GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


girişimcilik

 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


    KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 

1. İŞ PLANI ÖZETİ
1.1 Girişimci   1.2 İş Fikrinin Kısa Tarifi     1.3 Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı
2. GİRİŞİMCİ
2.1 girişimcinin kişisel özellikleri   2.2 Girişimcinin İş Fikrini Seçme Nedenleri   2.3 Girişimcinin Hedefleri
3. KURULACAK İŞİN TEMEL NİTELİKLERİ ve KURULUŞ DÖNEMİ PLANI NEDİR?
 3.1 işin sahip olacağı yasal statü
   3.1.1 Girişimci ş işi hangi işletme türüne  göre kuracaktır. ? Nedenleri nelerdir?
3.2 İşin kuruluşunda ortaklık yapısı ve özellikleri
   3.2.1 Kurulacak işletmenin ortakları kimlerdr ve crtaklık pay dağılımı nedr?
   3.2.2 Ortakların işletmeye katkıları neler olacaktır ve işletmede alasakları gcrevler nelerdir?
   3.2.3 İşin kurulması için alınması gerekli izinler, ruhsatlar ve diğer resmi döküman lar
4 . İŞ FİKRİNİN PİYASA VE TALEP ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI
4.1 İş fikrinin içinde bulunduğu sektör/altsektörler hangileridir ve özelliklaı relerdr?
4.2 Kurulacak işletmenin ilişki içinde bulunacağı müşteri, grdi ve işgücü piyasaları ve terrel
4.3 Ürün ya da hizrretin sunum bölgesi ve bölge içinde müşteri kitlesi kimlerdr ve bu kitlenin talep
4.4 Ürünlerin ya da hmetlerin müşterilere tanıtımında temel alınacak Itktörler nelerdir?
5. İŞLETMENİN UYGULAYACAGI PAZARLAMA PLANI
5.1 Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Temel Hedeflerinız
   5.1.1 Pazarda ilk yıl ve üçüncü yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif edin iz
   5.1.2 Ulaşmak istediğiniz müşteri grupları kimlerdir?
   5.1.3 Müşteri guplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdr? Rekabete Yönelik Önlemler
5.2.1 Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında güçlü olacağı yönler nelerdir?
5.2.2 Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında zayıf olacağı yön ler nelerdr?
5.2.3 İşletmenizin kuruluş döreminde piyasada zayıf olduğu yönler için planladığınız önlemler
5.2 İşletmenin Tahmini Satış Planı
   5.3.1 Kuracağınız işletmede ilk yıl ulaşmayı planladığınız aylık satış ya da hizmet düzeylerini ürün
   5.3.2 İşletmenizcle hedefaldığınız yıllık satış ya da hizmet gerçekleşmelermnin yıl içi döremlere
   5.3.3 Öncelikle ikinci ve üçüncü yıllar olmak üzere 10 yıllık şletrre dönemi için satiş düzeylermnde
5.3 Ürün ya da Hizmetlerinizin Satış Bedelleri
5.4.1 ÜrünlerinEin ya da hizmetlermnızin tüplam brim maliyetlerini, birim ürün/hizmet karşılığında
5.4.2 Ürün ya da hizrnetlerinızin satış fiyatlarını belrlerken politikanız nedir?
5.4.3 Hizmet sektöründe iseniz hızmetlerinizin fiyatlarını ne şekilde LzelrlemrektesinE?
5.4 Ürün ve Hizmetlerinizi  Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları 
    5.4.1 İşletmenin pazarlama çalışmaları ve müşteri kitleniz aşısından yerleşim yeri hangi özelliklere
    5.4.2 İşletmenizin müşterilere ulaşmak için kullanacağı dağıtım/ıletışim kanalları nelerdr?
    5.4.3 Dağıtım ya da k itleye ulaşım kanalında hangi arac ılar bulunacak ve görevleri ne o lacaktr?
    5.4.4 Ürünlerinızin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler relerdi-?
5.5 Ürün ve Hizmetlermnızi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları
    5.5.1 Reklam ve tanıtım çalışmalarınız ya da müşiler ile bağlantı kurma yöntemlerinız neler
    5.5.2 İlk aşamada tanıtım çalışmalarınızı yönelteceğiniz müşteri kitleleri hangileridr?
    5.5.3 Reklam ve tanıtım çalışmalarına ayracağınız bütçe nedr?
    5.5.4 Reklam ve tanıtım çalışmalarının ürün ya da hizrretlerinizin satış miktar ına ne yönde katkısı
5.6 İşletmeniz İçin Yapacağınız Pazarlama Çalışmalarının Aktivite Planı
    5.6.1 Tüm pazarlama çalışmalarınızı “İşletme  Pazarlama Aktivite Planı (aylık)” tablosuna
6. ÜRÜN VE HİZMET ÜRETİMİNDE KULLANILACAK TEMEL SÜREÇLER VE ÜRETİM PLANI

