GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


İSTATİSTİK
 
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL             HAZIRLAYAN : Adem DÖKMETAŞ    

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

KİŞİSEL VE
MESLEKİ GELİŞİM (İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ )

   

 
 


GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru 
0 Yanlış anlamına gelir.
 
 
 
http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/
Forms/pgArchiveMain.aspx

http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP
 
teknoses.com/  
Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala,
yapıştır yaparsanız
SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.İNSAN  KAYNAKLARI
kalifiye eleman
TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

BAŞARI KÜLTÜRÜ
YAŞAM  KOÇU
AKIL HOCASI
KARİYER

MENTAL
NLP
CEO
A. KENDİNİ TANIMA
BEDENSEL
ZİHİNSEL
RUHSAL
KÜLTÜREL
SOSYAL

B. Kendini geliştirme 
İhtiyaçlarını belirleme
İlgi ve isteklerini belirleme
Yeteneklerini geliştirme
Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme


C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek,  araştırma teknikleri, istatistik
İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak,
konuk, randevu kabulü ,toplantı düzenlemek 
Zamanı verimli kullanmak,
Strese karşı dayanıklı olmak,
Kişisel motivasyonu sağlamak,
Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak,
Yaptığınız işlerde özgüven , riskleri göze alma .
kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .
planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik,
.ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .
Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .
Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .
Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
D.. Yaşam kalitesini artırma
yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

http://hayret3.tr.gg/MESLEKI-GELISIM-.htm

MESLEK ALANI:  ... EĞİTİM ALANI :....   ÖĞRETİM  ALANI:...

MESLEK /DAL :... 
DERS ADI
 
   

 
 
 
 
 

   

 

 

 

MODÜL : araştırma BİLİMSEL ARAŞTIRAMA TEKNİKLERİ İSTATİSTİK – PROBLEM CÖZME  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  ARGE  – KAYNAK TARAMASI VE GÖZLEM PAZAR ARAŞTIRMASI

MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  EĞİTİM ALANI  34   işletme ve idari bilimler: ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik  

ÖĞRETİM ROGRAMI   araştırma , ileşitim   işletme, büro, ticaret ,muhasebe,finansan,hukuk

MESLEK / DAL : Ticaret Sekreterliği Dalı ( müşteri  ,firma temsilciliği ) YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

  insan kaynakları, toplum mühendisliği, toplam kalite ,kariyer,  ceo  , BAŞARI KÜLTÜRÜ

1.     İSTATİSTİK NEDİR? sayısal gerçeklerin(veri) toplanması, düzenlenmesi, analiz ve yorumunu yapan metod

2.     GENEL ANLAMDA İSTATİSTİK İÇEREN SAYISAL GERÇEKLER(VERİ) ÖRNEK VERİNİZ?sayım(nüfus , bina) anket( üçret, fiat, okur-ya)     

3.     PARAMETRE ANLAMINDA İSTATİSTİK NEDİR?örneklerin sayılması sonucu elde edilen sayılara dayanarak hesaplanan karakteristik değerlere denir.

4.     PARAMETRE NEDİR?yığındaki birey tamamının sayılması sonucunda sağlanansayılara  dayanarakhesaplanan karakteristik değer         

5.     PARAMETRE KAVRAMININ EŞ ANLAMLARI NELEREDİR?işaret , sembol, notasyon, hafrli ifade, karakteristik değer, istatistik.

6.     YIĞIN PARAMETRELERİNDE ÖLÇÜT OLARAK KULLANILAN SEMBOLLER NELERDİR? 

7.     ÖRNEK İSTATİSTİKLERDE      ÖLÇÜT OLARAK KULLANILAN SEMBOLLER NELERDİR?           

8.     Birim nedir?müsterek olayların  her biri    

9.     BİRİM ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Maddi-manevi, ani- devamlı, bağımlı-bagımsız,gerçek-farazi 

10.           İNDİS NEDİR? Birimlerin çeşitli özelliklerine (değerlerine) denir

11.           İNDEX(ENDEX) NEDİR?       istatistiki olaylara ait değerlerin yer ve zamana göre gösterdiği oransal değişim         

12.           İNDİS NASIL BELİRLENMELİDİR? Sayılabilir , ölçülebilr, tartılabilir  ve   aynı cinsten(hemojen) olmalı.    

13.           YIĞINI İFADE EDEN ARİTMETİK ORTALAMA, STANDART SAPMA,MOMENT VB. PARAMETREMİDİR?EVET        

14.           ÖRNEKLERİ İFADE EDEN    "                                        "                    "      VB. ÖZEL ÖLÇÜTLERİSTATİSTİK MİDİR?EVET

15.           VERİLERİN YORUMUNDA  İSTATİSTİKİ TAHMİN NEDİR? örnek istatistiklerden yığın parametreleri (karşılaştırma ölçütleri) tahmin işi

16.           VERİ ANALİZİ NEDİR? VERİ ANALİZİNİN TEMELİ NEDİR? yıgın ve örneklerden elde edilmiş sayı kümelerinden karşılaştırılabilir sayısal ölçütler  çıkarmak.            

17.           BÜYÜK SAYILAR KANUNU

18.           BÜYÜK SAYILAR KANUNU NEDİR?örneklerin artırılarak geçiçi yıgın olay etkilerinin kaldırılması , sürekli yıgın olay etkisinin artırılması  ile istatistiki tahmine ( ihtimali kanun)  ulaşılması işlemi.

19.           VERİLERİN YORUMU NEDİR?analizlerden sonuça varma,genelleme, tahmin, karar işi  

20.           İSTATİSTİĞİN FONKSİYONLARI NELERDİR?    verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz ve yorumunu        

21.           TABLO VE GRAFİKLER NİÇİN KULLANILIR?düzenleme(gruplandırma)   analiz için kolay ve mantıklı  sonuç çıkarma

22.           BİLGİSAYARDA  ELEKTRONİK TOBLALAMA, GRAFİK VE HESAPLAMA PROĞRAMININ ADI NEDİR?excel      

23.           BİLGİSAYARDA VERİ TABANI PROĞRAMININ ADI NEDİR?microsoft  access         

24.           İSTATİSTİĞİN ÖNEMİ NEDİR? Sözlerimiz  ölçülebilir, sayılarla ifade edilebilirse  biliyoruz 

25.           İSTATİSTİĞİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ NEDİR?diğer bilimlere  yöntem ve sayısal değerler ,göstergeler, ölçütler veri       

26.           İSTATİSTİĞİN TARİHCESİ NEDİR? 1832 ingiltere istatistik dairesi,1874 osmanlı,1927-1962-1953 devlet istatistik enstitü 

27.           1İSTATİSTİKLE İLĞİLİ KURULUŞLAR NELERDİR?      devlet istatistik enstitüsü(d.i.e) 

28.           İSTATİSTİKLE MATEMATİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?matematik kesin   ,  istatistik  tahmin , varsayım, olasılık, sayıltı içerir. 

29.           İSTATİSTİK NEDEN BİLİM DEĞILDİR?kesin değil  her defasında farklı sonuç alınabilir, büyük sayılar kanunu geçerlidir 

30.           İSTATİSTİK FAALİYETLERİ SINIFLANDIRINIZ?Matematiksel istatistik , uygulamalı istatistik                 

31.           istatistiki yorum nedir? verilerin yorumunda  istatistiki tahmin nedir? veri analizi nedir? veri analizinin temeli nedir? büyük sayılar kanunu  .işlemleri statislik mi?

32.           VERİ NEDİR      istatistiki gözlem sonucu elde edilen sayı                         

33.           BİLGİ NEDİR?Araştırma, gezi , gözlem , deney ,Matematik, mantık, istatistik  işlem sonucu elde edilenlerin tümü 

34.           RAKAM VE SAYI ÖRNEKLERİ VERİNİZ? 0,1,2.........9    rakam ,        2     45     sayıdır.

35.                   YIĞIN NEDİR? Gözlem alanında bulunan kişi ve nesnelerin  tümü             

36.           YIĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Aynı cinsten  (nitelik)  ve sayılabirlir  ( nicelik) olmalı. 

37.           YIĞINDAN VERİLERİN SINIFLANDIRILMASINDA AMAÇ NEDİR? Toplanan verilerden kolayca mantıklı sonuç çıkarmak 

38.           YIGIN OLAY NEDİR?Aynı kriter altında farklı nitelik ve  gösteren olay               

39.           YIĞIN OLAY KAVRAMININ EŞ ANLAMLARI NELERDİR        değişken , a tipik ,kollektif 

40.           YIĞIN OLAY ÇEŞİTLERİ NELERDİR?sürekli(asli,genel),            geçici(arizi, tesadüf) 

41.           YIĞIN OLAY ÖRNEKLERİ NELERDİR?sosyal (evlenme, intihar, boşanma, demografi) ekonomik( üretim, dış ticaret, fiat) 

42.           yığını ifade eden aritmetik ortalama ,standart sapma, moment vb.işlemler parametremidir

43.           YIĞINDA ÖRNEKLER NASIL SINIFLANDIRILIR?adi, hukuki, ekonomik, özel istatistik tanımı    

44.           TİPİK OLAY NEDİR?aynı krıter altında aynı nitelik göstern olay,      

45.           OLAY-OLGU DUYUM- HABER ARASINDAKİ FARK NEDİR?olan - oyması gereken  olması kesin olmayan, olması kesin 

46.           ÖRNEK VE ÖRNEKLEME NEDİR?yığından kurallara göre seçilen  bireylerin ve nesnelerin oluşturduğu kümeye örnek de  Yığından belli kurallara göre seçme işine örnekleme denir

47.           RÖLEVE (İSTATİSTİKÎ GÖZLEM) NEDİR? Yığın olayları oluşturun bireylerin ve özelliklerinin toplanması, kaydedilmes 

48.           RÖLEVE ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Ani, devamlı, külli, kısmı(örnek)            

49.           ANİ RÖLEVEDE ZAMAN ANALİZİ NELERDİR? Nezaman, nekadar, nezamana kadar 

50.           RÖLEVE ARAÇLARI NELERDİR?soru kağıtları(bültenler), sorular, anketörler

51.           SORU KAĞITLARI ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Ferdi, kolektif

52.           ÖLÇÜT NEDİR?karşılaştırmada kullanılan ölçü birimi 

53.           ÖLÇÜT KAVRAMININ EŞ ANLAMLARI NELERDİR? kıstas, krıter,norm      

54.           DEĞİŞKEN NEDİR?birey veya nesnelerin ölçülebilir özellikleri       

55.           NİTELİK VE NİCELİK ÖRNEKLERİ VERİNİZ?EKMEK    2

56.           ORAN VE ORANTI ÖRNEKLERİ VERİNİZ?                                       

57.           KALİTATİF VE KANDİTATİF DEĞİŞKEN ÖRNEKLERİ VERİNİZ?          

58.           sayı lar                olayları  sayısallaştırma( stratejik hesaplamala   

59.           SÜREKLİ VE SÜREKSİZ DEĞİŞKEN ÖRNEKLERİ VERİNİZ

60.           sınıftaki öğrenci  kilosu,  sınıftaki öğretmen sayısı 

61.           BASİT DİZİ(SERİ) NEDİR? röleve sonucu elde edilen verilerin oluşturduğu düzensiz küme      

62.           İLKEL SERİ NEDİR?    

63.           YOGUNLAŞTIRILMIŞ DİZİ NEDİR?          

64.           SINIFLANDIRILMIŞ DİZİ NEDİR?    

65.           FREKANS NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR çokluk(bir niteliğe ait ,nicel değerlerin toplamı)  çeşitleri: mutlak ve nisbi(oransal)        

66.           SINIF ARALIĞI ,SINIF SINIRLARI, SINIF ALT,ÜST SINIRI, SINIF ORTA DEĞERİ NEDİR?

67.           AÇIK SINIF, BELİRSİZ SINIF NEDİR?

68.           KÜMÜLATİF (BİRİKİMLİ)ÇOKLUKLARDA  ...DEN AZ  ,  ...DEN FAZLA HESAPLAMALARI(MUTLAK, ORANSAL)

69.           12-grafikler niçin kullanılır ?13-grafik çeşitleri nelerdir ?14-yandaki grafiği tamamlayınız ?   a-grafik türünü değiştiriniz.   b-x ve y eksenlerine ait stun adlarını yazınız.   c-sutun sayılarını arttırınız.   d-x ve y değerlerini ölçekleyiniz.   e-kümülatif olarak düzenleyiniz.   f-oransal olarak düzenleyiniz.   g-parametrelerden eşitlik oluşturup hesaplayınız.   h-birimleri nitelendiriniz.   ı-grafikten tablo oluşturunuz.i-çeşitlerini yazınız.15-dizi (seri)leri ifade eden sonuç (tek rakam) nasıl bulunur?

70.           ortalama çeşitleri nelerdir?

71.           -aritmatik ortalamayı hesaplayınız?

72.           geometrik ortalamanın formülünü yazınız.

73.           harmonik ortalamanın formülünü yazınız.

74.           modu hesaplayınız.21-medyan (ortanca) bulunuz.

75.           -xi sembolünün anlamı nedir?

76.           -yandaki dizi (seri) nasıl nitelendirilir?

77.           -yandaki gruplandırılmış seriden ; 

78.           a-aritmetik ortalamayı hesaplayınız.   b-g.o. formülünü yazınız.   c-h.o. formülünü yazınız.   d-modu bulunuz.   e-medyanı bulunuz.   f-histogram grafiğinden modu çiziniz.

79.           normal dağılımda frekans eğrisi

80.           -normal dağılımda neden a.o.>g.o.>h.o dır.27-hangi durumda a.o.=or=mo dır?28-g.o ve h.o hangi seride hesaplanmaz.

81.           tek veya çift terimli dizide kaç kartil var?

82.           yukarıdaki konuların özellikleri uzman analiz için gereklimidir?

83.           formül nedir?ortalamaların özellikleri nelerdir?

84.           -oran-orantı örneği veriniz.

85.           -istatistik dersinden aldığınız notların ortalaması ve çeşidi nedir?

86.           -bütün derslerden aldığınız notların ortalaması ve çeşidi nedir?

87.           -bir pazar çantası için toplam ve birim değer nasıl hesaplanır?

88.           -indeks nedir?36-zaman indeksi çeşitleri nelerdir?

89.           -basit fiat indeksinin hesaplayınız.

90.           -basit fiat indeksini yorumlayınız.

 
 
 
 


2.1. Röleve Sonuçlarının Ayrımı

Toplanan verileri düzene koymada, tablo ve grafikler önemli rol oynar.

İstatistikî gözlem: Yığın olayları oluşturan bireylerin ve bunların özelliklerinin tek tek kaydedilmesine istatistikî gözlem (röleve) denir.

Veri: İstatistik gözlem sonucunda elde edilen sayılara denir.

Seri: Verilerin oluşturduğu sayı kümesine denir.

İlkel seri: Verilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru dizilmesi suretiyle elde edilen seriye denir

2.2. İstatistik Dizisi

Sayısal  bilgilerin  tablo  biçiminde  sunulması durumunda  bile  pek  az  kişi  olaylar hakkında sağlıklı bilgi sahibi olabilir.

 

Basit dizi(kg)

İlkel seri

Yoğunlaştırılmış

Sınıflanmış Dizileri (gruplar)

k

Kümülatif Frekans

Kilosu …

      den az

Kilosu …den fazla

Aritmetik ortalama

Geometrik ortalama

Ortanca (medyan)

mod

Harmonik

(Armonik) ortalama

 

Fiyat indeksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sayı

 

sayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 – 26,9

6

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 – 30,9

3

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 – 34,9

4

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 – 38,9

8

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 – 42,9

9

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 – 46,9

4

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 – 50,9

5

12.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 – 54,9

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yığın hakkında sağlıklı bilgi sahibi olunabilmesi için frekans   bölünmelerinin   iyi   bir   biçimde   analiz   edilmesi   gereklidir. 

Bu   durum   bizi, "ortalamalar" adıyla anılan ölçü birimlerine götürür.

Ortalama: Bir bölünmenin (serinin) merkezini, yani ortasını gösteren ölçü birimine denir.

3.2.1. Aritmetik Ortalama 

Ortalama kavram ya da ortalama değer olarak bilinen aritmetik ortalama, çok bilinen ve çok kullan ılan bir merkezi eğilim ölçüsüdür. Aritmetik ortalama konusunda kullanılacak sembollerin başlıcaları  şunlardır:

Xi     : Yığın ya da örneğe ilişkin birim değerleri veya grup orta değerleri sembolüdür.

Μ     : Yığın değerlerine ilişkin aritmetik ortalama sembolüdür. 

X      : Örnek değerlerine ilişkin aritmetik ortalama sembolüdür.

N      : Birey sayıs ı(örneklemdeki) sembolüdür.          

N      : Birey sayıs ı(Yığındaki) sembolüdür.

Σ      : Toplam

A.O.  :  Aritmetik  ortalama  sembolüdür  (yığın  ya  da  örnek  için)  Aritmetik  ortalama çeşitleri: