GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


SUNUM

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

KİŞİSEL VE
MESLEKİ GELİŞİM

 
 
GOOGLE SİTE

   ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

 İNSAN  KAYNAKLARI
kalifiye eleman
TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

BAŞARI KÜLTÜRÜ
YAŞAM  KOÇU
AKIL HOCASI
KARİYER

MENTAL
NLP
CEO
A. KENDİNİ TANIMA
BEDENSEL
ZİHİNSEL
RUHSAL
KÜLTÜREL
SOSYAL

B. Kendini geliştirme 
İhtiyaçlarını belirleme
İlgi ve isteklerini belirleme
Yeteneklerini geliştirme
Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme


C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek, 
İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak,

SUNUM  
 ETKİLİ KONUŞMA- HİTAP  


konuk, randevu kabulü ,toplantı düzenlemek 
Zamanı verimli kullanmak,
Strese karşı dayanıklı olmak,
Kişisel motivasyonu sağlamak,
Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak,
Yaptığınız işlerde özgüven , riskleri göze alma .
kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .
planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik,
.ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .
Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .
Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .
Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
D.. Yaşam kalitesini artırma
yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

http://hayret3.tr.gg/MESLEKI-GELISIM-.htm

MESLEK ALANI:  ... EĞİTİM ALANI :....   ÖĞRETİM  ALANI:...

MESLEK /DAL :... 
DERS ADI
 
   

 

 KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE
 

 İNSAN- İLETİŞİM ALANI- CEVRE

 ileşitim    dil – anlatım- konuşma –haberleşme- iletişim, diksiyon ,beden dili, sunum, ve ikna , konuk , randevu kabulü ve toplantı düzenlemek  

 İş hayatında:yönetimde, eğitimde, üretimde, tüketimde, pazarlamada,İlişkileri  düzenleyen kurlalar: Örf  adet gelenek  görenek ahlak din anayasa kanun hukuk yasa mevzuat kararname tüzük yönetmelik içtihat  genelge

        ---------------Duyduklarımızın %20’sini,gördüklerimizin %30’unu, görüp, duyduklarımızın %50’sini, söylediklerimizin%70’ini, yaptıklarımızın %90’ını akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.----------------------------

İş hayatında insan ilişkileri       (İnsan iletişim alanı cevre)                  Teknolojik Çevre ,     Sosyal ve Kültürel Çevre          Ekonomik cevre  --    Beklenmedik Olaylar,Y      Siyasi ve Yasal Çevre

İşletmenin dış çevresi  Rakipler -İş gücü- Hükümet  -Halk- Sendika -Meslek örgütleri- tüketiciler- Müşteriler    satıcılar- Pay sahipleri-

İşletmenin iç çevresi -kaynakları ; firma imajı, , üretim, iş gören Kuruluş yeri Finansman, ,

araştırma geliştirme

Kaynak ( verici)   kişi   İletişim süreci verici ile alıcı (konuşmacı ve dinleyici) arasındaki iki yönlü bir karşılıklı etkileşimdir.  

KONUŞMA( SUNUM)   HAZIRLAMAK  .

1 Sunuş analizini yapma

2 Veri toplama 

Muhtemel veri kaynakları konuşmacının kendisi, organizasyonun dosyaları, görüşmeler, istatistikler, öyküler, alıntılar, örnekleri ve yayınları içerir

3 Verilerin Düzenlenmesi  .

Plan Çıkarma Bir plan iki temel amaca hizmet eder.    1. Kilit Düşünce. 2  filitreleme

4 Sunuşu Planlamak 

 Konuşma( sunum)  amacı ve koordine edilmesi 

Bilgilendirme/öğretme/eğitme  Harekete geçirme/teşvik etme/ilham verme  İkna etme/satmaAraştırma/tartışma/görüşme Eğlendirme

Konuşma( sunum)   içeriği  insan sayısı    isimleri, konumları  Temsil edilen bölümler Bölüm yöneticilerinin sayısı  Yardımcı personel sayısı  Geleceklerin cinsiyeti, yaş ortalaması, kıdem durumu Karar alma gücüne sahip insan sayısı Sunuşun konusuna çok ilgi duyan ve çok az ilgi duyan insan sayısı Sunum türüne göre bu bilgiler değişebilir 

Olası en iyi içeriğin ortaya konması  İçeriğin aktarılmasında esneklik gösterilmesi, Sunuş öncesinde, sunuş sırasında ve sunuş sonrasındaki ihtiyaçların karşılanmasıı Etkili biçimde bilgilendirme  Sunuşun yönetilmesi  Sunuştan kaynaklanan değişikliklerle başa çıkılması

5 Metni yazma   . 

Taslağı mı, kartları mı, yoksa yazılı metni mi tercih edeceğiniz, konuşmanın uzunluğuna, konun karmaşıklığına ve özgüveninize bağlıdır.

