GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


Yönetim Bilgi Sistemi

 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL             HAZIRLAYAN : Adem DÖKMETAŞ    

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

KİŞİSEL VE
MESLEKİ GELİŞİM (İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ )

   

 

 

 

 
 


GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru 
0 Yanlış anlamına gelir.
 
 
 
http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/
Forms/pgArchiveMain.aspx

http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP
 
teknoses.com/  
Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala,
yapıştır yaparsanız
SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.İNSAN  KAYNAKLARI
kalifiye eleman
TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

BAŞARI KÜLTÜRÜ
YAŞAM  KOÇU
AKIL HOCASI
KARİYER

MENTAL
NLP
CEO
A. KENDİNİ TANIMA
BEDENSEL
ZİHİNSEL
RUHSAL
KÜLTÜREL
SOSYAL

B. Kendini geliştirme 
İhtiyaçlarını belirleme
İlgi ve isteklerini belirleme
Yeteneklerini geliştirme
Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme


C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek,  araştırma teknikleri, istatistik
İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak,
konuk, randevu kabulü ,toplantı düzenlemek 
Zamanı verimli kullanmak,
Strese karşı dayanıklı olmak,
Kişisel motivasyonu sağlamak,
Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak,
Yaptığınız işlerde özgüven , riskleri göze alma .
kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .
planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik,
.ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .
Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .
Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .
Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
D.. Yaşam kalitesini artırma
yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

http://hayret3.tr.gg/MESLEKI-GELISIM-.htm

MESLEK ALANI:  ... EĞİTİM ALANI :....   ÖĞRETİM  ALANI:...

MESLEK /DAL :... 
DERS ADI
 
   
 

  antroYönetim Bilgi Sistemipoloji - sosyoloji

   


 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 Ünite 1-  Çağdaş Bilgi Sistemi Ve Dijital İşletmeler Neden Bilgi Sistemleri Küreselleşmeyle birlikte işletmelerin her bölümünde bilgiye olan gereksinin hızla artmıştır.İşletme koşullarının değişiminde dünyada meydana gelen önemli değişimler şunlardır.
· Etkin bir şekilde ortaya çıkan küresel ekonomi · Endürtri ekonomisi veya toplumundan bilgi toplumuna geçiş -· İşletlerin örgüt yapısında ve yönetim şeklindeki değişim--· Dijital işletmelerin ortaya çıkışı
A) Küresel Ekonomilerin Ortaya Çıkışı-Dünyadaki endüsrti ekonomilerinin küreselleşmesi işletmeler açısından bilginin değerini artırmakta ve yeni fırsatlar yaratmaktadır.Bugün işletmelerin küresel ölçekte ticari ve yönetim işlevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan iletişim ve analitik gücü bilgi sistemler sağlamaktadır.
Endüstri Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş-İşletme içindeki bilgi akışının en iyilenmesi ve işletme bilgi kaynaklarının çoğaltılmasında yönetime yardımcı olmak için bilgi sistemlerine ihtiyaç duyulur.
İşletme Örgüt Yapısı Ve Yönetimi-Geleneksel işletmeler hiyeraşik ve merkezidir.Yeni tarz işletmelerde aynı şekildedir.İşletme içi ve dışı elde edilen bilgiler ışığında müşteri istek ve gereksinimlerini karşılayacak üretim yapılmaktadır.  -Dijital İşletmelerin Ortaya Çıkışı--Müşteriler çalışanlar ve tedarikçilerle ilgili önemli tüm ilişkilerini dijital olarak sağlayan ve arabuluculuk yapan işletmeler dijital işletmelerdir.Küresel organizasyon ve yönetim için olağan üstü fırsat sunar.İşletmenin dijital olarak işlerinin sadeleşip kolaylaşması   karlılığı v işletmeyi diğer rakiplerine karşı rekabet bakımından üsr düzeyegetirir.Dijital işletmelerin klasik işletmelerden farkı organizasyon ve yönetim için bilgi teknolojisine olan bağlılıkları ve güvenleridir.
Veri Bilgi kavramları Ve İlişkileri-B) Veri Ve Bilgi Nedir-Veri işletme içerisinde oluşan olayları temsil eden belirli bir işe yarayan yada yaramayan ham gereçler görüntüler ve seslerdir. Bilgi ise verinin işlenerek karar vericiler için anlamlı ve kullanılır bir hale gelmesidir.Veri bilgiye dönüşürker şu safhalardan geçer...Toplama,,,,,Sınıflandırma,Yeniden düzenleme—Özetleme-Saklama    Yeniden elde etme-İletme-C) İyi Bilgi Ve Özellikleri -İyi bilginin özellikleri şunlardır.-İlişki-Doğruluk-Zamanlama-Tam olması-ErişilebilirlikDoğu bilgi biçimi
Sistem, Bilgi Sistemleri ve Elemanları
D) Sistem ve Elemanları-
Sistem basit olarak birbiriyle ilişkili yada etkileşimli bir grup elemanın oluşturduğu bütündür.Sitem girdiler alıp çıktılar oluşturan bir dönüşüm süreciyle ortak bir amaca yönelik beraber çalışan ve birbiriyle ilişkili elemanların oluşturduğu gruptur.
Sistemlerin birbiriyle etkileşimli temel elemanları yada işlevleri şunlardır.Girdi—Süreç—Çıktı     Bu maddeler ek olarak geri besleme ve denetim ilave edildiğinde sibernetik sistem meydana gelir.Bu siteme kendi kendini gözleyen ve denetleyen sitemde denir.
E) Bilgi Sistemi ve Elemanları-Bilgi sistemleri veri kaynaklarını girdi olarak alıp süreçten geçiren ve çıktı olarak bilgi ürünlerini ortaya çıkaran sitemlerdir. Bilgi sistemlerinin oluştuğu ana kaynaklar şunlardır. İnsan—Donanım---Yazılım—Veri--Şebeke
Bilgi Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi-1960’lı yıllara kadar bilgi sistemlerinin rolü kayıt işleme kayıt saklama muhasebe ve diğer elektronik veri işleme uygulamalarından ibaretti.1970 li yıllarda yönetim bilgi sistemleri tarafından sunulan önceden tanımlanmış birçok bilgilerin yönetimine karar verme gereksinimlerini karşılamaktan çok uzak olduğu anlaşılmıştır.1980 li yıllarda bilgi sistemlerinin rolü dahada artarak devam etmiştir.Bilgi sitemlerinin stratejik rolüne yönelik olarak stratejik bilgi sistemleri 1980 li yıllarda ortaya çıkmış ve 1990 lı yıllar boyunca gelişmeye devam etmiştir.Son olarak internet, intranet, externet ve bunlardan farklı birbiriyle bağıntılı küresel ağlardaki hızlı büyüme 21. yüzyılın başlarında işletmelerde bilgi sistemi kabiliyetinde köklü değişikliklere neden olmuştur.  Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması  -Bilgi sistemleri işletmelerin işletyim ve yönetim açısından desteklenmesinde önemli bir rol oynar.Bu nedenle bilgi sistemleri işlem ve yönetim destek sistemleri olarak sınıflandırılabilir.
İşlem destek sitemleri işletme içinde ve dışında kullanılmak üzere değişik bilgi ürünleri meydana getirir.-Yönetim destek sistemleri ise 1960 larda başlayan yönetim bilgi sistemi kavramıyla beraber ortya çıkmıştır.Yönetim bilgi sistemi işletmelerde veri işlemek için bilgisayar teknolojisi ve sistem teorisinin kullanılmasıyla ilgili tüm girişimlerde simge olmuştur.Yönetim destek sistemleri üst, alt ve orta kademe yöneticilerin karar verme sürecinde büyük rol oynar.
Bilgi Sistemi Yaklaşımları  F) Davranışsal Yaklaşım : Bu yaklaşım teknolojiyi inkar etmemesine rağmen ağırlığı tutumlardaki değişime, yönetim ve işletme politikalarına, davranışlara verir.
G) Teknik Yaklaşım : Bilgi sistemi çalışmalarında hem matematiksel hemde bu sistemlerin fiziksel teknolojik ve yeterliliğinin önemini vugulamaktadır.Teknik yaklaışam katkısı olan disiplinler şunlardır
Bilgisayar Bilimi : Hesap kuramı, hesaplama yöntemi, etkili veri saklama ve erişimi
Yönetim Bilimi : Karar modellerine ve yönetim uygulamalarına ağırlık verir.
Yöneylen Araştırması : Ulaştırma, stok kontrol, ve işlem maliyeti hesaplama...
H) Sosyoteknik Yaklaşım : Bu yaklaşıma göre , teknoloji değiştirilerek tasarlanırken, işletme ve bireysel gereksinimlere uygun olmalıdır.
Bilgi Sisteminin İşletme İçindeki Yeri Ve Rolü  Ürün geliştirme süresinin kısalması ve yeni ürünün pazara hızlı sunulması, pazarın genişlemesi, ürün çeşitliliğinin artması, maliyetlerin azalması, değişen ekonomik koşullara çabuk uyum sağlanması ve değişen müşteri istek ve gereksinimlerini doğru ve zamanında karşılanabilmesi örnek olarak verilebilir.
Bilgi Sitemlerinin Yarattığı Fırsatlar Ve Tehlikeler  Bilgi mimarisi belirlenmiş hedef yada işlevleri yerine getirmek için işletme içine alınan bilgi teknolojisinin özel ve ayrı bir şeklidir 

