GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


yaratıcı drama

 

 

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

KİŞİSEL VE
MESLEKİ GELİŞİM

 
 
GOOGLE SİTE

   ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

 İNSAN  KAYNAKLARI
kalifiye eleman
TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

BAŞARI KÜLTÜRÜ
YAŞAM  KOÇU
AKIL HOCASI
KARİYER

MENTAL
NLP
CEO
A. KENDİNİ TANIMA
BEDENSEL
ZİHİNSEL
RUHSAL
KÜLTÜREL
SOSYAL

B. Kendini geliştirme 
İhtiyaçlarını belirleme
İlgi ve isteklerini belirleme
Yeteneklerini geliştirme
Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme


C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek, 
İletişim, diksiyon, beden dili, Yaratıcı drama sunum ikna becerilerini arttırmak,
konuk, randevu kabulü ,toplantı düzenlemek 
Zamanı verimli kullanmak,
Strese karşı dayanıklı olmak,
Kişisel motivasyonu sağlamak,
Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak,
Yaptığınız işlerde özgüven , riskleri göze alma .
kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .
planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik,
.ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .
Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .
Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .
Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
D.. Yaşam kalitesini artırma
yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

http://hayret3.tr.gg/MESLEKI-GELISIM-.htm

MESLEK ALANI:  ... EĞİTİM ALANI :....   ÖĞRETİM  ALANI:...

MESLEK /DAL :... 
DERS ADI
 
   

 

 

OKUL: DERS: KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM- İLETİŞİM. MODÜL… Dil, anlatım, diksiyon,  hızlı okuma- yazma, konuşma, iletişim,  haberleşme, sunum, ,ikna, beden dili,  YARATICI DRAMA  konuk ve randevu kabulü, toplantı kuralları 

İNSAN- İLETİŞİM ALANI- CEVRE  ----Duyduklarımızın %20’sini,gördüklerimizin %30’unu, görüp, duyduklarımızın %50’sini, söylediklerimizin%70’ini, yaptıklarımızın %90’ını akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.- iletişimde yaklaşık beden dilinin 55…oranında etkin olduğunu, ses tonunun %38 ve seçilen kelimelerin de %07 oranında etkili olduğunu göstermektedir. Mesaj İletişim Sesli olan (sözlü )  Sessiz olan(sözsüz):  dil ötesi   -Sözsüz mesajları Beden Dili İçgüdüsel beden dili Kazanılmış Beden Dili İlk İzlenim: kalıcı izlenime Beden dili ile iletişim yaş, cinsiyet ve kültürler arası farklar, bedensel temas, mekân kullanımı ( mahrem, kişisel, ortak, sosyal alan ), araç ve gereçler, :

 Beden duruşu ( Postür ) : Duruş. Merkezin açık olması ,Merkezin kapanması, Merkezin çok fazla açılması,.   Yakınlık: Yönetiliş: Oturuş oturuş bacak bacak üstüne atma diğer oturma biçimleri - El teması: Eller ve Parmaklar Tokalaşma Eşit statüde tokalaşma tarzı: Üstünlük belirten tokalaşma tarzı: Boyun eğen tokalaşma tarzı: Dış görünüş:   Baş hareketleri:  Jestler ve Mimikler Yüz ifadesi: Alın ve Kaşlar Ağız ve Dudaklar Göz teması: Gözler.  Bakışların anlamları 

 İş ortamında beden dili, anlatım anlatıma hazırlık doğallık üslûp açıklık kuvvet imge incelik duygunluk hareket taklit jest ve mimikler mimikte anlatım mimikte güzellik Not Çabucak genellemeler yapmamak gerekir. Düşüncelerimizde esnek davranmak gerekir anlamadan yargılamamak gerekir

DRAMA

Drama: bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da bir yaşantıyı bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun veya oyunlarla canlandırmaktır. Drama, yaşamın provasıdır; oyuna katılarak, yaşayarak, tartışarak türlü şekillerde hayatı ortaya koymaktır. Bu yolla, öğrenmeye ve tecrübeleri zenginleştirmeye de olanak sağlar.