Son Taslağı Hazırlama:   Taslak standart boyutlardaki bir kağıda ve yanlarda geniş boşluklar bırakılarak yazılmalıdır.Son taslak, temiz ve öz olmalı, mantıksal bir sırayı izlemeli ve ana noktaları vurgulamalıdır. çift aralıkla daktilo edilmelidir

6 -Yazılı Metnin Bölümleri   

 . Giriş:.  Konuşmacıyla dinleyiciler arasında uyum ve güven oluşturur. Sunuşun amacını bildirir. Dinleyicilerin dikkatini yakalar. Dinleyiciyi sunuşun özüne doğru yöneltir.  Dinleyicilerin konuya alışması için zaman tanır.

Kilit Düşünce:

kilit düşünce sunuşun hedefidir. dinleyiciye sunuşun neyi gerçekleştireceğini söyler. Kilit düşünce, etrafında kilit noktaların geliştirileceği sunuşun özüdür. Her nokta kilit düşüncenin bir ürünü olmalıdır. Her nokta öteki kilit noktalardan farklı olmalıdır. Kilit noktalar kilit düşünceyi yeterince tartışmalıdır Ana Noktaların Sıralanması    : Kronolojik: Tarihsel:. Mekansal:. Konuya gore: Problem çözümü: Uzamsal sıralama: Teori / Uygulama:  Ana nokta  Kilit nokta Destekleyici veri Plandaki her alt bölüm kendi ana bölümüyle bağlantılı olmalıdır. Kilit düşünce,sunuşun amacıdır. Kilit noktalar, kilit düşünceden çıkartılan fikir, kavram ve düşüncelerdir. Alt noktalar, kilit noktayı desteklemek, açıklamak ya da kanıtlamak amacıyla kullanılan verileri içerir.

Gelişme:

Bu kısım hem plandaki her bir kilit noktanın ayrıntılı tarıtışılmasını, hem de kilit noktayı destekleyici verileri içerir. mesajını aktarır. Sözcüklerin kolayca anlaşılması, cümlelerin kısa olması ve sadece bir fikri içermesi, uzun ifadelerin gereksiz sözcükler taşımaması ve fiil çatısının pasif değil aktif olması durumunda etkili iletişim olanağı artar.

Sonuç ya da Kapanış :.

Dinleyicileriniz her zaman konuşmanın başında ve sonunda daha dikkatlidir

. Dinleyicilere teşekkür etmek için hiçbir sebep yoktur, ayrıca bu söz genellikle konuşmacının kürsüden inmesine ve aşırı ilgiden kurtulmasına yardımcı olmak için kullanılır.Kapanış cümleleriniz için : Özetleme.: Eylem talebi: Soru sorun: Alıntı kullanın: Bir anekdot anlatın:

Özetleme

Dinleyicilere konuşmanın genel çerçevesini sunmak, onlara ilerlediğiniz yönü göstermek sizi izlemelerini kolaylaştırır. Okuyucunun ayrıntılara inmeden önce temel noktaları belirlemek için hızlı bir okuma yapmasına benzer bu..Sunuşun sonunda kilit düşünceleri, önerileri, varılan sonuçları özetlemek gerekir.

Geri Bildirim Almak  .

. Sorularınız çok belirsiz olmamalıdır. Sorularınızı, dinleyicilerinizin yanıtlayabileceğini düşündüğünüz ve vermek istediğiniz bilgi çerçevesinde oluşturun.   : Sorunuzu kişiye daima adıyla veya bir tanımlamayla yöneltin. Aynı soruyu daima birden fazla kişiye sorun. Dinleyicilerinizden bilgi almak değildir.Dinleyici sizden bilgi almak için orada bulunmaktadır. Sorunuzu birkaç kişiye sorun ve sonra doğru yanıtı verin. Göreceksiniz doğru yanıtı duymak için dikkat kesilen bir dinleyici grubunuz olacaktır. Bir tartışma ortamı yaratmayın. Asla dinleyicilerinizden biriyle tartışmaya girmeyin.  Çok fazla soru sormayın.

 Görsel yardımcıları kararlaştırma Doğru sıra, sunuşu yazmak, sonra hangi görsel araçların kullanılacağına karar vermektir.

7 Metni Konuşmaya Dönüştürme

sözlü sunuşu yapmadan önce yazılı metni konuşma stiline dönüştürmeniz gerekir.Şahıs zamirleri kullanın.  Kısaltmalar kullanın.  Günlük sözcüklere dayanın Kısa ama çok fazla olmayan bağlaçlar kullanın  Argo, jargon ve akrostişlerden kaçının.  Olumlu sözcükler kullanın.“. Cümleleriniz kısa olsun

8 Sunuşu prova etme . İlk provadan gelecek samimi geri besleme iyileştirilebilecek alanları meydana çıkaracaktır. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra tam donanımlı bir prova ayarlamak yararınıza olur. Bu size, resmi sunuş gününde doğal ve düzgün bir sunuş yapabilmeniz için bazı düzeltmeleri pratiğe geçirme olanağı sağlar.