 

 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

Ünite 2  -İşletme Bilgi Sistemleri  Çağdaş Bilgi Sistemi Yaklaşımları  Teknolojik olanakların hızla artması bilgiye ulaşmadaki baş döndürücü hız dünyadaki küreselleşme olgusu artan rekabet bu anlamda bilgiye en kısa zamanda ulaşmak ve onu etkin kullanmayı çok önemli kılmış ve bilgi sistemlerinde işlevsel anlayışın yanında çağdaş bilgi sistemi yaklaşımlarınıda beraberinde getirmiştir.
Teknik yaklaşım    ,   Davranışsal yaklaşım  Sosyoteknik bilgi sistemi yaklaşımı   Sorumluluk Düzeylerine Göre Bilgi Sistemleri
İşlem ( Faaliyet ) Düzeyli Sistemler : İşlem düzeyinde faaliyet gösteren yöneticilere satışlar, alacaklar, ücretler, kredi kararları ve malzeme alımları gibi örgütün temel faaliyet ve işlevlerini yürütmede yardımcı olur.İşlem düzeyli sistemlerin temel amacı, örgütte günlük olarak karşılaşılan bazı sorunların aşılmasında çözüm üretmektir.
Bilgi Düzeyli Sistemler : Bir örgütte çalışanlara veri ve bilgi sağlarlar.Bu sistemlerin temel amacı; işletmede yapılacak işleri ortaya çıkarma, onları organize etme, işletmeye yeni bilgi akışını sağlamak, belge ve bilgi akışının sağlanması, konrtolünde örgüte yardımcı olmaktır.
Yönetim Düzeyli Sistemler : Orta düzey yöneticilerin izleme, kontrol, karar alma ve idare faaliyetlerine saydımcı olmak amacıyla tasarlanmakatdır.Yönetim düzeyli sistemler, adha çok kısa dönemli planlamalara ve bölüm düzeyinde olan nakit akışlarına, satış analizlerine, üzretim kaynaklarına ve yıllık finansal tablolara ilişkin bilgileri esasa alır.
Stratejik Düzeyli Sistemler : Hem Örgüt içinde hem örgüt dış çevresindeki stratejik konular ve uzun dönemli politikalarla ilgili olarak üst yönetime bilgi sunan, onları yönlendiren sistemlerdir.Bu sistemler, üst yönyim tarafından ele alınan yeni ürün geliştirme, iş gücü değişikliği, kariyer planlama, yeni teknoloji kararları, pazarlama stratejileri vb konuları esas alır.

 


  

. 


İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

  1. Veri İşleme Sistemleri : Veri işleme sistemleri, işletmenin yürütmesi gereken günlük ve rutin işlemleri kaydeden, işleyen, güncelleştiren bilgisayarlı sistemlerdir.
2. Ofis Otomasyon Sistemleri : Bir ofiste çalışanların verinin verimliliğini arttırmak amacıyla tasarlanmış olan kelime işlemci, elektronik mektup, elektronik takvim, randevu, program ve planlama sistemi gibi unsurlardan oluşan sistemlerdir.
3. Bilgi Çalışanları Sistemi : Bilgi çalışanları sistemleri, örgütün bilgi düzeyindeki gereksinimlerini karşılar.
4. Karar Destek Sistemleri : Örgütün yönetim düzeyine hizmet sunar.Karar destek sistemleri; ileri düzeyde kolaylıkla tanımlanamayan çabuk değişen, yapısal ve yarı yapısal nitelikteki ve tek kararların alınmasında yöneticilere destek verir.
5. Yönetim Bilgi Sistemleri : Örgütün güncel performansı ve tarihsel kayıtlarına eş zamanlı ulaşarak bazı örnekleri ve raporları yöneticilere sağlayarak ve örgütün yönetimine ( orta düzey ) destek sağlar.
6. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri : Örgütün stratejik düzeyine hizmet sunar.Bu sistem; başta genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere işletmenin vizyonu misyonu değerleri ve stratejilerini belirleyen kişiler için oluşturulmaktadır