      6.1 Ürün ya da Hizmet Üretimi İş Akışı ve Üretim Planlaması
         6.1.1 Ürün ya da hizrretlermn müşterilere sunulacak düzeye kadar geçirdikleri aşamaları gösterr
         6.1.2 Üretim iş akışının çeşitli bölümleri için alternatif metodlar  var mıdır? Sizin tecih ettiğinız
         6.1.3 Pazarlama planında belirtilen satışların gerçekleştirilmesi için gerekli aylık üretim planlarınız
     6.2 Ürün ya da Hizmet Üretimi İçin Gerekli Makine ve Ekipmanlar
        6.2.1 Üretim iş akışına gcre gerekli makine ve ekipmanların türleri nelerdr?
        6.2.2 “Makine—Ekip man Gereksinimi” tablosunu hazırlayınız.
        6.2.3 İşletmede kullanılmasına karar verilen makine ve ekipmanın seçimini belirleyen özellikler
      6.3.1 Ürününüzün oluşumu srasında kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin birim ürün
      6.3.2 Hammadde ve diğer grdilerin temin edileceği yer, koşullar, fiyat ve diğer açıklamaları çeren
      6.3.3 Üretim planına gcre üretimde kullanılacak aylık girdi ihtiyacı nedr? “Hammadde ve Diğer
   6.3 Ürün ya da Hizmet Üretimi İçin Gerekli İşgücü
     6.3.1 Üretim iş akış şemasına göre üretim aktivitelerini oluşturan  iş gurupları nelerdir?
     6.3.2 İş gruplarının gerektirdiği işgücü grupları ve nitelikleri nelerdir?
      6.3.3 “Üretim İşgücü Planı” tablosunu hazrlayınız.
      6.3.4 Brüt işgücü ücretlerıni ne şekilde belirlediniz?
      6.3.5 İşletmenin üretim akışında ihtiyaç duyduğunuz işgücünü nasıl temin edeceksiniz?
   6.4 Ürün ya da Hizmet Üretimi İçin Seçilen Kuruluş Yeri ve İşyeri Özellikleri
      6.4.1 İşletmen in kurulması için seçilen yerin özellikleri ve seçilme  nedenleri nelerdir?
      6.4.2 İşyerinde, ürün ya da hizmetlerin elde edilmesi için kurulması gerekli tesisat/ donanımın
7. ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM PLANI
      7.1.1 Kurulacak işin, (Yetim dışındaki temel süreçleri (satınalma ve pazarlama satış) hangi iş
       7.1.2 Kurulacak işin destek süreçleri (iş yönetimi, kontrol ve idari işler) hangi iş uplarını
       7.1.1 Kurulacak işin, (Yetim dışındaki temel süreçleri (satınalma ve pazarlama satış) hangi iş
       7.1.2 Kurulacak işin destek süreçleri (iş yönetimi, kontrol ve idari işler) hangi iş guplarını
       7.1.3 “Üretim Dışı Aktiviteler İşgücü Planını” hazırlayınız.
       7.1.4 İşletmenin üretim, (Yetim dışı temel aktiviteler ve cstek aktiviteler ile ilgili tüm iş guplarını
       7.1.5 İş letmede örgüt   şemasında yeralan yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve
8. İŞLETME FİNANSAL PLANI
     8.1 İşletmenin kurulması için gerekli yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı
       8.1.1 İşin kurulması için gerekli sabit yatrım ihtiyacını gösteren “Başlangıç Yatrım Sermayesi
       8.1.2 İş letmen in mevcut çal ş ma planlar ına uygun olarak sabit ve değişken işletme giderlerini
        8.1.3 “İşletme Sermayesi Tablosuna” gider kalemleri Çin elde tötülması gereken işletme
     8.2 İşletmenin kurulması ve işletmeye alınması için gerekli toplam yatırım ihtiyacı, potansiyel
        8.2.1 İşletmenin sabit yatrım ihtiyacı ile ışletrre sermayesini toplayarak, toplam yatrım ihtiyacını
        8.2.2 “İşletme Finansman Yapısı Tablosu” üzerinde toplam finartsman ihtiyacını Lelrtiniz. Kredi,
     8.3 “İşletmenin kredi ihtiyacı
        8.3.1 Başvurulması planlanan kredi türünün, kredi Iizi ve ödeme sıresine gcre 1iz ve anapara
     8.4 İşletmenin tahmini nakit akışını ve finansal karlılığını gösteren hesaplamalar
          8.4.1 İşletmenin “Gelfr-Gider Tablosu” nu hazrlayınız.
          8.4.2 İşletmenin planlanan her türlü nakit grişi ve nakit çıkışını dönemler itibariyle kaydeden ve
          8.4.3 “Karlılık Hesabı Tablosu” ile işletmenin dönemsel net kazançları gösterinız.
          8.4.4 İşletme gelirlerinin satış maliyetlerini karşıladığı “Başabaş Noktası” nı hesaplayınız.
          8.4.5 İşletmenin yatrım geri dönüş s(Yesini hesaplayınız.
          8.4.6 Kendi işinızi kurmak için yaptığınız yatırım harcamaları ile işletrre döneminde elde ettiğiniz
9. İŞ KURMA SÜRECİ AKTİVİTE PROGRAMI
       9 1 “İş Kurma Sıreci Detaylı Aktivite Planı” Q-laftalık  
              9 1.1 işin kurulması için gerçekleştirilmesi gereken ve iş planının ilgili bölümlerinde kapsamı