Yaratıcılık Algılama, yorumlama, problem çözme, anımsama gibi zihin faaliyetlerinden biridir. Yaratıcılıkla ilgili birçok değerlendirme yapılmıştır.

Birinci türe giren yaratıcılık; resim, beste yapma; roman, şiir yazma gibi yeteneklere bağlı olan, öğrenilebilen, alıştırmalarla geliştirilebilen ve ürün veren yaratıcı etkinliklerdir.

İkinci tür yaratıcılık birtakım yaşam durumları ile insan ilişkilerinde görülen, tutum ve davranış biçimidir. Sonuçta görünür bir ürün ortaya çıkmayabilir

Alışılagelmiş düşünce, ezberciliğe açık, hazır bilgiyi kullanarak, alışılmış yollarla problemi çözmeye çalışan, eldeki bilgiyle yetinen düşünce sistemidir.

Alışılagelmemiş düşünce de ise, sonuca ulaşmak çok çeşitli yollar düşünülür ve denenir. Yaratıcıkişi eldeki bilgiyle yetinmez; farklı fikirlere açıktır. Düşünceler; esnek, akıcı ve kendine özgüdür. Bu düşünce biçimi yaratıcılığa yatkın bir düşünce sistemidir.

Birey, yaratıcılığını günlük yaşamda, her an, karar verirken yorum yaparken, problem çözerken kullanır. Merak etmek, araştırmak, keşfetmek, denemek, sonuçta bir şeyler yaratmak, buluşlara varmak, insana özgü yetilerdir.

Yaratıcı süreçte en önemli özellik, özgünlüktür. Bunun dışında yaratıcı kişilerde; olağanüstülük, kural dışılık, öğrenmeye hazır olma, anlatımda akıcılık, düşüncede esneklik ve özgürlük, sabır, merak, sezgi, hayal gücü, deneme, araştırma, bulma, kalıplardan kurtulma Ve yeni fikirler üretme, doğaya, çevreye, insanlara karşı duyarlılık en belirgin özelliklerdir.

Animasyon da alışılmış yaşam tarzından, alışılmamış yaşam tarzına geçiştir. Animatör, yaratıcılığını; konuklarla iletişiminde, sorunların çözümünde, etkinlik oluşturma ve uygulamada, dekor hazırlamada, kostüm, aksesuar, maske, kukla vb. Araçları hazırlama ve kullanmada, kısaca görev yaptığı her ortam ve durumda kullanır.

Yaratıcılığı engelleyen etmenler şunlardır: Bireyin kendini tanımaması  Eksikliklerini ve fazlalıklarını bilmeme Ezberci eğitim ve öğretim  Bilgiye ulaşmayı bilmeme   Kendini yeterince özgür hissetmeme  Kendini güvende hissetmeme  Yenilgiye uğramaktan, alay edilmekten ve yanlış yapmaktan korkma  Belli bir otoriteye bağımlı olmaAşırı mükemmeliyetçi yetiştirilme  Konu hakkında yeterince bilgiye sahip olmama Yaratıcılığı, dünyada pek az kişiye özgü bir yetenek olarak düşünme Taklitçilik ve kopyacılık yapmaya yöneltici davranışlarla yetiştirilme Hep başarıların vurgulandığı bir çevrenin yaratılması Tek yönlü düşünmeye yöneltilme  Sıkı bir disiplin altında tutulma Sınırlı bir hayat görüşü içinde yetiştirilme  Kişisel rahatına düşkün olma Her şeye evet diyen bir anlayışla yetiştirilme  Aşırı otoriter eğitim sistemi Demokrasiye dayanmayan sınıf- okul ortamı  Yaşamı yeterince anlamlandıramamış olma  Kendini ifade etme becerisinin yeterince gelişmemiş Olması

KİŞİ, YER, ZAMAN, OLAY VE OLGU    

YARATICI DRAMA Yaratıcı drama, bireylerin yaratıcılıklarını geliştirmek için dramanın kullanılmasıdır. Yaratıcı drama doğaldır, yazılı bir metni yoktur ve sahneleme gerektirmez. Bir liderin rehberliğinde katılımcılar, yaşadıkları ve hayal ettikleri durumları, yaratıcı drama şeklinde yansıtırlar.

Yaratıcı Drama özellikleri Yaratıcıdramada hiçbir zaman, bir şeyi, olduğu gibi kabul etme söz konusu değildir .Yaratıcı drama uygulamalarını, tiyatro gösterisi gibi algılamamak gerekir. Tiyatro tekniklerinden yararlanılır, ancak bir metin, senaryo zorunluluğu yoktur.. Bir sahnede yapılabileceği gibi, sınıfta, kütüphanede,.. gerçekleştirilebilir. Yaratıcı drama etkinlikleri provasızdır ve anında yaratılan uygulamalardır. Yaratıcı drama uygulamalarında; kostüm, aksesuar, dekor, ışıklandırma kullanılsa da, bu öğeler olmadan da uygulama yapılabilirYaratıcıdramada ise tasarlanan öğeler, katılımcıların gösterdiği tepkiler doğrultusunda değişikliğe uğrayabilir. Yaratıcı dramada oyuncu ve izleyici katılımcının kendisidir.Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir; katılımcılar oyun süresince farklı fikir veYorumlarını özgürce ifade edebilirler.

Dramanın önemi ve Yararları  . Yaratıcılığın Hayal gücünü Karar verme iletişim kurma. Kendini başkasının yerine koyma. Estetik sezginin. Özgüveni geliştirir. deneyim. Kendini ve başkalarını anlama. Bağımsızlık. Problemlerin çözümü. Durağan olma yerine etkin ve katılımcı olmayı kişilere saygı duyma. Demokratik kişilik. Kendisiyle ve başkalarıyla barışık olma becerisini artırır. Kendini kontrol. Farklı kültürleri, zenginleştirici güzellikleri. Duygu ve düşüncelerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerilerini Artırır. Duyarlı olmayı.

Örnek çalışma Sınıfınızda dörder kişilik gruplar oluşturarak. Aşağıdaki Çalışmayı uygulayınız. — Bir reklâm şirketinde çalıştığınızı düşünün. Bir ürün  Belirleyin. Bu ürün için bir marka oluşturarak bir tanıtım reklâmı Hazırlayınız. Hazırladığınız reklamı sınıf arkadaşlarınıza sunun.

Lider Drama lideri, drama çalışmalarında katılımcılara rehberlik eden, dramayısunan, başlatan kişidir. Bir grupla çalışmaya başlamadan önce; yapacağı etkinlikleri, hedeflerini, yöntemlerini, içeriğini ve değerlendirmesini planlamış, kullanacağı malzemeyi sağlamış, çalışma ortamını da, çalışma yapılabilecek hale getirmiş olmalıdır.

Lider, bu sonuçları doğru değerlendirmeli, her katılımcının duygu ve düşüncelerinin önemli olduğunu katılımcılara hissettirmelidir.

Liderin sanat tarihi, müzik, resim, arkeoloji vb. konularda bilgi ve becerilerinin olması, çalışmaların daha etkili ve verimli olmasını sağlar.Lider; iyi bir dost, sırdaş, arkadaş olma, sabırlı, hoşgörülü ve güler yüzlü olmalıdır. Katılımcıların tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlayacak iletişim, uyum, etkileşim çalışmalarını uygulamalı ve uygularken eğlence ve haz alma boyutunu unutmamalıdır.

Animatör konuklarla birlikte olduğu tüm etkinlikler sırasında grubun lideridir.

DRAMANIN UYGULAMA BASAMAKLARI

katılımcıların ve etkinliklerin özelliğine göre her çalışmada bu aşamaların biri; birkaçı veya tümü yer alabilir.

Isınma Çalışmaları Tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, esnek olmakla birlikte kuralları belirlenm, grup liderinin yönlendiriciliğinde yapılan çalışmalardır. Isınma aşamasında çeşitli yürüme şekilleri, basit egzersiz hareketleri, çocuk oyunları, vb. kullanılır. Yürüyerek ısınma: Müzik eşliğinde veya tef ritmi ile yerinde sayma, yavaştan hızlıya, hızlıdan yavaşa doğru,

Tanışma Katılımcıların birbirlerini tanımaları ve birbirleri ile daha kolay iletişim kurmalarını sağlayacak oyunları içerir.

Kaynaştırma Bu aşamada hedef grubun birbiriyle iletişim kurarak kaynaşması ve grupta güven duygusunun oluşmasıdır..

Konsantrasyon, grubun dikkatini belirli bir nokta üzerine toplamak ve esas çalışmaya yönlendirmek için yapılır.

Esas Çalışma Esas çalışmalarda, farklı teknikler kullanılır: Pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, öykü canlandırma, dans gibi. Katılımcılar verilen durumu nasıl canlandıracaklarıyla ilgili ayrıntıları tartışır, dener ve oynarlar. Lider onlara müdahale etmez.

Rol Oynama Bu etkinlikler sırasında rol oynayan kişi, bir başkası gibi düşünmeye, onun gibi davranmaya ve onun gibi hissetmeye çalışır.Örnek Çalışma: Katılımcıların her birine sinirli bir postacı, yorgun bir öğretmen, kızgın bir otobüs şoförü gibi karakterler verilir. Bu karakterler biraraya getirilerek bir olay yaratılır.

Doğaçlama Dramanın en temel öğesi doğaçlamadır. Doğaçlama anında yaratmak demektir; ancak tiyatro, oyun ve müzik alanında belli bir hazırlık gerektirir. Karakter doğaçlamaları  Objelerin kullanılmasından ya da düşlenmesinden yararlanılarak geliştirilen Doğaçlamalar Bedeni kullanarak bir nesne, eşya, yapı, organizma, araç oluşturma amacıyla yapılan

Doğaçlamalar Sonu veya ortası verilen bir şiir, öykü, masal ya da filmin sonunu tamamlama

Bir kısmı gösterilen portre, resim veya fotoğrafın bütününü düşleme ile ilgili doğaçlamalar

. Gerçek olmayan ama gerçek olabilecek durumlar yaratıldığı gibi, absürd, saçma, abartılıya da komik bir durumlar da yaratılabilir.

Örnek çalışma 1- Duvara çeşitli özelliklerde baba figürleri asılır (sinirli, neşeli, Somurtkan, kavgacı). Katılımcılar resimleri bir süre inceler. Babaları resimdekilerden

Hangisine benziyorsa, o resmin altında dururlar. Bu şekilde belirli sayıda gruplar oluşur. Seçtikleri özelliği taşıyan babanın olduğu bir aile canlandırılır. Aralarında konuşmaları ve ana hatları belirlemeleri için zaman verilir.

Pandomim duygu ve düşünceleri, söz kullanmadan iletme sanatıdır. Jest, mimik ve hareketler, konuşmadan önce gelir.

Müzik, pandomimin daha hoşve etkili olmasını sağlar..

Örnek çalışma

Yüz ifadelerini canlandıralım. Sizi mutlu edecek bir haber aldınız.Sakin otururken birden korkunç bir gürültü duydunuz ve çok korktunuz.Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, başka bir şehre taşınıyor, çok üzgünsünüz.

Oluşumlar Bu süreç, özellikle belirlenmemiş bir çıkış noktasından başlar. Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı belirsizdir.

Örnek çalışma 1- Evdesiniz, bebek uyuyor, markete gitmeniz gerekiyor. Dışarıçıktınız.  Aniden, anahtarın olmadığını fark ettiniz, ütüyü de prizde Unuttuğunuzu anımsadınız.

Rahatlama Rahatlama çalışmaları, drama etkinliğine katılan grubun, fiziksel ve zihinsel Gevşemelerini sağlamak için yapılır.

Rahatlama çalışmalarında müziğin kullanılması olumlu etki yaratır. Etkinlik liderin direktifleriyle ve gözler kapalı olarak yapılmalıdır. Liderin sesini uygun kullanması, çok önemlidir.:

Herkes rahat bir şekilde yere uzanıp gözlerini kapatsın.

Vücudunuzun yere dokunan kısımlarını hissedin.

Dikkatinizi ayaklarınıza verin. Ayaklarınızı hissedin. Ayak parmaklarınızı hareket ettirin.

…….SİLİNDİ  …..

Ellerinizi tekrar eski haline getirin.

Derin bir soluk alıp soluğunuzu yavaşça bırakın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın.

Tartışma Değerlendirme

Yaratıcıdramada değerlendirme, çalışma öncesi, çalışma anı, çalışma sonu ve Sonrasında; drama aşamalarının her birinin yada birkaçının ardından yapılabilir.

Dramaya katılanların girdikleri roldeki kişinin gözüyle olayı anlatması önemli bir değerlendirmedir.

Aşamaların her birinin ya da birkaçının ardından: “Ne yaşadınız? Neler hissettiniz? Nerelerde güçlük çektiniz? Problemin başka çözüm yolları var mı? Yerine başka neler olabilir?” gibi sorularla değerlendirme yapılır.

Eleştiriler kişiye değil, role yönelik ve yapıcı olmalıdır. Her katılımcının söz almasına özen gösterilmelidir

Ortam Drama çalışmaları, açık, kapalı hemen her mekânda yapılabilir.Özel etkinlik salonları, sınıf, kütüphane, müzeler, turistik tesiste; çim sahalar, havuz başları, parklar vb. drama çalışmaları için kullanılabilir.Etkinlik odaları halıya da ahşap kaplı; duvarlar, ses yalıtımına sahip olmalıdır. Masa ve sandalyeler, sabit olmamalıdır. Yeterli ısı sağlanma, ışık, ses sistemleri ve bunlara ait teknik donanımlar oluşturulmalıdır.

Araç-Gereçler Dramada öncelikle temel araç katılımcının kendisidir. Drama oyunları başka hiçbir araca gerek duyulmaksızın yapılabilir. Ancak Drama gereçleri, role girmeyi kolaylaştırmak veya mekânı düşsel olarak değiştirmek amacıyla kullanılır.

 Müzik  duygusal durumlarda klasik veya romantik, heyecan varsa hızlı ritimli, coşku varsa ritmik, koro sesleri içeren müzikler seçilebilir.

Maskeler Canlandırılacak oyunun özelliğine göre maskeler hazırlanabilir. Maskeler tüm yüzü kaplayabileceği gibi, sadece göz maskesi olarak da yapılabilir. Hayvan maskeleri, çeşitli karakterlere ait maskeler, cadı, melek, şeytan vb.

Maskeler, role girmeyi kolaylaştırır. Duygu ve düşünceler maskenin arkasından, daha kolay ifade edilebilir.

Maske hazırlamada şu işlem basamakları takip edilir:

Karakteri tespit etme   Model tespiti  Kalıp hazırlama  Malzeme tespiti  Malzemeleri hazırlama  Kalıbı kâğıt ya da kumaşın tersine yerleştirme  Modeli kesme  Süslemeleri yapma, Lastik takılacak yeri tespit etme

Lastikleri takma  Maskenin genel kontrolünü yapma

Kuklalar Dramatik etkinliklerde kullanılacak araçlardan biridir.. Kukla ile canlandırmalar, çocuk kulübünde daha çok kullanılır.. En çok kullanılan, gölge kuklası(özellikle Hacivat ve Karagöz) gösterileridir. Bunun dışında, katılımcılar kukla olur, canlandırmalar bunun üzerine kurulur. Kuklaların birçok çeşidi vardır. Belli başlı kukla çeşitleri şunlardır:

El kuklası: Ele takılarak oynatılır. Baş ve orta parmak kolları, işaret parmağı başı hareket ettirir. El kuklasında baş, en önemli parçadır; çünkü kuklanın karakterini belirleyicidir. Baş yapımında; kâğıt hamuru, kil, kumaş ve örgü yöntemleri kullanılabilir.

Parmak kuklası: Parmağa takılarak hareket ettirilen kuklalardır.Yüzük kuklası: Yüzük gibi parmağa geçirilerek oynatılır.Çomak kuklası: İstenilen karakter hazırlandıktan sonra çomağa geçirilerek oynatılır.Eldiven kukla: Eldiven üzerine çeşitli figürler oluşturulur.İpli kukla: İplerle hareket ettirilen kuklalardır. Bunlar diğer kuklalara göre daha hareketlidir.Avuç içi kuklası: Karakter avuç içine çizilir; gerekirse saç, kurdele, şapka gibi ekler yapılabilir.Kaşık kuklası: Figür kaşık üzerine çizilir ve boyanır, kukla giysisi ile tamamlanır.

Gölge kuklası: Ülkemizde “Karagöz” kuklası olarak bilinmektedir. Kuklalar Hazırlanarak, kukla sahnesi oluşturulur. Sahnenin ön kısmına perde (şeffaf jelâtin) geçirilir. Sahne gerisinden perdeye ışık yansıtılarak kukla oynatılır. Çeşitli kâğıt ve kumaşlardan, örgü kullanılarak kukla yapılabilir.

Parmak kukla, yüzük kukla, çomak kuklası gibi kuklalar katılımcılarla kolaylıkla hazırlanabilir. Kukla hazırlamada çeşitli kâğıtlar kumaş parçala, yün iplikler, eski oyuncak başları, gibi artık malzemelerden yararlanılabileceği gibi kâğıt hamuru, seramik hamuru gibi malzemelerde kullanılabilir. Hazırlanan kuklaya çeşitli süslemelerle istenilen karakter özellikleri kazandırılabilir. Kukla hazırlamada izlenecek işlem basamakları şunlardır :  Karakteri tespit etme  Model tespiti  Kalıp hazırlama

Malzeme tespiti  Malzemeleri hazırlama  Kalıba uygun olarak kuklayı hazırlama Süslemeleri yapma,  Kuklanın genel kontrolünü yapma

Kostüm ve Aksesuarlar Canlandırılacak karakterlerin benimsenmesinde kostüm ve aksesuarlar önemlidir.

Bunlar uygulanan etkinliği daha ilgi çekici hale getirir ve role daha iyi hazırlanılmasını sağlar. Çeşitli hayvan kostümleri, hazırlanan oyuna ait kostüm ve aksesuarlar, palyaço kıyafeti,. araçlar etkinliklerde kullanılabilir.  Kıyafetlere uygun aksesuarlar vardır: Başlık, takı, şal, fular, çanta çorap, ayakkabı, baston, gözlük, eldiven, şemsiye vb. Kızılderili kostümü; tüy başlık, ok ve yay ile tamamlanabilir. Çeşitli karakterlere uygun aksesuarlar da kullanılmalıdır: Saç, sakal, bıyık, kaş, peruk, farklı ve ilginç tasarımda burun, kulak vb.

Diğerleri Müzik, kukla, maske, kostüm ve aksesuarlar yanında; çanta, şal, fular, kumaş Parçaları, örtüler, çeşitli resimler, albümler, boyalar, gazete ve edebi yazılar, süs eşyaları vb. drama etkinliklerinde kullanılabilir.

Örnek çalışma: Lider, ortaya bir nesne koyar ve katılımcıların bu nesneyi değişik amaçlarla kullanmalarını ister. Bu nesne; bir şal, bir tabak, bir askı, bir kutu vb. olabilir.

Örnek obje: Bir kutu (Örnek oluşumlar: Kameraman, kamera olarak kullanır film çeker; simitçi, tabure olarak kullanır; anne, bebek yatağı olarak kullanır, bebeğini uyutur; yağmura yakalanan yaşlı teyze, şemsiye olarak kullanır vb.)