GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
 KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

İNSAN  KAYNAKLARI

TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

BAŞARI KÜLTÜRÜ

KARİYER

CEO


BİREY
-
ENGEL - AMAÇ  

İnsan,
Çevre,
Malzeme,
Yöntem,
Yönetim,
Ölçülebilirlik  

BİRİM
KISIM
BÜTÜN


SAYILARLA
İFADE
EDEMEDİĞİMİZİ
BİLMİYORUZ
DEMEKTİR. 


SORU: Nasılsınız? 
CEVAP: İyiyim.
NE KADAR  ?
KİŞİSEL
KURUMSAL
TOPLUMSAL


PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE ENGELLER

İfade edememe

Duygular

Zekâ

Fiziksel çevre

Politika

süreç ve
prosedürler

Kültür  ve 

yönetim  tarzları

ALGILAMA
NOKSANLIĞI

Algı, insanın çevresindeki
uyaranların, ya da olayların
farkına varması
ve onları yorumlaması
sürecidir.
Algılamada
dışsal faktörler.
 • Farklılık,
 • yoğunluk,
 • sıklık,
 • hareketlilik,
 • tekrarlama,
 • kontrast,
 • yenilik,
 • benzerlik
Algılamada
içsel faktörler.
 • Kişilik,
 • ihtiyaçlar,
 • amaçlar,
 • motivasyon,
 • inançlar,
 • değerler ve
 • tutumlar,
 • umutlar,
 • beklentiler,
 • arzu ve
 • istekler,
 • geçmiş
 • tecrübeler ve
 • alışkanlıklar
 • gibi faktörlerdir.
 
duygu
düşünce
söz
davranış
alışkanlık
kişilik
kader
Duygular: 
 • Acıma
 • Aidiyet
 • Aldırmazlık
 • Anksiyete
 • Annelik
 • Arzu
 • Aşağılama
 • Aşk
 • Azap
 • Başkasının zararına
 • sevinme
 • Beklenti
 • Bıkkınlık
 • Boşluk
 • Böbürlenme
 • Coşkunluk
 • Dehşet
 • Depresyon
 • Dikkat
 • Dinginlik
 • Duyarsızlık
 • Düşmanlık
 • Empati
 • Endişe
 • Fanatiklik
 • Ferahlama
 • Gıpta
 • Gurur
 • Gücenme
 • Halinden memnunluk·
 • Hayal kırıklığı
 • Hayret3
 • Heves
 • Hışım
 • Histeri
 • Hoşnutluk
 • Hoşnutsuzluk
 • Huzur ·
 • Istırap
 • İçine doğma
 • İğrenme
 • İlgi duyma
 • İlham
 • Kabullenme
 • Kafa karışıklığı
 • Kafaya takma
 • Kaygı
 • Kendine acıma Kınama
 • Kıskançlık
 • Kızgınlık
 • Korku
 • Küçümseme
 • Mahcubiyet
 • Melankoli
 • Merak
 • Merhamet
 • Minnet
 • Mutluluk
 • Nezaket
 • Nefret
 • Özlem
 • Panik
 • Pişmanlık
 • Rahatlık
 • Rahatsızlık
 • Sabır
 • Sahiplenme
 • Sempati
 • Sevinç
 • Sıkıntı
 • Suçluluk
 • Sükûnet
 • Sürpriz
 • Şaşkınlık
 • Şehvet
 • Şefkat
 • Şüphe
 • Tövbe
 • Umut
 • Umutsuzluk
 • Utanç
 • Utangaçlık
 • Üşüme
 • Üzüntü
 • Vicdan azabı
 •  Yalnızlık
İLEtİŞİM   
insanların
duygu, düşünce, inanç,
tutum ve davranışlarını
sözlü, yazılı ve
sözsüz olarak 
SEMBOLLERLE iletilmesidir.   

 

birincisi, bireyin başkaları ile olan iletişiminde SAYGI ilkesine yer vermesi ve onları kendilerine özgü nitelikleri ile kabul edebilmesidir .


İkincisi, bireyin karşısındaki bireyi mümkün olduğu KADAR EMPATİK bir anlayışla dinlemesidir.


Üçüncüsü, ise bireyin içi dışı ve özü sözü bir olmasını ifade eden BAĞDAŞIM ilkesidir
.
Duyduklarımızın
 • %20’sini,
 • gördüklerimizin
 • %30’unu, görüp,
 • duyduklarımızın
 • %50’sini,
 • söylediklerimizin
 • %70’ini,
 • yaptıklarımızın
 • %90’ını
 • akılda tutabildiğimiz kanıtlanmıştır.-
iletişimde yaklaşık
beden dilinin
 • %55
 •  ses tonunun
 • %38 ve
 • seçilen
 • kelimelerin de
 • %07
 • oranında
 • KİŞİNİN KENDİYLE İLETİŞİMİ 
 • YÜZYÜZE İLETİŞİM
 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
 • TOPLUMSAL ( SOSYAL) KİTLE İLETİŞİMİ
 • GRUP İLETİŞİMİ
 • ÖRGÜT İLETİŞİMİ
 • İŞ HAYATINDA İLETİŞİM
Dikkatleri kazanın.
İlgi çekin.
Arzu yaratın.
Anlaşma sağlayın
çevre : 
insanı uyaran her türlü  uyarıcı olay, kural, kişi, düşünce, davranış
Yaşamak; etkilenmek ve etkilemektir.

Anlamadan
yargılama olmaz....

nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,

 

 

 

 

 

 

nDUYDU         :Doğru anladı anlamına gelmez,

 

 

 

 

 

 

nANLADI        :Hak verdi anlamına gelmez,

 

 

 

 

nHAK VERDİ  : İnandı anlamına gelmez,

 

 

 

 

 

 

nİNANDI         : Uyguladı anlamına gelmez,

 

 

 

 

 

 

 

nUYGULADI  : Sürdürecek anlamına gelmez.

 

 

 

 Tümevarım, 
özelden genele  akıl yürütme türüdür.

Tümdengelim,  
özelin bilgisini genel yargılardan çıkarmaktır.


 • bir kitaptan bir kelime
 • bir kelimeden bir kitap
 • analiz ve sentez  ,
 • yap-boz,  
 • sistem ,
 • ilke,
 • kural,
 • formül,
 • denklem,
 • eşitlik,
 • oran ve orantı,
 • denge ve döngü,
 • kavram haritası, algısal çağrışım,
 • algısal
 • guruplandırma 

 

Altın oran,


KAOS  YENİ DENGELERİN
OLUŞMASIDIR.

HER ŞEYİN ÖZETİ
denge ve  döngü

 ÇAN EĞRİSİ
VE STANDART
SAPMA

 

 • BESİN DÖNGÜ
 • VE DENGESİ,
 • ENERJİ DÖNGÜ
 • VE DENGESİ,
 • İKLİM DÖNGÜ
 • VE DENGESİ,
 • EVREN DÖNGÜ
 • VE DENGESİ,
 • KİŞİNİN
 • SOSYAL
 • KÜLTÜREL
 • EKONOMİK VE
 • PSİKOLOJİK
 • DURUMU VB...

KAİNATTA TESADÜFE TESADÜF EDİLEMEZ.
cern
Big Bang

MADDE YAPISI
plazma

HİS  BOYUT
ZAMANda yolculuk

hücre gen haritası YAPISI

hormonlu  gıdalar 

klonlama
 

Yayınlar -

 • Öğrenci
 • dönem raporu,
 • mezuniyet projesi,
 • yüksek lisans
 • ( master) tezi,
 • doktora ,
 • seminer tezi
 • ve tebliği,
 • kongre ,
 • konferans,
 • derleme yayınlar, 
 • Tercüme yayınlar,
 • ders kitapları,
 • yardımcı
 • ders kitapları, laboratuar ve
 • uygulama kavuzları,
 • proje raporları ,
 • bilimsel
 • araştırmalar
MANTIK 
Önerme=
Doğru yada yanlış ,kesin hüküm
bildiren ifadelerdir. 
p,q,r gibi
sayılarla
gösterilir 
1 Doğru  0 Yanlış
anlamına gelir.
 / = veya 
/=ve  
=> İse 
<=> ancak
ve ancak
anlamına gelir.
 