 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

 Temel İşletme Bilgi Sistemleri-  İşletmenin yönetimden sorumlu karar vericilere ve işletmeyle ilgili taraflara gerekli olan işletme içi ve işletme dışı bilgileri sağlamaya yönelik bilgi üreten sistemlerin oluşturduğu bir bütündür.Faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştıran etkinlik ve verimliliği arttıran birçok uygulama yazılımı geliştirilmiştir.Bu yazılımlar en küçük işletmeden en büyüğüne kadar yaygın olarak kullanılarak geçirdikleri evrim neticesinde kurumsak kaynak planlaması- ERP noktasına gelmiştir.Temel işletme bilgi sistemleri şunlardır.
Üretim Bilgi Sistemleri : Üretim bilgi sisteminin kapsadığı işlevler şunlardır.
· İşem süreçleme işlevleri ( iş akışları, teknoloji, siparişlerin izlenmesi, depo ve anbar bilgileri vb )· Üretim denetimi ve raporlama işlevleri ( üretim denetimi, maliyet denetimi, girdi denetimi vb )· Yapısal olmayan üretim planlama işlevleri ( girdi tedarik etme, üretim, bakım onarım, taşıma ve depolama vb )· Yapısal üretim planlaması işlevleri ( kuruluş yeri seçimi, kapasite saptama vb )

 

 

Pazarlama Bilgi Sistemleri : Malların ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışları satış öncesi ve sonrası hizmetler, Pazar araştırması, yeni ürünlerin geliştirilmesi, satış planlaması, reklam ve tanıtım, fiyatlama, satış analizleri, satışlar, satış sonrası hizmetler ve en az maliyetle en fazla müsteri memnuniyeti gibi işletme faaliyetlerine ilişkin bilgiler sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir.Pazarlama bilgi sisteminin kapsadığı işlevler şunlardır.
İşlem süreçleme işlevi ( sipariş kabulü, faturalama, geri bildirim vb )
Pazarlama denetimi ve raporlama işlevi ( bütçe sapmaları, Pazar payı, satış gücü performansı pazarlama ve satış faaliyetleri )
Yapısal olmayan pazarlama işlevleri ( pazarlama araştırması, satış tahminleri, pazarlama bütçeleri, ürün planlaması, fiyatlama, dağıtım gibi pazarlama planları )
Yapısal pazarlama aplanlama işlevleri ( stratejik pazarlama planlamaları, yeni ürün ve Pazar geliştirme, tüketici odaklı yapısal planlama, müşteri memnuniyeti, elektronik pazarlama ticareti vb )
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi : İnsan kaynakları bilgi sitemi toplam kalite yönetimi çerçevesinde bir iç müşteri olarak tanımlanan çalışanların mutluluğunu benimsemiştir.
Finans Bilgi Sistemi : İşletmedeki finansal yöneticilere işletmenin gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulması ve bu kaynakların tahsisi ve konntrolüyle ilgili destek sağlayan sistemdir.Finans bilgi sisteminin üzerinde odaklandığı konular...· Gereksinin duyulan parasal kaynakların bulunması--· Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı-· Kontrolü ve denetimine paralel olarak nakit yönetimi-· Portföy yönetimi-· Sermaye bütçelemesi-· Finansal tahmin-· Finasal planlama
Muhasebe Bilgi Sistemi ( MBS ) : İşletme faaliyetlerini planlamak, kontrol etmek ve yönetmek amacıyla bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgileri sağlamak için veriler ve mali nitelikteki işlemleri süreçleyen ve onları sunan sistemdir.Muhasebe bilgi sisteminin bilgi kullanıcılarıın gereksinim duydukları bilgileri üretmek amacıyla yürüttüğü işlemler şunlardır.
Mali nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili diğer verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine dahil etmek-Verileri süreçlemek
Verileri ilerde kullanmak amacıyla biriktirmek-Kullanıcılara gereksinimler çerçevesinde üretilmiş rapor veya bilgileri sağlamak yada muhasebe bilgi sisteminde biriktirilmiş verileri sorgulamak
Bilgiyi doğru ve güvenilir olarak üretmek amacıyla süreçlerin bütününü kontrol etmek---Muhasebenin temel kavramları şunlardır
Sosyal sorumluluk kavramı-Kişilik kavramı-Pazar ölçüsü kavramı-İşletmenin sürekliliği kavramı-Dönemsellik kavramı -Verilerin güvenilir olması kavramı-Değişmezlik kavramı-Muhafazakarlık kavramı-Tam açıklama kavramı-Önemlilik kavramı-Maliyet esası kavramı-Muhasebe İlkeleri şunlardır-Gelir tablosu ilkeleri-Bilanço tablosu ilkeleri-Varlıklara ilişkin ilkeler-Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler-Özkaynakalara ilişkin ilkeler-

