GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


EKONOMİ

 KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 

Fiyatın Tanımı Bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmet ile değişim oranına fiyat denir Malın diğer bir mal ile değiştirilmesine takas (trampa) denir Günümüzde ise madeni ve kâğıt paralar kullanılmaktadır .Ekonomide, on binlerce mal ve hizmetin değeri ortak değer ölçüsü ile fiyata dönüştürüldükten sonra, ortaya çıkan fiyat topluluğuna fiyatlar genel seviyesi veya fiyatlar genel düzeyi Fiyatın Oluşumu : arz ve talebin kesiştiği noktada oluşur.

  Mal ve hizmetlerin kıt olması üretimde bazı kurallara uyulmasını zorunlu hale getirmiştir  Üretimde kullanılan kaynaklara üretim faktörleri denir Üretici firmaların katlanmış olduğu fedakârlıkların toplamı üretim maliyetini. oluşturur  Toplam üretim maliyeti üretilen mal miktarına bölündüğünde birim maliyet hesaplanır  Ürün fiyatlaması yapılırken birim maliyet ve firmanın kâr yapısı temel ölçü olarak ele alınır

Fiyatı etkileyen faktörler şunlardır:Tüketici: 2  Üretici firmalar: 3  Devlet:4  Diğer ülkelerde

Talep (Satın Alma İsteği)  talep; belirli bir  piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan, satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarıdır  Kişilerin tek tek taleplerine kişisel talep, kişisel taleplerin toplamına ise piyasa (pazar) talebi denir

Talep Kanunu  Piyasadaki talep miktarı az ise fiyatı artar  Satış fiyatlarının ürüne gelen talepten etkilenmesine talep kanunu denir 

Talep Esnekliği Talep esnekliği ise; talepteki değişme oranının ürün fiyatlarını aynı oranda etkileyememesi anlamına gelir

Talebin Özellikleri · İstek satın alma ile ilgili olmalı · Talepte bulunanın satın alma gücü olmalı · Satın alma isteği belirli bir zaman veya dönem içinde oluşmalı · Ürünün satıldığı belirli bir piyasa bulunmalı · Ürünün birim fiyatı belirlenmiş olmalı

Talebi Etkileyen Faktörler  · Ürünlerin fiyatı; · Tüketicilerin gelir seviyeleri; · Kişinin alışkanlıkları, tercih ve gelenekler: · Malın karşıladığı ihtiyacın şiddet derecesi: · Piyasa işlemleri: · Nüfus:  · Mevsimlik faktörler:

Arz (Sunmak)Arz, mal ve hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattansatışa sunulmasıdır

 Arzın özellikleri· Ürünlerin sunulduğu bir piyasa bulunmalıdır · Belirli bir zaman dilimi olmalıdır · Belirlenmiş fiyatlar dizisi olmalıdır

Arzı Etkileyen Faktörler· Malın piyasa fiyatı: · Üretim faktörlerinin fiyatları: · Ülkenin teknoloji düzeyi: · Ekonomik kararlar: · Geleceğe dönük fiyat beklentileri

Arz Kanunu  Fiyatlar artarsa arz)artar, fiyatlar düşerse arz (üretim) azalır

Tam Rekabet Piyasası  Fiyat Oluşumu Alıcıların ve satıcıların fazla olduğu piyasalarda arz ve talebe göre fiyat kendiliğinden oluşur   Alıcıların çok, satıcıların ise az olduğu piyasalara oligopol, farklılaştırılmış bir malı satan çok sayıda firmanın olduğu piyasalara monopollü piyasalar denir 

 Tekelci (Monopol) Rekabet Piyasaları  Fiyat Oluşumu Adından da anlaşılabileceği gibi üretici sayısı tek el olan veya bir kaç tane olanpazarlardır 

Paranın Tanımı Üretici ve tüketicilerin piyasalarda karşılaşarak alış veriş yapabilmelerini sağlayan değişim aracına para denebilir   Bilimsel olarak para; devletçe bastırılan, mal ve hizmet satın alma gücü olan ve herkes tarafından kabul gören bir mübadele (değişim ) aracıdır .Para, alım satımlarda bir ödeme aracı olmanın yanı sıra, toplum tarafından kabul edilen ortak bir değer ölçüsü ve tasarruf yapma aracıdır

Paranın Özellikleri Ø Taşınabilir olması:  Ø Bölünebilir olması:  Ø Dayanıklı olması:  Ø Kabul görmesi:

 Paranın Fonksiyonları Ø Mübadele ( değişim ) aracıdır: Ø Ortak değer ölçüsüdür:  Ø Tasarruf ve borçlanma aracıdır: Ø Ekonomi politikası aracıdır:

 Para Çeşitleri-Mal Para Mübadele döneminde kullanılan paradır  Madenlerin kullanıldığı dönemlerde üzerinde o madenin değeri yazılarak kullanılmıştır (sikke)  Günümüzde kullanılmamaktadır -Temsili paralar Kıymetli madenlere çevrilebilen paralara temsili para denir  Başlangıçta yüzde yüz altına çevrilebilir özelliğe sahip olan temsili paralar, zamanla yerinin kağıt paraya bırakmıştır   · Altın ve gümüş sertifikaları: · Banknot:  · Kağıt Para:  · Madeni para:  · Kaydi para (banka parası):  · Para yerine geçenler: Kredi kartı

Para İle İlgili Kuruluşlar -T C  Merkez Bankası’nın Temel Görevleri Ø Merkez Bankası, kâğıt para basımını kendisine bağlı banknot matbaasında Gerçekleştirmektedir  Ø Para piyasalarındaki istikrarı sağlamaya çalışır Ø Bankaların bankası ve likiditenin son kaynağıdır  Bankalara kredi sağlar ve faaliyetlerini düzenler Bankalar arasındaki çek takasını yürütür Ø Devletin bankacılığını yaparak, devlet adına fon tutar ve ödemeleri yapar Ø Para politikası araçlarını bağımsız olarak piyasa koşullarına göre kullanır

Merkez Bankasının Yapısı Merkez bankaları anonim şirket şeklinde kurulmuşlardır  · Tüm ortaklardan oluşan genel kurul · Banka meclisi · Denetleme kurulu· Para politikası kurulu · Başkanlık· Yönetim kurulu· Merkez ve şubeler iskonto kurulu · 23 adet şubeden oluşmaktadır

Enflasyon Latince kökenli olan “enflasyon” kelimesinin sözlük anlamı, şişme veya kabarma demektir  Şişen veya büyüyen fiyatlar genel seviyesidir 

  Enflasyonun Çeşitler, talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu

  Enflasyonun Sonuçları -Ø Enflasyonun Ekonomik Sonuçları· Üretim yapmak cazibesini yitirir  Üreticiler ellerindeki fazla nakiti kolay para kazanmak amacıyla emlak, altın veya dövize yatırırlar  Bu da finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açar  · Paradan kaçış ve mala hücum olduğundan üretim, iç tüketime bile cevap veremeyeceği için ihracat gelirleri düşer  · Bütçe açığı daha fazla artacağında giderleri karşılamak için dış borçlanma  artar

 Enflasyonun Sosyal Sonuçları · Refah düzeyi gittikçe düşer -· Maaş ve ücretlerdeki artış yapılmaz  · Bunların sonucu olarak toplumda gelir dağılımı bozulmakta, eşitlik ve sosyal adaletten uzak, huzursuz ve sağlıksız bir toplum oluşmaktadır

Genel Olarak Enflasyonun Ortaya Çıkış Nedenleri -Enflasyonla Mücadele Yolları

Devletin görevleri: · Gelirler ve giderleri arasındaki fark fazla olmamalıdır · Uygun para politikası izlenmelidir  · Devlet kuruluşlarının zararları hazineden karşılanmamalıdır  · Gereksiz personel çalıştırılmamalıdır  · Döviz dar boğazına düşülmemeli, ihracatı artırmak amacıyla devalüasyona gidilmemelidir · Devlet harcamaları gereksiz artırılmamalıdır

Firmaların görevleri: · Verim artırıcı tedbirler alınırken, aşırı kâr yapılmamalıdır · Ücret artışları, üretim ve verimdeki artışlar oranında yapılmalıdır  · Vergiler gerçeği yansıtmalı ve zamanında ödenmelidir  · Rekabete ayak uydurulmalıdır · Verimsiz yatırımlara yer verilmemelidir