http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

 

 

 

 

1 İşletme kurma düşüncesi   -Güçlü bir girişimcilik ve kendi işini kurma motivasyonu.-Başarı potansiyeli yüksek bir iş fikri. -  İş kurma sürecinde aktiviteleri içeren genel bir çalışma programı.

İş Fikrinin Sektörel Özellikleri...Kurulacak İşletmenin İlişki İçinde Olacağı Piyasalar ve Genel Özellikleri. Ürün Ya Da Hizmetlerin Müşteri Kitlesi ve Talebin Özellikleri. Ürün ve Hizmetlerin Sunumunu Yapan Diğer Firmalar ve Rekabet Ortamı . Ürün ve Hizmetlerin Hedef Müşterilere Sunumunda Vurgulanacak Temel Özellikler 

2  ön değerlendirmesi. Ön araştırma ( fizibilite) Ekonomik, mali, yasal, teknik işlemlerin ARAŞTIRILMASI işin düşünce aşaması  Teknik, Yasal: Ekonomik ( mikro ve makro analiz) Mali - KASA İDARESİ

Teknik :kuruluş yeri, fabrika binası, üretim teknolojisi (makine ve techizat) üretim yönetimi, güvenlik ,doğal afetler, cevre

Yasal : : işletmenin çeşidi, izinler, başvurular, bildirimle, devletin teşvikleri

Ekonomik ( mikro ve makro analiz) -   piyasaları izleme, talep: müşteri ve tüketici özellikleri    arz:, ürün, yararları, maliyet, satış, dağıtım, rakipler, devlet hükümet politikası, milli gelir. dış ticaret  istatistikleri, . uluşlar arası yayınlar, kaynak , kalkınma raporları,  yatırım projeleri, meslek örgütleri gibi çeşitli kaynaklardan piyasalar izlenir.

