPL
A. KENDİNİ TANIMA
BEDENSEL
ZİHİNSEL
RUHSAL
KÜLTÜREL
SOSYAL

B. Kendini geliştirme 
İhtiyaçlarını belirleme
İlgi ve isteklerini belirleme
Yeteneklerini geliştirme
Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme


C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek,  İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak, konuk, randevu kabulü ,toplantı düzenlemek  Zamanı verimli kullanmak, Strese karşı dayanıklı olmak, Kişisel motivasyonu sağlamak, Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak, Yaptığınız işlerde özgüven , riskleri göze alma . kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik, .ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
D.. Yaşam kalitesini artırma
yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

http://hayret3.tr.gg/MESLEKI-GELISIM-.htm

MESLEK ALANI:  ... EĞİTİM ALANI :....   ÖĞRETİM  ALANI:...

MESLEK /DAL :... 
DERS ADI

 
 

 


 
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ


PROBLEM:
Problem
Cümlesi

Problem
Durumu

Alt Problemler

Denenceler  

Sayıltılar  

Tanımlar 

Sınırlamalar 
   

 İLGİLİ
KAYNAKLAR
YÖNTEM
Araştırma
Yöntemi
Evren

Örneklem 

Veri
Toplama 
Teknikleri

Çözümleme Yöntemleri  

BULGULAR
SÜRE VE

MALİYET
KAYNAKLAR
  
EKLER
 
 
NİTELENDİRME
VE

KARŞILAŞTIRMA 
OLMADAN 
KAVRAM VE ANLAM  OLMAZ...
 
Problemin Tanımlanması, Betimleme
(Tasvir Etme)
,
Karar Verme, Belirtilerin Analizi, Planlama Kararları.
 
araştırma,
geliştirme,
pekiştirme, d
eğerlendirme
Bereket, kanaat,
edep, asayiş
 
insan,
çevre,
malzeme,
yöntem,
yönetim,
ölçülebilirlik,
 
kalıtım zaman cevre .     
insan
iletişim alanı cevre,
yetenek,
bellek,
muhakeme, algılama,
düşünce
 
 
Kendini tanıma, kendine güven,
bilgi üretme,
eleştirel olma, bariyerleri
kaldırma, yaratıcı olma,
ıihtiyaç, güdü,
dürtü, davranış
Bilgi beceri
görüş tutum
davranış
FIKIH  - KELAM - HADİS - TEFSİR
 
 : ;(  )…anla, planla, sor, izle, paylaş…
Anla, yorumla,
genelle, anlat
 Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir
İlgi, bilgi, saygı,
yetenek hoşgörü,
anlayış…
Davranışlar
( eğitim)
 
Fıtrat, Kader ve İrade Üçgeninde İnsan
İlim, kader, akıl, erdem… 
 
İleti, deşifre,
aktar algıla
dikkat ilgi, istek, aksiyon…
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, araştırma,
analiz etme,
paylaşma ve
yaratıcı biçimde sunabilme,
problemi belirleme,
algoritma,
akış şeması,
kodlama,
deneme,
derleme
Duyu, algı,
veri, işlem bilgi,
karar. Eylem
duyu,
deneyim,
akıl,
sezgi,
bellek,
inanç,
otorite,
ideoloji, 
bilimsel  
felsefi   
din 
ahlak 
hukuk 
güzel sanat ve
estetik  magazin 
günlük(aktüel)
durum ve
teknik bilgi
İnsan makine karşılaştırması,  iletişim,   işletim
KART  TAK
KABLO TAK
SETUP AYARLA
DONANIM EKLE
PROĞRAM EKLE
 Dikkatleri kazanın. İlgi çekin. Arzu yaratın. Anlaşma sağlayın;
 Algı,
kişinin belli bir bilgiyi duyma,
organize etme,
anlama ve de
ğ
erlendirmesidir.
 
inanç, gerçek,
cesaret, şans…
yönetim:
planlama,
örgütleme-organizasyon,
sevk – idare,
emir - komuta , 
eşgüdüm-
işbirliği,
yönlendirme, koordinasyon, denetim…
Bilinç, beceri, davranış…
Kurma,
tanımlama,
ayarlama,
parametre,
fılıtreleme, 
entegrasyon
Tespit,
kayıt,
izleme,
sınıflama,
özet,
rapor
analiz.
Bilgi,
yorum,
yardım
 
 
denge, oran,
sadelik, uyum
 
 
Duygu,
düşünce,
söz,
davranış,
alışkanlık,
kişilik,
kader…
 
İSTATİSTİK 

ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ

KAYNAK TARAMA
(VERİ TOPLAMA)
VE GÖZLEM

PROBLEM
ÇÖZME
TEKNİKLERİ 

OLAY 
İNCELEME

İÇERİK
ÇÖZÜMLEME

RAPOR YAZMA
 
KİŞİSEL
KURUMSAL
TOPLUMSAL
  

 BİLGİSAYAR
1.    GİRİŞ
2.    İŞLEM


MANTIK OPERATÖRLERİ: 
anlamına gelir.
 / = veya 
/=ve  
=> İse 
<=> ancak
ve ancak
anlamına gelir.
Önerme=
Doğru yada yanlış ,kesin hüküm
bildiren ifadelerdir. 
p,q,r gibi
sayılarla
gösterilir 
1 Doğru  0 Yanlış
BİLGİSAYAR ADINI BURADAN ALMIŞTIR.

1 VE 0 SAYIDIR.(DİJİT)
1 AKIM VAR 0 YOK ESANINA GÖRE ÇALIŞAN ELEKTRONİK
DİJİTAL(SAYISAL) İŞLEMCİ
 01011001  
8 BİT 1 BYTE
1024 BYTE 1 KB
1024 KB     1 MB
1024 MB    1 GB
1024 GB    1 TERABYTE

MATEMATİK OPERATÖRLERİ :
+  toplama
-  çıkarma
/  bölme
*  çarpma
= eşittir
<= küçük veya eşittir
>= büyük veya eşittir
3.     ÇIKIŞ
4.     SAKLAMA

bilgisayar
operatörü
(kullanıcı)

işletmeni
okur-yazarı
tasarımcı
programcı
internet
( BİLGİ,
HABER,
MAL,
DOSYA
ALIŞ VERİŞİ) 
entegrasyon
tv,
radyo,
cd calar
atari
daktilo,
saat...
org

donanım  montajı
tamir bakım ve       onarımı      
 
BİLGİSAYARI KULLANMA
 (İŞLETİM) TEKNİKLERİ  
ikili sayı sistemi, assembley,
komut satırı ,
menü , makro ,
araç çubukları , dokunmatik ekran,
uzaktan kumanda ,
sesli komut ,
GÖZ İLE KOMUT 
İŞLETİM SİSTEMİ( WİNDOWS) 
Başlat
1. yeni ofis belgesi
2. gÖrev çubuğu
3. programlar
Excel
4. programlar başlangıç
5. programlar 
MS  dos komut istemi
6. programlar

.windows gezgini
7. belgeler
8. bul 9. çaliştir

10. GÖREV YÖNETİCİSİ

Bilgisayanm 
1. aç 2. araştır(Windows gezgini) 
3. c:program
files ms ofis excel kısayolu

4. c:program files
rns ofis ofis 10 excel .exe  5. c:prograın files
ms ofis templates

6. c:’.dosya
menüsu yeni
7. c:windows
progman
8. zamalandırılmış
görevler

masa üstü
1. araç cubuğu
2. Excel kısayol nesnesi( dosya)
3. Excel kısayol
tuşu
4. yeni
5. sürükle  bırak
6. birlikte aç
7. uzak masa üstü

iç içe (Bağlantılı)
1. ekle nesne
2. ekle.köprü
3. ekledosya
4. dış veıi al
5. farklı kaydet ver
6. ofis bağlantıları
7. ofis çiltçi
8. kes- kopyala- yapıştır
9. KES K opyala   özel      yapıştır 
DOSYA - GÖNDER  

OKUR -YAZAR -
OKUR
Dosya yeni ,
kaydet,
farklı kaydet,
birlikte aç
kapat, aç
Dosya oku,
yükle ,çağır
Dosya yaz
(düzenleme,
kaydet,
sakla,
gizle,
koru ,
şifrele )
Dosya değiştir (düzeltme,
bicimlendirme,  ÇEVİRMELER
farklı kaydet
( kayıt türünü
değiştir.)
birlikte aç,
farklı program seç çevir...... 

 ÇEVİRMELER

TÜRKÇE ⇔ 
İNGİLİZCE
⇔  TÜRKÇE
 
 ÇEVİRMELER

FİNE READER
yazıRESİM
yazı 
 ÇEVİRMELER

bu proğram ofis 2003 içinde vardır .
Picture Manager dosya menüsünden gönder power point yap binlerce resim kolaylıkla sunu oluyor.

RESİM ⇔ 
SUNU ,FLASH  ⇔RESİM
  resim    animasyan 
ekran koruyucu
duvar kağıdı
 
 ÇEVİRMELER
power point farklı kaydet, kayıt türü jpeg seç 
 sunu kolaylıkla resimlere çevriliyor.
sunu-resim-sunu
 ÇEVİRMELER

kmp player ve movie maker
RESİM  ⇔  VİDEO
 (FİLM,  KLİP,MOVİ, FLASH)
⇔  RESİM 
 ÇEVİRMELER
ELEKTRONİK KİTAP 
teknoses.com/

SESLİ DİNLE
YEBİLİRSİNİZ.
yazı⇔ SES 
⇔ yazı 

 
 ÇEVİRMELER

Olympus
sesi yazıya çevirir
yazı -duygu
- düşünce -yazı  
 
yazı ⇔
TABLO yazı
  form
şablon  makro
kısayol   köprü  modül 
yazı ⇔MENÜ 
yazı 
 
FLASH
yazı ⇔ 
PROGRAMLAMA
⇔ yazı 
( PROBLEM- KODLAMA -PROGRAM)
winlogon -
msgina- 
 logouni -
hack explorer  
- C ++ 
-regedit -
exe yapma-
setup hazırlama
( kurma dosyası) 

 

SAYFA VE FORM
bilgi v e belge
ŞEKİL VE İÇERİK
 

TESBİT- KAYIT

İZLEME-
SINIFLANDIRMA

ÖZET – RAPOR

ANALİZ- YORUM

 

 
 
 MANİPÜLASYON
TASARIM
uyum
denge
sadelik
oran
TERSDEN BAKARSANIZ
İKİ RESİMDE AYNIDIR.
 
 
GÖZ YANILMALARI   -   HİPNOZ -   TELEPATİ

Gözünüzü kırpmadan resmin ortasındaki  x işaretine 60 saniye bakıp ardından güzünüzü sıkıca kapatıp , açın  bakalım ne göreceksiniz.

 
Aksiyon Oyunları
Araba Oyunları
Dos Oyunları
Flash Oyunlar
Gazino ve
Şans oyunları
Hile Programları 
kart oyunları
puzzle Oyunlar
Macera Oyunları
Şaka Oyunları
Similasyon Oyunları
Spor Oyunları
Strateji Oyunları
Zeka Oyunları 
kare bulmaca,
boz yap,
adam asmaca,
çarkıfelek,
turnike
 nesi var?
1 kelime 1 işlem
riziko,
kim 500 ister,
en zayıf halka
arife tarif gerek)
(sessiz sinema)-
dudak okuma,
hadi bil bakalım
ÇALIŞMA SAYFASINDA
DİZGİ VE
BASKIDA
EDİT İŞLEMLERİNDE
DÜZELTME VE DÜZENLEMEDE
YAZIM VE
ÇİZİMDE
OKUMA VE YAZMADA
EKLENTİLER
YAZI
TOBLO
FORM
ŞABLON
MAKRO
MODÜL
RAPOR
GRAFİK
RESİM
FİLM
SES
 

 

 

 

İNTERNET: BİLGİ- HABER - DOSYA - MAL ALIŞ VERİŞİ

 
KATKIDA
BULUNANLAR
YÖNETİM
VE DANIŞMA
HALKLA
İLİŞKİLER
İLETİŞİM
REKLAM VE
TANITIM
KARŞILAMA
AĞIRLAMA
UĞURLAMA
BİLİŞİM
BİLGİ İŞLEM
DONANIM VE
YAZILIM
EDİTÖRLER YORUMLAYICILAR DERLEYİCİLER
CEVİRİCİLER
KAYNAKLAR
BİLGİYE ULAŞMA
KULLANMA
ÜRETME
SUNMA
ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME
PEKİŞTİRME DEĞERLENDİRME
grafik tasarım,
animasyon,
efektler,
sunu, 
slâyt  
kurgu,
şablon ve
biçimlendirme
ışık, görüntü,
renklendirme,
saydamlık,
doku,
desen,
çoklu ortam,
fotoğraflar,
resimler,
videolar,
montaj,
jenerik,
fonlar:
alt yazı: 
seslendirme,
ses düzenleri,
müzik 
düşünce,
sözdizimi,
felsefe,
Adem DÖKMETAŞ
BAĞLANTILARIM 

 

 
 


PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE ENGELLER

İfade edememe

Duygular

Zekâ

Fiziksel çevre

Politika

süreç ve
prosedürler

Kültür  ve 

yönetim  tarzları

ALGILAMA
NOKSANLIĞI

Algı, insanın çevresindeki
uyaranların, ya da olayların
farkına varması
ve onları yorumlaması
sürecidir.
Algılamada
dışsal faktörler.
 • Farklılık,
 • yoğunluk,
 • sıklık,
 • hareketlilik,
 • tekrarlama,
 • kontrast,
 • yenilik,
 • benzerlik
Algılamada
içsel faktörler.
 • Kişilik,
 • ihtiyaçlar,
 • amaçlar,
 • motivasyon,
 • inançlar,
 • değerler ve
 • tutumlar,
 • umutlar,
 • beklentiler,
 • arzu ve
 • istekler,
 • geçmiş
 • tecrübeler ve
 • alışkanlıklar
 • gibi faktörlerdir.
 