 • somut-soyut
 • objektif-subjektif
 • obje- subje
 • maddi-manevi
 • öznel- nesnel
 • sayısal-sözel
 • nitelik-nicelik
 • oran -orantı
 • kalitatif-kantitatif
 • analog-dijital
 • görsel-işitsel
 • monoloğ-diyalog
 • yüzeysel-düzeysel
 • özel -genel
 • matematik
 • mantık
 • analitik
 • istatistik 
 • finansal
 • mali
 • ekonomik

TANIM:
BİR KAVRAM
VEYA
SÖZCÜĞÜN
ANLAMININ
BELİRTİLMESİ

1. Sözcük tanımı 
2. Ad tanımı 
3. Kavram tanımı
4.  Nesne tanımı
BİR TANIM AŞAĞIDAKİLERİN
BİR YADA
BİRKAÇINI KAPSAYABİLİR..

 • Adlandırma-
 • Kavramlar-
 • Anlamlar-
 • Kelime-
 • Terim-
 • Sözcük—
 • Kapsam-
 • İçerik-
 • Alan-
 • Yararları-
 • Faydaları-
 • Önemi-
 • Olumlu yanları-
 • Olumsuz yanları-
 • Çeşitler-
 • Türler-
 • Nitelendirme-
 • Nicelikler-
 • Özellikler-
 • Sıralama-
 • Sınıflandırma -
 • Sorgulama-
 • karşılaştırma 
 • kriterler-Kıstaslar-
 • Ölçütler-Esaslar-
 • Bazlar-
 • Görevler işlevler-
 • Fonksiyonlar -
 • Normlar-
 • Roller,-
 • Statüler-
 • Sebep ve
 • sonuçları-
 • Tepkiler-
 • Etkiler-
 • Kaynaklar-
 • Meteryaller-
 • Gereçler-
 • Donatılar-
 • Amaçlar-Araçlar
NİTELENDİRME
VE KARŞILAŞTIRMA  OLMADAN
KAVRAM VE ANLAM
OLMAZ...
 • duyu,
 • algı,
 • veri,
 • işlem,
 • bilgi,
 • karar,
 • eylem
 • ( davranış ,eğitim)
 
İLGİ ALANLARINA  GÖRE:
 • eğitim,
 • trafik,
 • tarım
Karakterlerine göre:
 • nicelik,
 • nitelik gös.veri
Değişkenlerine göre:
 • bağımlı ,
 • bağımsız,
 • dışsal ,
 • içsel
Özgünlüğüne göre
 • ilk el,
 •  ikinci el veri  
Yayınlanmalarına göre:
 • yayınlanmış.
 • yayınlanmamış
Gizlilik durumlarına
 • gizli,
 • görülebilir,
 • kopyalanamaz,
 • kurum ve
 • kütüphane dışına
 • çıkarılamaz
Kaynaklarınagöre:
 • kişi,
 • aile,
 • doğadan,
 • Belge,
 • bulgu,
 • döküman,
 • arsiv
 • Elde ediliş
Yöntemlerine göre
 • :deney,
 • gözlem,
 • anket,
 • sayı
Ölçeklerine göre
 • nominal,
 • ordinal,
 • aralık ölçekli,
 • oransal ölçekli
Tiplerine göre
 • nominal,
 • sıralanmış,
 • skorel
VERİ :
İŞLENMEMİŞ HAM BİLGİ
ölçülen, tartılan, sayılan
bilgi değil  veridir.
!!!BİLGİSAYILMAZ.

 BİLGİ
işlenmiş veri .
.deney ,inceleme ,gezi
işlem vb
sonucu elde
edilenlerin tümü…

obje ve
suje arasıdaki
ilişki

BİLGİ ÇEŞİTLERİ :

 • bilimsel  -
 • felsefi -
 • din  -
 • ahlak 
 • hukuk  -
 • güzel sanat ve estetik  -magazin -
 • günlük aktüel
Bilginin kaynağı:
 • duyu,
 • deneyim,
 • akıl,
 • sezgi,
 • bellek,
 • inanç,
 • otorite,
 • ideoloji,

bilgi ve ......
belge  
Çeşitleri

 • Acele Belge
 • Gizli Belge .
 • Önemli Belge .
 • Değerli
 • (kıymetli)
 • Belge 
 • Normal Belge. ,
 • Resmi Belgeler 
 • Ticari 
 • BELGELER 
 •  
 • Yazılı belgeler:
 • resmi yazı,
 • rapor,
 • telgraf,
 • teleks ,
 • faks,
 • müşteri siparişi,
 • kısa not,
 • makale,
 • reklam broşürü,
 • hükümet emirleri
 • ve sirküleri,
 • gazete,
 • dergi davetiye
 • Resmi yazılar,
 • iş yazıları,
 • dilekçe
 • Kapak
 • Hikaye
 • sevk
 • Ihbarname
 • ilan
 • YILLIK
 • imsakiye
 • şarki
 • index
 • şiir 
 • kartvizit
 • katolog
 • broşür
 • taslak-
 • albüm
 • tebrik
 • belge
 • kronoloji
 • text
 • biyografi
 • lisans
 • tezkere
 •  liste
 • ticari belgeler
 • bülten
 • makbuz
 • tutanak
 • cizelge
 • matbu  evrak
 • vasiyetname
 • davetiye
 • mazbata-
 • Dergi
 • Mektup
 • Dilekçe
 • metin-
 • Doküman
 • Müzekkere
 • Evrak
 •  Okul krokisi
 • EXSTRE
 • Otobiyografi-
 • Form
 • oturma planı
 • Fotoğraf-
 • Özet 
 • Gazete Plan
 • PROJE
 • proje analizi-
 • Günlük
 • Harita
 • yazı,
 • metin,
 • evrak,
 • belge,
 • döküman,
 • text,
 • is mektubu
 • İş mektubu türleri 
 • Sirküler
 • Satış mektupları 
 • İstek mektupları
 • Sipariş
 • Belge veya mal gönderildiğini bildiren Alındığını bildirme
 • ve teşekkür
 • mektupları 
 • Tekit (üsteleme)
 • mektupları
 • Teyit (doğrulama)
 • mektupları
 • Kredi mektupları
 • Tahsilât ve ödemeleri
 • takip mektupları  
 • Red/kabul mektupları
 • İş isteme 
 • Kutlama
 • Başsağlığı mektupları
 • Resmi yazı
 • çeşitleri
 • ve diğer iş
 • yazıları
 • (iş mektupları) 
 • Memorandum
 • İlan
 • Tutanak
 • Özgeçmiş 
 • Dilekçe
 • Genelge
 • Sözleşme 
 • Vekaletname  

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 
DERS: KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM
MODÜL :
SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

   

 

 SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

 şletmenin çevresi   İNSAN ---İLETİŞİM ALANI----CEVRE

26.      Dış( tüketiciler, pay sahipleri,satıcılar, işgüçü, halk, meslek örğülteri, sendika, rakipler, hükümet    dış

27.      İç (üretim,personel,araştırma, geliştirme,finasman,  pazarlama    iç: çalışanlar ,çalıştıranlar