Mali -  KASA İDARESİ :Sermaye Kavramı Her işletme belli bir sermaye ile kurulur. Sermayeler, öz sermaye ve borçlardan oluşmaktadır.:İç fon kaynakları; kuruluş dönemindeki kurucuların koydukları paralar, mallar, haklar, hisse senetleri ve benzerleridir. İşletme faaliyeti sonucunda sağlanan fonlar ise amortismanlar, yedek akçeler, dağıtılmayan kârlardır.Dış fon kaynakları; işletmelerin iç fon kaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda bankalardan ya da üçüncü şahıslardan vadeleri farklı olarak alınan borçlardır.

kuruluş sermayesi : etüt ve proje giderleri, arsa bedelleri, inşaat ve kiralama giderleri, makine ve teçhizat giderleri, taşıt ve diğer araç giderleri, genel giderler, patent ve lisans giderleri, teknik bilgi transferleri, yurd dışı yatırım giderleri 

Sabit Kıymetler Sermayesi İşletmenin mal varlığı, menkul ve gayrimenkulleri diğer varlıkların tutarıdır.

Çalışma  (İşleyen)Sermaye  , işe başlamak ve işletme faaliyetleri sonucu gelir elde edilinceye kadar araç ve gereçler ve ücretler gibi giderleri karşılamak için ihtiyaç duyulan paradır .Para Akışı Nakit Gelir Akışı  Nakit gelirleri genellikle ticaret ve sanayi işletmelerinde şunlardan sağlanır: Peşin satışlar Alacakların tahsili Alınan faiz Kâr payı Sabit değer satışı Menkul kıymet satışı Banka kredileri Diğer finansman kaynakları vb. Nakit Gider Akışı  : Peşin satın almalar Maaş, ücret vb. ödemeler Ham ve yardımcı madde alımı Sigorta giderleri  Faiz ödemeleri Sabit değer alışı Dağıtım ve yönetim giderleri Borç ödemeleri Diğer işletme giderleri vb.                                                                                                                     

3    Ön proje İş fikrinin yapılabilirliğinin araştırıldığı ve raporlandığı bir çalışma

 

4    Yatırım kararı verme Yapılabilirlik raporunda alınan kararların uygulama planını içeren bir doküman. İŞPLANI 

     ?????? İyi bir planda bulunması gereken özellikler ?????? Planın yararları: İş Planı  İş planı, ister kurulu bir firma olsun, isterse firma kurma aşamasında olsun, o an bulunulan noktayı, ulaşılmak istenilen hedefi ve bu hedefe giden yolun haritasının çıkartılmasısağlayan işler bütünüdür. İşin ne olduğunu, çalışma ortamını, kısa ve uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gereken araç ve yöntemleri tanımlar.

 İş Planı Çeşitleri: Süreye Göre . İşleve Göre . Faaliyet Alanına

 İş Planının Hazırlanması İçin Gerekli Verilerin Toplanması

İş planında başlıca şu bilgiler yer alır:,. İş Yerine Ait Bilgiler?????? , İşe Ait Bilgiler?????? , Pazarlama Stratejisi?????? , Çalışma ve Organizasyon ?????? , Mali Düzenlemeler??????

5    yatırım projesi ( kesin proje)    İşin fiilen kurulması İş planı çerçevesinde işletmenin kuruluş çalışmalarının yürütülmesi.  İŞ KURMAK

-Ekonomik, mali, yasal, teknik işlemlerin gerçekleştirilmesi

?????? İş Yeri Kiralamak  ...İşletmelerin kuruluş yerlerinin seçiminde yönlendirici olan genel ilkeler:Ham maddeyi en ekonomik şekilde işletmeye ulaştırmak,Ürün ya da hizmetlerin en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırmak,İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücü ve diğer işletme girdilerini en ekonomik şekilde temin etmektir.İşletmelerde yer seçimi işletmenin en temel kararlarındandır. Kuruluş yerinin (konumunun) seçimini etkileyen faktörler şunlardır; Pazar Faktörü:. (ürün, fiat, dağıtım, yer) Hammadde ve Yardımcı Madde Faktörü: Taşıma Faktörü: İşgücü (insan gücü) Faktörü:. Enerji ve Yakıt Faktörü: Teşvik Edici Faktörler: kredi, teşvik ve  vergi indirimleri devletin teşvik ve sınırlaması, sehirve bölge yöneticilerinin davranışları, sermaye faizi, Toplumsal Özellikler sosyal ve kültürel koşullar,: Konum veya Arazi Özellikleri: iklim koşulları, arsa bedeli ve kuruluş giderleri askeri tehlilke engelleyici  Faktörler: şimdiki ve gelecekteki engeller