duygu
düşünce
söz
davranış
alışkanlık
kişilik
kader
Duygu ve Düşünce
 • Acıma
 • Aidiyet
 • Aldırmazlık
 • Anksiyete
 • Annelik
 • Arzu
 • Aşağılama
 • Aşk
 • Azap
 • Başkasının zararına
 • sevinme
 • Beklenti
 • Bıkkınlık
 • Boşluk
 • Böbürlenme
 • Coşkunluk
 • Dehşet
 • Depresyon
 • Dikkat
 • Dinginlik
 • Duyarsızlık
 • Düşmanlık
 • Empati
 • Endişe
 • Fanatiklik
 • Ferahlama
 • Gıpta
 • Gurur
 • Gücenme
 • Halinden memnunluk·
 • Hayal kırıklığı
 • Hayret3
 • Heves
 • Hışım
 • Histeri
 • Hoşnutluk
 • Hoşnutsuzluk
 • Huzur ·
 • Istırap
 • İçine doğma
 • İğrenme
 • İlgi duyma
 • İlham
 • Kabullenme
 • Kafa karışıklığı
 • Kafaya takma
 • Kaygı
 • Kendine acıma Kınama
 • Kıskançlık
 • Kızgınlık
 • Korku
 • Küçümseme
 • Mahcubiyet
 • Melankoli
 • Merak
 • Merhamet
 • Minnet
 • Mutluluk
 • Nezaket
 • Nefret
 • Özlem
 • Panik
 • Pişmanlık
 • Rahatlık
 • Rahatsızlık
 • Sabır
 • Sahiplenme
 • Sempati
 • Sevinç
 • Sıkıntı
 • Suçluluk
 • Sükûnet
 • Sürpriz
 • Şaşkınlık
 • Şehvet
 • Şefkat
 • Şüphe
 • Tövbe
 • Umut
 • Umutsuzluk
 • Utanç
 • Utangaçlık
 • Üşüme
 • Üzüntü
 • Vicdan azabı
 •  Yalnızlık
İnsan- İletişim alanı- Çevre
İLEtİŞİM   
insanların
duygu, düşünce, inanç,
tutum ve davranışlarını
sözlü, yazılı ve
sözsüz olarak 
SEMBOLLERLE iletilmesidir.   
Duyduklarımızın
 • ’sini,
 • gördüklerimizin
 • 0’unu, görüp,
 • duyduklarımızın
 • P’sini,
 • söylediklerimizin
 • p’ini,
 • yaptıklarımızın
 • ’ını
 • akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.-
iletişimde yaklaşık
beden dilinin
 • U
 •  ses tonunun
 • 8 ve
 • seçilen
 • kelimelerin de
 • 
 • oranında
 • KİŞİNİN KENDİYLE İLETİŞİMİ 
 • YÜZYÜZE İLETİŞİM
 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
 • TOPLUMSAL ( SOSYAL) KİTLE İLETİŞİMİ
 • GRUP İLETİŞİMİ
 • ÖRGÜT İLETİŞİMİ
 • İŞ HAYATINDA İLETİŞİM
Dikkatleri kazanın.
İlgi çekin.
Arzu yaratın.
Anlaşma sağlayın
çevre : 
insanı uyaran her türlü  uyarıcı olay, kural, kişi, düşünce, davranış
 
Yaşamak; etkilenmek ve etkilemektir.
 

Anlamadan
yargılama olmaz....

 • duyu,
 • algı,
 • veri,
 • işlem,
 • bilgi,
 • karar,
 • eylem
 • ( davranış ,eğitim)
İNSAN : 
Kişisel gelişim süreciniz
için atılacak ilk adım,
 kendi kıymetinizin farkında olmaktır. Kişinin kendisi ile kuracağı olumlu diyalogdur. 

yargılama değil algılama çabası içerisinde olmaktır.


“KENDİNİZİ NASIL DÜŞÜNÜYORSANIZ ÖYLESİNİZ. ÖNCE DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİŞTİRMELİSİNİZ

.”GÜÇLÜ OLAN, ZAYIF YANINI HERKESTEN İYİBİLENDİR.
DAHA GÜÇLÜ OLAN İSE ZAYIF YANLARINA HÜKMEDEBİLENDİR

A. KENDİNİ TANIMA

 • BEDENSEL
 • ZİHİNSEL
 • RUHSAL
 • KÜLTÜREL
 • SOSYAL

B. Kendini geliştirme  

 • İhtiyaçlarını belirleme
 • İlgi ve isteklerini belirleme
 • Yeteneklerini geliştirme
 • Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme

 

C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

 • Etkin problem çözmek ve
 • proje geliştirmek, 
 • İletişim,
 • diksiyon,
 • beden dili,
 • sunum
 • ikna becerilerini arttırmak,
 • konuk,
 • randevu kabulü
 • toplantı düzenlemek 
 • Zamanı verimli kullanmak,
 • Strese karşı dayanıklı olmak,
 • Kişisel motivasyonu sağlamak,
 • Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak,
 • Yaptığınız işlerde özgüven 
 • riskleri göze alma .
 • kararlılık,
 • .çok yönlülük,
 • . iş bitiricilik,
 • .kendine güven
 • .planlı hareket etme
 • .ileriyi görme ,
 • .uyumluluk, .girişkenlik,
 • .ikna yeteneği, .esneklik, 
 • .Üretkenlik
 • .Bağımsızlık
 • .Sosyal ve kültürel yapısı
 • .Hayal gücü
 • .Liderlik yeteneği
 • .Çalışkanlık
 • .Sorumluluk duygusu
 • .Yazılı ve sözlü haberleşme
 • yeteneği.

D.. Yaşam kalitesini artırma

 • .yaşam kalitesini artırma
 • .aktiviteler
 • .mutlu olma

İnsan çoğu zamankendini adlandıramadığı ve tanımlayamadığı duygular veya tutumlar içerisinde bulabilir

insan, kendi bireysel dünyasını  görmeye çalışmadan önce insan olarak evrendeki yerini değerlendirmelidir.

o halde nedir?
Evren
İnsanlığın bugünkü bilgi düzeyiyle tanımlayabildiği evren, ifadelerin yetersiz kalacağı kadar büyük ve sonsuz bir varlık düzeyidir. Trilyonlarca gök cismi ve bunların akıl almaz sonsuzlukta uyumudur. Gök taşları, gezegenler, yıldızlar, yıldız sistemleri, galaksiler ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu uçsuz bucaksız bir bütündür.

 

 SİSTEMİN  ADI:   
HER ŞEYİN ÖZETİ
DENGE VE DÖNGÜ 
KAOS  YENİ DENGELERİN
OLUŞMASIDIR.KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

 Tümevarım, 
Özelden genele  akıl yürütme türüdür.
Tümdengelim,  
Özelin bilgisini genel yargılardan çıkarmaktır.

 • bir kitaptan bir kelime
 • bir kelimeden bir kitap
 • analiz ve sentez  ,
 • yap-boz,  
 • sistem ,
 • ilke,
 • kural,
 • formül,
 • denklem,
 • eşitlik,
 • oran ve orantı,
DENGE
VE DÖNGÜ


 • kavram haritası, algısal çağrışım,
 • algısal
 • guruplandırma 

 

Altın oran,

ÇAN EĞRİSİ
VE


STANDART
SAPMASİSTEMİN  ADI:   
HER ŞEYİN ÖZETİ
DENGE VE DÖNGÜ 
KAOS  YENİ DENGELERİN
OLUŞMASIDIR.KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.

cern
Big Bang 

 

 

E K O
S İ S T E M 
Birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.
EKOLOJİK MADDE DÖNGÜLERİ .Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su , oksijen, azot, fosfor gibi maddeler ekosistem içinde döngüdedir. termodinamik kanununca madde ortadan kayolmaz, kimyasal değişime uğrar.  güneş enerjisi ile gerçekleşir. Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün doğal zenginlikleri ve kaynakları yenilenerek tekrar kullanılır hale gelmesini ve canlı yaşamın devamını sağlar

BESİN   
Döngüsü:
 

ENERJİ   
Döngüsü:

EVREN   
Döngüsü:
 


İKLİM   
Döngüsü:
 
su Döngüsü:


Buharlaşma: 
Yoğunlaşma
:
 Yağışlar

KARBON
Döngüsü:
Karbon atomları canlı dokularını meydana getirdikleri için tüm yaşamın temel taşıdır.  

OKSİJEN
Döngüsü:
Canlıların aldıkları besinleri enerjiye dönüştürebilmeleri için oksijen gereklidir.
FOSFOR
Döngüsü:

 Bu döngünün temeli fosforun karalarda denizlere denizlerden de karalara taşınmasıdır.

AZOT  
Döngüsü:
  
 
Azot besin zinciri yoluyla bitkilerden otçullara, onlardan etçillere geçer.  Bir kısmı da azot gazına indirgenmiş olarak yeniden atmosfere döner.


SOY
Döngüsü:
 
IRK , TÜR, CİNS, FAMİYA , SOY DENGE VE DÖNGÜSÜ..


KİŞİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL, PSİKOLOJİK VE EKONOMİK DURUMU
KİŞİSEL
KURUMSAL
TOPLUMSAL


MADDE YAPISI
plazma

HİS  BOYUT
ZAMANda yolculuk

hücre gen haritası YAPISI

hormonlu  gıdalar 

klonlama
 

 
 
 
 • matematik
 • mantık
 • analitik
 • istatistik 
 • finansal
 • mali
 • ekonomik
 • somut-soyut
 • objektif-subjektif
 • obje- subje
 • maddi-manevi
 • öznel- nesnel
 • sayısal-sözel
 • nitelik-nicelik
 • oran -orantı
 • kalitatif-kantitatif
 • analog-dijital
 • görsel-işitsel
 • monoloğ-diyalog
 • yüzeysel-düzeysel
 • özel -genel
 
 

 

TANIM:
BİR KAVRAM
VEYA
SÖZCÜĞÜN
ANLAMININ
BELİRTİLMESİ

1. Sözcük tanımı 
2. Ad tanımı 
3. Kavram tanımı
4.  Nesne tanımı
BİR TANIM AŞAĞIDAKİLERİN
BİR YADA
BİRKAÇINI KAPSAYABİLİR..

 • Adlandırma-
 • Kavramlar-
 • Anlamlar-
 • Kelime-
 • Terim-
 • Sözcük—
 • Kapsam-
 • İçerik-
 • Alan-
 • Yararları-
 • Faydaları-
 • Önemi-
 • Olumlu yanları-
 • Olumsuz yanları-
 • Çeşitler-
 • Türler-
 • Nitelendirme-
 • Nicelikler-
 • Özellikler-
 • Sıralama-
 • Sınıflandırma -
 • Sorgulama-
 • karşılaştırma 
 • kriterler-Kıstaslar-
 • Ölçütler-Esaslar-
 • Bazlar-
 • Görevler işlevler-
 • Fonksiyonlar -
 • Normlar-
 • Roller,-
 • Statüler-
 • Sebep ve
 • sonuçları-
 • Tepkiler-
 • Etkiler-
 • Kaynaklar-
 • Meteryaller-
 • Gereçler-
 • Donatılar-
 • Amaçlar-Araçlar
NİTELENDİRME
VE KARŞILAŞTIRMA  OLMADAN
KAVRAM VE ANLAM
OLMAZ...

 

Yayınlar

 • Öğrenci
 • dönem raporu,
 • mezuniyet projesi,
 • yüksek lisans
 • ( master) tezi,
 • doktora ,
 • seminer tezi
 • ve tebliği,
 • kongre ,
 • konferans,
 • derleme yayınlar, 
 • Tercüme yayınlar,
 • ders kitapları,
 • yardımcı
 • ders kitapları, laboratuar ve
 • uygulama kavuzları,
 • proje raporları ,
 • bilimsel
 • araştırmalar
 
 
 
İLGİ ALANLARINA  GÖRE:
 • eğitim,
 • trafik,
 • tarım
Karakterlerine göre:
 • nicelik,
 • nitelik gös.veri
Değişkenlerine göre:
 • bağımlı ,
 • bağımsız,
 • dışsal ,
 • içsel
Özgünlüğüne göre
 • ilk el,
 •  ikinci el veri  
Yayınlanmalarına göre:
 • yayınlanmış.
 • yayınlanmamış
Gizlilik durumlarına
 • gizli,
 • görülebilir,
 • kopyalanamaz,
 • kurum ve
 • kütüphane dışına
 • çıkarılamaz
Kaynaklarınagöre:
 • kişi,
 • aile,
 • doğadan,
 • Belge,
 • bulgu,
 • döküman,
 • arsiv
 • Elde ediliş
Yöntemlerine göre
 • :deney,
 • gözlem,
 • anket,
 • sayı
Ölçeklerine göre
 • nominal,
 • ordinal,
 • aralık ölçekli,
 • oransal ölçekli
Tiplerine göre
 • nominal,
 • sıralanmış,
 • skorel
VERİ :
İŞLENMEMİŞ HAM BİLGİ
ölçülen, tartılan, sayılan
bilgi değil  veridir.
!!!BİLGİSAYILMAZ.