 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

Ünite 3-    İşletme Yönetimi, İşletme Stratejileri ve Bilgi SistemiPostmodern Yönetim Yaklaşımı Değişim, post-modernizmin anahtar terimidir.Hiçbir kurumsal sınırı olmayacak kültürel politikalar üretmektir. Modernizmden Postmodernizme     :Postmodernizm, modernizm ve sömürgeciliğin devamıdır. Postmodernizm ve onun doğal uzantısı olan küreselleşmenin karşı konulmaz olduğu düşüncesi ve postmodernist dünya görüşünden kaynaklanmaktadır.Postmodernizm, doğrunun, gerçeğin ve anlamın olmadığını, imgelere yer verildiğini, çoğulculuğu, herkes ve herşey için eşit temsil ve mutlak şüpheyi savunmaktadır.Postmodernizm kavramının anlamı popülizm, varoluşçuluk ve hiçlik (nihilizm) gibi birbirine zıt akımlardan alıntılarla karmaşık hale getirilmiştir. Postmodernizmi belirleyen özellikler şunlardır :
Toplumsal Açıdan Postmodernizm : Endüstrileşme, kapitalizm ekonomik sistemini, toplumsal sınıflar sistemini doğurmuştur.Toplumsal açıdan postmodernizmde toplumsal yapı daha fazla parçalanmıştır. Farklılaşma açısından; sınıflara ek olarak cinsiyet, yaş ve etnik özellikler etkili olmuştur.
Küresel Açıdan Postmodernizm : Kültür endüstrilerin gün geçtikçe artan önemi, gündelik yaşam kalitesini, kimliğin gelenekler yoluyla değilde bireysel seçim ve tercihler yoluyla kuruluşudur.
Ekonomik Açıdan Postmodernizm : Bilgisayarlaşmış bilginin, üretimin temel gücü durumuna gelmesidir.
Siyasi Açıdan Postmodernizm : Kişisel girişim, Pazar eğitimi, rekabet ve kendine güven gibi konuların geliştirilmesine dayanır.Baskıcı bütüncülük ve baskıcı bir siyaset yerine çoğulcu ve açık bir demokrasi üzerinde durur.
Postmodernizm Ve Yönetim
Organizasyon teorisyenleri karşıtlıklar, paradokslar, ve gerginlikler olarak adlandırılan yeni bilgiye ilişkin esasları ve bilimsel araştırmaları incelemişlerdir.
Örgütsel çalışmalara yoğunlaşan postmodernizm doğrusal olmayan ve kısıtlamayanı benimsemektedir. Postmodernizm, üretimin organizasyonundan çok organizasyonun üretimine ağırlık vermektedir.Düzenlenmiş dünyaya yönelik sürekli olarak normatif yapıların oluşumuna karşıdır.
Dönüştürücü Liderlik : Organizasyonda değişen çevre koşullarının gereklerine uygun bir dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçirme, saygınlık güven ve cesaret uyandıran kişilik özellikleriyle çalışanların inanç, tutum ve değerlerini etkileyerek organizasyonun misyon ve amaçlarının benimsetilmesi faaliyetidir.
Sonuç olarak postmodernizmde anlam berraklığından çok anlam zenginliğini aramak siyah beyaz ayrımından kaçınıp ya biri ya öteki, hem biri hem ötekini kabul etmek birkaç düzeyde anlam ve birkaç odak noktasının kombinasyonunu ortaya çıkarmak, kendini kendi hakkında bilgi sahibi olarak keşfetmek gerekmektedir.     Sanal organizasyon; birbirinden bağımsız birkaç organizasyonun geçici olarak tek bir işletme yapısına bağlandığı ve bu bağlantının düzenli bir temel üzerine dönüşümlere uğradığı gruptur.Sanal organizasyon kar sağlıyacak bir iş yerine getirmek için yoğun bir şeklide hakimiyet kurduğu işletme bölümlerindeki insanlar ve iş süreçlerindeki iş birimlerinden oluşan bir gruptur.
Sanal organizasyon yapısının belli başlı özellikleri şunlardır :
Her bir organizasyon kaynağını dağıtan işletmeler ağı
Dikey olarak sanallığı bütünleştirilmesi  Kurumsal işletme ve üretim sistemlerinin karşılıklı olarak birbirine bağlanması  Azaltılmış iş çevrimi zamanının hedeflenmesi  Bir dizi hizmetin tek paket halinde sunulmasının hedeflenmesi
Sanal organizasyonun yaşam çevrimi modeli : Etkin bir sanal organizasyon yönetimi birkaç mekanizmaya ihtiyaç duyar. Bu mekanizmaların herbiri üç mekanizmadan her birinin içinde yer almaktadır.  1. Ön Oluşum Mekanizması-· Tanıma aşamasındaki potansiyel Pazar fırsatlarını tanıma   · Potansiyel üyelere işletme yeteneklerini tanıtma-· Oluşturma aşamasında potansiyel sanal organizasyon üyelerini tanıma   2. Dışal Erişim mekanizması-Bütün aşamalarda dış çevreden Pazar araştırmasına benzer bilgi toplama
İşlem aşamasında sanal organizasyonun üreün ve hizmetlerini tanıtma-Sanal organizasyon ve müşterilerin arasındaki işlemleri destekleme-Organizasyonlar Arası Koordinasyon Mekanizması   · Oluşturma aşamasında seçimiş üyelerin izleyiciye süreçleri birleştirme-· İşlem aşamasında üyeler arasındaki faaliyetleri koordine etme-· İşlem aşamasında tasarım üretim dağıtım muhebe gibi işletmeler arasında işlevsel fonksiyonları destekleme
II. Yönetsel Karar Almada Bilgi Sistemlerinden Yararlanma
Yönetsel Roller
Henry Mitzberge göre yöneticilerin rolleri şunlardır :
Kişiler arası ilşkilere dayalı roller-Bilgi sağlayıcı roller-Karar verici roller -Karar Düzeyleri
Stratejik Planlama: Organizasyonun kaynakları, amaçları ve politikalrı üzerine karar verme işlemidir.
Yönetsel Kontrol : Organizasyon amaçlarına ulaşılmasında kaynaklrın nasıl etkili, verimli bir şekilde kullanılacağını ve işlem birimlerinin nasıl daha iyi bir şeklide performans gösterebileceği ile ilgilenir.
Bilgiye dayalı kontrol : Organizasyon içerisinde ürün ve hizmetleriyle ilgi yeni fikirleri değerlendirme, yeni bilgiyi iletme ve yayma yollarıyla ilgilidir.
İşlemsel Kontrol : Stratejik ve orta yönetim karar vericilerinin işlerini kolaylaştırmak için belirli görevleri nasıl yerine getireceğini belirlemektedir.-Kararların Yapı Dereceleri
Gorry ve Scott-Morton, programlanmış ve programlanmamış kararları sırasıyla yapılandırılmış ve yapılandırılmamış kararlar olmak üzere yeniden adlandırılmışlar ve üçüncü bir tür olarak yarı yapılandırılmış karar tanımı yapmışlardır.
Yapılandırılmış Kararlar : Tekrarlı, rutin ve karar verme sürecini yerine getirmek için tanımli bir prosedüre sahip olan kararlardır.
Yarı Yapılandırılmış Kararlar : Karar verme aşamalrının bir yada ikisinin yapılandırılmış olduğu kararlardır.
Yapılandırılmamış Karalar : Bu kararların her biri alışılmamış rutin olmayan ve önemli kararlardır.
Bilgi Sistemleri, Karar Türleri ve Karar Düzeyleri : En eski bilgi sistemlerinden biri olan muhasebe tamamıyla yapılandırılmış bir kararlar grubudur.Üretim çizelgeleme yarı yapılandırılmış karar sürecini içerir. Bütçe hazırlama uygulamasının hiçbir aşaması yapılandırılmamaktadır.
Karar verme Süreci -Simon’a gör karar verme sürecinin aşamaları şunlardır : Bilgi toplama-Değerleme-Seçme-Uygulama
Organizasyonlarda Bilgi Sisteminin Stratejik Önemi-Bilgi sitemleri özellikle uzun vadede başarılı olma ve organizasyonun yaşamını devam ettirebilmesi için öenmli bir rol oynamaktadır. Rekabette önderlik etmeyisağlayan güçlü araçları olan bu sistemler stratejik bilgi sistemleri olarak adlandırılır.
Stratejik Bilgi Sistemleri-Stratejik bilgi sistemleri ( SBS ), rakiplere üstünlük elde etmede yardımcı olmak için organizasyonların amaçlarını işlemlerini, ürünlerini, hizmetlerini ve çevreyle olan ilişkilerini değiştirir.
Rekabet Avatajı Olarak Bilgi Sistemleri-Farklı strateji düzeyinde işleyen sistemler şunlardır :
· İş Düzeyi Stratejisi : Bu strateji düzeyinde yaygın bir şekilde kullanılan analitik bir araç olan değer zinciri analizi, rekabetçi avantajın en iyi şekilde uygulandığı işletmelerdeki belirli faaliyetlere ışık tutar. Değer zinciri analizi; işletme ürün değerinin nerede artırabileceği veya maliyetlerini nerede azaltabileceğini belirleme ve işletmenin tedarikçileri, müşterileri ve endüstrideki diğer işletmelerle olan ilişkilerini daha iyi anlamak için yapılan stratejik bir analizdir.
· İşletme Düzeyi Stratejisi : İşletme genellikle, stratejik işletme bölünleri topluluğu olarak düzelenir ve işletmelere dönüşümler doğrudan stratejik işletme bölümünün performansına bağlanır.
· Sektör Düzeyi Stratejisi : İşletmeler, otomotiv sektörü, televizyon yayını ve orman ürünleri sektörü gübü hepbirlikte bir sektör içerisinde yer alırlar.Bilgi sistemlerinin nerede rekabet avantajı sağlayacağını belirtmek için önce işletmeyi çevreleyen ilişkilerin iyi anlaşılması gerekmektedir.

 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

-Ünite 4-Dijital Girişimler  -Dijitalliğin Tanımı  Dijitallik, 10 esaslı sayı sistemine ait sayıların makine diline çevrilerek bilgisayar ve elektronik ortamda işlerin yürütülmesine denilebilir.Dijital Noter, bilgisayar ağlarında iletilen tarafların isteği ile saklaıp, kendisine başvurulduğunda belgeleyebilen kuruluştur.
Dijital Şirket Kavramı-Dijital şirket, işletmenin bütün müşterileri, satıcılar ve çalışanlarıyla olan çnemli ilkişkilerini baştan aşağı dijital ortamda sağlayan, şirket varlıklarını dijital yöntem ve araçlar aracılığıyla yöneten bir örgüttür. Rekabet gücü uzaktaki örgütlerle kurulan iletişimden kaynağını alır. Dijital şirketler çevreye duygu ve sorumluluk veren, çok esneklik sağlayan yapıdadır. Dijital şirketler, küresel yetilerde olağanüstü fırsatlar sunar.
Elektronik İşletme ( E-İşletme )-Teknoloji ve interent değişimin kaynağıdır. İnternet, çok sayıda işletmeyi tek bir ağ üzerinde bütünleştirerek, çok geniş elektronik pazarlar yaratmıştır. Eloktronik Pazar, çok sayıda satıcıyı ve alıcıyı bilgi, mal, hizmet ve ödeme değiş tokuşu için birbirine bağlayan bütünleştirici bir bilgi sistemidir. İnternet teknolojisinin işletmelerce benimsenmesinin temel nedeni, aracılık ve koordinasyon maliyetlerini olağanüstü düşürülmesidir. -Eloktronik ticaret, internet ağ ve diğer dijital teknolojileri kullanarak mal ve hizmet alım-satımının ödeme, fiziksel dağıtım, reklam, pazarlama işlevlerinin eloktronikortamda yapılması sürecidir.-Elektronik İşletme, işletmelern faaliyetleri ile ilgili olarak kullanılan tüm bilgisayarların birbirine bağlanmasından oluşan özel bilgi ağından oluşan sisteme denir.
Eloktronik Ticaret ( E-Ticaret )-Elektronik ticaretin çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan tanımları şunlardır. Genel olarak bilgisayar ağları aracılığıyla ürünlerin üretilmesi, tanıtımının,satışının, ödenmesinin ve dağıtımının yapılmasıdır. WTO’ya göre : mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekominikasyonuyla gerçekleştrilmesidir.
UN-CEFACT’ a göre : yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için iş bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumlarıyla diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar üzerinden paylaşılmasıdır.
E-Ticaretin en yaygın tanımı OECD tarafından 1997 de yapılan tanımıdır.Bu tanıma göre E-ticaret;-Ticaret öncesi firmaların eloktronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi, firmaların elektronik ortamda buluşması
Ödeme sürecinin yerine getirilmesi--Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi-Satış sonrası bakımi destek vb nokta hizmetlerin temin edilmesi
Elektronik Ticaret Uygulama Şekilleri Elektronik ticaretin faaliyet türleri şunlardır. Piyasaya tanıtma faaliyetleriSözleşme akdiyle ilgili faaliyetler-Malın alıcıya teslimini sağlayan lojistik işlemler konusunda iki taraf arasındaki haberleşmeler.-Ödemenin yapılmasıyla ilgili faaliyetler İşletme bağlantılı kamu merciilerinin katılmasını gerektiren faaliyetler-Perakende ve toptan satışlar-Gerçek zamanlı bilgi sağlanması-Danışmanlık hizmetlerinin sağlanması-Video konferans hizmetleri-Mali hizmetlerin sağlanması-Elektronik yer ayıtma işlemi-Web tv ve isteğe bağlı video imkanı-Elektronik Ticarette Taraflar
E-Ticarette incelenen taraflar şunlardır.-İşletme – kamu-  Birey – kamu   İşletme – müşteri    İşletme – işletme   İşletmeler arası E-Ticaret ; bayi sistemiyle çalışan veya dünya üzerinde birçok şubesi olan işletmelerin tüm verinin toplandığı ana bilgisayara internet üzerinden başlanmaları ve kendi veri bantlarını gerçek zamanlı olarak senkronize etmeleridir.
Elektonik Ticaretin tarihçesi ve Gelişimi-1980 li yılların ikinci yarısında ortaya çıkmış olan e-ticaret kavramıyla ilk defa 1994 amazon.com adlı web sitesinde ilk kitap satılması ile karşılaşıyoruz. Aynı yıl içerisinde e-mail yoluyla pazarlama ve reklam keşfedildi. 1995 yılında Yahho da ilk e-ticaret araması yapıldı.  Elektronik Ticaretin Etkileri
