GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


GENEL MUHASEBE
 

DERS: GENEL MUHASEBE

Konuları  (İÇİNDEKİLER) I

AÇIKLAMALAR . Muhasebe bilgi sistemi MUHASEBE SÜRECİ muhasebe okur-yazarlığı

      GİRİŞ muhasebenin fonksiyonları:  tesbit ve kayıt, izleme sınıflama, özet ve rapor, analiz ve yorum, bilgi verme

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

1.  MUHASEBE                                                                   

 1.1 TANIMI, KAVRAMLAR ,TÜRLER 

Muhasebecilik mesleği                                  

 2. HESAP KAVRAMI                                                                              

Hesabın Şekli  -Temel Kavramlar                                                       

Hesapların İşleyiş Kuralları                                                  

1 Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları                                       

2 Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları                                              

Hesap Planı

3. TEMEL MALİ TABLOLAR                                                

Bilanço-İlkeleri - Yapısı                              

Bilançonun Temel Denkliği                                                                  

Varlık ve kaynaklardaki değ. bilançolarda izlenmesi                                     

Bilanço düzenlenmesi                                                                                           

 1. BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK                           

Yevmiye Defteri 1 Şekli .2 Açılış kaydı                                                                                         

Büyük Defter Düzenleme Kuralları                                                                    

Yev. defteri ile büyük defter ilişkisi                                                           

Açılış kaydının büyük  deftere aktarılması

Mizan.1 Şekli 2Çeşitleri 3Düzenlenmesi

2. VARLIK (AKTİF) HESAPLARIN İNCELENMESİ                                               

2.1 Dönen Varlıklar:Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar                                                                         

Stoklar Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım MaliyetleriGelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  Diğer Dönen Varlıklar                                                                    

2.2 Duran Varlıklar

Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

Mali Duran Varlıklar                                                                 

Maddi Duran Varlıklar

Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                  

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar                                                   

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları                           

Diğer Duran Varlıklar                                                                  

3. KAYNAK (PASİF) HESAPLARIN İNCELENMESİ                          

3.1 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                                                      

Mali Borçlar                                                                               

Ticari Borçlar

Diğer Borçlar                                                                              

Alınan Avanslar                                                                         

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri                                  

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Borç ve Gider Karşılıkları                                                              

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları                             

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

3.2 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar                                                                 

3.3 Öz Kaynaklar

4. NAZIM HESAPLARIN İNCELENMESİ                                                 

a- Nazım Hesaplar   b- Nazım Hesapların İşleyişi                                     

Uygulama (Görülen hesaplarla ilgili)                                                     

1. GELİR VE GİDER KAVRAMLARI                                                 

1.1 Gelir Kavramı ve Unsurları                                                             

1.2 Gelir Hesaplarının İşleyişi                                                                 

Brüt Satışlar

Satış İndirimleri                                                                              

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar

Olağan Dışı Gelir ve Karlar

1.3 Gider Kavramı ve Unsurlar                                                                

1.4 Gider Hesaplarının İşleyişi                                                             

Satışların Maliyeti

Faaliyet Giderleri

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar

Finansman Giderleri                                                               

Olağan Dışı Gider ve Zararlar                                                          

1.5 Maliyet Hesapları                                                                           

2. GELİR TABLOSU                                                                               

2.1 Gelir Tablosu İlkeleri Türleri Yapısı                                                                                                                                          

Bilanço İlişkisi   Uygulaması                                                                                  

1. ENVANTER İŞLEMLERİ                                                             

VARLIKLARI DEĞER OLARAK BELİRLEME                                                          

Envanter Defteri

ENVANTER KAYITLARI                                                               

Sayım Listelerine Göre Farklılıkların Tesbiti                                                    

Varlık ve Kaynakların Karşılaştırılarak Denkleştirilmesi                                  

1 Hazır değerlerin karşılaştırılması

.2 Menkul Kıymetlerin Karşılaştırılması                                                      

3 Alacak ve Borçların Karşılaştırılması                                                   

4 Stokların denkleştirilmesi                                                       

5 Maddi Duran Varlıkların Denkleştirilmesi

.6 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Denkleştirilmesi                                       

.7 Kaynak Hesaplarının Denkleştirilmesi

Ay sonu KDV mahsup kayıtları                                                         

8 Unutulan Kayıtların ve Varsa Hataların Düzeltilmesi                                     

Yıl Sonu Mizanının düzenlenmesi Uygulama

UYGULAMA FAALİYETİ......

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ........

MODÜL DEĞERLENDİRME ...

CEVAP ANAHTARLARI .....

ÖNERİLEN KAYNAKLAR.....

KAYNAKÇA ........ 

Sınıf  ortamı   büro ortamında  projeksiyon,

 

 

 AÇILIŞ BİLANCOSU  

 

 

 

 

Muhasebe fişlerine kayıt 

MAHSUP FİŞİ

numarası

Tarih

...AÇIKLAMA

Borçlu hes ap tutarı

Alacaklı hesap tutarı

YEVMİYE DEFTER KAYDI        AÇILIŞ BİLANCOSU İLK KAPANIŞ BİLANCOSU SON KAYIT

Sayfa nosu:

Büyük defter bağlantı numarası

İşlemlerin kayıt sırasının numarası (madde nosu)

...işlemlerin kayda alındığı tarih...,Borçlu hesap adı,Alacaklı hesap adı,İşleme ait açıklamalar,Bir sonraki işlemin kayda alındığı tarih

Borçlu hesap tutarı

Alacaklı hesap tutarı

BÜYÜK DEFTERE SINIFLAMA

                                                                  

Tarih

Yevmiye kayıt no

Açıklama

Tutar

Tarih

Yevmiye kayıt no

Açıklama

Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

Yardımcı defterlere kayıt              ALT , YARDTIMCI HESAPLAR t

Tarih

Yevmiye kayıt no

Açıklama

Tutar

Tarih

Yevmiye kayıt no

Açıklama

Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEÇİCİ MİZAN   VEYA  DÖNEM SONUNDA  KESİN  MİZAN   İşletmenin adı / Mizanın ait olduğu tarih  

Sıra No

Büyük Defter Sıra No

Hesaplar

TUTARLAR

ALACAKLAR

Borç

Alacak

Borç

Alacak

 

 

 

 

 

 

 

                       

DÖNEM  SONU İŞLEMLERİ         

ENVANTER  DEFTERİ       SATIŞLARIN MALİYETİ       ARALIKLI VE SÜREKLİ ENVANTER

 

 

ŞLEMLERİ

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ

GELİR TABLOSU      HESAP TİPİ                         Hesapların kapatılması

 

 

KAPANIŞ  BİLANÇOSU 

 

 

KAPANIŞ  KAYDI                        YEVMİYE DEFTERİNE 

Sayfa nosu:

Büyük defter bağlantı numarası

İşlemlerin kayıt sırasının numarası (madde nosu)

...işlemlerin kayda alındığı tarih...,Borçlu hesap adı,Alacaklı hesap adı,İşleme ait açıklamalar,Bir sonraki işlemin kayda alındığı tarih

Borçlu hesap tutarı

Alacaklı hesap tutarı