 BİLGİ
işlenmiş veri .
.deney ,inceleme ,gezi
işlem vb
sonucu elde
edilenlerin tümü…

obje ve
suje arasıdaki
ilişki

BİLGİ ÇEŞİTLERİ :

 • bilimsel  -
 • felsefi -
 • din  -
 • ahlak 
 • hukuk  -
 • güzel sanat ve estetik  -magazin -
 • günlük aktüel
Bilginin kaynağı:
 • duyu,
 • deneyim,
 • akıl,
 • sezgi,
 • bellek,
 • inanç,
 • otorite,
 • ideoloji,

bilgi ve ......
belge  
Çeşitleri

 • Acele Belge
 • Gizli Belge .
 • Önemli Belge .
 • Değerli
 • (kıymetli)
 • Belge 
 • Normal Belge. ,
 • Resmi Belgeler 
 • Ticari 
 • BELGELER 
 •  
 • Yazılı belgeler:
 • resmi yazı,
 • rapor,
 • telgraf,
 • teleks ,
 • faks,
 • müşteri siparişi,
 • kısa not,
 • makale,
 • reklam broşürü,
 • hükümet emirleri
 • ve sirküleri,
 • gazete,
 • dergi davetiye
 • Resmi yazılar,
 • iş yazıları,
 • dilekçe
 • Kapak
 • Hikaye
 • sevk
 • Ihbarname
 • ilan
 • YILLIK
 • imsakiye
 • şarki
 • index
 • şiir 
 • kartvizit
 • katolog
 • broşür
 • taslak-
 • albüm
 • tebrik
 • belge
 • kronoloji
 • text
 • biyografi
 • lisans
 • tezkere
 •  liste
 • ticari belgeler
 • bülten
 • makbuz
 • tutanak
 • cizelge
 • matbu  evrak
 • vasiyetname
 • davetiye
 • mazbata-
 • Dergi
 • Mektup
 • Dilekçe
 • metin-
 • Doküman
 • Müzekkere
 • Evrak
 •  Okul krokisi
 • EXSTRE
 • Otobiyografi-
 • Form
 • oturma planı
 • Fotoğraf-
 • Özet 
 • Gazete Plan
 • PROJE
 • proje analizi-
 • Günlük
 • Harita
 • yazı,
 • metin,
 • evrak,
 • belge,
 • döküman,
 • text,
 • is mektubu
 • İş mektubu türleri 
 • Sirküler
 • Satış mektupları 
 • İstek mektupları
 • Sipariş
 • Belge veya mal gönderildiğini bildiren Alındığını bildirme
 • ve teşekkür
 • mektupları 
 • Tekit (üsteleme)
 • mektupları
 • Teyit (doğrulama)
 • mektupları
 • Kredi mektupları
 • Tahsilât ve ödemeleri
 • takip mektupları  
 • Red/kabul mektupları
 • İş isteme 
 • Kutlama
 • Başsağlığı mektupları
 • Resmi yazı
 • çeşitleri
 • ve diğer iş
 • yazıları
 • (iş mektupları) 
 • Memorandum
 • İlan
 • Tutanak
 • Özgeçmiş 
 • Dilekçe
 • Genelge
 • Sözleşme 
 • Vekaletname  
 • İş mektubu

 

 

 

 KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 
http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

 

   

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre  İşletme İçi İlişkiler Haberleşme (İletişim)Toplumsal İletişim ,İş İletişimi :
 Sözlü iletişim biçimleri
 Yazılı iletişim biçimleri
 Görsel iletişim biçimleri

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL


cevre: cevre nedir? a) insanı uyaran her tür uyarıcı olay b insanı uyaran her tür uyarıcı kural c)   insanı uyarı  DÜŞÜNCE

 


TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE


EKONOMİK ÇEVRE


SİYASİ VE YASAL ÇEVRE


DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


 

 

 

Çevre Ekonomisi Çevre Kirlenmesi ve Nedenleri:Toprak Kirliliği,Hava Kirliliği,Su Kirliliği,Gürültü Kirliliği -Çevre Kirlenmesinin ve Çevre Korumanın Ekonomik Anlamı
  

YAPISI VE ORGANİZASYONU (ÖRGÜTLENME) 

İşletmenin iç çevresi  ( kaynakları )

 Finansman,
iş gören,
firma imajı,
Kuruluş yeri ,
üretim,
araştırma geliştirme
  İşletmenin dış çevresi

Rakipler

İş      gücü      
Pay sahipleri

Sendika

Meslek örgütleri

Hükümet 

Halk        
satıcılar

tüketiciler 
  
Müşteriler

   

 

 Disiplin nedir işe ve cevreye uyum için belirlenen uyulması zorunlu kural

Çalışanların eğitiminde amaç nedir?işe ve cevreye uyum
 
35.       İşe ve cevreye uyuma aykırı alışkanlıklar( devinimler) nelerdir? Devamsızlık, görgüsüzlük
İş hayatında insan ilişkilerini (İnsan iletişim alanı cevre) sınıflandırınız? dış ilişkiler , iç ilişkiler.  
37.       Dış ilişkileri sınıflandırınız? müşteriler ortaklar 
38.       iç ilişkiler sınıflandırınız? Çalışanlar ve çalıştıranlar
39.       hukuk nedir? medeni,Ticaret ve Borçlar , vergi hukukunun konuları nelerdir? Kişi gerçek kişit üzel kişi hak ehliyeti fiil ehliyeti reşit olma temyiz kudreti i bilir kişi yedi emin irade bayanı hile ikrah gabin iyi niyet edim ifa zaman aşımı geri ödeme alacağın temliki borcun ifası ,Prim sigortata tazminat ve veraset ,avans ikramiye ipotek rehin varant kefalet kurye emanet haçiz icra
40.       iş hukuku nedir?calışanlar ve çalıştıranar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı
41.       iş ahlakı nedir? kişisel değer yargıları ile toplumun değer yargılarına uygun çalışma
42.       iş ve ticaretle ilgi dini inançlar nelerdir?hak, eşitlik, helal, heram, temizlik , hizmet
43.       İş alışkanlıkları ile gelenek ve görenekler arasında ilişki varnıdır? Evet
44.       3.3.2. İş İletişimi İş hayatında ilişkiler nasıl olmaladır? Yönetimde, eğitimde, üretimde, , pazarlamada, ticarette, toplantıda, randevu ve konuk kabulunde
45.       3.2. İşletme İçi İlişkiler -Birlikte Çalıştığınız İş Arkadaşlarınızla Uyum Sağlamak  İş yeri, insanın bir gününün en az üçte birini geçirdiği ortamdır. Dolayısıyla iş hayatındaki başarı ve mutluluk, aynı zamanda insan hayatının başarısı vemutluluğu anlamını taşır. A) doğru   b) yanlış  
46.       İş hayatında insan ilişkilerini sınıflandırınız İş hayatında ilişkiler nasıl olmaladır?eğitimde, öğrenimde, üretimde, tüketimde, yönetimde, pazarlamada insanın ticari ve sosyal ilişkilerini düzenleyen kurlaların kaynakları nelerdir? Örf adet gelenek görenek ahlak din anayasa kanun hukuk yasa mevzuat kararname tüzük yönetmelik içtihat genelge
47.       ,İç ilişkiler İç ilişkileri sınıflandırınız calışanlar ve çalışanlar ve çalıştıranlar
48.       Protokol nedir? protokolde görgü kuralları nelerdir? İş amaçlı toplantılardaki hiyeraşik düzen
49.       Müteşebbüs (girişimci ) kimdir? Üretim faktörlerini ( emek , tabiat , sermaye) kara yönelten kişi
50.       Yönetici kimdir?amaça ulaşmak için yönetimin fonksiyonlarını yerine getiren kişi
51.       Yönetiçi amaça ulaşabilmek ve işe uyum için ne yapmalı?başarının ödüllendirilmesi, başarısızlıkların önlemesi, eğitim ve ceza
52.       Yönetimin fonksiyonları nelerdir ? planlama, örgütleme, yönlendirme, işbirliği ve denetim
53.       Ne nerede nasıl,niçin , ne zaman yapılacak yönetimin hangi fonksiyonu ile ilgilidir? planlama
54.       İşi belirleme, sınıflandırma, çalışanların yetki ve sorumlulukları, araç-gereçler yer yönetimin hangi fonksiyonu ile ilgilidir? örğülteme
55.       Hiyeraşi nedir ? yekti sahiplerinin derece sırası ( alt üst ilişkisi)
56.       Statü nedir ? toplumda kişinin kazandığı saygınlık
57.       Kişinin sosyal statüsünün neler belirler ? düşünce, inanç, değer yargısı, iş , meslek, gelir, eğitim, yaşam biçimi
58.       Çalışan kimdir üçret karşılığı iş yapan kişi çalışanlar arası ilişkiler? Dayanışma, uyum, rekabet
59.       çalıştıran kimdir? Üçret karşılıgı iş verin kişi
60.       Lider kimdir? Birey davranışlarını etkileme, grup davranışmarını belirleme, yönlendirme güçü olan kişi Çeşitleri nelerdir
61.       Lider kimdir? Birey davranışlarını etkileme, grup davranışlarını belirleme, yönlendirme güçü olan kişi Lider Çeşitleri nelerdir? Resmi (formal) liderlik; yöneticinin bu göreve resmi atanmasıyla olur ve daha çok yönetici olarak adlandırılır. ,Gayri resmi (informal) liderlik; atanmak suretiyle değil sahip olduğu bazı özelliklerden dolayı güç sahibi olan kimse. İdareci Yönetici Lider
62.       .Statü nedir ? Kişinin sosyal statüsünün neler belirler ? düşünce, inanç, değer yargısı, iş , meslek, gelir, eğitim, yaşam biçimi
63.       çalıştıran kimdir? .görevleri nelerdir? Üçret ödemi, Yöneticilerin, işletmede çalışan işçilerin çıkarlarını koruyabilmeleri için, sendika kurma, sendikal faaliyetlerde bulunma ve grev hakkına engel olmaması hatta bunun için uygun bir ortam yaratması çalışanlara karşı etik sorumluluğunun bir gereğidir.,
64.       Meslek grupları; çeşitli esnaf, zanaatkârlarca farklı biçimlerde kurulmuş, o mesleğin dayanışmasını, kurallarını yansıtan kendine özgü birtakım ilkeleri olan bir birliktir..
65.       Meslek birliği, üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, aynı ilke ve değerler etrafında toplamak, meslek grubunu toplum içinde onurlu ve saygın bir konuma getirmek Yetki nedir? görevle ilgili işin yapılması veya yapılmamasını isteme hakkı Görev , yetki, sorumluluk, uyum(eşgüdüm), işbirliği( dayanışma) yardım (destek)
66.       Görev nedir?çalışanların yapmakla zorunlu olduğu iş Görevler: Bir kimsenin mesleği ile ilgili; yaptığı iş, iş görme yetisi, fonksiyon, vazife, yükümlülük ve sorumluluklarının bütünüdür. İş: Belli bir eğitimle edinilen, kişinin hayatını kazanmak için yerine getirmesi/yapması gereken kurallı ve düzenli davranışlar bütünüdür.şlem: Oldukça kısa bir zamanda yapılabilecek kesin bir başlangıç ve bitiş kısmı belli olan somut bir öğrenim birimidir.Yeterlik: Meslek elemanının işinin bir parçasını oluşturan, standartlara uygun ürün/hizmet ortaya koyabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve tavırları kapsayan davranışların bütünüdür. Yeterlikler, mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardırYeterlilik: İşlerin, görevlerin ve/veya yeterliklerin; ulusal/uluslar arası kabul gören kalite standartları doğrultusunda akredite edilmiş kurumlar tarafından belgelendirilme durumu.
67.       Bilgi: Her yeterliğin az ya da çok kavramsal boyutta bir bilgi düzeyi vardır. Beceri: Yeterliğin doğal ya da tecrübe ile kazanılmış yetenek boyutudur.Tutum: Kişilik özellikleri, karakter, inanç ve değerler gibi subjektif özelliklerin, bilgi ve beceriyi harekete geçirme konusundaki yaklaşımıdır. Bir şey yapılırken gösterilen tavır ve lışkanlıklardır.Gözlemlenebilir davranış: Yeterliğin veya işlemin gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışa dönüşmesidir.Üstün performans/Standart: Davranış sonuçlarının ortalama performanstan daha fazla başarı sağlamasıdır.
68.       Sorumluluk nedir?görevini yapma ve yaptıklarını gerekçeli anlatma zorunluluğu
69.       Yetki kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? Kurum menfaatleri dikkate alınmalı, kötüye kullanılmamalı, korku araçı olmalalı
70.       Yekti kimlere devredilir? Görevine bağlı, kişilikli, yetenekli, başarılı kişilere
71.       Yetkinin astlara devredilmesi sorumluluğu azaltır mı? Hayır
72.       Emir verme,işbirliği sağlama,yardım, destek yönetimin hangi fonksiyonu ile igilidir? yönlendirme
73.       Başarının artırılması(verimlilik) başarısızlığın azaltılması yönetimin hangi fonksiyonu ile ilgilidir? Denetim 
74.       Disiplin nedir?işe ve cevreye uyum için belirlenen uyulması zorunlu kurallar
75.       Disiplin kurallarını belirleyen kriterler nelerdir? Önleyici, ödüllendirici, mantıklı, baskı araçı olmamalı, güven,eşitlik,dayanışma
76.       Disiplin kuralları hukuka aykırı olabilir mi? hayır
77.       Çalışanların eğitimi   Öğrenme nedir?etkileşim sonucu meydana gelen kalıcı davranış ( bilgi , beçere, tutum değişikliği)
78.       Çalışanların birbirleri ile ilişkileri Dayanışma nedir?amaça ulaşmak için, duygu, düşünce ve çıkar birliği
79.       Dayanışma hangi ihtiyaçtan kaynaklanır?kişi , grup, kurumlar arası ilişkiden
80.       Dayanışma aksaklıkları nelerdir?güvensizlik ve iletişimsizlik
81.       Güven dayanılşma eşitlik
82.       Uyum ili ilgili konular nelerdir
83.       İşe ve cevreye uyuma aykırı alışkanlıklar( devinimler) nelerdir? Devamsızlık, görgüsüzlük
84.       b) Davranış tahminic) Alışkanlıkd) İşe ve çevreye uymae) Ortak amaçlı kuruluşlar Ortak amaçlı kuruluşlar nelerdir
85.       . Dış ilişkiler sınıflandırınız a) Müşterilerle ilişkiler b) Ortaklarla ilişkiler
86.       Müşteri kimdir? Tüketime sunulan mal ve hizmetleri talep eden kişi
87.       Müşterilerle ilişkiler nasıl olmaladır? Tüm, özellikli ve özel müşteri özelliklerine uygun davramma
88.       Ortaklarla ilişkiler nasıl olmalıdır?konuşma, inandırıcılık, görüş, davranış kurallarına uyulmalı
89.       Halkla ilişkiler nasıl olmalıdır? konuşma, inandırıcılık, görüş, davranış kurallarına uyulmalı
90.       Yüz yüze ilişkiler nasıl olmalıdır? konuşma, inandırıcılık, görüş, davranış kurallarına uyulmalı
91.       Rekabet nedir?aynı amaçlı kişi ve kurumlar arası çekişme-yarış
92.       Rekabet çeşitleri nelerdir?olumlu, olumsuz
93.       Öğrenme metodları nelerdir?gezi, gözlem, deney, gösteri, uygulama,deneme, yanılma, örnek olay, tartışma,
rol alma, problem cözme, beyin fırtınası -Öğrenmenin şartları nelerdir?istekli, hazır, dikkatli, ilgili, mantık, hafıza--Çalışanların eğitiminde amaç nedir?işe ve cevreye uyum
94.       Çalışanların eğitimi çeşitleri nelerdir?stajyer, hizmet içi, geliştirme
95.       Bülten nedir? kurum içi, eğitim ve bilgilendirme amaçlı dergi, gazete---İnternet ve intranet nedir?
96.       Teşvik tedbirleri
http://hayret3.tr.gg/isletme.htm 