Bu maliyetler aşağıdaki gibidir Hammadde kaynağına dönük işletmeler: Tüketiciye ya da pazara dönük işletmeler: Kuruluş yeri değişik olabilen işletmeler: Diğer İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi :Aday Kuruluş Yerinin Kârlılıklarının Karşılaştırılması

 ?????? Yasal kuruluş işlemleri, işletmenin çeşidi, izinler, başvurular, bildirimle, devletin teşvikleri

İŞLETME ÇEŞİTLERİ Ekonomik yapı bakımından : mal üreten, hizmet üreten, ticari

Sektörler bakımından : tarım, ticaret, sanayi, inşaat, ulaştırma, finans, serbest meslek, kiralama,

Sermaye bakımından: özel, kamu, karma, yabancı

Hukuki bakımdan: 1. Özel İşletmeler .1.1. Tek Kişi İşletmeleri Sanatkâr: ?????? Tacir: ?????? Esnaf: ?????? Sanayici?????? Serbest Meslek Erbabı:.1.2.1. Adi Şirket (Ortaklıklar) a) Kolektif Şirket b) Adi Komandit Şirket 1.2.2.2 Sermaye Şirketleri a) Limitet Şirket  b) Anonim Şirket c) Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket 1.3. Kooperatifler .2. Kamu İşletmeleri. 2.2.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)2.2.2. Katma Bütçeli İşletmeler  2.2.3. Döner Sermayeli İşletmeler 2.3. Karma İşletmeler. 3 yabancı sermayeli işletmeler(…a,b,c,d,………………)

 İşletmelerin birleşmeleri ve anlaşmaları bakımından : Konsorsiyum: Kartel: Konsernler ,kornerler, iş birlikleri : Tröst: Holding: Tam birleşme:

Mükelleflerin Maliyeye Karşı Sorumlulukları VUK’a (vergi usul kanunu) göre mükelleflerin vergidairesine sorumlulukları aşağıda sayılmıştır:

?????? Bildirimlerde bulunma Gerekli bildirge ve beyannameleri vermeDefter tutmaÖdeme kaydedici cihaz kullanmaVergi levhası asmaGeçici vergi ödemeStopaj yapmaDevamlı bilgi verme Beyanname tasdikiMuhafaza, ibraz Biz girişimci için iş yeri kurma esnasında öncelikli olmasından dolayı iki madde üzerinde duracağız.

??????.Mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle yükümlü olduğu hususlar VUK’ da şu şekilde belirtilmiştir.İşe başlamaAdres ve iş yeri sayısındaki değişikliklerİşi bırakma

BAĞ-KUR’A Karşı Sorumlulukları. Tacirler işe başladıkları tarihten itibaren üç ay içinde BAĞ-KUR giriş bildirgesini doldurarak vergi dairesine ve meslek kuruluşlarına onaylattıktan sonra BAĞ-KUR’a verir ve giriş işlemi yapılmış olur. Giriş bildirgesini vergi dairesine, meslek kuruluşlarına onaylattığınız tarih BAĞ-KUR’a başvurma tarihi sayılır.BAĞ-KUR’a üç ay içinde başvurmayanlar bu sürenin bitiminden itibaren kendiliğinden kaydedilir.