  İşletme İçi İlişkiler Haberleşme (İletişim)3.3.1. Toplumsal İletişim ,İş İletişimi : Sözlü iletişim biçimleriYazılı iletişim biçimleri  Görsel iletişim biçimleri

CEVRE ELEMANLARI :Teknolojik Çevre.Siyasi ve Yasal Çevre ,Sosyal ve Kültürel Çevre ,Ekonomik cevre  --Beklenmedik Olaylar

Çevre Ekonomisi Çevre Kirlenmesi ve Nedenleri:Toprak Kirliliği,Hava Kirliliği,Su Kirliliği,Gürültü Kirliliği -Çevre Kirlenmesinin ve Çevre Korumanın Ekonomik Anlamı

31.      cevre: cevre nedir? a)  insanı uyaran her tür uyarıcı olay b insanı uyaran her tür uyarıcı kural c)   insanı uyarı

 Cevre-Ekoloji-Ergonomi-Coğrafya- Astroloji-Fizik-astronomi

Çevre Ekonomisi Çevre Kirlenmesi ve Nedenleri:Toprak Kirliliği,Hava Kirliliği,Su Kirliliği,Gürültü Kirliliği -Çevre Kirlenmesinin ve Çevre Korumanın Ekonomik Anlamı

  Disiplin nedir?işe ve cevreye uyum için belirlenen uyulması zorunlu kurallar

  Çalışanların eğitiminde amaç nedir?işe ve cevreye uyum

 İşe ve cevreye uyuma aykırı alışkanlıklar( devinimler) nelerdir? Devamsızlık, görgüsüzlük

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   

Kişisel ve mesleki gelişim

 Gelişim, belirli bir duruma doğru gerçekleşen değişim sürecidir. BİREYSEL KURUMSAL TOPLUMSAL   

KİŞİSEL  GELİŞİM  kişisel gelişim, olmak istenilen yere varma çabasıdır

 Mesleki gelişim Öğrencinin öğretmen rehberliğinde; belirli bir sürede sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak kazanacağı  bilgi, beceri ve tavırlar bütünüdür

Statü nedir ? kişinin toplumda kazandığı saygınlık. Kişinin sosyal statüsünün neler belirler ? düşünce, inanç, değer yargısı, iş , meslek, gelir, eğitim, yaşam biçimi

A. Kendini Tanıma. Kişisel gelişim süreciniz için atılacak ilk adım, kendi kıymetinizin farkında olmaktır. Kişinin kendisi ile kuracağı olumlu diyalogdur. Gelişim sürecinin başarısı hoşgörü ve olgunlukta yatar. Zihinsel, bedensel veya ruhsal özelliklerinizi değerlendirirken, yargılama değil algılama çabası içerisinde olmaktır. Kişi, kendisini ve çevresindekileri hak ettikleri değer içerisinde görmelidir.“KENDİNİZİ NASIL DÜŞÜNÜYORSANIZ ÖYLESİNİZ. ÖNCE DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİŞTİRMELİSİNİZ.”GÜÇLÜ OLAN, ZAYIF YANINI HERKESTEN İYİBİLENDİR. DAHA GÜÇLÜ OLAN İSE ZAYIF YANLARINA HÜKMEDEBİLENDİR REHBERLİK  

İnsan- iletişim alanı- cevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL
TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

MAHREM ALAN
KİŞİSEL ALAN
ORTAK  ALAN
SOSYAL ALAN


EKONOMİK ÇEVRE

BEKLENMEDİK OLAYLAR

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE


   

Sevgide güneş gibi ol,
dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,

hataları örtmede gece gibi  ol,
tevazuda toprak gibi ol,
öfkede ölü gibi ol,


her ne olursan ol, 

ya olduğun gibi görün,
ya da göründüğün gibi ol. 
      


 

 
 

a. Bedensel özellikler b. Zihinsel özellikler c. Ruhsal özellikler d. Kültürel, e. Sosyal.

1.       Gelişmenin belirtileri nelerdir? A)  Fiziksel(bedensel),   b) ruh,  c)   kültürel sosyal d)   ekonomik e) yaş

2.       Gelişmede zaman aralığı nedir? A)  cenin, zigot, fetüs, embriyo,     doğum b)  bebek, çocuk c)  ergen, genç d)boy e) orta yaş, yaşlı ölüm

3.       Gelişimi neler etkiler?    A) kalıtım b)  cevre c)   zaman

4.       Kalıtımla ilgili bilim adı nedir?

5.       Kalıtım insanın hangi özelliklerini belirlir? A) zekâ b)  cinsiyet d)   göz boy e) renk  

6.       Kalıtımı etkileyen doğum öncesi doğum anı doğum sonrası çevresel etmenler nelerdir? A) yaş b)yaşam tarzı c)  iklim d) coğrafya         

7.       Cevre nedir? A)  insanı uyaran her tür uyarıcı olay b insanı uyaran her tür uyarıcı kural c)   insanı uyara her tür uyarıcı kişi d)  insanı uyaran her tür uyarıcı düşünce davranış

8.       Cevre ile ilgili bilim dalı nedir?

9.       İnsan ve cevre iletişiminde unsurlar nelerdir?   A)   İnsan b)  iletişim alanı c)   cevre

10.    Gelişimin özellikleri nelerdir?  A)  her yaşta aynı değil b)  merkezden dışa doğru c)   baştan ayağa d)   basitten zora

11.    Gelişimde zaman faktörü nedir?

12.    Kişilik nedir?  A) şahsiyet   b)  karakter  c) benlik  d) birey,  fert  e) toplumdan edinilin ve insanları farklılıştarın  kişiye özgü nitelik

13.    Toplumda benimsenen olumlu kişilik özellikleri(alışkanlık, davranış) nelerdir? A) saygı  sevgi  b)  c)anlayış, hoşgörü    d)   yetenek   e) bilgi

14.    Toplumsal kişiliğin unsurları  nelerdir?       A)  değer yargıları b)   kültür yapısı örf ve adetler gelenek ve görenekler    c)  toplumsal bilinç   d)  din ,ahlak ,hukuk

15.    Kişiler nasıl değerlendirilirler?   A)  zeka, bilinç,karakter(kişilik) b)  duygu düşünce davranış c)   bilgi bec eri görüş tutum davranış,yetenek d)   kültür

16.    Kişilik nasıl oluşur?          Kalıtım cevre zaman,                                       

17.    İnsanı tanımlayınız?    . A)  biyolojik, sosyol, kültürel, ekonomik bir varlıktır.

18.    İnsanların gizli tuttukları kişilik özellekleri  nelerdir?

19.    İnsanların  özelliklerini en iyi kim bilir?     

20.    Şuur ( bilinç ) nedir?  A)  kendini ,ailesini başkalarını cevresini toplumu tanıma yeteneği 

21.    psikoloji, sosyal, kültürel bir canlı varlıktır b) psikoloji, sosyal, kültürel bir canlı varlıktır  c)  sosyal, kültürel bir canlı varlıktır  d)  kültürel bir canlı varlıktır  e) hepsi

22.    İnsanın özellikleri nelerdir?A)  Düşünme,Öğrenme,Zeka Şuur,Kişilik b)  Beş duyu, ,Duygu d)   Davranışlar,Güdüler,Değer yargıları Gelişme e)  Dikkat,Unutma,Merak,Kıskançlık

23.    İnsan davranışlarını inceleyen bilimler nelerdir?      A)  sosyoloj   b) psikoloji   e) sosyal pisikoloji

24.    İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar a)Görgü kuralları b)Giyinme, Karşılaşma, selamlaşma, el sıkışmatanışma  tanıştırılma,Hitap etme,Telefon konuşmaları c)Gelenek ve görenekler d)Dinî ,Ahlâk ,Hukuk ,İnsan Hakları e) hepsi

25.    Görgü nedir görgü kurallarını konularına göre sıralayınız.?Uylamanın cezası nedir? A) Giyinme  b) Karşılaşma, selamlaşma, el sıkışmatanışma tanıştırılma, c) rol oynama d) Telefon konuşmaları   e) Hitap etme

26.    Konuşma,nedir? E) düşüncenin sözlü anlatımı

27.    Konuşma sanatı nedir?A)  heyecanlanmamak   b) anlaşılır olmak  c)   inandırıcı  olmak  d) söz söyleme ve hitap etme sanatı 

28.    İnandırıcılık ve ilkeleri nelerdir? A)  Anla, planla, sor, izle, paylaş b)  Bilgi, inandırıcılık, bilimsellik c) etkile anlatım e) karşı tarafı tanımak sabırlı, hoşgörülü, görgülü olmak.   