 

 

SEKTÖRLER TARIM             TİCARET             SANAYİ          HİZMET    

 

Üretim elemanları EMEK( üçret) , TABİAT(kira,rant) , SERMAYE(faiz) Müteşebbis (kar)   

 http://hayret3.tr.gg/girişimcilik.htm
     GİRİŞİMCİLİK  -  İŞ KURMA

 


İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL


 

YAPISI VE ORGANİZASYONU (ÖRGÜTLENME) 

İşletmenin iç çevresi  ( kaynakları )
Finansman,
iş gören,
firma imajı,
Kuruluş yeri ,
üretim,
araştırma geliştirme
  
İşletmenin dış çevresi

Rakipler

İş      gücü      
Pay sahipleri

Sendika

Meslek örgütleri

Hükümet 

Halk        
satıcılar

tüketiciler 
  
Müşteriler

   

 

Sektör :Bir ekonominin, ortak ve 
birleştirilebilen niteliklere sahip ve 
diğer faaliyetlerden yalıtılarak   incelenebilen   faaliyet   bölümü.  
Sektör nıflandırması
EkonomikFaaliyete GöreSınıflandırma
Ekonomik  faaliyette  bulunan  kişilerin  niteliğine  göre  sektör  iki  bölümde  incelenir.
Kamu sektörü, özel sektör.
Kamu SektörüKamu  İktisadi  Teşebbüsü  (KİT)    mal  v hizmet  üretmek  üzer kurulmuş  olan,  
mali olanaklarının  yarıdan  fazlası  merkezi  veya  yerel  kamu  idareleri  tarafından  sağlanan  veya letme  sonuçlarından  bidarelerin  sorumlu  bulunduğu  ve  bunlar  tarafından denetlenen girişimlerolaraktamlanmaktar.
ÖzelSektör  
İş Koluna (EkonomikFaaliyetlerinNiteliğine)
GöreSınıflandırm
.

T
icariSektör-
İmalat(Üretim)Sektörü-
HizmetSektörü
-
Karma Sektör
  İşletme  bilgi, fikir, teşebbüs, emek, para, makine, 
malzeme gibi iş unsurlarından hepsinin veya birkaçının bir araya getirilerek 
planlı olarak kurulmuş bir düzen içinde, bunlardan bir üretim veya hizmetin elde edildiği, sistemlerdir.
İşletmenin Amacı.
Kar elde etme:.
b. Topluma hizmet etme:.
c. İşletmenin yaşamını devam ettirme
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
-
Hukuki bakımdan:
1. Özel İşletmeler .
1.1. Tek Kişi İşletmeleri .
1.2.1. Adi Şirket (Ortaklıklar)
a) Kolektif Şirket
b) Adi Komandit Şirket
1.2.2.2 Sermaye Şirketleri
a) Limitet Şirket 
b) Anonim Şirket
c) Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket
1.3. Kooperatifler .
2. Kamu İşletmeleri. 2.2.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)
2.2.2. Katma Bütçeli İşletmeler 2.2.3. Döner Sermayeli İşletmeler
2.3. Karma İşletmeler. 3 yabancı sermayeli işletmeler(…a,b,c,d,
http://hayret3.tr.gg/isletme.htm 

iŞLETME YÖNETİMİ  planlamaBunlardan ilki, olması gereken, gerçekleşmesi istenen durum,diğer bir deyişle planlardır. Bu nedenle denetim işlevinde gerekli olan ikinci husus, örgütsel yapının varlığıdır.
organizasyon
(örgütleme)İşlerin Organizasyonu - İnsan Gücünün Organizasyonu -Yer, Araç Yönetimlerin Belirlenmesi
yönlendirme
(sevk ve idare )Sevk ve İdare Planlar yapıp, organizasyon yapısı oluşturarak ortak amaç doğrultusunda harekete geçmeye sevk ve idare denir.
( işbirliği -eşgüdüm-koordinasyon) Koordinasyon çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içersinde yürütülmesidir.. Koordinasyon, bireylerin çabalarını birleştirmek ve zaman açısından uyumlu kılmak,amaca varmayı sağlayacak biçimde iş ve işlemlerin birbiri ardından gelebilmesi ve birbirini bütünlemesi için gerekli olan bir işlevdir.
kontrol
(denetim)
Denetim Denetim, planlama, organizasyon, sevk ve idare ve koordinasyondan sonra yönetim sürecinin son halkasını oluşturur. Diğer fonksiyonların neyi, nasıl ve ne derecede başardığını araştırır ve belirler.Denetim işlevi bir karşılaştırma işidir ve bu karşılaştırmayı yapabilmek için en az iki ölçütün bulunması gerekir.

   

 Bir Örgütte Bulunan Birimler
Örgütsel Yapısı :
Yönetim genel müdür yard. Sekreter, halkla ilişkiler , hukuk
üretim ( imalat(usta başı) ,planlama, kalite kontrol ) 
pazarlama ( satış( satış elemanı) , reklam araştırma) personel ( işe alma, eğitim) 
Finansman( bütçe, maliyet, muhasebe, )
bilgi işlem   ( yerleşim,bilgisayar ve donanımları, işgücüORGANİZASYON :  İŞİ  BELİRLEME,  YETKİ VE SORUMLULUKLAR, YER, ARAÇ VE GEREÇLER    

 
 

 

Örgüt Tanımı Bir kurum, kuruluş ya da işletme tarafından saptanan amaçların,
hedeflerin gerçekleştirilmesi ve hazırlanan plan, proje ve programların uygulanabilmesi için gerekli olan bir araçtır. Şunu belirtmek gerekir ki, örgüt bir amaç değil, amacı gerçekleştirecek bir araçtır.
 Örgüt Yapısı Amaçları gerçekleştirmek, plan ve programları hedeflerine ulaştırmak için bir araç olarak örgüte gereksinme duyulmuştur
44.     Örgüt Elemanları Bir örgüt aşağıda açıklanan üç esas elemandan oluşur.Örgütün temel öğesi insan’dır. İnsan örgütün özüdür, çekirdeğidir. İçinde insan bulunmayan bir örgüt düşünülemez.
45.     Maddi Elemanlar: Örgütü oluşturan diğer halkalardır. Bunlar; para, alan, bina, makine, araç, gereç, kırtasiyedir. İnsan olmadıkça örgütün bir faaliyette bulunması ne kadar olanaksız ise, örgütü oluşturan insanlara parasal ve maddi kaynaklar verilmedikçe örgütün hiçbir iş yapamayacağı da açıktır.
46.     Kumanda Ağı: Örgütü oluşturan insan grupları arasında yönetim, koordinasyon ve denetim ilişkisini saptayacak bir kumanda (emir-komuta) ağı kurulması zorunludur. Üçüncü eleman olan kumanda ağının kurulmasıyla, örgütteki kişilerin görevi, yetkisi ve sorumluluğu ortaya konarak bir hiyerarşik yapı oluşturulmuş olur.  
Ana Hizmet Birimleri Örgütün kuruluş amacını gerçekleştirmede esas rolü oynayan, kamu kuruluşlarında çoğu zaman vatandaşa hizmet eden ve esas görevi yerine getiren, işletmelerde üretimi gerçekleştiren birimlerdir. Demir yolu, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlükleri,
49.     Yardımcı (Destek) Birimler Bunlar esas ve danışma birimlerinin fonksiyonlarını yapabilmesi için onlara gereksinme duydukları beşerî, mali ve maddi kaynakları sağlayan birimlerdir. Genellikle personel, levazım, malzeme, muhasebe, idari ve mali işler, pazarlama, reklâm üniteleri bu gruba giren birimlerdir.
50.     Danışma ve Denetim Birimleri Bu birimler gerek yöneticilere, gerek esas ve yardımcı birimlere muhtaç oldukları danışma hizmeti görürler. Bu amaçla; istatistikler, planlar, projeler, programlar, araştırma ve incelemeler yaparlar. Öneriler, görüş ve karar taslakları hazırlar ve yöneticiye ya da ilgili birime sunarlar. Hukuk müşavirlikleri, çeşitli müşavirlikler, teftiş kurulları, araştırma, planlama, koordinasyon ve organizasyon ve metot birimleri bu türden örgütlerdir Örneğin, bakanlıklardaki Muhasebe Müdürlükleri, o bakanlığın destek birimi olduğu halde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı’nın ana hizmet birimidir.
51.     Örgütlenme Tanımı Örgütlerin etkili olabilmesi için ellerinde bulundurdukları insan kaynakları, fiziksel etmenler ve işlevlerini koordine edilmiş bir biçimde bir araya getirmeleri gerekir. Bu bir araya getirme sürecine örgütlenme denir.
52.     Örgüt Modelleri Fonksiyonel (Görevsel) Esasa Göre Örgütlenme Model-Üretim Esasına Göre Örgütlenme Modeli -Coğrafi Bölge Esasına Göre Yapılan Örgütlenme Modeli -Hizmet Edilen Kurumlar (gruplar, müşteriler) Esas Alınarak Yapılan Örgütlenme Modeli -Karma Model
53.     Örgütsel Yapı. Yapı, yetki ve sorumluluk kanallarının açıklığa kavuşturulması veriletilmesine katkıda bulunacağı gibi yöneticiye eşgüdüm sağlamada da yardımcı olur. .Komuta Örgütü Tüm yapılar içinde en basit olanı komuta örgütüdür. Temel emir-komuta zincirini temsil eder ve yetki kavramıyla özdeşleşir.. Dikey büyüme yetki devri yoluyla, yatay büyüme ise işbölümü ve uzmanlaşma yoluyla gerçekleşir.Komuta - Uzman (Kurmay) Örgütü -İşlevsel Örgüt -Proje ve Matris Örgütü Yapıları -Matris örgütlenme sürecinin aşamaları:Görev gücü.Ekipler. Bölümler arası sorunları çözmek ve eş güdümü sağlamak için toplanırlar.Proje yöneticiler.Proje yönetimi bölümleri. Bu tür örgütlerde iki tür yönetici vardır. İşlevsel ve ürün (proje) yöneticileri. İşlevsel yöneticiler, üretim, kalite kontrol, döküm, zamanlama ve satış gibi uzmanlaşmış kaynakların kullanımından sorumludur. Ürün yöneticileri ise bir ya da birkaç ürünle bunların ürün stratejilerini saptamak ve işlevsel yöneticilere gerekli kaynaklar için başvurmaktan sorumludur.

 

SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

 Planlama Planlama ile neyi, niçin, ne zaman, nerede ve kimin tarafından yapılacağını belirlersiniz.

26.   Planlamanın işletme açısından iki önemli fonksiyonu vardır İşletmenin amaçlarını tespit ederek bu amaçlara ulaştıracak yaklaşım ve yöntemleri belirler. İşletme faaliyetlerinin hangi yönde gitmekte olduğunu,amaca varmak için izlenecek yolları belirler.

27.   ?????? Planın yararları:  Planlama; iş gücünü, personelin, malzemenin, para, zaman ve yerin en etkili ve ekonomik biçimde kullanılmasını sağlar. Yöneticilerin çalışmasını kolaylaştırır. Belirtilen süreler içersinde çalışmaları gerçekleştirmeyi sağlar. Tüm imkânların amaca yönelip yönelmediğini denetler. Daha rasyonel (gerçekçi) kural ve ilkelerin geliştirilmesine yol açar. Yetki devrini kolaylaştırır. Denetlemede kullanılacak standartları ortaya çıkarır. Çalışmaların bir düzen içersinde olmasını sağlar.

28.   İyi bir planlamada şu özellikler bulunmalıdır:

29.   İş Planı  İş planı, ister kurulu bir firma olsun, isterse firma kurma aşamasında olsun, o an bulunulan noktayı, ulaşılmak istenilen hedefi ve bu hedefe giden yolun haritasının çıkartılmasısağlayan işler bütünüdür. İşin ne olduğunu, çalışma ortamını, kısa ve uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gereken araç ve yöntemleri tanımlar. İş planı  yararları :İşin her aşamasında neyin doğru neyin yanlış yapıldığını gösteren bir kontrol mekanizmasıdır. İşteki başarı ve büyüme olasılıklarının değerlendirilmesini sağlar. İşin sorunsuz yönetilmesini ve başarı için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlar. İş için bir iletişim aracıdır. Amacı, rekabet şartlarını, yönetimi ve insan kaynaklarıtanımlar. Finansal tekliflerin temelini oluşturur

30.   İŞ PLANI HAZIRLAMAK İş planı, girişimciler tarafından hazırlanan ve yatırımcılara, kredi kuruluşlarına veya devletin ilgili birimlerine kurulması tasarlanan işin ayrıntılarını gösteren bir plandır.

31.   ?????? İyi tasarlanmış bir iş planı:İş kurmada rehber olur.Sermayeyi kullanmada yardımcı olur.İşi yürütmek için yönetime rehber olur.

32.   İş Planı Çeşitleri Süreye Göre Sınıflandırma - İşleve Göre Sınıflandırma - Faaliyet Alanına Göre

33.   İş Planının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Kurallar İ.

34.   İş Planının Yapısı.İş Yerine Ait Bilgiler??????. İşe Ait Bilgiler?????? Pazarlama Stratejisi?????? Çalışma ve Organizasyon  Mali Düzenlemeler??????