E-Ticaretin iş hayatında etkilediği faaliyetler şunlardır. Pazarlama, satış ve promosyon-Ön satış, taşeronluk ve tedarik Finansman ve sigorta-Ticari işlemleri sipariş, teslimat ve ödeme Sevis ve bakım-Ortak ürün geliştirme ve çalışma  Kamu ve özel hizmetleri kullanma-Kamuyla ilgili işlemler; vergi, gümrük vb Teslimat ve lojistik-Kamu alımları-Muhasebe-Elektronik ortamdaki ürünlerin otomatik ticareti-Anlaşmazlıkların çözümü-Elektronik Devlet ( E-Devlet )-Kamu hizmetlerinin sunumunun iyileştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yerine getirilen faaliyetler şunlardır :Sosyal yardımlar ve transferler-Kamu bilgilerine erişim-Kurumlar arası, kurum içi, vatandaş / şirket – kurum arası iletişim.-Vergi tahakkuku, ödemeleri-Kamu alımları-Uluslar arası ticaret, gürükler-Yasaların uygulanması-Sağlık, eğitim, ortak kütüphanelere servisi-Ülkemizde kamu bilgisayar kullanımı 1960 lı yıllarda başlamış ve ilk olarak karayolalrı genel müdürlüğünde proje analizi ve izleme amacıyla kullanılmıştır.
Elektronik Devlet ( E-Devlet ) : Temel olarak kamunun hizmet verdiği alanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla faha şeffaf, vatandaşa daha yakın, daha ucuz ve daha iyi çalışan bir idari bir yapıdır.
Eloktronik devletin özellikleri şunlardır : Eloktronik devlet bir bilgi devletidir.-Eloktronik devlet teknik bir devlettir.İdeal elektronik devlette, devlet yapısının mimarisinin temel ilkeleri şunlardır :Yapılacak işe ilişkin ilkeler-· Kamu hizmetleri, müşteri-vatandaşın ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır.-· Kamu çalışanlarının yeni kurulacak yapının gelişimine katkıları ve bu yapıyı benimsemeleri çok önemlidir· Getirilen çözümler adil olarak paylaşılabilir olmalıdır-· Tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün katkılarısağlanmalıdır.· Sorumluluklar ve yetkiler, performans ölçmelerine olanak sağlayacak şekilde dağıtılmalıdır.-Hizmete ilişkin ilkeler  -· Yeni tasarım, kullanım kolaylığı sağlamalıdır. Hizmetin sunumu mümkün olan en kısa yoldan yapılmalıdır. · Çeşitli kamu kurumlarını benzer hizmetleri, yine benzer şekillerde verilmelidir. · Hizmet, mümkün olan heryerden ve her zaman alınabilmelidir.-· Hizmet verilme süreci sürekli izlenerek, sunumdaki aksaklık ve eksikler giderilmelidir.Bilgiye ilişkin ilkeler -Kamu bilgileri, her ne şekilde olursa olsun (basılı, sesli, elektronik yada görsel ) öenmlidir. Bu bakımdan, bilgi akışı dikkatle tasarlanmalıdır.-Sunulan tüm bilgiler tanım birliği, birbiriyle tutarlılık ve süreklilik bakımından gözden geçirilmelidir.-Bilgi en yakın kaynaktan toplandıktan sonra, paylaşılmalıdır.Mümkün olan her durumda, kamu bilgileri elektronik ortama geçirilmeli ve saklanmalıdır.Kamu bilgilerinin güvenliği, gizliliği ve bütünlüğünün korunması için gerekli ve yeterli tüm önlemler alınmalıdır.Kamu bilgileri ancak çok gerekli olduğu durumlarda açıklanmalıdırKamu bilgilerinin bütünlüğü, tutarlılığı, doğruluğu ve yetkili kılınan kişilerce kullanımının sağlanması için her kamu kurumunda belirli bir birim sorumlu olmalıdır.Uygulamaya İlişkin ilkeler-Bakım ve yenileme giderlerini azaltmak için genel işlemler için kurulacak bilgisayar sistemleri kamu kurumlarınca paylaşılabilmelidir.-Gerekli esnek yapının sağlanabilmesi için bilgisayar sistemleri mümkün olduğunca modüler olmalıdır.Uygulamanın yapılacağı alanlarda çalışma prototipleri hazırlamak ve uygulamayı iyileştirmek amacıyla küçük proje ekipleri oluşturulmalıdır.Bilgisayar sistemleri ve araçları, bilginin ortak kullanımı ve kolay dağıtımını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.Bilgiyi paylaşma ve işlemlerin aktarılabilmesi için birbiriyle çalışabilir yada ortak standart arayüzler ( interface ) kullanılmalıdır.Kamu hizmetlerinin sunulmasında yeni imkanlar sağlanmalıdır
Bilgisayar sistemleri ve araçları, kullanıcılarda bilinen bir araç kullanıldığı hissini uyandıracak şekilde tasarlanmalıdır.
Teknolojiye ilişkin ilkeler Yenileme değiştirme yada geliştirme aşamalarında sistemin işleyişine en az engel olacak bilgisayar teknolojisi ürünler kullanılmalıdır. Bilgi paylaşımı ve işlemlerin aktarılabilmesi için birbiriyle çalışabilir teknolojik gereçler kullanılmalıdır.Bilgi işleme, depolama ve iletişim teknolojileri sonradan yapılacak düzenlemeler sırasında gerektiğinde birbirinden ayrı çalışmasında karar verilen birimlere dağıtılabilmeye alanak vermelidir.Erişimi sağlayan bütün istasyonlar, gerekl, güvenlik koşulları sağlanmak şartıyla elektronik kamu ağına bağlı olmalıdır.Sistem altyapı tasarımı yeterli güvenlik koşulları sağlamalı ve yönetilebilir nitelikte olmalıdır.
Dijital Girişim Modellerinin Yarattığı Fırsatlar ve TehlikelerDijital girişim modellerinin uygulamasının yarattığı fırsatlar şunlardır;İşlem maliyetlerinde parasal tasarruflar-Mal ve hizmetlerin tesliminde zaman tasarrufu-Satın alma sistemlerini birleştirme -Sipariş işlemlerinde ve bürokraside azalma-Müşteriler ve ortaklar arasında yakınlaşma   Büyük ve küçük tedarikçiler-Stok ve envanter sistemlerine etkisi