HAZIR CEVAPLILIK YETENEĞİ  -1. Tek bir kelimeden yola çıkarak uzun konuşmalar yapabilmelisiniz.  2. Fikir boşluğu doğduğunda arayı içerik yönünden boş da olsa ilgili sözlerle doldurabilmelisiniz.  3. Şaşırtıcı sorulara, altında kalmayacağınız kısa olmayan cevaplar verebilmelisiniz.

Uygulama : 1. Aşağıdaki her bir kelimeyi okuyun ve hemen ardından okuduğunuz kelimeyi içerisinde barındıran bir cümle oluşturunuz. Cümlelerinizin 6 kelimeden küçük olmamasına dikkat ediniz.Örnek: “Kalem” - Kalem olmasaydı binlerce kitabın yazılması mümkün olamayacaktı.

2. Simdi söz söyleme süremizi bir dakikaya çıkaracağız. Aşağıda göreceğiniz kelimeler üzerinde birer dakika konuşacaksınız. Duraklama yapmamaya dikkat ediniz. Düşünce akışınız yavaş işliyorsa başlangıçta zaman kazanmak için yavaş bir hızla konuşacaksınız.  

3.  . Bu sorulara en az 30 kelimeden oluşan cevaplar vermelisiniz.  Örnek soru: En çok sevdiğiniz kişi kimdir

4. Konuşmayı Kaldığı Yerden sürdürebilmelisiniz.   Aya ilk kim ayak basmıştı biliyor musunuz? (Fikir akışı koptu siz doldurun)  (Devam) İşte Ay’a ilk ayak basan Neal Armstrong olmuştu

9 Sunuşu yapma Toplantı, tören ve açılışlarında konuşmalar daima asttan üste doğru yapılır.   “Sayın Vali, Sayın Komutanlar,     

 Sayın Genel Müdürümüzü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim

denmesi yerinde olur.Topluluğa karşı yapılan konuşmaların başında ve sonunda, toplantıya katılanların selamlanması da unutulmamalıdır..

Kâğıttan Okumak

Kâğıttan okumak, seçebileceğiniz en kötü yöntemdir..  Göz teması kuramazsınız ki bu etkileyici konuşmanın temel bir unsurudur. Beden diliniz sınırlanır

metniniz beden hareketlerinizi kısıtlayan bir zincirdir. Beden dilinizi etkili kullanamazsanız gayri samimi bir etki bırakırsınız. Metin bağımlılığı sizin hiçbir zaman ikna edici bir konuşmacı olmayı öğrenemeyeceğinizi, kendinize güvenemeyeceğinizi ortaya koyar.

Metni Ezberlemek

metni ezberlemek de kaçınılması gereken yöntemlerden biridir

. Ve hızlı düşünemiyorsanız, sarsılmaya başlarsınız. Metne alıp almama konusunda tereddüte kapıldığınız bölümleri ezberleyin,

Doğaçlama Konuşmak

Bu, en etkili sunuş biçimidir . Etkileyici bir başlangıcı, mantıklı bir akışı ve bir sonucu olan konuşmanızı titizlikle hazırlarsanız provalarını yaparsanız kendinize güveninizi kazanmak ve şevkli görünmek için birtakım notlar hazırlarsınız.

Zihin haritasını kullanabilirsiniz.

Konuşma metnini kullanabilirsiniz.

Kilit fikirleri iyice belirtmek için altlarını renkli kalemle çizin. Provalarınız ve tekrarlarınız sırasında her fikri anlatmalı ve bir sonrakiyle arasında bağlantı kurmalısınız. Ara sıra sırada hangi fikrin olduğunu görmek için metne göz atabilirsiniz. 

Kartlar kullanabilirsiniz.

 Kulağa doğal gelirsiniz

.  Kendinize güvenirsiniz

.  Rahatça beden dilinizi kullanabilecek, hareket edebileceksiniz.

Görsel malzemeyi kullanabilirsiniz.

 Görsel malzemeler unutkanlık hallerinde ipucu olabilir ama sırf ipucu olsun diye sözcüklerden oluşan slaytlar hazırlamaktan kaçının

Ses Kullanımı – mikrofon- telefon - Diksiyon     

Hedeflerin Saptanması

üç hedef dizisine ihtiyaç olduğunu bilmek gerekir:.konuşmacı , dinleyici, ….. Konuşmacının ya da konuşmacıların hedefleriKonuşmacıların iki hedef dizisi bulunur: sunuşun hedefleri ve kendi hedefleri.