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   

  B  Ü   R   O   Büro büro yönetim i ve sekreterlik  iş kolları, sektör, örgüt, işletme yapısı, işletme organizasyonu, iş planı, iş porogramı , yerleşim evrak belge ceşitleri, kayıt, dosyalama, arsivleme yazı , yazışma, yazı metni hazırlama, büro otamasyonu, büroda bilgisayar kullanımı toplantı ve seyehat organizasyonu   

Büronun Tanımı 
büro; faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli insan ve ekipmanlarla donatılmış çalışma yeridir.

 Büronun Amacı.
örgütün faaliyetlerini yönetmek ve bu faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamaktır. tüm müşterilerine mal veya hizmet temin etmektir. bürolarda kayıt tutma ve yazı işleri ağırlıklı olarak yapılmaktadır.Bürolar
ın Görevleri :
.
Bilginin Toplanması:
Bilginin  Kayıt  Edilmesi:  
Bilginin    Düzenlenmesi:    
Bilginin İletilmesi:
Verilerin   Korunması:   
BÜROLARDA VERIMLILIĞI SAĞLAMA -
Verimlilik
Verimlilik; bir kuruluşun veya işletmenin faaliyetleri için yaptığı “girdi”   ile elde edilen “çıktı”   arasındaki oran olarak tanımlanabilir. . üç unsurdan oluşur. Bunlar Zaman, Kalite ve Ekonomi’dir

6.


Verimliliğin  önemi  ??????? İşveren, yeni yatırım imkanları yaratacak kaynak sağlar,?????? Üretici, daha ucuz maliyetle daha yüksek kazanç sağlar,?????? Tüketici, daha ucuz ve bol mal bulma imkanına kavuşur,?????? Ülke, sağlıklı bir ekonomik büyüme ile hızla kalkınır,?????? Toplum daha yüksek refah düzeyine ulaşır.

7.Verimliliği Etkileyen Faktörler:  ?????? Yönetimin türü (klasik, liberal ve demokratik yönetim), ?????? Planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının uygulama biçimi, ?????? İş bölümü-uzmanlık ilişkisi, ?????? Zaman ve kaynak kayıpları, ?????? Moral durumu, ?????? Eğitim durumu, ?????? Ücret sistemi, ?????? Kanun adedinin çok ve bunların bazılarının uygulamalarında güçlükler oluşu, ?????? Fiziksel koşullar (bürolarda ışık, havalandırma, rutubet, ısı, ses-gürültü durumları), ?????? Estetik ve dekoratif koşullar (bürolarda renk, müzik, biblo, tablo, dekor, temizlik,çiçek kullanımı vb.), ?????? Çalışma yöntemlerinin eskiliği (geleneksel usullere bağlılık).

8.YORGUNLUK; fiziksel yorgunluk, psikolojik yorgunluk ve zihinsel yorgunluktur. 

 

 

   

İŞ PLANI  İş planı, ne elde etmek  istediğimizi; nerede, nasıl hareket etmemiz gerektiğini; hareket ve etkinliklerimize nasıl ve ne zaman başlayıp, bitirmemiz gerektiğini; kimlere gereksinim olduğunu ve sonuçta niçin bunları yapacağımızı baştan belirler. Modern yönetimin amaçlarından birinin hizmet ya da mal üretiminde verimin yükseltilmesi olduğu bilinmektedir. teknolojik gelişme sonucu mekanizasyon ve otomasyon alanları genişlemiş bulunmaktadır..

10.               İŞ PLANINDA dört temel öğe vardır. Amaç, kaynaklar, yöntemler ve denetim.  

11.               İşi Basitleştirme  İş basitleştirme organizasyonun mal veya hizmet üretim sürecinde kullanılan metotların daha basit hale getirilmesiyle iş yapma performansının yükseltilmesi diğer bir ifade ile verimliliğin artırılmasına denir..

12.               İŞ BASİTLEŞTİRME TEKNİKLERİ ; -İş dağıtım etüdü,-iş akımı etüdü, -hareket ekonomisi, -alan ve yerleşme etütleri, -form analizi ve geliştirme ve -iş ölçme

13.               İş Programı İş Programları -Çalışma Takvimi Farklı Alanlarda Değişik Şekillerde Hazırlanabilir:

14.               Üretim Yapan Şirketin İş Programı --Personel Bürosu İş Programı   -Bir Bürodaki İş Program

15.               İş Programlarının Hazırlanma Ve Uygulanmasında İhtiyaç Duyulan Araç ve Gereçler:

16.               Ajanda ve Masa Takvimlerinden Yararlanma -Masaüstü Bilgisayar ve Kelime İşlem Sistemlerinden Yararlanma -3-Elektronik Daktilo ve Sekreterlik Hizmetlerinden Yararlanma-4- Fotokopi ve Faks Makinelerinden Faydalanma

17.               İş Programını Hazırlayan ve Uygulayan Bir Sekreterin Görevleri (İş akışı):

18.               1-Randevuları Düzenleme -2- Ziyaretçileri Kabul Etme -Gezilerini Organize Etme -Toplantı Programını Hazırlama

19.               İş Akışını Takvim ve Ajandadan İzleme

20.               1 – Uygulanacak Program Ajanda veya Masa Takvimine Kaydedilir.

21.               2- Büro Yöneticileri Veya Personelinin Ani Durumlarla arşılaşmamak İçin, Haftanın Son İş Günü Bir Sonraki Haftanın Ajanda Veya Takvimini İncelemeleri Gerekir.

22.               Hergün  Bir  Sonraki  Günün  Ajanda  Veya  Masa  Takvimine  Bakarak  Bir Sonraki Gün İçin Yapılacak İşler Hakkında Fikir Edinilir.

23.               Bürolarda İş Akışını Sağlayan Yöntemler :

24.               İş Akım Tekniği1- işlem aşaması: 2- geçiş aşaması3-.inceleme aşaması: 4-.bekleme  aşaması:  5-.son  işlem  aşaması: 2-soruşturma tekniği

25.               İş Organizasyonunda Başarı: Verimlilik    .Etkinlik Performans.İşbirliği-Yaratıcılık

26.               İş Programlamasında 5N- 1K Yöntemi-Ne  Yapılıyor  ve  Ne  Yapılmalıdır-Niçin  Yapılıyor?  Nasıl  Yapılıyor?  Nerede  Yapılıyor?  -Ne Zaman Yapılıyor?? Kim  Yapıyor? 

27.               Büro Çalışanının Masa Üstü Verimliliğini Sağlayan Hareket Ekonomisi Yöntemleri: Nokta Yöntemi-Parkinson Kanunu-ABÜD Yöntemi-…

28.               Hareket Etüdü Nasıl Gerçekleştirilir? Hareket Ekonomisi Tekniği-Evrak Yönetiminde Hareket Analizi….

29.               Hareket Ekonomisi Tekniği İşleri bütün ayrıntıları ile  analiz ederek en uygun çalışma metotlarını bulmak,çalışanların vücut hareketlerinden en iyi verim almak, hareket ekonomisi tekniğinin amacını oluşturur.

30.               Hareket ekonomisi tekniği uygulanırken, şu özelikler göz önüne alınmalıdır: 

31.               Hareket Ekonomisi

32.               Büronun düzenine ilişkin özellikler.?????? Büroda kullanılan makine, araç ve gereçlere ilişkin özellikler.?????? Personelin vücut hareketlerine ilişkin özellikler.

33.               Büronun Düzenine Yönelik Özellikler-?????? Büroda kullanılan makine, araç ve gereçler belirli yerlerde bulunmalıdır.

34.               ?????? Bu yerler, kolayca ulaşılabilecek yerler olmalıdır.-?????? Makine, araç ve gereçler iş akımına uygun bu şekilde yerleştirilmelidir.-?????? Çalışanı yormayacak oturma, kullanma ve görüş şartları içinde bir büro düzeni oluşturulmalıdır.

35.               Büroda Kullanılan Makine, Araç ve Gereçlere İlişkin Özellikler  ?????? Yapılan işe uygun makine, araç ve gereç seçilmelidir-.?????? Elemana uygun makineler tercih edilmelidir, gerekiyorsa değişiklik yapılmalıdır-.?????? Makineleri seçerken, bakım onarım imkanları, yedek parçaları ve garanti özellikleri bulunan makineler seçilmelidir-.?????? Koltuklar çok amaçlı türden olmalıdır.

36.               Personelin Vücut Hareketlerine İlişkin Özellikler İş yaparken uzanılacak yerler, normal çalışma alanı içerisinde olmalıdır-.?????? Yapılacak hareketlerin, sırası düzenlenerek uygun bir sıraya konulmalıdır.-?????? Kol hareketlerinin sırası düzenlenerek, her iki el aynı anda boş durmamalıdır-.?????? Ters yönde hareketler yapılıyorsa, kollar aynı anda ve simetrik çalışmalıdır.-?????? İki el, harekete aynı zamanda başlamalı ve aynı zamanda hareketleri tamamlanmalıdır.Her personel, hareket ekonomisi tekniği ile ilgili çeşitli yöntemler geliştirebilir.Teknolojik gelişmeler, hareket ekonomisi sağlayan araç ve gereçleri hizmetimize sunmaktadır. Örneğin; yürüyen merdivenler, tuşlu telefonlar, otomatik açılan manyetik kapılar gibi.

http://hayret3.tr.gg/isletme.htm 

 

 

B  Ü   R   O   Büro büro yönetim i ve sekreterlik  iş kolları, sektör, örgüt, işletme yapısı, işletme organizasyonu, iş planı, iş porogramı , yerleşim evrak belge ceşitleri, kayıt, dosyalama, arsivleme yazı , yazışma, yazı metni hazırlama, büro otamasyonu, büroda bilgisayar kullanımı toplantı ve seyehat organizasyonu   


Büro Çeşitleri

Görevlerine Göre Bürolar


Bir Mesleğin Sunulduğu Bürolar:Mali müşavirlik bürosu, avukatlık bürosu,
yeminli mütercim(tercüman) bürosu vb.

Bir Fabrikanın Ya da Benzer Sanayi Tesisin Faaliyetlerinin Düzenlendiği Bürolar:
Ar-Ge bürosu, insan kaynaklan bürosu, halkla ilişkiler bürosu vb.


 Ürün veya Hizmetlerin Satış ve Dağıtımıyla İlgilenen Bürolar:Satış bürosu, reklam bürosu gibi.

  

Bir Şirketin veya Şirket Topluluğunun Faaliyetlerinin Düzenlendiği Bürolar:Yönetici  büroları,danışman,büroları
 
Kamu Hizmetlerinin Yürütüldüğü Bürolar:Belediyelerin  su,  emlak  vergisi,  iskân  vb.  büroları,  resmî  işlemlerin  yürütüldüğü bürolar, askerlik, nüfus, vergi işleri gibi bürolar.
Kamu Yararına Kurum ve Kuruluşların Büroları
:Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Verem Savaş Derneği gibi.

 Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar 

 Özel Bürolar Özel bürolar 1–4, kişinin birlikte oturup çalıştığı küçük odalardır. Bunlara “Kapalı Büro”da denmektedir..

Kapalı Bürolar Özellikle  üst  yönetim için  tercih  edilen  büro  türüdür.  

 ık Bürolar rutin ve mekanik işler yapılan kurumlarda geniş salonlarda toplu çalışma tercih edilmelidir.


 

   

  Yerleşmenin Planlanması bina ve kat planı ve yerleşimi ,iş akımı   fiziksel düzenlemeler: ısıtma,soğutma, havalanma, aydınlatma, ses gürültü,müzik, rutubet temizlik

 

49.                     Büro Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar  vardır.

50.                     Yerleşmenin Planlanması Binalarda büroların yerleştirilmesi ile ilgili planların yapılmasına gerek yoktur

51.                     Taşınmalar bir yerleşme etüdü ve buna dayanılarak yerleşme playapılır

52.                     Yerleşme Biçimi Geometrik Düzenleme - Asimetrik Düzenleme Büyük salonlarda düzenlilik adına arka arkaya dizmek yerine asimetrik yerleştirme tercih edilmelidir.

53.                     açık Bürolarda Serbest Yerleşme Düzeni. Bu tür bürolar esas itibariyle bir açık bürodur. ayrı bir yöne doğru otururlar.asimetriktir. 

54.                     Ortak Yerler Dosya, arşiv, teksir odaları, küçük depolar ve sinema, konferans, toplantı salonları bütün örgüt personelinin hizmet edebilecek kartlarda uygun yer ve yönlerde olmalıdır.

55.                     Yerleşim Standartları  personelin pozisyonu (statüsü) ile sürekli ziyaretçi kabul edip etmemesi, saygınlık düşüncesi vb. hususlar da personelin yerleşme alanının standardını etkiler.

56.   Bürolarda Yerleşme İlkeleri  .  Kullanılacak eşyaların lüks ve gösterişli olmalıdır.

57.   Pencere için seçilen perdenin uzunluğu, rengi, kumaşı, masaların ve dolaplarınine konacak objelerin seçimi, roda canlı çiçek bulundurulması da estetik açıdan önem lidir.

58.   Elektrik, telefon ve bilgisayar kabloları gibi malzemeler açıktan geçirilmelidir. Bu malzemeler için gerekli olan prizlerin makineye yakın olmasına gerek yoktur.

59.   Yerleşme-İş Akımı İlişkileri  Masaların üzerinin ve dolapların içindeki eşyaların düzenlenmesi iş verimliliği için önemlidir.   

60.   organizasyon ve metod  Uzmanlarının Yerleşmedeki Görevleri araştırma raporunun önerdikleri tek ya da alternatifleri yerleşme planlarıyetkili yöneticiye sunarlar.

61.   BİNA PLANI Bina ve Kat Planı Her binanın giriş kapısı karşısına binadaki yerleşme durumunu gösteren bir bina plaasılmalıdır. Bu planda her katta hangi birimler bulunduğu yazılmalıdır

62.   (BÜROLAR, SERVİSLER) Kat planında o kattaki oda numaraları ve bunların karşısında o oda ya da salonlarda yerleşmiş olan birimlerin (büroların) isimleri yazılmalıdır 

63.   KAT PLANI Kat ve Odaların Numaralanması Kat odaların bir düzen içinde numaralanması ile ilgilerin, ziyaretçi ve iş sahiplerinin bunları bulma kolaylığı sağlanır.

64.   Fiziksel Koşullar ve Düzenlemeler

65.   Aydınlatma Büro ve iş yerinde çalışanlardan tam ve yüksek verim alınması, yeterli ve iyi bir aydınlatma ile mümkündür. Isıtma ve Soğutma  Fazla  sıcak,  kişilere  durgunluk  ve  tembellik  getirir,  hareketi  azaltır. Fazla soğuk da çalışma temposunu düşürür, refleksleri sınırlar. Havalandırma. İnsanın dış duyu organı olan deri, soğuktan etkilendiği anda sinir uçları vasıtasıyla beyindeki ısı merkezini harekete geçirir. Çalışma   yerinin   havasında,   gerektiğinde   soğutma   ve   ısıtma   ar   ve   sistemleri kullanılarak değişim sağlanması gerekmez. Ses ve Gürültü. Büro  ve  iş  yerlerinde  gürültünün  yok  edilmesi  için  masa  ve  sandalye  ayaklarına kauçuk geçirilmesi, telefon zillerinin kısılması gerekir

66.   Rutubet Büro ve iş yerlerinde verimli çalışmayı etkileyen  neden olarak rutubet derecesi önemli değildir.

67.   Müzik. İş yerlerinde ve özellikle açık rolarda 15'er dakikalık aralarla yumuşak ve hafif tonda müzik çalınması sağlamalıdır. Temizlik.. Mutfakları, ofisleri, tuvaletleri kahverengi, koyu bej, gri yapmakta ve böylece «Kir götürsün.» demekteyiz. Oysa bu «Kirli olsun, fakat belli olmasın.» demek değil midir? O halde sözü edilen yerleri beyaz boyamalıyız ki, kir belli olsun vehemen temizlensin. Hastane beyazlığı gibi.

68.   BİLGİ NEDİR? OBJE ,SUBJE  ARASINDA Kİ  İLİŞKİNİN SONUCU BİLGİDİR.

69.   ÇEŞİTLERİ NELERDİR?, bilimsel, felsefi, , din ahlak hukuk aktuel ve magazin bilgisi güzel sanat ,estetik ve tasarım  

70.   Büroların estetik çevresi: Bürolarda  fiziksel  koşulları,  çalışanların  termal  çevresi,  görsel  çevresi  ve  akustik çevresi oluşturur Büroda Estetik ve Dekorasyon 1.      Bürolarda estetik ve dekoratif zenlemelere önem vermelidir. Estetik İster kapalı büro olsun, ister açık bürolar olsun kişilerin çalışma zamanlarını geçirdikleri yerlerin çalışanların hoşlanacağı, dinleneceği, rahatlayacağı, göze hoş gelen, estetik niteliklere sahip olması gerekmektedir..dekorasyon Buralardaki eşyaların renkleri, malzemesi, kaplandığı kumaş, modeli ile yerleştirme düzenleri de buralarda çalışanların çalışma düzenlerini etkilemektedir    Renkler ık renklerin insanları dinlendirme ve sakinleştirme etkisinin yanında, koyu renklerin melankolik ruh hali yaratması durumunu göz önünde bulundurarak renk seçimi yapmalıdır.

http://hayret3.tr.gg/isletme.htm 

 

SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


1. KAYIT SİSTEMİ            
1.1. Bilgisayarda Kayıt      
1.1.1. Belge ve Bilgi Yönetim Sistemleri     
1.1.2. Sanal Evrak Yönetim Sistemi
1.1.3. Çağdaş Ofislerde Bilgi Yönetim Sistemi  
1.2. Elle Kayıt   1.2.1. Evrakın İşlem reci

 

 

 1. RESMİ YAZILARIN 1. DERECE BÖLÜMLERİ

1.1. Başlık Bölümü  1.2. Sayı Bölümü .

Sayı : B . 08 . 4. MEM . 4 . 60 . 06-  510 /....  kurum çıkış no

           1    2    3     4       5    6     7      8    9

n1-)    B       =  Kurum kodu, Bakanlık, Yasama, Yürütme, Yargı

n2- )   08      =  Kurum dağılım kodu : MEB

     3- )     4      =  Birim Kodu, TAŞRA

     4- )   MEM  =  Birim Dağılım Kodu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

     5- )     4       =  Alt birim kodu, TAŞRA

     6- )   60       =  Ayrıntılı Alt birim kodu, İL KODU

     7- )   06       =  Alt Tali (Şube) kodu, İLÇE KODU

     8- )  510      =  Kurum çıkış kodu, DESİMAL DOSYA KODU

      9-) ..../ ..     =  Kurum Evrak Kayıt No

.3. Tarih Bölümü 1.4. Konu Bölümü 1.5. Adres Bölümü
1.6. Metin
Bölümü 1.7. İmza Bölümü 1.8. Paraf Bölümü  2. DERECE BÖLÜMLERİ 
 2.1. Gizlilik İbaresi  2.2. İvedilik -İbaresi 2.3. İlgi Bölümü  2.4. Ek Bölümü .
2.5. Dağıtım Bölümü  2.5.1. Gereği İçin Kısmı .2.6. Sayfa-Numarası Bölümü .
2.7. Devam İşareti .2.8. Suret Bölümü 2.9. Tasdik Bloğu Bölümü 
AKET KURALLARI

   İŞ YAZISI  3.1. Hitap Bölümü .3.2. Saygı Bölümü .3.3. İmza Bölümü 
3.4. Dağıtım/Gereği için Bölümü .

DİLEKÇE. 254.1. Başlık Ve Sayı Bölümleri Yazılmaz .
4.2. Tarih 4.3. Adres Bölümü (Dilekçenin Gönderileceği Kurumun Adresi)
 
4.3. Metin Bölümü 4.4. İmza Bölümü  4.5. Dilekçe Sahibinin Adresi Bölümü

 

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   

 

  

 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK Ofis otomosyonu    

 BİLGİSAYARDA YAZI , YAZI METNİ HAZIRLAMA (RESMİ, İŞ MEKTUPLARI VE DİLEKÇE),, YAZIŞMA,  DOSYALAMA , ( EVRAK ÇEŞİTLERİ) EVREK KAYIT , ARŞİVLEME, ROPORLAMA,

 

ÇALIŞMA SAYFASINDA  -DİZGİ VE BASKIDA -EDİT İŞLEMLERİNDE-DÜZELTME VE DÜZENLEMEDE-YAZIM VE CİZİMDE-OKUMA VE YAZMADA-EKLENTİLER  

YAZI , TABLO,
FORM, RAPOR, ŞABLON ,GRAFİK, RESİM, FİLİM, SES……

bilgi ve ......
belge  
Çeşitleri

 • Acele Belge
 • Gizli Belge .
 • Önemli Belge .
 • Değerli
 • (kıymetli)
 • Belge 
 • Normal Belge. ,
 • Resmi Belgeler 
 • Ticari 
 • BELGELER  
   
  Yayınlar -
 • Öğrenci
 • dönem raporu,
 • mezuniyet projesi,
 • yüksek lisans
 • ( master) tezi,
 • doktora ,
 • seminer tezi
 • ve tebliği,
 • kongre ,
 • konferans,
 • derleme yayınlar, 
 • Tercüme yayınlar,
 • ders kitapları,
 • yardımcı
 • ders kitapları, laboratuar ve
 • uygulama kavuzları,
 • proje raporları ,
 • bilimsel
 • araştırmalar

 Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,

R esmi yazılar,
i
ş yazıları, dilekçe

is mektubu
İş mektubu türleri
 
Sirküler
Satış mektupları
 
İstek mektupları
Sipariş mektupları  Belge veya mal gönderildiğini bildiren mektuplar  Alındığını bildirme ve teşekkür mektupları
 
Tekit (üsteleme) mektupları Teyit (doğrulama) mektupları  Kredi mektupları Tahsilât ve ödemeleri takip mektupları   Red/kabul mektupları İş isteme mektupları  Kutlama mektupları Başsağlığı mektupları  Resmi yazı çeşitleri ve diğer iş yazıları (iş mektupları)  Memorandum İlan Tutanak Özgeçmiş  Dilekçe Genelge Sözleşme  Vekaletname 
 
Kapak Hikaye serk Ihbarname ilan YILLIK imsakiye şarki index şiir  kartvizit katolog taslak-albüm köprü tebrik belge kronoloji text biyografi lisans tezkere broşür liste ticari belgeler bülten m akbuz tutanak cizelge matbu  vasiyetname davetiye mazbata-Dergi Mektup Dilekçe metin-Doküman Müzekkere Evrak Okul krokisi EXSTRE Otobiyografi-Form oturma planı Fotoğraf-Özet  Gazete Plan gider pusulas-PROJE proje analizi-Günlük Harita

   

 

büro makineleri , dosyalama arsivleme ve yazışmalar f klavye kullanıma;   on parmak  bakmadan,hatasız,süratli, klavye2 Oturuş ve duruşu ayarlama  Oturuş şekli Kolların duruşu Ellerin duruşu  Parmakların duruşu Ayakların  duruşu Harf tuşlarını kullanmak Parmakları temel sıraya yerleştirme   Klavyede bulunan sıralar  Aralık çubuğu  Enter tuşu Temel sıra hafleri (u,i,e,a,ü,t,k,m,l,y)  Temel sıra dışındaki harfler Klavyede noktalama işaretlerinin yerleri ve tuşlanması  shift tuşu nokta tuşu virgül tuşu iki nokta  noktalı virgül ünlem işareti parantez işareti tire tuşu İnceltme işareti Sayı tuşlarının yerleri ve tuşlanması Değerlendirme ölçeği   Yardımcı tuşlar

72.               Dosya Yeni ,Kaydet, Farklı Kaydet, Kapat, Aç , Birilkte aç,,, Dosya Oku,Yükle ,Çağır. Dosya  yaz(Düzenleme,Kaydet,Sakla,Gizle, Koru , Şifrele )    Dosya Değiştir Düzeltme,Bicimlendirme, Cevirme )

73.               Kelime İşlemci  Belge hazırlama işlemleri Kelime işlemci Genel terimler Araç çubukları Standart araç çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Cetveller Durum çubuğu Kelime işlemciden çıkış Yeni bir belge açma Yeni belge oluşturma Belgeyi istenilen yere kaydetme Kayıtlı belgeyi (dosyayı) açma Belge biçimlendirme işlemleri Metin yazma   Metni silme, düzeltme, taşıma ve kopyalama Metni silme ve düzeltme Metinlerdeki değişiklikleri geri alma ve yineleme Metni taşıma ve kopyalama Metni biçimlendirme Biçimlendirme araç çubuğunu kullanarak metin karakterlerini değiştirme Karakter biçimlendirmesini mönü çubuğu kullanarak değiştirme Biçimlendirmeyi kopyalama Paragraf düzenleme paragraf biçimlendirme teknikleri  Paragrafları biçimlendirmek Metni biçimlendirme araç çubuğu ile ortalama ve hizalama  Girinti ve aralık ayarlama işlemleri  Metni, biçim mönüsünden girintilime   Bul-değiştir ve git işlemleri  Bul sekmesi  Değiştir sekmesi Git sekmesi Büyük-küçük harf durumunu değiştirme işlemleri Liste oluşturma ve biçimlendirme işlemleri Madde işaretleri, numaralı ve alfabetik liste oluşturma Madde işareti vermek: Numaralandırma eklemek: Metni sütunlar haline dönüştürmek  Tablo işlemleri Tablo oluşturmak Tablo içimlendirme Otomatik tablo biçimlendirmek Sıralama işlemleri Ekleme işlemleri Simge ekleme Resim ekleme Sayfa numarası ekleme Adres ve mektup birleştirme Metnin hazırlanması  Adres defterinin oluşturulması  Adres mektup birleştirme işlemi Etiket basımı Belge şablonları hazırlama, sayfa yapısı ve belge yazdırma işlemleri Şablon luşturmak  Sayfa yapısı  Baskı önizleme Yazdırma işlemleri
2form   birtakım bilgilerin toplanması, kaydı, gruplandırılması, kullanılması, transferiya    da    yayınlanabilmesi    vb.    amaçlarla    hazırlanan, üzerinde sorular ve bunların evaplandırılması   ile   bazı   kayıt,   değerlendirme   ya   da   işlemlerin   yapılabilmesi   için boşluklar bırakılan kâğıt, defter ve kartonlardır. Formlar "Kutu Form" ya da "Çizgi Form" olmak üzere iki ayrı türde çizilebilir..Bürolarda  form  kullanılmasıyla  işlerde  sürat,  düzen,  ekonomi,  kolaylık,  birlik  ve benzerlik (standardizasyon) sağlamış

83.   Form çizimi  (Bir form üst, gövde ve alt olmak üzere üç kısımdan oluşur.)kâğıdının kalitesi, rengi ve normu ile kopya adedi ve kopyaların rengi, yaprak, defter ya da cilt halinde olması, daktilo ile mi, el ile mi yazılacağı vb. dikkate alınır.a) ekonomi, b) genel görünüş, c) kâğıt normları, d) konacağı dosya boyutları -Form Çizme ÖlçekleriFormların  hazırlanmasında  ve  ölçülendirilmesinde  metrik  sistem  yanında,  matbaa birimi olan kadrat-ölçüsü de kullanılmaktadır, l kadrat 12 puntodur ve yaklaşık 4.5 mm’dir.

84.   form yönetimi :formların analiz,ve   standardizasyonu,   çizilmesi,   bastırılması,   depolanması   (stok   yapma)   ve   dağıtılması işlerinin bütün kurum için merkezi bir birim tarafından düzen ve disiplin içinde yürütülmesi olarak tanımlanabilir  

http://hayret3.tr.gg/isletme.htm 

   ZAMANLA KAYBETTİKLERİMİZ

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

 

 

Dosyalama Süreci   
( kontrol, fihristleme, kodlama varsa çapraz başvuru, gruplama,
dosya dolabındaki dosyasına yerleştirme )

 

   

1 Dosya Açmak

 

3 Dosya Planı .

 Sınıflandırılmış belgeler, birimin özelliğine göre dosyalar oluşturularak, ilgili dosyaya takılması işlemidir. Daimi dosyalar, bekleme dosyalar, geçici dosyalar,bölümlenen dosyalar(çapraz başvuru), karma , iş dosyaları

2 Fihrist ndeks) Oluşturmak  

Dosyalamada  isimlerin önceden yerlerinin bilinmesi amacıyla  düzenlenen  listelerdir. Fihrist  oluştururken  değişik  kıstaslar  baz  anabilir.  Kişilerin  isimleri,     alfabetik sıralama, Fikret isimleri, yer isimleri, adresler vb. ölçütlere göre indeks oluşturulabilir.

İndeks Tanımı -İndeks Türleri . 42Şas İsimleri .3.5.2. Alfabetik Sıra3.5.3. İsmin İlk Harfi ve Soya veya Yalnız Soyadı Birleşik İsimler 3.5.5. Yabancı İsimler İndeksi3.5.6. Şirket İsimleri

Dosyalama sisteminin düzenle uygulanabilmesi, bir “dosya planı hazırlanmana bağlıdır. Yeni açılacak dosyalar derhal dosya planına geçirilmelidir. Dosya planı ana, alt ve tek konuları gösteren listeler halinde düzenlenir. Hazırlanan dosya planı da örgütün tünde geçerlidir.

Dosya Planında Kullanılan Kodlar Dosyaların alfabetik veya sayısal kodla takip edilmesini ve bu koda göre raflara yerleştirilmesini ifade eder.   Kodlama sistemi,   dosyalara rahat bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadır. Kodlama,  kontrolü yapılan  belgenin  hangi  dosyaya  konulacağını  belirlemek  amayla yapılır.  Bir  belgenin  hangi  dosyaya  konulacağını  belirlemek  amacıyla  yapılan  ölçüt  tespiti sonucunda  ortaya  çıkan  kritere  kod,  bu  kriteri  belirleme  işlemine  de  kodlama  denir 

Belgeleri kodlama : Belge  kodlarken  dosya  planları  ve  dosyalama  sistemleri  göz  önünde  tutulur. Kodlar, dosyanın içereceği belgeyi belirlemek için kullanılır. Kodlama, bu kodun dosya ve belge üzerine yazılmasıdır. Kodlama yapılırken dosya planı ve fihrist kuralları göz önünde bulundurulur. Dosyada  belgenin  bulunmasını  kolaylaştırmak  için  dosya  üzerine  etiketler  yapıştırılır  ve  kodlar  etiketlerin  üzerine  yazılır.  Etiket,  dosyanın  kimliğini  gösteren  bilgilerin  yazıldığı  yerdir. Genellikle dosyaların sol üst kısmında etiket çizgileri bulunmaktadır. Eğer yoksa, kağıt etiketler yapıştırılır. 

Varsa  Çapraz Başvuru Sistemi Birden çok dosyayı ilgilendiren belgeler,  her bir dosyaya ayrı ayrı fotokopileri veya çapraz başvuru belgesi yerleştirmek suretiyle dosyalama işlemidir.çapraz başvuru fişinde, yazının geldiği yer, konusu, dosya nu, tarihi,  yazının aslinin konulduğu dosya ve not kısımları yer alır. Bak kısmında belgenin aslinin bulunduğu dosya işaret edilir.

4 Evrakın Gruplandırılması ve Sıralanması

Kuruluşlar, genellikle gelen ve giden belgelerin teslim edildiği ve ilgili işlemlerin yapıldığı ayrı bölüm oluştururlar. Bu bölüme “haberleşme servisi”, “gelen – giden evrak servisi”, “belge işleme  bölümü”  gibi  adlardan  biri  verilebilir.  Bu  bölümde  gerekli  kayıt  ve  kontrol  işlemleri yapıldıktan sonra belge, ilgili kişi ve birimlere teslim edilir.Bölümler  de  belge  üzerinde  yapılacak  işlemler  tamamlandıktan  sonra  belgenin  üzerine dosyalanabileceğini gösteren bir işaret konur. Eğer belge üzerinde “dosyalanabilir” işareti yok ise belge ilgili bölüme veya kişiye geri iade edilir. Bunun nedeni, üzerinde işlem yapılmamış veya yapılan  işlem  tamamlanmamış  belgenin  ya  da  dosyalanmasına  gerek  görülmeyen  bir  belgenin dosyaya  konmasını  önlemektir.  Dosyalanmak  üzere  bekleyen  belgelerin  belirli  sınıflara  ya  da gruplara  göre  düzenlenmesi  gerekir.  Dosyalama  öncesi  yapılacak  sınıflandırma,  belgenin  hangi sisteme göre dosyalanacağına göre değişir. Örnek olarak, dosyalama sistemi konu adlarına göre alfabetik sistemse, dosyalanması gereken belgelerin önce konu adlarına göre sınıflandırılması, daha sonra alfabetik sıraya konulması gerekir.

Dosyalama tasnif sistemleri: 1. BELGE YERLTİRME İLKELERİ

1.1. Belge Kontrolü Dosyaların tasnif edilmesinde am birbiriyle ilgili belgelerin bir arada bulunmasını, aranan  belge  ve  dosyanın  en  süratli  biçimde  bulunup  isteyene  sunulmasını  sağlayacak  bir düzen  kurmak  olmalıdır.  Ayca  tasnif  sistemi  kurulurken  getirilecek  sistemin,  dosyaların arşive transferi için de esas ve kolaylık sağlayı türde bir zenlemeye sahip olması önemle göz önünde tutulmalıdır.

2. DOSYA YADA BELGEYİ ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ   2.1. Ödünç Verme Kayıt Sistem Araçları  Bir  dosyayı  görmek  ve  üzerinde  işlem  yapmak  isteyen  bir  bölüm  veya  memur  için belge,   dosyasından   çıkarılmaz.   Belge, dosyası   ile   birlikte   dolaşır.   Böylece   belgenin yıpranması ve kaybolması engellenmiş olur. Belgeyi görmek isteyen kişi, dosya isteme fişi doldurarak  dosya memuruna  verir ya da memura  gönderir.

Dosya İsteme Fişi Belge, görmek isteyen kişiye dosya ile ulaşğında konu ile ilgili diğer belgelerin de görülmesi   daha   ayrınlı   inceleme   imkanı   sağlar.   Belge   dosyadan,   üst   yönetim   veya mahkeme,   denetleme   kurulu   gibi   resmi   makamların   istemesi   gibi   özel   durumlarda çıkarılabilir. Dosya- dan çıkarılan belgenin yerine hatırlatma kartı konur. Gerekli bilgilerin yazıldığı kart, belge yerine konulduğu zaman iptal edilir.        

Hatırlatma Kartı Dosya  izlenmesi,  ödünç  alınan  dosyanın  geri  dönmesini  çabuklaştırmak  amacıyla hatırlatma  dosyasının  sürekli  olarak kontrol  edilmesi  ve  dosyanın  geri  gelmeme  nedeninin saptanmasıdır. Dosya memuru her dosya verişinde dosyanın verilişiyle ilgili bilgileri birimler  için ayrı ayrı tutacağı bir dosya izleme listesine işler.    

DOSYA TRANSFER FİŞİ  Dosyanın  ödünç  alınan  bölümden  başka  bir  bölüme  geçmesi  gibi  durumlarda,  bir dosya  transfer  fişi  hazırlanmalı  ve  fiş  üzerine  dosyanın  aktarıldığı  bölüm  yazılmalıdır. Dosyayı   başka   bir   bölüme   gönderen   kişi,   bu   işlemi   dosya   memuruna   bildirmelidir. Hazırlanan  dosya  transfer  fişini,  dosya  memuruna  göndermelidir.  Dosya  memuru  aldığı dosya transfer fişini ilgili göze koyar ve önceki dosya isteme fişini ilgiliye iade eder   

1 GELEN BELGELER Evrak Kaydı   1. belge yerleştirme ilkeleri 31.1. belge kontrolü  1.1.1. imza, paraf.1.1.2. ekler 1.1.3. çoğaltma 1.1.4. yerleştirme şekli  2. dosya yada belgeyi ödünç verme sistemi  82.1. ödünç verme kayıt sistem araçları . 8

1.4. Gelen Belgelerin Kontrolü Ve İzlenmesi

Zamanı Etkili Kullanma.-Zamanı Planlama  Bürolarda belge yönetiminde verimliliğin sağlanmasında çalışanların işlerini, iş ve hareket etüdü  ve  ekonomisi  ilkelerine  uygun  bir  biçimde  yapabilmeleri  için  büroların  ve  çalışma masalarının dağınıklıktan arındırılması gerekir. Dosya ve belgelerin dağınıklığa neden olmaması için;   El altında bulunması gerekenler,   Başvuru için hemen bulunması gerekenler,   Arşivlenecek belge ve dosyalar,   Çöpe atılması gereken belgeler.

Yapılacak  işler:  Tüm  çalışanların  ve  yöneticinin  gecikmeden  yerine  getirmesi  gereken günlü işlerdir.

Okunacak belgeler: Okunup gerekli işlemlerin yapılacağı  veya havale edilmesi  gereken belgelerdir.

Dosyalanacak  belgeler:  Genel  olarak  arşivlenmemesi  gereken  ve  ileride  başvurulacak belgelerdir. Dosyalama sistemlerinde herhangi bir gecikmenin olmaması için dosyalama günlük yapılmalıdır. . Bu kural “son giren ilk çıkar” kuralıdır.

Çöpe atılacak belgeler: Yukarıda sayılanların içine girmeyen belgeler, zaman kaybına yol açmaması için helmen çöpe atılmalıdır.

Gelen Belgenin Teslim Alınması Posta İle Gelen Adi Belge: Taahhütlü  ve  İadeli  Taahhütlü  Belge:  İlgili  Kişilerin  Getirdikleri  Belge:  Kurye ile Gelen Belge: Kargo  ile  Gelen  Belgeler:  Faks, Teleksle Gelen Belgeler: E-Posta (E-Mail)Yoluyla Gelen Belgeler: 

 Gelen Belgelerin Açılması :Teslim alınan belgelerden özel mektuplar ayrılır. Kaydedilmeden ve açılmadan sahiplerine iletilir. Personele görevleri ile ilgili gelen mektuplar açılır ve kaydedilir.

 Gelen Belgelerin Gruplandırılması Gelen belgelerin hepsi tek tek gözden geçirilerek gruplandırılır. Bu gruplandırmada faturalar ayrılır. Diğer belgeler ilgili birimlere gönderilir. belge  ve Çeşitleri  Acele Belge Gizli Belge . Önemli Belge . Değerli (kıymetli) Belge  Normal Belge. , Resmi Belgeler  , Ticari  Evrak Türleri :Yazılı belgeler::resmi yazı, rapor, telgraf, teleks , faks, müşteri siparişi, kısa not, makale, reklam broşürü, hükümet emirleri ve sirküleri, gazete, dergi davetiye Kayıt araçları ve kayıtlı belgeler: radyo, teyp, bilgisayardaki kayıtlar. Elektronik Belge  Arşiv Belge Çeşitleri. El Yazmaları-. Kartografik ve Mimari Belgeler- Görsel – İşitsel Materyaller Fotoğraf ve sinema filmlerinin negatifleri ve baskıları, video bandı ve disketi, silindir,disket, manyetik bant ve disketler üzerindeki ses kayıtları.Mikrografi Malzemeleri Mikrofilmler, mikro kartlar, mikro fişler, bilgisayar çıktısı olan mikro filmler ve mikrofişlerdir. 1.4.7. Arşiv Belgesi Tanım ve Önemi  20Arşiv Değeri Taşımayan Belgelerin Tasfiyesi  23 Kalıcı Olan Belgelerin Tespiti  23 Kurum ve Kuruluşlarda Dosyalanacak Belge Türleri 1 Arsivleme sistemleri--Arşiv Tanımı  -Amacı ve Önemi . 272.3. Arşiv Çeşitleri .2.3.1. Birim Arşivi: 2.3.2. Kurum Arşivi  2.3.3. Devlet (Merkez) Arşivi  2.3.4. Özel Arşivler

 Gelen Belgelerin Kaydedilmesi :Gelen belge, gelen servisinde, gelen belge defteri veya gelen belge fişine kaydedilir. Gelen belge defteri veya fişinde bulunan sütunlar:  

1.4.5. Belgenin Teslim Edilmesi Amir  tarafından  rülen  belgeler  belge  teslim  alma  birimine  geri  gider  ve  belge  kayıt defterine kaydedilir. Konularına re zimmet edilerek ilgili birimlere nderilir. Belge Birden Çok Birimi İlgilendiriyorsa Konu ile birinci dereceden ilgili birime ulaştırılır. Bu birim diğer birimlere gönderir. Belge Tek Bir Konuyla İlgili Değilse

Belge birden fazla konuyla ilgili ise birden fazla konunun dosyasına girebilir. Bu durumda belge  birinci  dereceden  ilgili  olduğu  dosyaya  konur.  Diğer  dosyalara  çapraz  başvuru  formu yerleştirilir.  Böyle  bir  uygulamada,  ilgili  her  dosyaya  bakıldığında  belge  hakkında  bilgi  sahibi olunur, belgeye çabuk erişilir.