 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 Ünite 5-Bilgi Teknolojileri Ve Politikası  Bilgi Teknolojileri--İşletmelerin temel kaynakları; işgücü, para, makine, ve hammaddedir. Kısaca bunlara 4M denmektedir. Değişen yeni sistemde yeni kaynak yönetim 5M olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte, çok hızla değişen çevre koşulları işletmeleri yeni noksanlara karşı karşıya getirdiği için tüm bu kaynaklardan daha değerli kaynak olan bilgiyi ortaya çıkarmıştır. Bilgisayar  :Elektronik anlamda 1946 yılında başlayan bu teknolojik ürün hemen hemen hiçbir sanayi üretiminde görülmeyecek bir hızla gelişmektedir. İlk bilgisayar olan ENIAC oldukça büyük ölçülere sahipti. Bilgisayarın Yapısı :Bir bilgisayarın iki temel bileşeni vardır.Birincisi donanım ikincisi ise yazılımdır. Donanım bilgisayarın fiziksel kısmını tanımlar. Yazılım ise bilgisayarın fiziksel kısmını hareket geçiren ve çalıştıran programlar bütününü tanımlar.
Donanım-Bilgisayarın donanım yapısının bileşenleri şunlardır.
1. Girdi Birimleri-· Ekran, klavye ve fare -· Disket, Disk· CD, CD-Rom-· CD-R veya CD-RW-· DVD, Tarayıcı--· Optik okuyucu-· İnternet ve uydu sistemleri-· Manyetik teyp ve kartuşlar
2. Merkezi İşlem Birimi : Bilgisayarın donanım yapısının ikinci bölümü merkezi işlem bölümü yani CPU dur.Bu birim bilgisayar işlemlerinin yapıldığı ve bir dış belleğe yazılıncaya kadar saklandığı, bilgisayarınızın tüm birimlerinin denetimlerinin yapıldığı ve kontrol edildiği birimlerdir.MİB in sahip olduğu işlem bileşenleri şunlardır :-Aritmetik Mantık Birimi : Bu birimde YBS de kullanılan bilgiler işlenir.İşleme sonrasında elde edilen sonuçlar bir dış ortama yazılıncaya kadar saklanır.
Denetim Birimi : MİB in ikinci bileşeni denetim birimidir. Bu birim bilgisayar sisteminizin tüm donanım parçalarını sürekli olarak kontrol eder.
İç Bellek : Bilgisayarınızda o anda işlemek durumunda olduğunuz bilgilerin saklanıp işlendiği kısma iç bellek denir. İç bellek ROM ve RAM bellekten oluşur. ROM ( Read only memory ) salt okunur bellek, Ram ( Random access memory ) rastgele erişim bellektir.Kullanıcılar RAM kullanırlar. Bilgisayar ROM kullanır.
3. Çıktı Birimleri-· Ekran, klavye ve fare-Yazıcılar-Disket – Disk-CD-R veya CD-RW-Manyetik teyp ve kartuşlar-İnternet ve uydu sistemleri-
Yazılım-Bilgisayarların fiziksel apısını harekete geçiren ve onu amaçlarımız doğrultusunda çalıştırmamıza yardımcı olan programlar denetimine yazılım denir. Yazılımın bileşenleri şunlardır. :
İşletim Sistemi : Bilgisayarın hem donanım hemde yazılım kısmını yöneten bir programdır.ör: Windows Unix vb.-Uygulama geliştirme yazılımları-Sistem yazılımları-Paket programlar-Özel yazılımlar-Bilgisayar Türleri   Büyüklüklerine Göre-Büyüklük kavramı oldukça göreceli bir kavramdır.Ancak genel olarak ilgisayarlarda kullanıldığında büyük bilgisayar ile ana bilgisayar, küçük bilgisayarla iş ve istasyon bilgisayarları anlatılmak istenir.-   İstemci – Sunucu Bilgisayarlar   Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlayan bir bilgisayar çalışma türüdür. İstemci olarak isimlendirilen kullanıcılar kullandıkları yazılımlar yardımı ile sunucudan hizmet talep ederler ve sunucu tarafından uygun bulunursa talep ettikleri hizmeti alırlar.
Bilgisayar Ağları
Topolojilerine Göre Bilgisayar Ağları
·
Doğrusal Yapı ( Bus Topology ) : Bu türde sunucu ve istemciler aynı veri hattı üzerine sıralanırlar.
· Halka Yapı ( Token Ring Topology ) : Daha çok küçük alanlardaki bilgisayar ağları için kullanılan bir yapıdır. Sunucu ve istemciler bir halka üzerinde sıralanırlar.
· Yıldız Yapı ( Star Topology ) : İlk bilgisayar ağlarının yapısı yıldız şeklindeydi. Bir sunucuya her istemci doğrudan bağlanabilirdir.-Coğrafi Konumlarına Göre Bilgisayar Ağları--Bu ağ türünde de ayrım coğrafi konuma göre ayrılmaktadır. Coğrafi alanın büyüklüğü ayrım için ölçüdür.
Yerel Alan Ağları ( Local Area Networks Lan )-Üçük alanlarda kurulan ve çalışan ağlara yerel alan ağları denilmektedir.
Geniş Alan Ağları-Dünya düzeyini kaplayan çok büyük ağlara geniş alan ağları denir.Bugün hepimizin bildiği bir kelime olan internet geniş bir alan ağıdır.İntranet : Bir işletmenin kendi içinde kullandığı bilgisayar ağına intranet denir.Extranet : İnternetin daha gelişmiş versiyonudur. Ağa yan sanayi işletmeleri de katılır.
Diğer Bilgi teknolojisi Ürünleri-Tele konferans Sistemleri : Aynı anda birbirinden uzak kişilerin ortak konuşmalarını sağlayan bir sistemdir.Video Konferans Sistemleri : Ses ve görüntüyü aynı anda çok uzakta olan kişilere ileten sistemdir.CD – DVD Sunucuları : CD ve DVD ler büyük kapasitelere ve içeriklere sahip bilgi merkezleri yani kütüphanelerin kurulmasına ön ayak olmuşlardır