Bazı kişisel hedefler sunuşun etkisini arttırır

. Saygı, inanç ve güven uyandırmak  Soruları daha iyi kullanmak  Geri beslemeden öğrenmek  Özgüven oluşturmak Aktif bir dinleyici olmak

Sunuşun etkisini azaltan kişisel hedefleri ise

 Bu uzmanlığa sahip tek kişi olduğunu göstermek  Terfi etmek  Başka birisini kötü göstermek  Övgü almak  Kişisel konumunu yükseltmek Kişisel hedeflerinizle sunuşun amacı çelişiyorsa,sonuç olumsuz olacaktır. Sadece sunuşun kendisi etkisizleşmekle kalmayacak, konu da zarar görecek ve sizin güvenilirliğiniz zayıflayacaktır  

Konuşmacıdan Kaynaklanan Sorunlar

 Konuşmacı, sunumun yapılacağı gün hasta olabilir ve sunum sırasında yeteri kadar verimli olmayabilir. Sunu mekânındaki aksaklıklar sunumu etkilediği için moral bozukluğu yaşayabilir

. Sunum yapmak konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip değildir. İş gereği sunum yapmaya zorlanmıştır. İsteksizdir

. Heyecanlı bir yapısı olduğundan, panik halinde olabilir.

 Çok hızlı konuşuyor ve ne dediğini takip etmek dinleyiciyi zorluyor olabilir. Çok hızlı, yavaş ya da aynı tonda konuşuyor, sesini iyi kullanamıyor olabilir. Sunum ile ilgili gerekli hazırlığı yapamamıştır. Sunum için gerekli materyaller eksiktir. Unutulmuş, kaybedilmiş vb. olabilir. Sunum mekanına yabancı olabilir. Sunum mekanını önceden görmediği için neyin nerede olduğunu bilmiyor, sunuş anında teknik konularla ilgilenecek kişileri tanımıyor olabilir. Geç kalmış büyük bir telaş içindeyken kendini sahnede bulabilir ve ne yapacağını şaşırabilir.

 Sunum öncesinde prova yapmamış, bu sebeple neyi, nerede söylemesi gerektiğini karıştırıyor olabilir   Sunum sonrası gelecek olan sorulara hazırlıklı değildir. Konuşmacılar, genellikle kendilerine karşı çıkılacağını, aptal görünüp müşkül durumda kalacaklarını düşündüklerinden soru bölümünden korkarlar.

 . Lojistik: Ne zaman? Nerede? Kim?  Donanım ve materyaller   Maliyetler  Sunuşa yaklaşım  Sunuşun içeriği

Sunuşun Başarısını Ölçmek / Değerlendirmek Sadece siz en değerlendirmenizi değil, başka birisinin ya da birilerinin değerlendirmelerini içerirse, sunuş sonrası değerlendirmeler daha objektif olur.Birincisi, sunuşu teybe ya da videoya çekmek dinleyicilerin önündeki haliyle kendinizi görmeniz ve duymanız için bir fırsat yaratır. Değerlendirme sonrası kasetlerden oluşturulacak kişisel bir arşiv, sunuşları planlama, yazma ve yapma konusunda yeni beceriler edinmeye ve var olanları geliştirmeye yönelik kişisel ilerlemeyi ölçmekte yeni bir konuşmacıya yardımcı olur.

İkinci bir değerlendirme tekniği, gerçek sunuş sırasında değerlendirmeci işlevini görecek bir ya da birkaç kişinin bulunmasıdır

Beden Dili ve Ses Kullanımı

. Duygu ve düşüncelerin sözlü,sözsüz ya da yazılı bir anlatımla insanlara Ulaşmasını sağlayan sembollere Mesaj denir.

İletişim sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere iki kanal üzerinden yapılabilmektedir. Beden dili sözsüz iletişim kapsamına girmektedir ve kendi içinde üç bölüme ayrılmaktadır  Sessiz olan: Sadece görsel beden dilini kapsar.  Kişilerin görüntülerini tamamlayan şeyler de sözsüz iletişime dahil edilebilir. dil ötesi olarak tanımladığımız mesajlar da vardır. Mektup, elekronik posta (e

mail), telefonla mesaj aklımıza ilk gelenlerdir. Sesli olan: Dil ile yakından ilgili olguları kapsar. (örneğin vurgu ve konuşma araları) ve bağımsız ifadelerden oluşur (örneğin gülmek veya iç çekmek),

İletişimde olumlu izlenim bırakabilecek etkili beden dili özelliklerini :

Göz teması:Yüz ifadesi:  Baş hareketleri:    

Jestler  ve Mimikler Yüz kaslarının kullanımı mimikleri, başımız dışında bedenimizin hareketleri de jestleri meydana getirmektedir..

Beden duruşu ( Postür ) :  Yakınlık:  Yönetiliş:  El teması:  Dış görünüş:  

Konuşmanın sözel özellikleri:

Çok fazla ve çok hızlı konuşmaktan kaçının. Bir topluluk içinde dinlendiğinize yaklaşık olarak eşit miktarda konuşmaya gayretedin. Sesinizin yüksekliğini ve tonunu, bulunduğunuz ortama göre ayarlayın.

Kürsüde Nasıl Hareket Edilimeli..

İyi Bir Duruş İçin Bazı Tavsiyeler

Ellerinizi serbestçe iki yanınıza sarkıtmak iyi bir durumdur. İyi bir kol durumu bulmak için, kollarınızı omuzlarınız hizasına kadar kaldırın, rahatlayın ve bırakın kollarınız kendiliklerinden aşağı düşsün. Önünüzde kürsü bulunduğu takdirde, bir kolla, dirsek hizasından itibaren rahatça kürsüye dayanmak, diğerini serbestçe sarkıtmak veya kalçaya koymak iyi bir duruştur.Diğer iyi bir duruş vaziyeti de, her iki kolun dirseklerden bel hizasına kadar getirilmesidir. Bu durumda avuç içi ve parmaklar kısmen uzatılmış vaziyettedir. Bu durumda kollar, takriben vücudun orta yerinde vücutla birleştirilir. Sakin ve rahat durun.  Sıkıcı hareketlerden sakınınız. Herhangi bir eşyaya dayanma arzusundan kendinizi kurtarın. Bu, dengesizliğinizi ve kendinize güven beslemediğinizi gösterir. Fiziki kontrol, zihni uyanıklığı doğurur. Mütevazı olun. Kendisinde üstünlük gören bir hatibin kürsüde başarılı olmasına imkan yoktur.

Ses Kullanımı Dinleyiciler, konuşmacıyı derhal anlamazlarsa, bir daha anlayamazlar..Etkili bir konuşmacı olmak için; Duyulmalısınız Anlaşılmalısınız Sesiniz çeşnili olmalı Ses, konuşmacı ve dinleyiciler arasındaki temel bağdır. .Sesin hacmi, salonun büyüklüğüne veya dinleyicilerin sayısına bağlıdır. . Müzik nasıl yükselir, coşar ve yumuşarsa, ses hacminiz de artmalı ve azalmalı. Öte yandan söylediklerinize inanarak samimice konuşursanız, ses hacminizin kendiliğinden değiştiğini göreceksiniz.

Mikrofonda konuşma tekniği

Eğer küçük bir dinleyici grubu önünde veya küçük bir salonda konuşuyorsanız,mikrofona ihtiyaç hissetmeyebilirsiniz

fakat büyük bir salonda, büyük bir dinleyici grubu önünde mikrofon gereklidir.Mikrofon, sizin daha iyi ve daha rahat konuşmanızı sağlar. Mikrofonda konuşurken rahatlayacak, sesinizi çekip gerginleştirmek ihtiyacını duymayacaksınız. Büyük bir grup önünde gerekli ses değişimlerini, ancak mikrofonda yapabilirsiniz. Ses hacminizi alçaltmak ve bunu yaparken kelimeleri biraz daha ağır telaffuz etmekle, ses tonunuzu tesirli bir şekilde gölgeleyebilirsiniz. Böylece, konuşmanızın önemli noktalarını daha tesirli belirtmeniz mümkün olur.Dinleyicilere, “Beni duyuyor musunuz?” diye sormayın. Eğer onlar söylediklerinize işitmezlerse, bazı dinleyicilerdeki gerginliği göreceksiniz. Şayet onların sizi işitmediklerini sanıyorsanız, en emin yol, ses kuvvetinizi biraz artırmaktır. Bununla beraber, mikrofonda sesinizin salonda yankılanıp yankılanmadığına da dikkat ediniz. Ses, aşırı yüksek olduğunda da rahatsızlık verir. Konuşururken mikrofona dokunmayınız. Bu, sizin sadece amatör biri olduğunuzu göstermekle kalmaz, kötü sesler çıkmasına neden olabilir ya da mikrofon bozulabilir. Ayrıca mikrofonun yanında kâğıtları karıştırmayın. Kürsüden konuşun biri pek anlamasa da mikrofon yanında karıştırılan kâğıtların büyütülmüş sesi dinleyicileri rahatsız eder.

 

 

İNSAN- İLETİŞİM ALANI- CEVRE

 ileşitim    dil – anlatım- konuşma –haberleşme- iletişim, diksiyon ,beden dili, sunum, ve ikna , konuk , randevu kabulü ve toplantı düzenlemek  

İş hayatında insan ilişkileri       (İnsan iletişim alanı cevre)                  Teknolojik Çevre ,     Sosyal ve Kültürel Çevre          Ekonomik cevre  --    Beklenmedik Olaylar,Y      Siyasi ve Yasal Çevre

İşletmenin dış çevresi  Rakipler -İş gücü- Hükümet  -Halk- Sendika -Meslek örgütleri- tüketiciler- Müşteriler    satıcılar- Pay sahipleri-

İşletmenin iç çevresi -kaynakları ; firma imajı, , üretim, iş gören Kuruluş yeri Finansman, ,

araştırma geliştirme

 İş hayatında:yönetimde, eğitimde, üretimde, tüketimde, pazarlamada,İlişkileri  düzenleyen kurlalar: Örf  adet gelenek  görenek ahlak din anayasa kanun hukuk yasa mevzuat kararname tüzük yönetmelik içtihat  genelge        ---------------Duyduklarımızın %20’sini,gördüklerimizin %30’unu, görüp, duyduklarımızın %50’sini, söylediklerimizin%70’ini, yaptıklarımızın %90’ını akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.---------------------

 

Kaynak ( verici)   kişi  

Mesaj ( konu: iş – işlem-amaç –olay ) Duygu ve düşüncelerin sözlü,sözsüz ya da yazılı bir anlatımla insanlara Ulaşmasını sağlayan sembollere Mesaj denir

Konuşma(sunum) Türleri Satış Sunumu,

Olumsuz koşullandırma ile ikna edici olabilirsiniz.  Olumlu koşullandırma ile ikna edici olabilirsiniz.  Yararları ortaya koyarak ikna edebilirsiniz. . Çözüm önererek ikna edebilirsiniz.  Duyulara hitap ederek ikna edebilirsiniz.

Örnek :  yaratıcı drama

Pazarlama ve Ticaret 

Pazarlama karması ( dört p )ürün , dağıtım ve yer - fiyat-  tutundurma satış çabaları 

 

Biçimsel (formal) Sunum,

daha biçimsel bir düzenleme içinde yapılır. Yemek davetlerinde, kabullerde, düğünlerde, tebriklerde, emeklilik törenlerinde olduğu gibi. Yaşanmış hikâyeleri kullanın. Karizmatik bir konuşma tarzı geliştirin. Davetkâr sözcükler seçinYardımcı sahne donanımı kullanın. Posterler, fotoğraflar, slaytlar, afişler,kısacası dinleyiciye gösterilen her şey, yardımcı sahne donanımı olarak bilinir.

Eğitim Amaçlı

Eğitimsel sunum, amacınızın öğretmek olduğu sunumdur. Belirli ustalık seviyelerindeverilen eğitim programları ve dersler, bu tür sunumların kapsamındadır ve bir sınıf düzeni içinde yapılır.

Katılımcı olmayı sağlayarak öğretebilirsiniz.

Duyduklarımızın %20’sini,gördüklerimizin %30’unu, görüp, duyduklarımızın %50’sini, söylediklerimizin%70’ini, yaptıklarımızın %90’ını akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır. Bölümlere ayırarak öğretebilirsiniz  Uygulamalı olarak öğretebilirsinizTekrarlar yaparak öğretebilirsiniz Güçlendirme yaparak öğretebilirsiniz.

Motive Edici Sunum

Birçok sunumu bu kategori içinde değerlendirebiliriz. Mitinglerde politikacılarınyaptıkları konuşmalar, dönemsel satış sunumları, dini vaazlar, bir ürünü abartılı biçimdeöven tanıtım filmleri bu tür sunuma dahildir. Bu sunumların ortak amacı, dinleyiciyi heyecanlandırmak ve harekete geçirmek için itici güç olmaktır.

Gerçeklere Dayanan Sunum,

toplantılar sırasında, sizden yalnızca yaşanmışolayları aktarmanızın istendiği, herhangi bir kişisel düşüncenin ortayakonulmadığı sunumlardır.Yalnızca gerçek bilgileri sunmak için yapılır. Raporlar, toplantılarda sunulan veriler,istatistikler ve bütçe çalışmaları bu kategoriye girer.

Kural 1: Görsel desteğe ihtiyaç vardır.  2: Görsel malzemeler sunum sırasını takip etmelidir.  3: Gerçeklere dayanan sunum, bölümlere ayrılarak yapılmalıdır 4: Gerçeklere dayanan sunumda tekrarlara yer verilmelidir.

  Hedef  ( alıcı)  kişi  

 Dinleyicilerin rolü ve ihtiyaçları Sunum sırasında dinleyicinin rolü pasif değildir. Dinleyicinin konuşmacı üzerinde etki yaptığı gerçeği, onun sunuş sürecinin bir değişkeni olarak önemini ortaya koyar.

Dinleyiciden Kaynaklanan Sorunlar

Dinleyiciler sunuma zorunlu olarak katılıyor olabilirler; bu sebeple ilgisiz olabilir.

 Dinleyici sunum günü hasta olabilir. Sunuma ilgisiz kalabilir.

 Konuşmacı ile ilgili kötü deneyimleri olabilir.

 Sunum konusu dinleyici ile ilgisiz olabilir ya da konuyla ilgili hiç bilgisi olmayabilir.

 Oturma düzeni, dinleyicilerin konuşmacıyı ve görsel araçları görmesini engelliyor olabilir

. Koltuklar rahatsız olabilir. Bu da dinleyiciyi rahatsız eder.

 Sunuş mekânında katılımcı ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi sebebiyse dinleyiciler huzursuz olabilir.

 Dinleyicinin amacı sunum süresinde kendi görüş açılarını destekleyecek noktalar yakalayarak, konuşmacının açıklarını bulmak, delilerini çürütmek olabilir

Dinleyici Profilleri  Dinleyici nedir?

Dinleyici, özel bir amaçla bir araya getirilmiş bir insan grubudur.. Bunlar, farklı geçmiş deneyleri, kişisel ihtiyaçları, inançları ve öz anlayışları olan insanlardır. iki çeşit iletişim görülür

 Dinleyicilerin arasındaki etkileşim Dinleyicilerle konuşmacı arasındaki etkileşim

Dinleme Modelleri

Rekabetçi veya mücadeleci dinleme:

kendi görüş açımızı destekleyecek noktaları yakalamak, onun açıklarını bulmak delillerini çürütmek ve zaferi kazanmaktır.

Pasif veya özenli dinleme:.

Bu dinleme tipinde söylenenleri doğrulatma amacı ve çabası yoktur.

Aktif ve düşünceli dinleme:

mesaja nasıl bir tepki (karşı mesaj)vereceğimizi düşünürüz. Anladıklarımızı doğrulatmak için geri beslemelerden(soru sorarak) yararlanırız.

Dinleyici Davranışı Her grupta liderler ve izleyiciler vardır. Konuşmacının lider olduğu gerçeği değişmez.

Düşman Katılımcı:.

Bu düşmanca durumu yönetmenin en iyi yolu önce, iz kontrolü korumayı, sonra düşman katılımcı üzerinde kontrol kurup sürdürmeyi gerektirir.. Bu, göz teması kurarak,iddialı sözcükler kullanarak ve iddialı sözsüz davranışlar sergileyerek başarılır.Düşmanca tavrı kontrol etmek için, kişisel düşmanlığı dağıtmaya çalışın. Sonra kişiye düşmanlığının gerisindeki motivasyonu paylaşmaya çağırın.

Gönülsüz Katılımcı:

Sunuşta olmayı istemeyen bir dinleyici genellikle sandalyeye yayılma, bir şeyler karalama ya da uyuklama gibi pasif sözsüz davranışlar sergileyecektir... Kişiye, konuya ve sunuşun uzunluğuna bağlı olarak, böyle bir kişiyle bir mola sırasında konuşma olanağı bulabilirsiniz.

Kanal ( araç)    

Kanal ışık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi gibi  mesajı taşıyan araçlardır. 

Kanal, mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur.

Kanal fiziksel olabilir (sesimiz, bedenimiz), teknik olabilir  (telefon) ya da toplumsal olabilir (okullarımız, gazeteler vb.).  İnsanın beş duyu organı, onun iletişim  kanallarıdır.

Diğer iletişim kanalları; magazinler, gazeteler, bültenler, ilan tahtaları, toplantılar, brifingler ve paneller gibi sözlü  (YAZILI) iletişim kanallarıdır.

Sözsüz iletişim olarak beden dili –

İletişim kanalları formel (resmi) ve informel (resmi olmayan) olmak üzere iki gruba ayrılır. Formel iletişim kanalları, yönetim tarafından belirlenen ve kabul edilen iletişim  kanallarıdır.

İletişim sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere iki kanal üzerinden yapılabilmektedir. Beden dili sözsüz iletişim kapsamına girmektedir ve kendi içinde üç bölüme ayrılmaktadır  Sessiz olan: Sadece görsel beden dilini kapsar.  Kişilerin görüntülerini tamamlayan şeyler de sözsüz iletişime dahil edilebilir. dil ötesi olarak tanımladığımız mesajlar da vardır. Mektup, elekronik posta (e mail),  telefonla mesaj aklımıza ilk gelenlerdir. Sesli olan: Dil ile yakından ilgili olguları kapsar. (örneğin vurgu ve konuşma araları) ve bağımsız ifadelerden oluşur (örneğin gülmek veya iç çekmek),

Kullanılacak Görsel ve İşitsel Araçlar

üç kategoriye ayrılır:

Sessiz görsel araçlar; yazı tahtaları, yazı levhası, posterler, broşürler, projeksiyonlar, slâytlar, film kareleri ve bilgisayar çıkışlı şekiller. Yazılı Materyal   .Grafikler .

İşitsel araçlar; teypler, makaralı teypler, plaklar

Görsel ve işitsel araçlar; rol canlandırmaları, filmler, videoteyp, video diskler gibi.

 Telekonferans ve Videokonferans (İşitsel ve Görsel)  .

Telekonferans ve Video konferans (İşitsel ve Görsel) Videokonferans, insanların yüz yüze görüşmek için bir sürü soruna katlanmak yerine, ofisinden diğer ofisteki insanla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkânları sunmaktadır.

Salonunun Hazırlanması birkaç biçimde gerçekleştirilir:

İşyerinde düzenlenen yuvarlak masa toplantıları; yönetim kurulu toplantısı,pazarlama toplantısı, bölüm toplantıları gibi.   Sizin işyerinizde ya da başka işyerlerinde düzenlenen müşteri toplantıları; genelde bu toplantılara en fazla on iki kişi katılır.

Otellerde düzenlenen bölge toplantıları; 20 ya da daha fazla kişinin katıldığı pazarlama toplantıları gibi. 150’den fazla katılımcının bulunduğu, otellerde ya da konferans merkezlerinde

düzenlenen konferanslar.

Küçük Mekânlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 Dinleyicilerin salona nasıl bir  oturma düzeni içinde yerleşmesini istediğinize karar verin. Masaya gereksinim var mı? Yoksa masaların olmadığı bir yarımay dizilimi mi uygun? Birlikte, ayrı ya da size yakın oturmasını istediğiniz katılımcılar var mı? Herkes birbirini, sizi ve eğer görsel malzeme kullanacaksanız ekranı  görebilecek mi?  Notlarınız, görsel malzemeler ve dağıtacağınız belgeler için yeterince yer var mı? Dinleyicilerle aranızda masa gibi bir engel var mı, yoksa kapana kısılmış bir vaziyette mi olacaksınız? Tabloyu ve projektörü nereye koyacaksınız?  Prizler nerede olacak? Uzatma kablosuna ihtiyacınız olacak mı?  Eğer gerekirse, ışıkları nasıl kapatacaksınız? Ekranda ayrıntıları işaret etmek için elinizde bir çubuk olacak mı? Isınma ve havalandırma ile ilgili değişiklikleri nasıl yapacaksınız?  Çay, kahve servisi ne zaman, kim tarafından yapılacak?  Odada saat bulunuyor mu? Yoksa kendi saatinizi mi kullanacaksınız? Kol saatinizi çıkarıp önünüze koysanız dahi, zamanı küçük bir masa saatinden okumak daha kolay olacaktır.  Kalemler, not defterleri ve suyu kim sağlayacak?  Toplantı da sigara içmek serbest olacak mı?

Orta Büyüklükteki 

Küçük mekanlar için verdiğimiz listedekilerin tamamını gözden geçirmek gerekir. Sunuşunuzun bir otelde gerçekleşecekse, kullanacağınız salonun kiralanmasından sorumlu yöneticinin ismini alın.   Salona ne zaman gireceksiniz? Toplantının organizasyonundan kim sorumlu olacak ve mekanda sorumlu sıfatıyla kim bulunacak?  Sandalyeler rahat mı? Toplantı uzun sürecekse, yerlerine daha rahat sandalyeler koymak mümkün mü? Fazladan sandalye gerekebileceğini de hesaba katın ve bir oturma planı hazırlayın.  Toplantı salonunda cep telefonu gürültüsünü önleyin. Görsel malzemelerin sunumunda kullanılacak cihazları kontrol edin. Projektörü kullanabiliyor musunuz? Salondaki model bildiğiniz bir model mi? Nasıl bir ekran kullanılacak?   Kürsü kullanacaksanız, yüksekliğini öğrenin. Alçaltılabiliyor mu? Gerektiğinde üstünde durmanız için bir şeyler verecekler mi? Ana ışıklar kapatıldığında notlarınızı okuyabileceğiniz küçük bir ışık sağlayabilecekler mi? Kendi görsel malzemelerinizi kendiniz mi sunacaksınız? Bu iş teknisyene kalacaksa, ona ne gibi talimatlar vereceksiniz. Işık düğmelerinin nerelerde olduğunu, bunları kimin idare edeceğini öğrenin. Gerektiğinde salonun sadece yarısını karartmak mümkün olabilecek mi? Pencerelerin örtülmesi gerekiyor mu? Tuvaletler ve telefonlar nerelerde? Otel mesaj alma imkanı sunuyor mu?  Kahve çay servisi ne zaman, nasıl yapılacak? Servis toplantı salonunda mı yapılacak? Toplantı salonunda yapılacaksa, servisin toplantı öncesinde bitmesini sağlayın. Konuşmanızın fincan, kaşık şıkırtılarıyla bölünmesini istemezsiniz.

Büyük Mekanlarda

 Konuşmanızı yapacağınız sahneye ya da kürsüye nasıl çıkacaksınız? Nerede duracaksınız? Sahnede sizinle birlikte başka insanlar da bulunacak mı? Dinleyicileri görebilecek misiniz? Yoksa ışık size engel mi olacak? Görsel malzemeleri nasıl kullanacaksınız? Ne tür bir mikrofon kullanacaksınız? Sabit mi olacak, yoksa mikrofonla birlikte dolaşabilecek misiniz?  Konuşma metniniz dinleyicilere ya da konferans delegelerine dağıtılacak mı? Dağıtılacaksa ne zaman?