2. GİDEN BELGELER -Giden Belge Kayıt Defteri  
   

KAĞIT-ZARF ÇEŞİTLERİ ve POSTAYA HAZIRLAMA  5.1. Kâğıt Çeşitleri  315.2. Zarf Çeşitleri  315.2.1. Standart Dikdörtgen Zarflar  315.2.2. Uzun Dikdörtgen Zarflar 325.2.3. Mektup Zarflar . 325.2.5. Pencereli Zarf Yüzü Görünümü  325.2.6. Standart Dikdörtgen Zarf İçin Kâğıt Katlama (A4 Kâğıdına Göre)  335.2.7. Uzun Dikdörtgen Zarf İçin Kâğıt Katlama (A4 Kâğıdına Göre)

Zarflama ve Paketleme. 2.4.1. Belgenin Katlanması ve Zarfa Yerleştirilmesi 2.4.2. Etiketleme  172.5. Gönderme Yöntemleri 192.5.1. Normal (Adi) Gönderme 192.5.2. Taahhütlü Gönderme  192.5.3. İadeli Taahhütlü Gönderme  192.5.4. Özel Ulak (Ekspres) Gönderme  192.5.5. Postrestant Gönderme  202.5.6. Acele Posta Servisi (APS) ile Gönderme  202.5.7. Basılı Kağıtları Gönderme . 202.5.8. Değer Konulmuş Mektupları Gönderme

Belgenin Katlanma ve Zarfa Yerleştirilmesi Belgenin  katlanmasındaki  amaç  mektubun  kolay  açılmanı  ve  buruşmasını  önlemektir. Uzun zarfa konulacak mektup, aşağıdan yukarıya olmak üzere iki kez katlanır; başlıklı kısım geride kalır.  Geride  kalan  başlıklı   kısmın  yarım  santim  kadar  uzun  olması,  buradan  tutulmasını kolaylaştırır. Dört köşe zarflarda kağıdın her iki katlaşında da arkada yarım santim kadar bir fazlalık bırakılır. Mektup  pencereli  zarfa  da  konulabilir.  Pencereli  zarfların  üzerine  adres  yazmaya  gerek yoktur. Yazıların yanlış zarfa konulması da önlenmiş olur. Bu tür zarfa konulacak kağıt, pilili olarak ve  adres  kısmı  önde  kalacak  şekilde  katlanır.  Adres,  zarfın  şeffaf  olan  penceresinden  okunur.Pencereli zarflara konulacak yazılarda adresin yazılacağı yer çizgi ya da noktalarla belirtilir, zarfa uyum sağlanır. Etiketleme Zarflar  yatay  ve  dikey  eksenlerinden  4  eşit  parçaya  bölünmüş  gibi  düşünülüp  birinci bölümde başlık (gönderenin adresi ) yer alır. İkinci bölüm posta pulu veya damga alanıdır. Üçüncü bölüm postalama şeklinin belirtildiği alandır. Dördüncü bölüm alıcının adresinin yazıldığı alandır.

3. kurum içi yazışmalar

4. Zimmet defteri

 

 

5 Dosyalama Sistemini Saptama

 

Alfabetik Dosya Tasnif Sistemi Kronolojik (Tarihsel) Dosya Tasnif Sistemi   Bölgesel Esasa Göre Dosya Tasnif Sistemi   Numaralı Dosya Tasnif Sistemleri a)   Serial Dosya Tasnif Sistemi b)   Desimal (ondalık) Dosya Tasnif Sistemi   Konu Esasına Göre (Tek Konu - Tek Dosya) Tasnif Sistemi Karma Dosya Tasnif Sistemi Sanal Dosya Tasnif  Sistemi

 

000 – Genel İşler , 100 = Ödenek İşleri 200 = Personel İşleri : 300 = Eğitim – Öğretim İşleri :     400 = Yönetim İşleri :   i500 = ÖĞRENCİ İŞLERİ      600 = Genel,   .700 = BİNA, ARSA, ARAZİ İŞLERİ :   .800 = DONATIM VE AYNİYAT İŞLERİ :

 

6 Arşiv Sistemleri 

Arşiv Sisteminin Önemi ve Süreci  . Dijital Arşivleme Sistemi 

İndeks Tanımı -İndeks Türleri . 42Şas İsimleri .3.5.2. Alfabetik Sıra3.5.3. İsmin İlk Harfi ve Soya veya Yalnız Soyadı Birleşik İsimler 3.5.5. Yabancı İsimler İndeksi3.5.6. Şirket İsimleri

ARŞİVDEN DOSYA YA DA BELGEYİ ÖDÜNÇ VERME SİSTEMLERİ  2.1. Arşivleme Sistemleri  2.2. Belge Ödünç Verme . 212.2.2. Ödünç Verilen Yazı ve Dosyaların İzlenmesi 

BELGELERİ SAKLAMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMLERİ  Yazışma Evrakı ve Dosyalar . Belgeleri Saklama Yöntemi. Belgelerin Saklama Süresi Arşivlerde İmha Yöntemleri

 

 

 

masa İskemleler;  değişik  görev  sahipleri  için  imal  edilen  iskemle,  koltuk,  döner  koltuk, yükselip alçalabilen, yürüyen koltuk vb. türlerde olabilirDolaplar;arşiv,   dosya,   kartoteks,   kırtasiye..dolaplarıOtomatik veya standart yazı makineleri (Elektronik ve mekanik daktilolar) 

 

2.1. Dosyalama Araçları
SIRTLIK VE AYIRAÇ ÇEŞİTLERİ 

2.1.1. Dosya .
2.1.2. Klasör.
2.1.3. Dosya Dolapları 
2.1.4. Rehberler ve Kavalyeler (Ayıraçlar)
2.1.5. B i l g i s a y a r lar 2.4.
Arşivleme Araçları .
2.4.1. Arşiv Saklama Kutusu .
2.4.2. Compact Raflar
2.4.3. Sabit Portatif Arşiv Rafı
2.4.4. Nakliye ve Servis Arabası .
2.4.5. Dosya Dolabı
2.4.6. Klasör Sütunu
2.4.7. Evrak İmha makinesi 
2.5.
2.6. Arşiv Araçları ve Saklama Yöntemleri 
372.6.1. Yazışma Evrakı ve Dosyalar
 
2.6.2. Haritalar 
2.6.3. Plan ve Projeler.
2.6.4. Fotoğraflar
2.6.5. Resimler 
2.6.6. Ses bantları, Plaklar, Damgalar, Mühürler .
2.6.7. Mikrofilmler
-B i l g i s a y a r  Arşivleri
2.3. Belge Çoğaltma Araçları -
2.3.1. Fotokopi Makinesi 
2.3.2. Doğrudan Ya Da Sıvı İle Çalışan Çoğaltma Makineleri . -
2.3.3. Dolaylı Ya da Jelatin Çoğaltma Makinesi 
2.3.4. Mültigraf Çoğaltma Makinesi

2.3.5. Ofset Çoğaltma Makineleri
2.3.6. Adres Yazan Makineler (Adresograf)
2.3.7. Dikte ve Ses Alma Makineleri
2.3.8. Mikrofilm Makineleri 
2.3.9. B i l g i s a y a r lar.
B i l g i s a y a r lar-Anakartlar Bellekler İşlemciler (Cpu) Sabit Diskler -Ekran Kartları Kasalar Fanlar/Adaptörler -Monitörler Kesintisiz Güç Kayna Klavyeler -Mouse Barkod pojeksiyon Cihazları
Tarayıcılar Yazıcılar CD Okuyucular Disket Sürücüler -DVDYazıcılar DVD Okuyucular CDYazıcılar Tarayıcı-Kulaklık-Mikrofon Hoparlörler –Kameralar-Fotokopi ve teksir makineleri-
Faks ve teleks makineleri-
Elektronik dizgi makineleri-
Elektronik hesap makineleri-
Dikte ve çevirme makineleri-
Yazıcı-
Evrak imha ve kâğıt kesme makinesi-
Hava temizleme makineleri-
Para sayma makinesi-
Projeksiyon cihazı (Data show)-Slayt makinesiTepegöz-
Telefon ve Telefon Santralı-
kırtasiye (kâğıt çeşitleri, zarflar, çeşitli dosyalar, yazı gereçleri gibi), -
genel kırtasiye (bant kesici, delgeç, zımba makinesi, ıstampa, makas, yapıştırıcı bantlar, ataç, topluiğne   gibi) 
 

 
 SEKTÖRLER TARIM             TİCARET             SANAYİ          HİZMET    

 

Üretim elemanları EMEK( üçret) , TABİAT(kira,rant) , SERMAYE(faiz) Müteşebbis (kar)   
GİRİŞİMCİLİK -  İŞ KURMA 

 http://hayret3.tr.gg/girişimcilik.htm
   TİCARET    -  PAZARLAMA   


İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE


EKONOMİK ÇEVRE
SİYASİ VE YASAL ÇEVRE


DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


 

   

 

 


İşletmenin iç çevresi  ( kaynakları )YAPISI VE ORGANİZASYONU (ÖRGÜTLENME) 


 Finansman,
iş gören,
firma imajı,
Kuruluş yeri ,
üretim,
araştırma geliştirme
  İşletmenin dış çevresi

Rakipler

İş      gücü      
Pay sahipleri

Sendika

Meslek örgütleri

Hükümet 

Halk        
satıcılar

tüketiciler 
  
Müşteriler

Pazarlama karması ( dört p )dört c)
ÜRÜN , ürün çeşitleri kalilte ve bicim  ürün hizmetleri,markalama,ambalajlama etiketlemeGüvenirlik ve yaratıcılık ,Yeni Mal Kararları,Fikir Yaratma -Fikir Eleme Aşaması Geliştirmeye Karar Verme.   
DAĞITIM VE YER Dağıtım kanalları ve yapıları Stoklar  Depolama hizmetleri Envanter kontrolü  Çıkış ve satış noktaları Taşıma ve taşıyıcılar  Temel Dağıtım Tercihleria) Firmanın kendi satış elemanlarıb) Satış mümessilic) Bayi (Distribütör) ve Bayi secimi  3) rakip firmalar

FİYAT, Fiyat düzeyi ve fiyat aralıkları Rakiplerle karşılaştırma Asıl fiyatın saptanması

Fiyat değişiklikleri, İndirimler, 

Ürün  gönderme koşulları

Ödeme koşulları

Kredili satış koşulları

TUTUNDURMA satış çabaları Hedef Kitle  B) Müşteri ilişkileri Müşteri talepleri4) Etkin müşteri ilişkileri,Tanıtım ve reklam
İşlevleri Bilgilendirme, İşlevi İkna Etme İşlevi, Hatırlatma İşlevi ,Destekleme İşlevi ,Değer Katma İşlevi

Reklâm Araçlarının Seçimi Yazılı ve resimli reklamlar (Gazete, dergi, broşür, ilan, tabela vb. Sesli reklamlar (Radyo, hoparlör, telefon vb.) Işıklı reklamlar (Sinema, film, televizyon vb.) Malın kendisiyle yapılan reklamlar (Vitrinler, sergiler, fuarlar, eşantiyonlar vb.)

Reklam Çeşitleri  Marka Reklamı    ürün Reklamı  Kurum Reklamı Satış Şirketleri Aracılığıyla Üretici Firma Reklamı

http://hayret3.tr.gg/isletme.htm 


 BİLİŞİM:  Bilimsel nitelikteki verilerin elektronik makinalarda işlenmesi, aktarılması ve kullanılmasını inceleyen BİLİM

BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ
1. YERLEŞİM VE BİLGİSAYAR AĞLARI 
2. BİLGİSAYAR   VE YAN DONANIMLAR 
3. İŞ GÜÇÜ  

 
 TEMEL BİLGİ SİSTEMLERİ
VERİ   İŞLEME BİLGİ SİSTEMLERİ
OFİS  OTOMASYON BİLGİ SİSTEMLERİ
BİLGİ ÇALIŞANLARI BİLGİ SİSTEMLERİ
KARAR DESTEK BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ  
ÜST YÖNETİM BİLGİ  SİSTEMLERİ
TEMEL İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ  
SİSTEM :Bir konuda ,belirli bir düzen  için oluşturulan yapı
Teknik, TEKNOLOJİ: Teknik bilgilerin uygulama bilimi (üretim metodları, araç-gereç,makine alet )
metod, metodoloji: metod ve yöntem bilimi  yöntem,yol

İnsan-
İletişim alanı-
Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE


EKONOMİK
ÇEVRE


SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE


DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVRE


 

   

 

 

DONANIMCILAR 
bakım ve onarımcılar, teknisyenler ,elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri,  bilgisayar mühendisleri

 

YAZILIMCILAR     
tasarım ve çözümleyiciler .
sistem programcıları,.
sistem analistleri,.
proje analistleri,.
uygulama programı programlayıcıları,
bilgisayar operatörleri,
bilgisayar okur yazarları, bilgisayar  işletmenleri,
veri kayıt operatörleri


BİLGİSAYAR TAMİRİ   
KART TAK   -KABLO TAK   -SETUP AYARLA
DONANIM EKLE  -PROGRAM EKLE 

 
WİNDOWS KUR    Güvenlik kip  - F 8  Görev yöneticisi -Danatılar
sistem araçları -dısk birleştiricisi  -disk temizleme dosya ve ayar aktarma sihirbazı -güvenlik merkezi sistem bilgisi -sistem geri yükleme  -yedekleme,,kayıtdefteri, msconfig, sysedit, regedit, kullanıcı hesapları, protek kartları, deepfreez,ghost, virüs -antivirüs, güvenlik merkezi, Makro ,
servis pack 
 
PROBLEM- KODLAMA- PROGRAMLAMA     )
winlogon -msgina-  logouni -
hack explorer  
- C ++ 
-regedit -
exe yapma-
setup hazırlama
( kurma dosyası) 

YAZILIM ÇEŞİTLERİ   işletim sistemi DOS, WİNDOWS, bellek hizmet ,editörler,  derleyiciler ,yorumlayıcılar , çeviriciler , uygulama proğramları , elektronik tablolama hesaplama , veri tabanı, web tasarımı , virüs - antivirüs , oyun , animasyon,  multimedya ,sunu
YAZILIM KAVRAMLARIklasör,pencere,nesne, kısa yol, menü   DOSYA     ,blok, sayfa,satır,sutun, kelime,karakter (byte) 1010110   bit)  

 http://hayret3.tr.gg/BILGISAYAR--.htm
http://hayret3.tr.gg/internet-.htm
http://hayret3.tr.gg/e-ticaret.htm
http://hayret3.tr.gg/Y.oe.netim-Bilgi-Sistemi.htm

 
 
 
 

 

İnsan- İletişim alanı- ÇevreHtml Kodları EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL


TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


 

DERS: TURİZM  İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
KONU:
ULAŞTIRMA, KONAKLAMA, YEME İÇME VE ANİMASYON
 üzerindeki  -  ile uzaklaşın  sonra  + ile yaklaşın

   TURİZM COĞRAFYASI        http://hayret3.tr.gg/TURİZM.htm


 

"Küçük düşünenler kişilerle,   normal düşünenler olaylarla,  büyük düşünenler fikirlerle uğraşır."