Belediye’ye Karşı Sorumlulukları Belediye gelirleri kanununa göre belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumlulukları:?????? İş yeri açma, çalışma ruhsatı alma ve çeşitli harçları ödeme?????? İlan ve reklam vergisi ödeme?????? Çevre temizlik vergisi ödeme İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için düzenlenen başvurma formuna şu belgeler eklenir:?????? Vergi levhası?????? Kira sözleşmesi-tapu sureti?????? Çevre temizlik vergisinin ödendiğine ilişkin makbuz?????? Sicil tasdiknamesi veya ticaret odası sicil kaydı?????? İlan ve reklam vergi kaydı yazısı?????? Ticaret sicili gazetesi?????? İmza sirküleri

Ticaret Siciline Karşı Sorumlulukları Ticaret sicili, ticarî işletme ile ilgili ilişkilerin, tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları yönünden açıklanmasına hizmet eden, resmî bir kuruluştur.Her tacir,ticarî işletmesini ve işletme ile ilgili hususları ticaret siciline kaydettirmek zorundadır. Tescil edilen bilgiler “Türkiye Ticaret Sicili” gazetesi ile ilan edilmek zorundadır.Tacir ticarî işletmeyi açmadan önce ticaret siciline başvurmak zorundadır

Meslek Kuruluşlarına Karşı Sorumlulukları.Her tacir bulunduğu yerin ticaret veya sanayi odasına kaydolmak zorundadır.Ticaret sicili memurluğuna tescil işlemlerini yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin müracaatı üzerine oda kayıt beyannamesi verilir. Oda, üyenin durumunu araştırarak bir tespit raporu düzenler tamamlanan dosya oda yönetim kuruluna sunulur.Yönetim kurulu bu dosyayı inceleyerek odaya kaydına karar verir.Ticaret ve sanat erbabının yanı sıra serbest meslek sahipleri de yasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturdukları meslekî kuruluşlara kaydolmak zorundadırlar.

?????? İş Yerinin Donanımını Kurma: Makine –ekipman ve malzeme satın alınması, Üretilecek Mamule Göre Düzenleme  Üretime Göre Düzenleme,Sabit Durumlu Düzenleme

??????  Personel temini, Personel Seçimi ve iş hukuku1.5. Personel İstihdamı ,Personel çalıştıran girişimcilerin dikkat etmesi gereken kurallar: örnek Girişimcilerin personel ile ilgili sorumlulukları Alma ve Seçme,.İşletmelerinin personel elde edebilecekleri başlıca kaynaklar Personel İdaresi... Bu tedbirler şunlardır: Ekonomik ve Mali Tedbirler:, Fiziki ve Maddi Tedbirler:, Manevi ve Sosyal Tedbirler: 1.6. Satış ve Satış Elemanı.1.6.1. Satış Elemanının Seçimi -. Satış Elemanının Özellikleri

??????  Kredi işlemleri,?????? Kredi İçin Gerekli İşlemler (Kredi Teminindeki Güçlükler, Kredi Garanti Fonu,

6. ??? Deneme üretimi 

En uygun işletme Büyüklüğü veya Üretim Kapasitesinin Seçimi İşletme büyüklüğü belirlenirken; Kurulacak üretim birimlerine hammadde ve yardımcı madde temin edebilecek çok sayıda tedarik (kaynak) noktası, çok sayıda aday kuruluş yerine yakınlık, (Üretim planı çıkarılmalıdır.)

Üretim Çeşitleri : Mal Üretimi Siparişe Göre Üretim Seri Üretim Devamlı Üretim Aralıklı Üretim. Karışık Üretim Hizmet Üretimi

En uygun üretim teknolojisinin veya üretim yönetiminin seçimi, üretim teknolojileri, üretim yönetimi

7  İşletmenin açılışı ( faaliyete-üretime geçiş )

 

8 İŞLETMEYİ GELİŞTİRMEK

Kendi ayakları üzerinde durur hale gelmek Gelişme başlar ve kullanılan kapasite yükselir İşletmeye yeni kapasiteler eklenir,Kapasite Kullanım Oranının Artırılması ve Geliştirilmesi