29.     

30.     Bedensel Özellikler; Bireyin bedensel özellikleri denildiğinde; kilo, boy, kemik yapısı, kas yapısı, bedenin oranı, biçimi, duruşu, bedeni oluşturan organ ve sistemlerin yapısı ile dış görünüşünü etkileyen ten rengi, göz rengi, saç rengi gibi unsurlar akla gelir anne-babanın taşıdığı genlere, anne karnında geçen yaşam sürecine vedoğum sonrası etkenlere soya çekim, beslenme ve çevre koşulları bağlı olarak değişir

31.    Bireyin bedensel gelişimi, anne karnında başlar. Embriyo dönemi, denilen ilk sekiz hafta içinde organizma yavaş yavaş biçimini almaya başlar. Bu dönemde kalbin oluştuğu ve atmaya başladığı gözlenir. Yedinci aya gelindiğinde bütün organlar yaşamsal görevlerini yapabilecek olgunluğa erişir.

32.    Bedensel gelişimse doğum öncesinden başlayıp 18–20 li yaşlara kadarinsan bedeninde görülen değişim ve olgunlaşma sürecidir. Gençlerde büyüme yaklaşık 20–21 yaşlarına kadar devam eder.

33.    

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

ÖĞRENME

TARTIŞMA
ROL OYNAMA
ÖRNEK OLAY
PROBLEM ÇÖZME
BEYİN FIRTINASI
GEZİ
GÖZLEM
GÖSTERİ
DENEME YANILMA
SORU -CEVAP
PROJE
ARAŞTIRMA


 Yetenek,   bellek, muhakeme, algılama, düşünce  
Zihinsel Özellikler Zihinsel özellikler bireyde gelişen anlama ve yorumlamayla ilgili niteliklerdir.

34.    Zekâ nedir? 

35.    Zekâ çeşitleri nelerdir?  A)  mantıksal (soyut), b)  matematiksel c) algısal d)   sözel

36.    Zekânın büyüme, yavaşlama ve gerilemesini neler etkiler? A)  kalıtım cevre zaman

37.    Zekâ dereceleri nelerdir?         A) geri b)  sınırda c)   donuk normal d)   normal(orta)       parlak normal e) üstün çöküştün

38.    Algı için gerekli beş duyu organları ve işlevleri nelerdir?    

39.    Duyu, algı, veri, işlem, bilgi, karar, eylem ne ifade eder

40.    Zihinsel faaliyetler şu süreçleri kapsar: algılama, bellek, muhakeme, düşünme, yetenek

41.    Algılama; gerek iç, gerekse dış dünyadan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.

42.    Bellek; yaşanılanları, öğrenilenleri vealgılananları, geçmiş ve gelecekle ilişkisini, bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür.

43.    Muhakeme, bilgiyi belirli bir anlam çıkarma ve sonuca varma amacıyla kullanabilme yeteneğidir.

44.    Düşünme; bilgi ve çözümlerin sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanmasıdır.

45.    Yetenek; bireyin öğrenme, işyapabilme ve uyum gücüdür.

46.    . İki yaşına kadar zihinsel faaliyetler gelişim içindedir ve kavramsal zekânın oluşmasının hazırlık evresidir.İlkin son derece sınırlı olan zihinsel faaliyetler, zamanla gelişir ve olgunlaşır.. Ağlaması, karnını doyurması, refleks hareketlerdir.. Bu özellikler gelişerek, 18–24 aylar arasında çevreyi tanıma ve çevreden gelecek etkiler hakkında muhakeme yürütmeye başladığı görülür.

47.    İki yaşından sonra gelişen kavramsal zekâ kendi içinde dört basamağa ayrılır:??????

48.    İlkel kavramların kazanılması (2–4 yaş arası.)?????? İkinci yaşın sonlarındaysa bireyde, enönemli zihinsel değişim gerçekleşir ve çocuk sözel düşünmeye, varlıkları adlarıyla tanımayabaşlar. Dil dediğimiz yeteneği kazanır.. Konuşulanları basit yapıda anlamak ve telaffuz etmenin ardından, sözcük dağarcığı oluşturulur ve artık sözcükler cümle içinde kullanılmaya başlar.

49.    Sezgisel düşünme (4–7 yaş arası.)?????? Dört yaşına doğru çocuk, daha karmaşık imgeler kurmaya,dilde ve düşüncede daha ince noktalara inmeye başlar

50.    Somut düşünme (7–11 yaş arası.)??????. Budönemde çocukların bire bir görmedikleri durum ve nesneleri algılamaları ve yorumlamaları zordur.Fakat soyut düşünme vesoyut kavramları algılama güçlüğü çekerler.

51.    Soyut düşünme (11 yaştan sonra.) Görmeden de anlayabilir ve yorumlayabilirler. Kendi düşüncelerini eleştirebilir, Birey 15 yaşına geldiğindeyse artık somut olay ve nesnelere dayanmadan, bağımsız olarak soyut düşünme yeteneğine tamamen ulaşmıştır. Sorun çözme ve yargılama yetenekleri gelişmiş, sorgulama ve yeni fikirler üretme artık daha da kolaylaşmıştır.

52.    Ruhsal Özellikler Bireyin; etkiyeen açık öğrenme, olgunlaşma yoluyla şekillenen ve en çok şahsına özgü niteliklerinden oluşur.Bireyin ruhsal özelliklerinin oluştuğu esas dönem, okul öncesi çağdır. Bu dönemde temel kişilik özellikleri gelişir..Duygular, birey dünyaya geldiği andan itibaren gözlemlenebilir. .Okul öncesi çağı, çocuğun bütün duygu türlerinin ortaya çıktığı çağdır.Öfke,kıskançlık, nefret, hoşgörü, sevgi, paylaşım vb.duygular bu çağda belirir.Korku, kıskançlık vb gibi Okul çağında çocuğun genişleyen çevresi ve yeni ortamlar, sosyalleşme ve duygusal olgunluk da gelişmeye başlar.Ergenlik dönemlerinde gençlerin ilgileri, kendi bedenlerindeki değişimlere ve karşı cinse yönelir. Bununla birlikte toplumdaki olaylarla ilgilenme bilgi ve düşüncelerini geliştirme çabası da bu dönemde oğunlaşır.

