GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


TİCARET MATEMATİĞİ

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP

OKUL :…………………DERS :   .                           MODÜL       

MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  EĞİTİM ALANI  34   İŞLETME VE İDARİ BİLİMLER: ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI   …………MESLEK / DAL : TİCARET SEKRETERLİĞİ DALI ( MÜŞTERİ, FİRMA TEMSİLCİLİĞİ ) YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI   İNSAN KAYNAKLARI, TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ, TOPLAM KALİTE, KARİYER,  CEO, BAŞARI KÜLTÜRÜ

TİCARİMATEMATİK I

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 ... .... 3

1. KOLAY HESAPLAMA TEKNİKLERİ. .3

1.1.Bölünebilme Kolayl ıkları. ..3

1.2. Tam Bölünme Kolayl ıkları. 6

1.3. Çarpma Kolaylıkları... 7

1.4. Sa ğlamalar... .. 8

1.5. Hesap Makinesi... ..... 9

1.5.1. Hesap Makinesi Kullan ımı... ... 9

2. YÜZDE VE BİNDE HESAPLARI . ... 16

2.1. Yüzde ve Binde Kavramı..... 16

2.2. Yüzde ve Binde Hesaplarında Kullanılan Simgeler...

2.3. Basit Yüzde Hesaplar ı. .... 17

2.3.1. Yüzde Tutarının Hesaplanması. . 17

2.3.2. Yüzde Payının Hesaplanması... . 18

2.3.3. Temel Sayının Hesaplanması... . 19

2.3.4. Katma Değer Vergisinin ( K.D.V. ) Hesaplanması..

 3. ORAN VE ORANTI .  25

3.1. Oran ve Orant ıKavramı... . 25

3.2. Orant ının Özellikleri ... ... 26

3.3. Doğru Orantı... . 27

3.4. Ters Orantı. . 28

3.5. Birleşik Orantı( Birleşik Üçlü Kuralı). .....

4. PAZARLAMA AR İTMET İĞİ.... 35

4.1. Stok Devir Hızı... ... 35

4.1.1. Stok Devir H ızının Hesaplanması. 35

4.2. Marj Fiyatlandırması... ... 36

4.2.1. Marj Fiyat ının Hesaplanması. 37

4.2.2. Marj İndirimi ... . 37

4.3. Ma ğaza İçi Konumu ... .... 37

4.4. Ürünleri Reyon İçine Yerleştirme . 38

UYGULAMA FAALIYETI ... . 40

 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .. 3

1. MALİYET VE SATIŞHESAPLARI  3

1.1. Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama .

1.1.1. Kâr ve Zarar Tutar ınıHesaplama .. 5

1.1.2. Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama 7

1.2. SatışÜzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama .

1.2.1. Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama .

1.2.2. Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama.... 11

1.3. Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama

1.3.1. Maliyet Üzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama .

1.3.2. SatışÜzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama

UYGULAMA FAALİYETİ.. 20

 ÖĞRENME  FAALİYETİ-2 . 24

2. FAİZ HESAPLARI ... 24

2.1. Basit Faiz . 26

2.1.1. Faiz TutarınıHesaplama .. 26

2.1.2. Kapitali (sermaye, anapara) Hesaplama

2.1.3. Faiz Fiyat ını(Faiz Oranı) Hesaplama ..

2.1.4. Müddeti (Süre - Vade) Hesaplama .

2.2. Baliğ.... 32

2.2.1. Faiz Fiyat ını(Faiz oranı) Hesaplama ....

2.2.2. Kapitali (Anapara) Hesaplama . 33

2.2.3. Müddeti (vade -süre) Hesaplama . 34

2.3. Sabit Tam Bölen Metodu .. 36

2.3.1. Faiz TutarınıHesaplama .. 36

2.3.2. Müddeti (süre – vade)  Hesaplama .

2.3.3. Kapitali (sermaye – anapara)  Hesaplama . 39

UYGULAMA FAALİYETİ.. 42

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 .. 47

3. İSKONTO .. 47

3.1. Dışİskonto .. 48

3.1.1. İskonto (Faiz) TutarınıHesaplama ....

3.2. İç İskonto . 50

3.2.1. İskonto (Faiz) TutarınıHesaplama .....

sistem

kural

formul           oran orantı

denklem

denge    eşitlik

nitelendirme -

karşılaştırma                     

 

verilenler

 

 

 

 

 

 

 

 

anapara

süre

oran ( fiat tutar )

 

 

anapara

a

n

t

 

 

 

 

süre

100

1

20

 

 

 

 

oran ( fiat)

200

1

 

 

 

 

 

 

 

 

200 ×      20 ×    1

        100

 

 

 

A  x  n  x  t

100

 

 

istenenler

 

 

 

 

 

 

 

faiz tutarı

faiz tutarı

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maliyet üzerinden  

 

 

 

satış üzerinden

 

 

S=M+K

 

 

 

 

S=M+K

 

 

 

 

satış

maliyet

kar

 

 

satış

maliyet

kar

 

 

125

 

5000

 

100

 

(a)

 

25

 

(b)

 

 

100

85

15

 

kar

satış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maliyet (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kar (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satış

maliyet

kar

satış

maliyet

kar

 

 

 

 

125

100

25

100

80

20

 

 

 

 

100

 

20

 

100

25

 

 

 

 

 

DENGİ

 

 

DENGİ

 

 

 

 s=m-z

 

 

 

 

 

 

 

 

zarar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

SORULAR

 

1.            .

 

 

 

 

 

 

 

2.            .

 

 

 

 

 

 

 

3.               .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.            .

 

 

 

 

 

5.            .