GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


sergi ve fuarda ürün tanıtımı

KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 


 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 

ÜRÜNÜN İÇ VE DIŞ PAZARLARDA TANITILMASI

Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve Yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik iş birliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak düzenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. İşletmelerin bir taraftan mevcut ve potansiyel alıcılara, aracılara ulaşmasında bir taraftan da hem pazara hem de rakiplere ilişkin bilgi toplamasında fuarlar önemli bir rol oynamaktadır. Fuarlar, kuruluşların Ürünlerini halka ve ilgililere tanıtmak için düzenlenir.

Çeşitleri:  

Genel (Yatay) Fuarlar; Belli bir sektörü veya ürün grubunu esas almaz. 20 (yirmi) günden fazla olmayan herkese açık düzenlemelerdir.

İhtisas (Dikey) Fuarları; Belli bir konuda düzenlenen, düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen fuarlardır. Süresi 7 (yedi) günü geçmeyen organizasyonlardır. Büyük ihtisas fuarları: Küçük ihtisas fuarları:

Tüketici Fuarları: Ziyaretçisini tüketicilerin oluşturduğu ve sergilenen ürünlerin satışının yapıldığı fuarlardır. Genellikle tüketim talebinin yoğunlaştığı özel günler, haftalar veya dönemler öncesinde ya da sırasında yapılır. Süresi yirmi (20) günü geçmeyen organizasyonlardır.

Entegre Fuarlar: Temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamul, yarı mamul, donanım ve ham madde gibi temel ve yan dalları kapsayacak şekilde bütünleşmiş edilerek düzenlenen fuarlardır. Pamuk ve pamuk ürünleri fuarı vb.

Solo Fuarlar: Bir ülkenin başka bir ülkede tek başına organize ettiği fuarlardır.

Bölgesel Fuarlar: Belirli bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve içinde bulunulan bölgedeki ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen fuar tipidir.

Ulusal Fuarlar: Düzenlendiği ülkenin kuruluşlarının katılmasıyla gerçekleştirilen ve başka bir ülke kuruluşunun katılımına izin verilmeyen fuarlardır.

Uluslararası Fuarlar: Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fuara katılan firmaların kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik, kültürel, sosyal düzeylerini ve imkânlarını ortaya koyarak uluslar arası bir tanıtma stratejisi izlediği fuarlardır. Bir fuarın uluslararası fuar niteliği taşıması için aynı ad altında ve sektör bazında en az üç (3) yıl veya üst üste üç defa yapılmış olması gerekir. İzmir enternasyonal fuarı vb.

EXPO Organizasyonları: EXPO sözcüğü “ Uluslararası Sergi “ anlamına gelmektedir. 3–5 yıl gibi aralıklarla ve en çok 6 ay boyunca devam eden EXP O’lar hem düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek vizyonların yansıtıldığı bir iletişim platformudur.

Sergiler ise bir kuruluşu tanıtmak, prestijini artırmak ve alıcılara bilgi vermek için oluşturulur, Sergi faaliyetleri iki ayrı alanda gelişme göstermiştir.

Sanayi ve tarım ürünleri sergileri  - Güzel sanatlarla ilgili sergiler

Sergiler: Sergiler ise sürelerine göre devamlı, geçici ve gezici olmak üzere üç gruba ayrılır.

Devamlı sergiler: Kuruluşun yerleşim alanında, ziyaretçilerin her zaman

Görebileceği sergilerdir.

Geçici sergiler: Kuruluşun ürün ve çalışmalarını belli bir süre için gösterime açmak amacıyla yapılan sergilerdir.

Gezici sergiler: Halkın ayağına götürüldüğü için daha etkilidir. Yöre halkının beklentileri doğrultusunda sergide uygun değişiklikler yapılabilmektedir.

Fuar ve Sergi Düzenlemelerinin Planlanması: 1.aşama: Amaçları belirlemek 2.aşama: Fuar/sergi seçimi 3.aşama: Stand satış gücünü planlamak 4.aşama: Destekleyici tutundurma etkinliklerini sağlamak 5.aşama. Standa düzenlenmesine karar vermek 6.Fuar/sergi sonrası yapılacakları belirlemek 7.aşama: Malzeme ve ekipman ulaştırmak 8. aşama: Sonuçları değerlendirmek 

Fuar ve Sergilerin Yararları 1)Konsantrasyon 2)Motivasyon Sağlama d 3)Ürünün Sunulması 4)Alıcının tepkisinin ölçülmesi 5)Bilinmeyene Ulaşma 6)Rekabeti İzleme 7)Mali Yardım Yeni Acenteler Bulma Ve Mevcut Acenteleri Destekleme İmkanı9)İmaj oluşturma ve güçlendirme

Sergi ve Fuarların Önemi: 1)Tüketiciler Açısından Önemi  -Sergi ve fuarları ziyaret edenleri 2 gruba ayırıyoruz. Aktif Hedef Kitle - Pasif Hedef Kitle

2)Kitle İletişim Aracı Olarak Önemi 3)Düzenlendiği Şehre-Bölgeye Kazandırdıkları Açısından Önemi 4)Pazarlama İletişimi Açısından Önemi 5)Fuarların Müşteri İlişkileri Açısından Önemi

Fuar organizasyonu: a)Fuar öncesi yapılacak hazırlıklar b) Fuar süresince yapılacak İşlemler c) Fuar sonrası yapılacak işlemler d) Fuarda ürün teşhir derken dikkat edilmesi gereken hususlar. Açısından Önemi

 Fuar Öncesi Yapılacak Hazırlıklar: Fuara katılım kararını vermek, doğru fuar seçmek Fuara katılım amaçlarını belirlemek Sergilenecek mallar hakkında karar vermek Stant yeri, büyüklüğü ve dekorasyon malzemeleri konusunda karar vermek Nakliye konusunda karar vermek Fuar organizasyonunda destek alınacak bağımsız hizmet ajansını seçmek Teknik sorumluları saptamak Stant sorumlularını saptamak Hostes temin etmek Stant sorumlularını ve hosteslerin eğitmek Şirket ve ürünler hakkında bilgiler Davranış ve konuşma adabı Rakipler hakkında bilgiler Not alma alışkanlığı kazandırılması Konuşmayı yönlendirebilme yeteneği Tanıtım Hedef kitlelerin tespiti Hedef kitlelere duyuru (davetiye) o Direkt postalama o Basın ilanları o Telefon ve kişisel temaslar Basın bülteni ya da toplantısı Tanıtım aktivitelerinin ve tanıtıcı materyallerin hazırlanması Zaman planı hazırlamak Standı hedef kitleyi etkileyecek şekilde hazırlama Bütçe taslağını hazırlamak - yaratıcılık konusunda genellikle reklâm ajanslarından destek istenirken bazende yalnızca halkla ilişkiler uzmanları bu görevi üstlenmektedir.

Fuar Süresince Yapılacak İşlemler: Standı aktif hale getirme Stant resepsiyonu 50. 100. vb ziyaretçilere hediye verme ve bunu duyurma Standa gelen ziyaretçilerle ilgilenme Ziyaretçi asla küçümsenmemelidir. Standa gelenlerin ilgisinin artması sağlanmalıdır. Tüm sorular anında ve doğru olarak cevaplanmalıdır. Ziyaretçinin kimliği ve adresi anında tespit edilmelidir. Ürün gösterimleri ve tanıtımları Diğer stantların sergilediği ürün ve hizmetlerin incelenmesi Rekabette avantaj yaratabilecek bilgilerin toplanması Stant toplantıları

Bir fuar standını cazip hale getirmek için özel etkinlikler düzenlenebilir.

Resepsiyon: Film, mültivizyon gösterisi: Özel şovlar: Defile:

Akşam yemeği: Basın bülteni: Broşür: Hediyelik eşya: Fotoğraf çekimi:

Fuar Sonrası Yapılacak İşlemler Genel değerlendirme toplantısı ve raporu Fuar firma ve ürünlerimize uygun muydu? Çalışma saatleri düzenli miydi? Ürünlerimiz ilgi uyandırdı mı? Rakip firmalar arasında fark edilebildik mi? Standımız ilgi çekti mi? Hostesler yeterince ilgili ve bilgililer miydi? Ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesi (anket formları)

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ :   Katılınan fuarın seçiminde yapılan hata:

Standın yerinin, dekorasyonunun uygun olmayışı: Sergilenecek malların yanlış seçimi: Fuara katılacak firmaların yanlış seçimi: Hazırlıklarda eksiklik: Elemenların yetersizliği: Fuar faaliyetlerinin önemsenmeyişi: Amaçların belirsizliği:

Yüksek ücret talep edilmesi:

Fuarcılıkta Terimler VE ANLAMLARI

Acente: Temsil edilen tarafça aynı işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş kişi veya kurum.

Ada: Dört koridora cephesi olan stant.

Alınlık: Katılımcının isminin yazılı olduğu yatay şerit pano.

Banner: Kumaş veya kâğıttan yapılan, dekorasyon veya işaret için kullanılan,

Asılarak sallandırılan panel.

Basın kiti: Medya mensuplarına verilmek üzere hazırlanan basın bülteni, firma broşürünü vs. içeren dosya.

Birim fiyat: Fuar alanında stant olarak kiralanacak 1 metrekarenin fiyatı.

Boom: İnsanları belli bir yüksekliğe çıkarmaya yarayan araç.

Çatı profili: Standın üst kısmını kafes biçiminde örten alüminyum şeritler.

Çerçeve: Fuar alanının dış duvarına sırt veren stantlar.

Elektro ray: Spot ışıkları pratik olarak monte etmeye yarayan elektrikli ray.

Ekstra stant malzemesi: Organizatör firmanın temin ettiği standın asgari ihtiyaçlarının dışında, ücret karşılığı kiralanabilecek olan malzemeler.

Etekleme: Masaların veya yükselticilerin çevresini, dekorasyon amacıyla kumaş ile iğneleme.

Fuar afişi: Organizatör firmanın katılımcılarına fuarın tanıtımına yardımcı olmak amacıyla yapıştırılmak üzere verdiği afiş.

Fuar davetiyesi: Organizatör firmanın, fuar katılımcılarına, müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin fuarı ücretsiz ziyaret edebilmeleri amacıyla verdiği fuar giriş davetiyesi.

Fuar kataloğu: Tüm fuar katılımcısı firmaların isim, adres, irtibat numaraları ve ürünlerinin yer aldığı referans kitabı.

Fuar öncesi fiyat: Ekstra malzeme, ilave hizmet gibi taleplerde önceden yapılan başvuruyu avantajlı kılmak için uygulanan indirimli fiyat.

Hol: Stantların konumlandığı salon(lar).

Hizmet noktası: Katılımcıların taleplerini bildirdikleri destek noktası.

Katılımcı dosyası: Organizatör tarafından katılımcılara verilen, fuar kurallarını, sipariş formlarını vb. içeren bilgi kitapçığı.

Koridor: Ziyaretçilerin fuar alanında dolaştıkları yürüme yolu.

şe stant: En az iki koridora cephesi olan stant.

Lineer stant: Koridor boyunca inşa edilmiş tek cepheli uzun stant.

Lagar: Elektrik, su, hava, telefon tedariki yapmak üzere yeraltına yerleştirilmiş tedarik noktaları.

Modüler stant: Değiştirilebilir, farklı kombinasyonlarda uygulanabilir, birbirine uyumlu, montajı kolay parçalardan oluşan stand.

Özel dekorasyonlu stant: Katılımcı firmanın kendi talepleri doğrultusunda imal ettirdiği, tasarım yaptırdığı veya kiraladığı stant.

Paket stant: Organizatör firmanın, katılımcının muhtemel ihtiyaçlarını şünerek hazırladığı donanımlı stant.

Palet: Ağır malzemeleri veya bir grup malzemeyi taşımaya yarayan alçak tahta platform.

Panel: Standı çevrelemek için kullanılan prefabrike, kaplamalı, dikdörtgen suntalar.

Stant numarası: Organizatör tarafından katılımcıyı tanımlamak amacıyla verilen koridor/sıra/konum belirten numara.

Teknik manüel: Organizatör tarafından katılımcılara verilen, fuar kurallarını, sipariş formlarını vb. içeren bilgi kitapçığı.

Teknik servis: Fuarın elektrik, su, hava basıncı vb. konularda hizmet veren ekip.

Yaka kartı: Katılımcı firma çalışanlarının ve stand ekibinin fuar süresince yakalarına astıkları isimlerini ve pozisyonlarını belirten kart.

Yönlendirme: Koridorları tanımlamak üzere kullanılan harf veya rakamlar.

Yükseklik sınırı: Organizatör firmalar, fuarın yapıldığı alanın koşullarını dikkate alarak tüm katılımcıların eşit görüş mesafesinden yararlanması

Maksadıyla stant yüksekliğine bir üst sınır getirebilirler.

Zaman tablosu: Fuar alanında yapılacak kurulma, sökülme, fuar alanını boşaltma çalışmalarını gün ve saatiyle belirten tablo.

http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.