 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

Ünite 6-Bilgi Sistemi Yazılımı   Yazılım Kavramı -Yazılım, bilgisayarların donanım kısmını harekete geçiren ve onu kendi amaçlarıız doğrultusunda çalıştırmamıza yardımcı olan bir program türüdür.Yazılımın Bileşenleri-İşletim sistemleri-Uygulama geliştirme yazılımları  Sistem programları-Paket programlar-Özel yazılımlar
II. Yazılımdaki Gelişmeler-Programlama Dilleri : Programlama dilleri genellikle iki gruba ayrılı.Bunlar alçak düzeyli diller, yüksek düzeyli dillerdir.Ayrıca yazılımın hızla gelişmesi bunların dışında nesne tabanlı programlama dillerini de ortaya çıkarmıştır.Alçak Düzeyli Diller ( Makine Dili ) : Bu dilin anlaşılması ve programlaması oldukça zordur. Bu dile örnek olarak Assembler ( çevirici dili ) verilebilir.Yüksek Düzeyli Diller : Bu dillerin temel özelliği öğrenilmesi, yazılması ve denetlenmesi alçak düzeyli dillere göre çok kolaydır.Artık bilişim sistemleri yüksek düzeyli diller yardımıyla geliştirilmeye başladılar. Yüksek düzeyli dillerin sayısı çok fazladır. Ancak çok kullanılanların sayısı belirli bir sayıdadır. Ör: Fortran, Cobol, PL/I, Pascal, C Basic gibi diller. Nesne Tabanlı Diller: Yazılımın gelişmesiyle gelişen programlama dilleridir.Kısaca bir programda yapılacak işleri gruplara ayırmak yoluyla her birim işi farklı yapılandırmaktadır.Visual C, Visual Basic gibi diller örnekleridir.
YBS lerde Bilgi Sunum Ortamları--YBS lerin dış dünyaya bilgi sunmalarında kullanılan ortamlar şunlardır.Web tasarımı ve sunucuları  -HTML ( Hyper Text Markup Langague )Java-FTP ( File Transfer Protokol )-Bilgi Saklama Yöntemleri  -Kütük file yapısı-Veritabanı Sistemleri : Birden fazla uygulamada kullanılmak için gereksiz yinelemelerden arınmış, bilgisayarın manyetik ortamlarında saklanan birbirleri ile ilişkili bilgiler topluluğudur.
V. Veritabanının Örgütlenmesi-Bileşim sistemini ifade eden personeller şunlardır.-Proje lideri-Uzman programcılar-Uygulama programcıları
Destek personel-Kullanıcıları-Veritabanı Türleri-Hiyeraşik Yapı
Veri tabanları ilk kullanıldığı yıllarda hiyeraşik yapıdaydılar.Bir işletmenin örgüt yapısına benzeyen bu yapıya DEDE – TORUN ( ROOT – LEAF ) yapısı denirdi.
İlişkisel Veritabanı-Hiyeraşik yapıdaki olumsuzluklar zaman içinde geliştirilmeye çalışıldı.çağdaş YBS lerde kullanılan veri tabanları artık ilişkisel veri tabanlarıdır.Bu tür veri tabanları bilgilerin saklanmasında, güncelleştirilmesinde ve işlenmesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlar.
Veritabanındaki Gelişmele--GPS olarak bilinen coğrafi konum sistemleri ile dünyanın hemen her yerinden veri tabanına bilgi girilmekte ve ilgili bilgi veri tabanından alınmaktadır.-Veritabanı Güzenliği -YBS lerde              önemli olan diğer bir noktada veri tababınının güvenliğidir.-Diğer Bilgi Saklama Yöntemleri   · Veri Ambarı ( Data Warehause )
· Veri Madenciliği ( Data Mining )  

 

BİLİŞİM:  Bilimsel nitelikteki verilerin elektronik makinalarda işlenmesi, aktarılması ve kullanılmasını inceleyen BİLİM

BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ
1. YERLEŞİM VE BİLGİSAYAR AĞLARI 
2. BİLGİSAYAR   VE YAN DONANIMLAR 
3. İŞ GÜÇÜ  

 
 TEMEL BİLGİ SİSTEMLERİ
VERİ   İŞLEME BİLGİ SİSTEMLERİ
OFİS  OTOMASYON BİLGİ SİSTEMLERİ
BİLGİ ÇALIŞANLARI BİLGİ SİSTEMLERİ
KARAR DESTEK BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ  
ÜST YÖNETİM BİLGİ  SİSTEMLERİ
TEMEL İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ  
SİSTEM :Bir konuda ,belirli bir düzen  için oluşturulan yapı
Teknik, TEKNOLOJİ: Teknik bilgilerin uygulama bilimi (üretim metodları, araç-gereç,makine alet )
metod, metodoloji: metod ve yöntem bilimi  yöntem,yol

İnsan-
İletişim alanı-
Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ÇEVRE


EKONOMİK
ÇEVRE


SİYASİ VE
YASAL ÇEVRE


DOĞAL VE
EKOLOJİK ÇEVRE


 

   

 

 

DONANIMCILAR 
bakım ve onarımcılar, teknisyenler ,elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri,  bilgisayar mühendisleri

 

YAZILIMCILAR     
tasarım ve çözümleyiciler .
sistem programcıları,.
sistem analistleri,.
proje analistleri,.
uygulama programı programlayıcıları,
bilgisayar operatörleri,
bilgisayar okur yazarları, bilgisayar  işletmenleri,
veri kayıt operatörleri


BİLGİSAYAR TAMİRİ   
KART TAK   -KABLO TAK   -SETUP AYARLA
DONANIM EKLE  -PROGRAM EKLE 

 
WİNDOWS KUR    Güvenlik kip  - F 8  Görev yöneticisi -Danatılar
sistem araçları -dısk birleştiricisi  -disk temizleme dosya ve ayar aktarma sihirbazı -güvenlik merkezi sistem bilgisi -sistem geri yükleme  -yedekleme,,kayıtdefteri, msconfig, sysedit, regedit, kullanıcı hesapları, protek kartları, deepfreez,ghost, virüs -antivirüs, güvenlik merkezi, Makro ,
servis pack 
 
PROBLEM- KODLAMA- PROGRAMLAMA     )
winlogon -msgina-  logouni -
hack explorer  
- C ++ 
-regedit -
exe yapma-
setup hazırlama
( kurma dosyası) 

YAZILIM ÇEŞİTLERİ   işletim sistemi DOS, WİNDOWS, bellek hizmet ,editörler,  derleyiciler ,yorumlayıcılar , çeviriciler , uygulama proğramları , elektronik tablolama hesaplama , veri tabanı, web tasarımı , virüs - antivirüs , oyun , animasyon,  multimedya ,sunu
YAZILIM KAVRAMLARIklasör,pencere,nesne, kısa yol, menü   DOSYA     ,blok, sayfa,satır,sutun, kelime,karakter (byte) 1010110   bit)  

 http://hayret3.tr.gg/BILGISAYAR--.htm
http://hayret3.tr.gg/internet-.htm
http://hayret3.tr.gg/e-ticaret.htm
http://hayret3.tr.gg/Y.oe.netim-Bilgi-Sistemi.htm

 
 
 

 

 
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.