SEKTÖR; ( iş kolları) ?  .Tarım , ticaret , sanayi, hizmet 

işletme :İşletme;  bilgi,  fikir,  teşebbüs,  emek,  para,  makine,  malzeme  gibi    unsurlarından hepsinin  veya  birkaçının  bir  araya  getirilerek  planlı  olarak  kurulmuş  bir  düzen  içinde, bunlardan  bir  üretim  veya  hizmetin  elde  edildiği,  sistemlerdir. fabrikalar askeri birlikler, hastaneler, oteller, restaurantlar, okullar, nakliye şirketleri, turizm şirketleri, sigorta şirketleri,  matbaalar,  yayın  evleri,  inşaat  şirketleri,  maden  ocakları,  devletler,  ithalat  ve ihracat firmaları, pazarlama şirketleri, devlet kuruluşları birer işletmelerdir.  Firma, kuruluş, teşebbüs ve Şirket, işyeri, tesis, kurum, kuruluş, teşekkül Firma, müessese Fabrika, atölye Ticarethane İmalathane İşletme Mağaza, Dükkân Galeri Reyon kurum da işletmedir Esnaf Tacir Tüccar Seyyar satıcı … Aile Okul İşyerleri hastane hapishane askeriye ibadet yerleri spor kulüpleri alışveriş yerleri dinlenme, eğlenme yerleri  

İşletmenin Amacı: Kar elde etme:.b. Topluma hizmet etme:.c. İşletmenin yaşamını devam ettirme

İşletmeni çevresi   İNSAN ---İLETİŞİM ALANI----CEVRE Teknolojik Çevre.Siyasi ve Yasal Çevre ,Sosyal ve Kültürel Çevre ,Ekonomik cevre  --Beklenmedik Olaylar

Dış( tüketiciler, pay sahipleri,satıcılar, işgüçü, halk, meslek örğülteri, sendika, rakipler, hükümet  İç (üretim,personel,araştırma, geliştirme,finasman,  pazarlama

İŞLETMENİN KAYNAKLARI—FİNANSAN ,İŞGÖREN , KURULUŞ YERİ, ÜRETİM, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  FİRMA İMAJI:

Pazarlama    -     pazarlama karması ( dört p prensibi:   a)ürün(mal)  b))dağıtım - yer c)fiyat d) tutundurma( reklam, tanıtım ve satış çabaları   

İŞLETME YÖNETİMİ  -Planlama-ORGANİZASYON (ÖRGÜTLEME) , İşlerin ,İnsan Gücünün , Yer, Araç Yönetimlerin Belirlenmesi -sevk ve idare YÖNLENDİRME- yöneltme-işbirliği -eşgüydüm Koordinasyon  -KONTROL(DENETİM) -denetleme tanımı özellikleri  çeşitleri gözlem finansal denetim iç kontrol kalite denetiminin özellikleri 

İŞ KURMAK ( girişimcilik )

Girişimci iş kurma sürecine başlarken, yetenek, bilgi, beceri, maddi varlıklar, çevre ilişkileri, unvanı, hayattan beklentileri, cesaret, liderlik, yöneticilik, zaman gibi özelliklerini ortaya koyar. Bunun yanında girişimcinin ihtiyaç duyduğu temel unsurlar; iş fikri, girişimcilikle ilgili nitelikler strateji belirleme, yönetsel bilgi ve beceriler (yönetim ve organizasyon politikası,,) ve kaynaklardır.

Üretim elemanları EMEK , TABİAT , SERMAYE Müteşebbüs (girişimci işadamı

GİRİŞİMCİ   Başarılı Girişimcinin Özellikleri,Kişiler, ekonomik, sosyal ve duygusal nedenlerle iş hayatına girerler. Bununla beraber iş hayatına girmelerinin nedeni ne olursa olsun girişimciliğe soyunan kişi başarılı girişimcilerin davranışlarını bilmeli ve bunları kendi davranışları ile karşılaştırmalıdır.

Başarılı Girişimcinin Kişilik Özellikleri Kabul edilebilir riskleri göze alma Kararlılık Çok yönlülük İş bitiricilik Kendine güvenirlik Planlı hareket etme İleriyi görme Uyumluluk Girişkenlik İkna yeteneği Risk alma Esneklik Üretkenlik5 Bağımsızlık Sorunları hızlı şekilde çözebilme Sosyal ve kültürel yapısı Hayal gücü Liderlik yeteneğiÇalışkanlık Sorumluluk duygusu Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği