GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


sosyal psikoloji

KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE    

 

 

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 

OKUL :…………… ..  DERS :kişisel ve mesleki gelişim    MODÜL sosyal psikoloji       MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  EĞİTİM ALANI  34   İŞLETME VE İDARİ BİLİMLER: ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI    MESLEK / DAL : TİCARET sekreterliği dalı ( müşteri, firma temsilciliği ) yönetici asistanlığı   Soru :İnsan ve toplum için fayda sağlayacak ihtiyaç ve davranışların belirlenmesi, karşılanması, yaşam kalitesinin artırılması için gerekli bilgi ve iletişim tekniklerinin öğretilmesini amaçlayan farklı bilimlerden alıntı yapılmış Bir hayat bilgisi dersin adı nedir? Cevap — kişisel ve mesleki gelişim kariyer, başarı kültürü  - insan ilişkileri    - toplum mühendisliği    - din, ahlak ve hukuk bilgisi – hepsi  insan kaynakları, , toplam kalite, kariyer,  ceo,

A - Kendini tanıma a. Bedensel özellikler b. Zihinsel özellikler c. Ruhsal özellikler d. Kültürel, e. Sosyal.

B - Kendini geliştirme  

C - Mesleki yeterliklerini geliştirme 

D- Yaşam kalitesini artırma a. Mutlu olma b. Aktiviteler c. Yaşam kalitesini artır

Gelişim, belirli bir duruma doğru gerçekleşen değişim sürecidir. BİREYSEL KURUMSAL TOPLUMSAL   

KİŞİSEL  GELİŞİM  kişisel gelişim, olmak istenilen yere varma çabasıdır

Mesleki gelişim Öğrencinin öğretmen rehberliğinde; belirli bir sürede sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak kazanacağı  bilgi, beceri ve tavırlar bütünüdür

Gelişmenin belirtileri nelerdir? 

Gelişmede zaman aralığ:cenin, zigot, fetüs, embriyo,     doğum -  bebek, çocuk -  ergen, genç -boy - orta yaş, yaşlı ölüm

Gelişimi neler etkiler?    - kalıtım -  cevre -   zaman

Kalıtımla ilgili bilim adı nedir?

Kalıtım insanın hangi özelliklerini belirlir? - zekâ -  cinsiyet -   göz boy - renk  

Kalıtımı etkileyen doğum öncesi doğum anı doğum sonrası çevresel etmenler nelerdir? - yaş -yaşam tarzı -  iklim - coğrafya   Gelişimin özellikleri nelerdir?  -  her yaşta aynı değil -  merkezden dışa doğru -   baştan ayağa -   basitten zora

Gelişimde zaman faktörü nedir?

İNSAN  -  İLETİŞİM ALANI -  CEVRE 

İnsanı tanımlayınız?    . -  biyolojik, sosyol, kültürel, ekonomik bir varlıktır.

İnsanların gizli tuttukları kişilik özellekleri  nelerdir?

İnsanların  özelliklerini en iyi kim bilir?     

Şuur ( bilinç ) nedir?  -  kendini ,ailesini başkalarını cevresini toplumu tanıma yeteneği 

psikoloji, sosyal, kültürel bir canlı varlıktır - psikoloji, sosyal, kültürel bir canlı varlıktır  -  sosyal, kültürel bir canlı varlıktır  -  kültürel bir canlı varlıktır  - hepsi

İnsanın özellikleri nelerdir?-  Düşünme,Öğrenme,Zeka Şuur,Kişilik -  Beş duyu, ,Duygu -   Davranışlar,Güdüler,Değer yargıları Gelişme -  Dikkat,Unutma,Merak,Kıskançlık

İnsan davranışlarını inceleyen bilimler :-  sosyoloj   - psikoloji   - sosyal pisikoloji

Kişilik nedir?  - şahsiyet   -  karakter  - benlik  - birey,  fert  - toplumdan edinilin ve insanları farklılıştarın  kişiye özgü nitelik

Toplumda benimsenen olumlu kişilik özellikleri(alışkanlık, davranış) nelerdir? - saygı  sevgi  -  -anlayış, hoşgörü    -   yetenek   - bilgi

Toplumsal kişiliğin unsurları :  -  değer yargıları -   kültür yapısı örf ve adetler gelenek ve görenekler  -  toplumsal bilinç   -  din ,ahlak ,hukuk

Kişiler nasıl değerlendirilirler?   -  zeka, bilinç,karakter(kişilik) -  duygu düşünce davranış -   bilgi beceri görüş tutum davranış,yetenek -   kültür

Kişilik nasıl oluşur?    kalıtım cevre zaman

Bedensel Özellikler; 

Zekâ nedir?  Zihinsel Özellikler Zihinsel özellikler bireyde gelişen anlama ve yorumlamayla ilgili niteliklerdir.

Zekâ çeşitleri : -  mantıksal (soyut), -  matematiksel - algısal -   sözel

Zekânın büyüme, yavaşlama ve gerilemesini neler etkiler? -  kalıtım cevre zaman

Zekâ dereceleri nelerdir? - geri -  sınırda -   donuk normal -   normal(ort-   parlak normal - üstün çöküştün

Algı için gerekli beş duyu organları ve işlevleri nelerdir?    

Duyu, algı, veri, işlem, bilgi, karar, eylem ne ifade eder

Zihinsel faaliyetler: algılama, bellek, muhakeme, düşünme, yetenek  İlkel kavramların kazanılması (2–4 yaş arası.) Sezgisel düşünme (4–7 yaş arası.) Somut düşünme (7–11 yaş arası.) Soyut düşünme (11 yaştan sonra.) .

Ruhsal Özellikler  ,  .Öfke,kıskançlık, nefret, hoşgörü, sevgi, paylaşım vb.duygular  Korku, kıskançlık vb gibi  

Kişisel bakım 1

İLETİŞİM ALANI İletişim nedir      unsırları nelerdir? 

Haberleşme şekilleri nelerdir?

Gizlilik derecelerine göre yazışma şekilleri nelerdir?   

Sosyal hayatta iletişim  insan-iletişim alanı - cevre : görgü kuralları , giyinme,  karşılaşma, selamlaşma, el sıkışma,tanışma ve tanıştırılma, hitap etme,telefon konuşmaları  gelenek ve görenekler  dinî kurallar ahlâk kuralları hukuk kuralları evrensel insan hakları birey ve toplum toplumsal guruplar  oynamak, bir şeyler yiyip içmek için ya da otobüs beklerken Bir araya gelip sohbet etmek. Konuşma:  düşüncenin sözlü anlatımı -Konuşma sanatı -İnandırıcılık ve ilkeleri      

Cevre :  insanı uyaran her tür uyarıcı olay insanı uyaran her tür uyarıcı kural -   insanı uyara her tür uyarıcı kişi -  insanı uyaran her tür uyarıcı düşünce davranış

Cevre ile ilgili bilim dalı nedir? ………İnsan ve cevre iletişiminde unsurlar nelerdir?   -   İnsan -  iletişim alanı -   cevre

Öğrenme metotları : gezi, gözlem deney  -örnek olay problem çözme beyin fırtınası- tartışma rol oynama gösteri, gösterip yaptırma deneme-yanılma soru-cevap  - bekleme   - proje araştırma geliştirme inceleme  ÖRĞÜN( OKULDA ) VE YAYGIN EĞİTİM ( HER YERDE)EĞİTİM  : İSTEKLİ VE OLUMLU DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİDİR.

Toplumda insan ilişkilerini düzenleyen ana unsurlar VE KURALLAR ? Örf  adet gelenek görenek ahlak din anayasa kanun hukuk yasa mevzuat kararname tüzük yönetmelik içtihat  genelge ve etik

Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler .,Kültür ,Değerler ,Normlar

Hukuk nedir? Bireylerle toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması zorunlu olan kurallara hukuk kuralları denir... Hapis, para cezası, uzaklaştırma, meslekten men edilme vb.

Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur. Toplumsal Sözleşme Etiği  ile ilgilidir.Görenek, gelenek, töre ve adetler ahlakın bir bölümünü oluştururlar,. Ahlakla benzerlik gösteren bilimlerden biri de hukuktur. Hukuk; yazılı emir ve yasaklardır. Ahlak ise yazılı emredici özelliği olmayan, toplum tarafından kabul görmüş kurallar bütünüdür

sosyalleşme nedir?     toplum içinde kuralları bilen ve uyan birey

Kültür İnsan yapısı her değer. Bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal ekinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır. unsurları Dil,Din,Örf adet,Gelenek görenek ,tarih, Ahlak, Hukuk,Folklor,-güzel sanatlar,-estetik, -müzik, -halk oyunları,-atasözleri,-deyimler,-fıkra,- bilmece

Değer, birey için önemli her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinlik olarak da tanımlanabilir.  Değer yargıları, bireylerin düşünce, tutum, duygu v.b. Tüm davranışlarını yönlendiren ölçütler olarak kabul edilir.

Etik Değerler,  Etik; insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır..

Kısaca belirtecek olursak; etik doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun pratiğidir. .

Kişisel Etik  .  Kişisel etiğin özellikleri:

Sosyal Yaşam Etiği Kişinin sosyal yaşam içerisinde kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar bütünüdür   Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir.. toplumsal sözleme etiği  -Etik Sorgulama,  Etik Kuralları;   Etik Toplum İlişkisi  -Toplumsal Yozlaşma ve  çeşitli nedenleri . 

Normlar düzeni sağlayan ölçütler bütünüdür.. Değerlerin, belirli rollerle ilişkili olarak ele alınması ve uygulanmasıyla oluşur. Toplumsal norm . Normlar, kültürel değerlerden kaynaklanır .Yazılı normlar; yasalar,tüzükler, yönetmelikler biçiminde yetkili organlarca düzenlenir ve yürürlüğe konulur. Yazısız normlar; örfler, adetler, töreler, gelenek ve göreneklerdir. “adet” Yaygın ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından uzun zamanlardan beri tekrar edilip gelen normlara “adet” deniyor. “örf ”sosyal normlar dır.  Örneğin, kan davası, başlık parası vb gelenek; bir toplumda, eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar, anane olarak tanımlanmaktadır. Görenek; herhangi bir davranışı ya da hareketi eskiden beri gördüğü gibi yapma alışkanlığıdır Görgü kuralları; uyulması gereken ayrıntılı biçimler, formalitelerdir.

İnsanın sosyalleşmesi süreci içinde öğrenilirler. Sosyal yapı ve cevrede iyi ve kötü güzel-çirkin doğru- yanlış  nasıl belirlenir? -  kişinin bilinçi (şuuru) ile -  toplumun değer yargıları ile  - toplumun kültürü ile   -   örf adet  gelenek görerek ile

Hukuk kurallarına göre  bilinç nasıl kazanılır? - reşit -  temyiz kudreti -   kısıtlı olmama

Bilinç(şuur)  yetişkin, erişkin , olgun olmak için yeterlimi?

Yargı nedir?   - karar -  hüküm - takdir   - kanaat   

Ön yargı : -  bilgi eksikliği ile ani karar 

Yargılamadan anlamaya çalışmak  nedir? 

Değer yargısı nedir?   -  kişinin bir konu hakkındaki düşünce ,tutum,karar  davranışları

Değer yargılarını sınıflandırınız?kişisel-toplumsal

Kuşak çatışması: kişisel değer yargılarının toplum, aile değer yargıları ile uyumsuzlu

Değer yargılarını neler etkiler? -  kişinin yakın - uzak çevresi, -   kültür,  -   yönetim bicimi -  moda

Saplantı: Bilinçli fakat engellenemeyen yanlışlıklar  

Panik atak: Kaygının korkuya dönüşmesi  

Bilgi şüpheden, iyilik açı çekmekten, kararlılık korkudan kurtarır.

SOSYAL PSIKOLOJI : bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı

TEMEL KAVRAM VE SÜREÇLER.  A..Psikoanalitik kuram  b..Davranışçı kuram  ç..Rol kuramı  d..Alan kuramı

Toplumların sosyal psikolojik temelleri üyelerinin statü ile rol davranışları ve bu davranışları öneren ve onaylayan normlar ile normların dayandığı değerlerden oluşur

Sosyal psikololoj ilgili bilimler nelerdir? — psikoloji, -  antropoloji - Sosyoloji  

Sosyal psikololoj konusu:—kişiler arası ilişkiler -   küçük guruplar -   kültür - tutumlar

Sosyoloji ile ilgili bilimler nelerdir?  —tarih -   sosyal birimler -   ekonomi,                          

Psikoloji nedir?  — ruh bilimi - duygu bilimi - düşünce bilimi davranış bilimi

Psikoloji ile ilgili bilimler nelerdir?

İnsan davranışlarını inceleyen bilim nedir? —psikoloji  

Toplum davranışlarını inceleyen bilim nedir? — sosyoloji

İnsanı farklılaştıran özellikler nelerdir? Kalıtım cevre zaman,

Psikolojiden sosyolojiyi geçiş nasıldır? — insan ( değer yargısı, kişisel kuralar l) insanlar(değer yargısı,  toplumsal kuralar)

Statü nedir? Kişinin toplumda kazandığı saygınlık.

Kişinin sosyal statüsünün neler belirler? Düşünce, inanç, değer yargısı, iş, meslek, gelir, eğitim, yaşam biçimi 

Statüler;

1..Toplum içindeki durumuna göre..(göçmen,arap,doktor,orta    tabakadan,yahudi..vs)

2..Sahip olma biçimine göre..(cinsiyet,yaş,irk,soy)

3..Bir örgüt içindeki biçimine göre..(şef,müdür,işçi)

4..Bir çalişma grubundaki konumuna göre..(lider,birincil grup..vs..)Olarak farkli şekilde gruplanabilirler.

Rolr bireylerle ilgili davranişlarinda beklenen hareket kaliplarini ifade eder. Statü, bireyin kim olduğunu belirlerken rol, ne yapması gerektiğini belirler. .

GRUPLAR VE davranışı Belirli bir süre içinde, belirli hedeflere ulaşmak için rolleri devrederek sosyal ilişkileri devam ettiren kişilerin meydana getirdiği topluluğa grup denir.

Bir topluluğun grup olarak nitelenebilmesi:1.ortak davranış güdüsü -2.kişiler arası ilişkileri düzenleyen ortak normlar -3.grup içindeki üyelerin durumlarını bildiren rol ayrımının varlığı -4.’biz’ duygusu  -5.bu şartların belirli bir süre için varlığı

Sosyal sınıf: yaşam bicimi, maddi imkân, eğitim, meslek, düşünce ve inanç benzer halk topluluğu

Sosyal sınıf oluşumunda neler etkilidir?-  beden yapıları -  mizaçları karakter ve ruh halleri -   aile yapıları -   sosyal gruplar

Sosyal sınıflar nasıl ayrılır?  — Alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf 

Ayırım hukuksal mıdır üst sınıf bireyin özellikleri nelerdir?

Sosyal yapının en küçük birimi nedir? aile diğerleri: komşular, arkadaş gurupları, okul, meslek, baskı(sendika dernek siyası parti, oyun

Sosyal gurup nedir? Oluşumunda neler etkilidir? —aile -  komşu - arkadaş   -   meslek, baskı, oyun ve okul guruplar - kişi

Birey ve toplum -      - toplumsal etkileşim -  -    - toplumsal rol -      - toplumsal statü -  - 

Sosyal kurum nedir? Örnekleri nelerdir/  nasıl denetlenir   - mahallî -  dernek -   sendika -   federasyon konfederasyon - illegal kuruluşlar

Toplumdan dışlanma nedeni:— kişisel değer yargılarının toplum değerler ve kültürlerine uymaması

LIDERLIK VE DAVRANIŞI   Liderlik belirli amaçları şevk ve heyecanla gerçekleştirebilmek için başkalarını ikna edebilme yeteneğidir.    Yöneticiliğin bir yan sınıfıdır. Liderliğin etkileme olanığının dayandığı etmenler beş grupta toplanır.Meşru güç,Ödüller üzerinde denetim, Zorlama gücü, Uzmanlık, Bireysel özellikler. Çok sayıda bireysel özelliklik incelenmiş olmasına rağmen kişilik ile liderlik arasın-da kesin bir ilişki kurmak mümkün olmamıştır.  İki tip liderlik vardır: İşe yönelik lider, Işgörene yönelik lider. En iyi lider davranış biçimini koşullara, gruba ve kişisel özelliklerine uydurabilen liderdir.

 

 TUTUM Tutum bireyin kendine yada çevresindeki herhangi bir toplumsal konu yada olaya karşı deneyim ve bilgilerine dayanarak örgütlediği bilişsel, duygusal, davranışsal bir tepki ön eğilimidir. Tutumun üç öğesi vardır.

Bilişsel, Duygusal, Davranışsal. Çatışma:.

Davranış nedir gözlenebilen ölçülebilen hareketler(duygu, tutum, zihinsel düşünce-  -     

Davranış çeşitleri neleredir? — zihinsel  -   fiziksel biyolojik - ,psikolojik  - sosyal ve kültürel

Davranışların kaynağı nedir? -   ihtiyaç

İnsan ihtiyaçları nelerdir? kendini gerçekleştime kendini değerli ve başarılı bulma - hayattan korkma   - kendine saygı gereksinimi,- ait olma ve sevgi barınma, güven düzen açlık ,susuzluk ,uyku, cinsellik

Toplumda insandan beklenen davranışlar nelerdir?  —akıllı, -  teknolojik -   çağdaş, medeni  -   birlik saygı, sevgi  - bilime dayalı

yüz yüze ilişkilerde uyulması gereken davranış kuralları nelerdir

İhtiyaçların davranışa dönüşmesi aşamaları nelerdir? — ihtiyaç dürtü güdü davranış

Dürtü nedir? İhtiyaçların karşılanması için organizmadan gelen kuvvet

Güdü ve içgüdü nedir? insanları davranışa yönelten güç 

Güdüleri sınıflandırınız? -  maddi( yeme barınma- manevi (inanmak, güvenmek, beğenilmek vb.)

Sosyal güdüler nelerdir? —başarma, -  bağımsız olma -   hükmetme, sahip çıkma -   benzeme, düzen

Annelik duycusu ve annelik güdüsü? - benimseme  -  içgüdüsel - ait olma   - sahip olma   

Para kazanma da ihtiyaç, dürtü, güdü ve davranışlar nelerdir?

Sosyal yapı ve cevrede iyi ve kötü güzel-çirkin doğru- yanlış  nasıl belirlenir? -  kişinin bilinçi (şuuru) ile -  toplumun değer yargıları ile  - toplumun kültürü ile   -   örf adet  gelenek görerek ile

Kendine ve topluma yararlı insan:  dürüst sevecen yardımsever ,çalışkan, bilgili, yetenekli ,   düzenceli saygılı kaygılı komik ciddi , olgun güvenilir, ciddi komik

İnsan, dünya, evren ve yaradılış olguları ( gerçekleri) kişiliğin gelişiminde etkili midir?

Bugun kendin, toplum ve insanlık için ne yaptın? 

Bugün kendin, dünya, evren ve yaradılışla ilgili ne öğrendin?

Görev, yetki, sorumluluk, dayanışma… Dayanışmanın içeriği nedir? —sevgi, saygı, güven

Yardım, işbirliği ve dayanışmada farklılıklar nelerdir?

SOSYAL DAVRANIŞTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI:

Sosyal.

TOPLUMSAL   

ergen

cevre

cinsiyet

İLETİŞİM ALANI

bilinç

toplumdan edinilin ve insanları farklılıştarın  kişiye özgü nitelik

anlama ve yorumlamayla

selamlaşma

Cevre : 

Kültür ,Değerler ,Normlar

  Değer yargıları

sosyal normlar dır. 

Kuşak çatışması:

bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı

kişiler arası ilişkiler

Statü nedir?

Rolr

Sosyal sınıf:

Davranış nedir

  

http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.