Tüketicilerin görevleri: · Gelir ve gider dengesini kurmalı, aşırı ve gösterişe yönelik tüketime yönelmemelidir  · Bilinçli tüketici olmalı, alış veriş kurallarını bilmelidir  · Tasarruflarını artırmaya çalışmalıdır

 Enflasyon Oranının Hesabı Ülkeler her ay düzenli olarak bazı verileri baz alarak enflasyon oranlarını hesaplayarak kamu oyuna açıklarlar  Böylece enflasyon oranına göre piyasalar şekillenir  Enflasyonun hesabında fiyat endeksleri dikkate alınır  Enflasyonu ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamaktadır

Fiyat Endeksleri Her ülkede enflasyon oranını belirlemek için çeşitli ürünlerin aylık fiyat değişimleri baz alınarak hesaplanır  Ertesi ay aynı ürünlerin fiyat değişimleri (endeksleri) bir önceki aya göre tekrar hesaplanır  Ülkemizde en çok kullanılan ürün fiyat endeksleri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), üretici fiyat endeksi(ÜFE ) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE ) dir 

  ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİMART / 20062006 yılı Mart ayında 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Genel Endeksi’ndebir önceki aya göre %0,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,48, bir önceki yılınaynı ayına göre %4,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %4,49 artış gerçekleşmiştir

 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ MART / 2006Aşağıdaki grafik bu durumu dahagüzel özetlemektedir  Gıda ve alkolsüz içecekler Alkollü içecekler ve tütün Giyim ve ayakkabı  Konut Ev eşyası Sağlık Ulaştırma Haberleşme Eğlence ve kültür Eğitim  Lokanta ve oteller Çeşitli mal ve hizmetler

 Türkiye’de Enflasyon

Devalüasyon (Kur Ayarlaması) Devalüasyon: Milli paranın değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesidir  Para biriminin değerini düşüren ülke, diğer paralara göre kendi parasının paritesini değiştirmiş olacaktır  Yabancı paralar ile ilgili bir kaç deyimi açıklayalım Parite:Bir para biriminin başka bir para birimi arasındaki dönüşüm oranına denilir  Örneğin 1 dolar, 1,3 euroya eşittir Döviz; Ülke parası dışında kalan yabancı paralara denir Kur: Bir paranın başka bir para cinsinden değeridir

 Revelüasyon: Milli paranın değerinin yabancı paralar karşısında yükseltilmesidir Ø Diğer ülkelerin, karşı devalüasyon yapmamaları gerekir Ø Enflasyonun düşürülmüş olması gerekir Ø İhraç malları, talebi artıran ürünler olmalıdır Devalüasyonun Nedenleri Ø İhracatı arttırmak, özendirmek ve avantajlı hale getirebilmek için devalüsyona gidilir Ø Yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları artarsa, yabancı paraların satın alma gücününde aynı oranda artırılması için devalüsyona gidilir  Ø Enflasyonun kontrol altında tutulamadığı dönemlerde, Uluslararası Para Fonunun (İMF) baskısıyla devalüasyona gidilir

Devalüasyonun etkileri Ø İhracat artarken, ithalat azalır Ø Dış ticaret açığı azalır Ø Artan ihracat ile ülkenin milli geliri artmış olur

 Türkiye’de Devalüasyon

MİLLİ GELİR Bilimsel anlamda milli gelir bir ülkede belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin net parasal değeridir  Tanımdan da anlaşılacağı gibi milli gelir belirlenmiş bir dönem için hesaplanır  Bu süre genellikle bir yıldır -Türkiye’de Milli Gelir Ekonomide büyüme hızını kısa ve uzun vadede etkileyen etkenler vardırØ İklim koşullarının iyi olması tarımsal üretimi artırır Ø Yatırımların aksatılmaması tüm sektörlerde üretimi artırır Ø Fiyatların ve faiz oranlarının artışı GSMH’yi olumsuz etkiler Ø Ekonomik ve siyasi krizler, grev ve lokavt gibi olaylar GSMH’yi olumsuz etkiler Ø Teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi ve ekonominin iyi idare edilmesi milli geliri olumlu etkiler

 Milli Gelirin Üretim Faktörleri Arasında Dağılımı Milli gelir, üretim faktörlerini elinde bulunduranlar arasında rant, ücret, faiz ve kâr olarak paylaştırılır  Üretim faktörlerinin paylaşımı ekonominin genel yapısına ve uygulanan politikalara bağlı olarak farklı oranlarda gerçekleşir  Elde edilen paylar;

 Üretim faktörleri Aldığı pay -Tabiat (toprak, arazi) ;Rant, üretimde kullanılan tabiat faktörünün karşılığında elde edilen gelir payıdır  Rant, ücret ve faiz gibi önceden belirlenen bir kıymettir  -Emek Ücret: İş gücünün (Emeğin) karşılığı olarak ödenen paraya denir   -Girişimci Kar :Girişimci doğadaki üretim faktörlerini gelir elde etmek için bir araya getirerek üretim yapan kişilere denir -Sermaye Faiz Sermayenin belli bir süre kullanımı sonucu ödenen bedele faiz denilir   

 Faiz Çeşitleri:

 Banka faizi:

 Basit ve bileşik faiz: Ana para tutarı sabit tutularak hesaplanan faize basit faiz, her dönemin faiz tutarı ana paraya eklenerek hesaplanan faiz, bileşik faizdir

 · Kanuni faiz: Yerine getirilmeyen sözleşme hükümleri, borç-alacak ilişkileri için yasal olarak hesaplanması gereken faiz oranıdır

 Piyasa faizi: Piyasadaki para arz ve talebine göre uygulanan faiz oranıdır

Milli Geliri Etkileyen Faktörler Milli geliri ülkedeki toplam tüketim, toplam tasarruf ve toplam yatırım tutarları belirler

  Tüketim Fonksiyonu Birey için tüketim, aile fertlerinin gereksinim duydukları mal ve hizmetlerin satın alımı için yaptıkları harcamaların toplamıdır  Tüketim harcamaları öncelikle, o ekonomideki harcanabilir gelire bağlıdır  Ø Kişinin toplam geliri Ø Kişinin yaşam biçimi ve aile yapısı Ø Kişinin edindiği alışkanlıkları Ø Kişinin ileriye dönük kararları ve beklentileri Ø Ülkenin ekonomik koşulları ve ekonomik veriler Ø Ülkenin vergi ve para politikaları

Tasarruf Fonksiyonu Elde edilen toplam gelirden ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan miktara tasarruf denir

  Yatırım Fonksiyonu Yatırım, ekonomide belirli bir dönemde üretimde kullanılacak malzeme ve unsurların artırılmasına denir 

 Mili Gelirin Hesaplanması Üretim faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirin hesaplanması işini Türkiye İstatistik Kurumu yapar. Kullanılan hesaplama yolları; üretim yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi olmak üzere üçe ayrılır

  3 3 1  Üretim Yöntemiyle Milli Gelir Hesabı Bu yöntemin hareket noktası, bir ülkede bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin hesaplanmasıdır  

Tarımsal Üretim+Sanayi Üretimi+Hizmet Üretimi=Brüt Milli Gelir(Gayri Safi Milli Hasıla) Gayri Safi Milli Hasıla (+) veya (-) Dış Ticaret Farkı Gelir veya Gideri = Gayri Safi Yurt İçi H ……Gayri Safi Milli Gelir – Amortismanlar = Safi Milli Hasıla (Net Milli Gelir)…..Safi Milli Hasıla – Dolaylı Vergiler = Milli Gelir Elde edilir     3 3 2  Gelir Yöntemiyle Milli Gelirin Hesabı Bu yöntemde belirli bir dönemde üretim faktörlerinin üretimden aldığı paylar toplanır     Ücret Gelirleri+Kira Gelirleri+Faiz Gelirlere+Elde Edilen Karlar= Milli Gelir  …Bulanan milli gelire sırası ile vergiler, yıpranma payları ve ithalat–ihracat farkları ilave edildiği zaman gayri safi milli hasıla rakamına ulaşılır

  Harcama Yöntemiyle Milli Gelir Hesabı Ülkede her kesimin yaptığı harcamalar toplamı belirlenerek hesaplanır  Özel Kesim Harcamaları+Kamu Kesimi Harcamaları+Yatırım Harcamaları=GSMH

http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.