Test Uygulaması   Farklı karakterlerin özelliklerini tespit etmede bir ölçü olarak bu bölümde bir testuygulaması yer almaktadır. Aşağıdaki testin her biri, dört şıktan oluşan 15 soru içermektedir.Seçeneklerde belirtilen özellikler size ne derecede uygunsa ona göre puan veriniz

B. Kendini geliştirme Kendini Geliştirme Kendini geliştirmekse; insanın olmak istediği ve belirlediği bir kişisel durumu elde etmek için gerçekleştirdiği değişim sürecidir.

a. İhtiyaçlarını belirleme b. İlgi ve isteklerini belirleme c. Yeteneklerini geliştirme d. Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme

C Mesleki yeterliklerini geliştirme

53.    MESLEKİ GELİŞİM    

 

        

54.    Problem Çözmek ve Proje Geliştirmek

55.    Bir ortamdan veya durumdan, daha çok tercih edilen bir başka duruma geçilmesi esnasında karşılaşılan engeller ya da zorluklara ………denir.   a)   Problem b)  plan c)  proje d)  uygulama  e )  süreç

56.    var olan engelleri aşmak suretiyle bir durumdan, olması istenilen başka bir duruma geçmek için kullanılan sürecin adıdır.         a) uygulama  b)  eylem  c) Problem çözme d)  gerekçe   e ) geçerlilik

57.    problem çözme sürecinden biri değildir? . a)   Sorunu Tanımlama: b)  Muhtemel Çözümler Geliştirme: c)  Çözümleri Değerlendirme d)   Belirlenen Çözümün Uygulamaya Konulması: e ) geciktirme

58.    Problemin çözülmemesinin nedenlerinden biri değildir? a)   ?????? Metotlu çalışmamak ?????? Yeterli istek ve kararlılığa sahip olmamak b)  Yetersiz bilgi?????? Sorunu yanlış tanımlamak?????? Gerekli teknik ve yeteneklere sahip olmamak Çözümü etkili bir biçimde uygulamaya koymamak??????    c)   planlama  d)   Sorunu farklı açılardan görmemek ?????? Kendinizi iyi ifade edememek ?????? e ) Başaramama korkusu?????? Risk almamak ?????? Esnek düşünememek

59.    ağıdakilerden hangisi problem çözme çabasını olumsuz etkilemez?A)Metotlu çalışmamakB)        Sorunu yanlış tanımlamakC)Risk alamamakD)Esnek düşünmek

60.    daha iyi bir durum oluşturmak için ortaya atılan planlı ve organize görüşler bütünüdür. Proje geliştirmek de bir anlamda problem çözmektir. a)   Problem b)  plan c)  proje d)  uygulama  e )  süreç

61.    İyi bir proje için;, , a) varılmak istenen amacın belirlenmesi  b)  engeller ve fırsatların değerlendirilmesi c)  uygun yöntemlerin belirlenmesi. d) konunun dışına çıkma  hedef saptırma

62.    proje geliştirme için  a) daha fazla yaratıcılık  b) ince noktaları görebilme c) başkalarının fikirlerini çalmak  d) Yaratıcı düşünme, tecrübe ve bilgileri sıra dışı şekillerde harmanlamayı, algılamayı, zihinsel bağlantı kurabilme

63.    .HAYAL GÜCÜ GERÇEKTEN KAÇMAK İÇİN DEĞİL, GERÇEĞİ YARATMAK İÇİN KULLANILMALIDIR.  

64.    Yeni   projeler   ve   fikirler   üretebilmek   için   aşağıdakilerden   hangisinden yararlanılmaz? A)Düşünce üretimi rahatlığ ıB)Tartışma C)hayal kurma Benzetme D)Alternatifleri azaltma e) Serbest İlişkilendirme

65.    ağıdakilerden  hangisi  iyi  bir  sunum  için  yapılması  gerekenlerden  birisi değildir? A)Konunuzu ve amacınızı belirleyebilmek B)Dinleyicileri tanımaya çalışmak  C)Olabildiğince fazla bilgi aktarmaya çalışmak

66.    Temel noktaları tanımlamak

67.    İletişim, Sunum ve İkna Becerilerini Geliştirmek İletişim

SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

İLEtİŞİM    İletişim, insanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını sözlü, yazılı ve sözsüz olarak  SEMBOLLERLE iletilmesidir.İletişim kurmakta asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yapılmasıdır çevreyi etkileme isteğinden kaynaklanır.

iletişimin üç temel özelliği    letişimin üç temel özelliğinin olduğunu göstermektedir. Ø İletişim etkinliğinin insanları gerektirmesi. İletişim ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları sayesinde kurulabilir. Ø İletişim, paylaşmayı gerekli kılar; yani iletişimde gönderici ve alıcı, mesajın ortak bir anlamı üzerinde anlaşmalıdır. Ø İletişim semboliktir. Semboller, jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar ve sözcüklerdir.

İletişimin Fonksiyonları  

Bireysel Fonksiyonları  :Enformasyon toplar ve dağıtır Duygu ve düşünceler paylaşılır Karar destek sistemi sağlar-Toplumsal statü kazandırır Birey kendini gerçekleştirir Temsil yeteneği kazandırır Sosyalleşme sürecine katkı sağlar 

Toplumsal Fonksiyonları 

Enformasyon: Sosyalizasyon: Motivasyon: Tartışma: Eğitim: Kültürel Gelişme: Eğlence: Entegrasyon: ve örgütsel fonksiyonları

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   
SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 İletişim Türleri  :

1letişim türlerini, Kullanılan kodlara göre: sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.  Ve elektronik iletişim Sözlü İletişim  Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Yüz yüze görüşmeler, toplantılardaki konuşmalar, brifingler, halka hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, konferanslar vb. biçiminde kurulur.Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon ve telefonla da olabilir.

4 Grup ilişkilerinin yapısına göre iletişim  biçimsel olmayan(informel) iletişim ve biçimsel (formel) iletişim, dikey ve yatay iletişimdir.

 

Grup İletişimi Grup iletişimi, grup içinde ortaya çıkar;  ÖRGÜTSEL   iletişim aynı zamanda, grup iletişimini gerektirir. .. Gruplarda iletişim merkezi ve merkezi olmayan iletişim şeklinde ortaya çıkar.

Merkezi iletişim Tekerlek şeklindeki merkezi bir iletişimde bir kişi,   ağın neresinde olursa olsun, mesajı gönderme ve almada anahtar bir rol oynar. yüksek bir bağımsızlığa sahiptir  Merkezi olmayan iletişimde,   Grup üyeleri, ağ üzerinde eşit statüye ve öneme sahiptir.

Grup iletişiminin etkinliğini artırmak için  : Ø   Ø ıklamaları ifade ediş biçimi, tüm grubu içine alacak biçimde olmalıdır konuşma özlü ve üyelerin anlayacağı dille yapılmalıdır.  , Ø   diğer üyeleriyle birlikte etkileşimli   Ø , bir ihtiyaçla bağlantılı olmalıdır, Ø Belli bir zamanda söylenenler, sadece belli bir konu ile ilgili olmalıdır.

Örgütsel İletişim   örgütsel amaçları gerçekleştirmek için, örgütün unsurları arasında (iç çevre) ve örgütle dış çevresi arasında, bilgi ve düşünce alış verisidir.  .   .      . Örgütlerde iletişim, kişiler arası iletişim, formel ve informel gruplar arasındaki iletişim şeklinde gerçekleşir. Formel gruplar arasındaki ilişki, farklı departmanlar arasında komuta kurmay (ast-üst) biçiminde olabileceği gibi, aynı kademelerdeki departmanlar (hat) arasında da olabilir. Örgütsel iletişimde, örgüt hiyerarşisi içinde yukarıdan aşağıya, emirlerin kararların, hedeflerin, planların talimatların, aşağıdan yukarıya doğru ise bilgilerin, gönderildiği "dikey iletişim" kurulur.  .

örgüt içi iletişimin de  FONKSİYONLAR  :Ø Bilgi Sağlama -Ø İkna Etme ve Etkileme -Ø Emredici ve Öğretici İletişimØ Birleştirme İşlevi

İletişim, bilgilendirme dışında duygu ve düşünceleri bildirme, eğitme ve öğretme, sorunları çözme ve kaygıları azaltma, bireysel ve dolayısıyla toplumsal gelişim sağlama, ödüllendirme, toplumsal statü kazandırma gibi, birçok işlevi yerine getirir. Bir toplum ne kadar fazla enformasyon üretiyorsa, o oranda gelişmiş, güçlü ve saygın bir toplum sayılır. 

Kitle (SOSYOL)  İletişimi    . İletişim onun, toplumsal yaşamın temelini oluşturur. . Matbaanın keşfedilmesi ve okuma yazma bilenlerin çoğalması, bugünkü karmaşık sanayi toplumunun tabanını oluşturan bilgi alış verişinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeniçağa bazı çevrelerin koyduğu ad, “İletişim Çağı”dır. Yeni bir çağın başlaması kuşkusuz en çok uluslararası iletişim olgusunu değiştirmiştir.

İş Hayatında  ; iş hayatındaki iletişim, dikkatli bir şekilde düzenlenir.Resmidir, güzel duyguların alışverişinden çok, bir işi sonuçlandırma amacına yöneliktir . İş yaşamında iletişim; planlama, koordine etme, örgütleme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur .Kötü iletişimde: İnsanlar, ne yapmaları gerektiği konusunda açık bir bilgiye sahip değildir. İnsanlar,  diğerlerinin söylediklerini yanlış anlarlar. İnsanlar, fikirlerini açıklamaz ve paylaşmazlar (beceri geliştirmede yavaşlık, sorunların çözümünün çok zaman alması gibi). İnsanlar, neyi neden yaptıklarını bilmezler. Çalışanların morali bozulur, verim düşer. Müşterilerde kötü bir izlenim oluşur ve sonuçta iş kaybı meydana gelir . İyi iletişimde ise: Herkes ne yapması gerektiğini bilir. Herkes amacının ne olduğunu bilir. Kaynaklar, doğru zamanda doğru yerdedir. İşinizi yapmak için, tüm bilgilere ulaşabilirsiniz Sorunlar, kurum içindeki bilgi birikimiyle çözülebilir. Kuruluş esnektir, kısa sürede tepki verebilir     

Okulda İletişim Okul kalabalık ve geniş bir ortamdır. Değişik gruplar değişik gruplarla sürekli iletişim içinde bulunurlar. Öğrenciler öğrencilerle, öğretmenlerle, memur ve hizmetlilerle, yöneticilerle ve velileri ile öğretmenler öğretmenlerle, memur ve hizmetlilerle, yöneticilerle, velilerle; yöneticiler memur ve hizmetliler ile velilerle iletişim içindedirler. Kısacası hem formal hem de informal bir şekilde gerçekleşebilecek ilişkiler söz konusudur.

2 iletişimi, kişinin kendisi ile iletişimi, kişiler arası iletişim, grup iletişimi ve kitle iletişimi şeklinde sınıflandırabiliriz. örgütsel iletişim ve toplumsal iletişimdir.

3 İletişim kaynağı ısından iletişimi sınıflandırdığımızda ise kişisel iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi kavramlarıyla karşılaşırız.

Kişinin Kendisi ile İletişimi Simgelerin, bir bireyin dışa vurulmayacak şekilde, kişinin kendi içinde üretimi, iletilmesi ve yorumlanması, kişinin kendisiyle iletişimidir.

İnsanın kendisiyle iletişimi için, "içsel iletişim" ya da "öz-iletişim" terimleri de kullanılmaktadır.  . Kişinin; ihtiyaçlarının, değerlerinin, tutum, davranış ve yeteneklerinin farkına varması, düşündüklerini ve hissettiklerini kavramaya çalışması, kendisiyle geliştirdiği iç iletişimle mümkün olur.  . İnsan iletişim kurma ihtiyacını başkaları ile karşılayamadığı zaman, kendi kendisiyle iletişim kurarak, bu ihtiyacını gidermeye çalışır.

Kişiler Arası İletişim Kişiler arası iletişim, “iki ya da daha fazla kişi arasında meydana gelen mesaj alışverişi” dir.  . 

 Kişiler arası iletişimin doğru ve etkin kurulmasına, "destekleyici iletişim" denir.   olayları empatik olarak değerlendirir. .  Yüz yüze iletişimde ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. Kelimeler % 7 Ses Tonu % 38 Beden Dili % 55 Telefonda İletişimde de ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. Kelimeler % 18 Ses Tonu % 82

 

Dil ve dil ötesi olmak üzere iki kısma ayrılır. Karşılıklı konuşmaları, hatta mektuplaşmaları ‘ dil ile iletişim’ olarak kabul edebiliriz. Dil ile iletişimde kişiler, mesajlarını birbirine iletirler. Dil ötesi iletişim de ise, sesin niteliği önemlidir.(Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar vb.) Dil ile iletişimde, kişilerin ne söyledikleri; dil ötesi iletişim de ise nasıl söyledikleri önemlidir.

Sesli anlatımın   öğeleri; ses hacmi, ses perdesi, tonlama, kalite, hız, lehçe ve stildir.  Mesajın aktarılmasında sözcükler, beden dili ve ses iletişim becerisinin bütününü oluşturur. Ortalama olarak iletişimde kelimeler yüzde 10, ses tonu yüzde 30, beden dili yüzde 60 rol oynar.

Sözlü iletişimin  avantajları: Ø Verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir. Ø Soru sorulabilir. Ø Verilen cevaplar kontrol edilebilir. Ø Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir. Ø Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulabilir. Sözlü iletişimin bazı sakıncaları da vardır. Ø Söylenen kelimenin yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla, yanlış anlaşılma ihtimali daha yüksektir. Ø Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli iletişimler için uygun bir iletişim yöntemi değildir. Ø Alınan sözlü mesaj, zamanla ya tamamen, ya da kısmen unutulur veyadeğişikliğe uğrar. İnsanlar, hayvan veya fotoğrafik görüntülerle, resimlerle de iletişim kurabilirler.

2. Sözsüz İletişim  Beden dili olarak da adlandırılan sözsüz anlatımlar, insanlığın tarihiyle birlikte başlar. Yapılan araştırmalar, kişilerin karşılıklı konuşmalarında mesajın yüzde 35’ inin sesli, yüzde 65’inin ise, sessiz kanalarla iletildiğini göstermiştir. Sesin tonlanarak kullanımı, mesaja farklı  anlamlar yükleyebilir. Konuşulan dil, dilin kullanış şekli, ses tonu, yazılı iletişimde yazının biçimi, içinde bulunulan ruhsal durum, gönderici veya hedefi kitle durumundaki kişinin dile getirmek istediklerine ilişkin bir anahtar oluşturur... Sözsüz iletişim, yüzdeki anlamları, göz hareketlerini, duruşu, giyimi, sesin özelliklerin içerir. En ilkel toplumsal davranış olarak tanımlanan beden dilinin ortak ifadesidir.

. Sözsüz iletişim beş temel fonksiyona sahiptir. Ø Sözsüz jestlerle sözlü mesajı pekiştirmek amacıyla kullanılan olumlama hareketleri veya tekrar Ø Jestlerle kafayı olumsuz anlamda sallayarak yalanlama veya aksini iddia etme, Ø Sözlü mesajın yerine geçebilecek bir davranışta bulunma, Ø Gözlerle mesaj iletme, Ø Mesajın anlamını tamamlama ve mesajı vurgulama

İnsanlar genellikle üç şekilde sözsüz iletişim kurarlar. Ø Bunların ilki mekân kullanımıdır. Ø İkinci türünü beden dili oluşturur.   Ø Üçüncü unsuru ise dil yoluyla betimlemedir.   Sözsüz iletişimin özelliklerin şu şekilde sıralayabiliriz; Ø Sözsüz iletişim etkilidir. Ø Sözsüz iletişim duyguları belirtir. Ø Sözsüz iletişim çift anlamlıdır. Ø Sözsüz iletişim belirsizdir. 

Yazılı İletişim      Ø Bilgi alanında artan uzmanlaşma, Ø Faaliyetlerin her aşamasında araştırma faaliyetlerinin artan önemi Ø Örgütsel yapılarda yaşanan büyük ölçekli gelişmeler, Ø Yönetimin profesyonel bir uğraş alanı olarak gelişmesi, Ø Ekonomik yapı içerisinde bilgiye duyulan ihtiyacın artması     Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplaması nedeniyle, gecikmeli olarak kurulur. Yazılı iletişimi yeniden düzenlemek ve onu sürekli korumak olanaklıdır.

5 Kullanılan kanallara göre iletişim  görsel ve işitsel  iletişim, dokunma ile iletişim, telekomünikasyon, kitle iletişimi şeklindedir.

 

6 Zaman ve mekân boyutuna göre iletişim, yüz yüze ve uzaktan iletişim olarak sınıflandırılabilir.

Yüz yüze  ve Yüz yüze olmayan iletişim ise daha çok kitle iletişim araçları kullanılarak yapılan  iletişimdir.

Yüz yüze olmayan iletişim üç şekilde gerçekleşir. Ø Fotoğraflı iletişim (resim, grafik ve afişlerle kurulan iletişim) Ø Hem yazılı hem de fotoğraflı iletişim (dergiler, gazeteler, broşürler yardımıyla  kurulur.) Ø Sesli ve görüntülü iletişim (radyo televizyon ve sinema ile kurulur.)

İletişim, işleyiş yönü bakımından

tek yönlü veya iki yönlü iletişim olmak üzere ikiye ayrılır.

Tek yönlü iletişim, bir mesajın kaynaktan alıcıya, alıcının aktif geri bildirimi olmaksızın yapılan iletişim biçimidir.

    Burada asıl amaç, mesajı hedefe ulaştırmaktır.  Tek yönlü iletişim daha çok organizasyonlarda, yukarıdan aşağıya doğru mesajların  iletildiği iletişim biçimidir.   Ø Tek yönlü iletişim, iki yönlü iletişimden daha çabuk işler,

İki Yönlü iletişim  İki yönlü iletişim, göndericinin, mesajına alıcıdan geri bildirim aldığında ortaya çıkan  iletişimdir.

İki yönlü iletişim, "yazılı" veya "sözlü" olarak, iki kişi arasında kurulur.    İki yönlü iletişimde problem çözme ve karar verme, iki yönlü etkin dinlemenin -sonucunda ortaya çıkar Ø İki yönlü iletişimde, tek yönlüden daha doğru iletişim kurulur,  Ø İki yönlü iletişim, göreli olarak gürültü ve diğer başka diş faktörlerin etkisi altındadır. Ø İki yönlü iletişim, demokratik bir iletişim biçimidir.

etkin iletişime, iki yönlü iletişim süreci denebilir. Bu süreç, yalnız uyarımı değil, yanıtı da içerir. Hem iletiyi, hem iletişim etkilerini kapsar. İki yönlü iletişimin etkinliği, gönderici ve alıcının bir birlerine yakın kavramsal çerçeveye sahip olmalarına bağlıdır.

 Karşılıklı Etkileşimin Olduğu İki Yönlü İletişim  İki yönlü iletişimde gönderici ile alıcının rolleri değişmekte, alıcı iletinin kodunu çözüp, onu göndericinin verdiği anlamla algılayarak, geri bildirim için alıcı, yeni bir gönderici durumuna gelmektedir.  amacı, iletinin alıcı tarafından, tam ve doğru algılanmasını sağlamak ve mesajda anlam kaymaları varsa bunları denetlemektir.

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   
SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

İletişimin  unsurları

İletişim süreci üç temel aşamada ortaya çıkar.

1. İletişimin kaynağı veya gönderici :Kaynak bir yayın spikeri, bir dergi için röportajcı veya hastasını tedavi eden bir doktor olabilir.

2. Mesaj :Mesaj, gönderici ve alıcı olmak üzere her iki taraf açısından anlam içeren işaret ve sembollerdir.

3.  Alıcı :Mesajın alıcısı ise, bir dinleyici, bir iİletişimde en önemli sorumluluk göndericiye aittir;  . Kaynak, sahip olduğu tecrübe ve bilgilere göre, bir mesaj oluşturur; yani mesajı iletmeden önce onu "kod"lar. Bir düşünceyi formüle eder ve mesaj halinde kanalı kullanarak alıcıya gönderir. Kişiler arası iletişim, gönderici ve alıcı olmak üzere en az iki kişiyi gerektirir. Kişiler arası iletişimin alıcısı ikiden fazla olabileceği gibi, göndericisi de, ikiden fazla olabilir.

Özellikleri :Kaynak bilgili olmalıdır.    Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.   Kaynak düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır.    

Kaynak tanınmalıdır.      Kaynak, mesajın kodlayıcısıdır. Bireysel iletişimde birey hem kaynak, hem de hedeftir. Gönderici, mesajı hedefe gönderen şahıstır.

zleyici veya bir okuyucudur.

Mesaj Mesaj, alıcı için bir uyaran olarak işlev gören bir sinyal ya da sinyaller birleşimidir.

.Düşünce, duyu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış biçimi olarak tanımlanan mesaj, bir duygu veya düşünceyi aktarmayı isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve işitsel simgelerden oluşan somut bir üründür.

Mesaj bir konuşma ise, duyulan bir mesaj, yazılı sözcükler ise, okunan bir mesaj, jest ise, görülen ve hissedilen bir mesajdır..

İletişim, kaynağın gönderdiği mesajın, alıcı tarafından algılanmasıdır.

 

Mesajın Genel Özellikleri  :Mesaj anlaşılır olmalıdır. Mesaj açık olmalıdır. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesaj uygun kanalı izlemelidir. Mesaj, kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır.

Mesajlar,    iki gruba ayrılır.

1 Sözel Sözel mesajları da, yazılı ve sözlü mesajlar olarak görmek ve grafik, desen, resim, tablo gibi mesajları bu gruba dâhil etmek mümkündür.

özellikler:

En belirgin iletişim biçimi, konuşma ve yazmadır. Bu iki tür iletişim, sözel iletişim olarak isimlendirilir. Yazılı talimatlar, iş mektupları, organizasyon el kitapları, konuşma seklinde yapılan görüşmeler, eğitim çalışmaları, grup tartışmaları, toplantılar sözel iletişim türleridir.Sözel iletişimin bir başka biçimi de resim ve sayılara dayan "grafik iletişim"dir. Bu iletişimde mesaj, sayı veya resim

desen olarak verilir.. İstatistikî tablolar ve grafikler, tüm alıcılar düşünülerek düzenlenmeli, kısa alt yazılar veya açıklayıcı sayılarla resim, desen veya grafikler anlamlı hale getirilmelidir. şık bir matematik formülüne kadar çok geniş bir alanı kapsayabilir. Kodlama simgelerin anlama dönüştürülmesidir. Simge (sinyal) mesaja, iletilmesi amacıyla verilen fiziksel biçimdir. 

 

Sözel olmayan (beden dili) mesajları ise, jest ve mimiklere bağlı olarak gerçekleşen mesajlar olarak görmek mümkündür. 

özellikler: Yüz yüze iletişimde bilerek veya kontrolsüz biçimde, sözel olmayan iletişim yoluna başvurup, jest ve mimiklere dayalı mesajın gönderildiği sık görülmektedir. Jest ve mimikler, toplumun kültürel yapısına göre anlam kazanır.

Gönderici, alıcıya ulaştırmak istediği mesajı, semboller aracılığıyla iletir. Sembolleri alan alıcı da, bu sembollere kendi kişiliğine, kültürel yapısına ve bilgi birikimine göre bir anlam verir. Bu işaretler, sözlü veya sözsüz olabilir. Jestlerle, göz kırpmakla, kas çatmakla insanlar sözsüz olarak mesajlarını iletirler. İnsanlar yazılı ve sözlü olarak da mesaj iletirler. 

Kodlama - Kod Açma :Bilginin, düşüncenin duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj haline getirilmesine kodlama denir.

Kodlama, basit bir el hareketinden, karma

Mesajın yorumlanarak, anlamlı bir şekilde algılanmasına kod-açma denir.  .   Bu ise alıcı ile kaynağın mesaja aynı anlamı vermesiyle mümkün olur. Buna referans veya izafet çerçevesi denir letişim sürecinin dördüncü unsurunu, kanalı oluşturur. kanallarını da kullanır.İletişim kanalı, mesajın göndericiden alıcıya doğru aktığı yolu ifade eder..  .

 

Ortak Yaşam (İzafiyet – Referans) Alanı

. Yabancı dil bilgisi olmayan bir kişiye, bu dille ilettiğimiz mesajı duymasına rağmen, algılayamadığı için, anlamlı bir geri bildirimde bulunması söz konusu olmayacaktır. 

Geri bildirim için Hedefin, bilgi, düşünce ve deneyimlerine uygunluk,Hedefin tutum, inanç ve değer yargılarına uygunluk,Hedefin ihtiyaç, istek ve amaçlarına uygunluk,Hedefin ilgi alanlarına uygunluk,Hedefin toplum içindeki rollerine ve konumuna uygunluk göstermelidir.

Kanal ışık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi gibi  mesajı taşıyan araçlardır.  Kanal, mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur. Kanal fiziksel olabilir (sesimiz, bedenimiz), teknik olabilir  (telefon) ya da toplumsal olabilir (okullarımız, gazeteler vb.).  İnsanın beş duyu organı, onun iletişim  kanallarıdır. İki kişinin konuşmasını sağlayan bir telefon sistemi de, başka bir örnek olarak gösterilebilir. Diğer iletişim kanalları; magazinler, gazeteler, bültenler, ilan tahtaları, toplantılar, brifingler ve paneller gibi sözlü  (YAZILI) iletişim kanallarıdır. Sözsüz iletişim olarak beden dili

İletişim kanalları formel (resmi) ve informel (resmi olmayan) olmak üzere iki gruba ayrılır. Formel iletişim kanalları, yönetim tarafından belirlenen ve kabul edilen iletişim  kanallarıdır.

İ

çevresel faktörlerdir. Çevre faktörleri, mesajın iletişim kanalı içinden akışını etkileyen koşulları ifade eder.

Örneğin, gürültü bir çevre koşuludur

Alıcı (Hedef) İletişimin gerçekleşmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri kaynak, diğeri alıcıdır. Kodlanmış mesajı alan ve kodunu açan kişi alıcıdır.      son aşamasını geri-bildirim oluşturur. Geri-bildirim, alıcının, göndericinin mesajına cevabıdır.

İnsan kendisiyle kurduğu iletişimin dışında, tek başına bir iletişim kuramayacağına göre, mutlaka alıcı veya alıcılar gerekir.

iletişimin tamlığı, mesajın alınmasına bağlı iken, etkinliği mesajın alınması ve istenen davranışın alıcı tarafından gösterilmesine bağlıdır.

.  . Etkin bir iletişim, hedef tarafından kodun alındığı, kodun çözüldüğü ve ona kaynağın verdiği anlamın verildiği zaman ortaya çıkar. Şifrelenmiş (kodlanmış) mesajı alan ve deşifre eden kişi alıcıdır. Alıcı ya mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek, iletişim kurar, ya da kendisi bir mesaj göndererek, gönderici konumuna geçer. Etkin iletişim için, alıcının aktif bir dinleyici olması gerekir.

 

Özellikler Alıcı iyi bir dinleyici olduğu sürece, iletişim süreci etkin olacaktır.

Etkin bir iletişimde alıcının , Ø Alıcı mesajı algılayabilmelidir. Ø Alıcı bilgili olmalı ve bir geri-besleme sistemine sahip olmalıdır. Ø Alıcı secici olmamalıdır Ø Alıcı, bulunduğu düzleme uyabilmelidir. Ø Alıcı, kaynak olma özelliği taşımalıdır.

Algılama ve Değerlendirme  

Bize ulasan duyumlara algılama neticesinde tepkiler gösteririz. Önce mesajı filtre ederiz. Filtre, göndericinin ve alıcının mesajları değerlendirmesidir ve burada devreye algılama girer.    Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir. Algılama farklılığını, dışsal ve içsel olmak üzere iki unsura bağlayabiliriz..Algılamada dışsal faktörler.

 

Farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir.

Algılamada içsel faktörler. Kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi faktörlerdir.    . Başka bir deyişle her mesaj, göndericinin algılama yeteneğinin sonucu olarak ortaya çıkar dolayısıyla algılama süreci filtre rolü oynar. Bir başka deyimle kodlarını çözer. mesaj oluşturur..

Mesajlar, göndericinin fikir, düşünce ve arzularını belirten sembollerdir. Tam iletişim ancak, mesaja gönderici ve alıcının aynı anlamı vermesi ile kurulabilir.

Geri Bildirim (Feed-Back)  Geribildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır.   Geribildirimin olmadığı bir iletişim, "tek yönlü iletişim" iken, geribildirimin olduğu iletişim, "çift yönlü iletişim"dir.  . İletişim sürecinin son unsuru geribildirimdir.    . 

Geri-bildirimde bir mesaj alındıktan sonra, kodu çözülür ve mesaja bir tepkide bulunulur. Hedef, onu tekrar kodlayarak, uygun bir kanalla tekrar kaynağa gönderir. Gönderilen mesajın tekrar kodlanarak, geri bildirimde bulunulması durumunda, ilk "kaynak" bu kez "hedef olur. Bu döngüsel sürece kısaca geri bildirim denir

Geri bildirim,  iki kısma ayrılır.  

Olumlu (pozitif) geri bildirim bir davranışı zaten ilerlemekte olduğu yönde destekleyen ya da pekiştiren geri beslemedir Etkin bir iletişim, pozitif geri

bildirim sayesinde kurulabilir. Pozitif geri bildirim, iletişim sürecinde su anlama gelir: Ø Mesaj alınmıştır, Ø Mesaj algılanmıştır, Ø Mesaj doğru bir biçimde yorumlanmıştır, Ø Alıcı, gelecek adım (geri bildirim) için hazırdır. Etkin bir geri-bildirim; Ø Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar,Ø Mesajın tam bir karşılığıdır, Ø Zamanlaması tamdır, Ø Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir, Ø Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur İstenen Geri-Bildirimin Belirlenmesi . Etkili iletişim, bir zaman yönetimi unsurudur. İletişim yeterli derecede açık olursa iletilmek istenen mesaj etkin biçimde alıcıya ulaşır etkin bir iletişim kısaca “

DİAA” formülü ile ifade edilir. Dikkatleri kazanın. Örneğin çok ilginç bir söz veya anekdot aktararak söze başlayın  İlgi çekin. Dinleyenlere konunuzun neden önemli olduğunu anlatın. Arzu yaratın. Görüşlerinizin onlar için yararlı olacağını belirtin. Anlaşma sağlayın dinleyicilere tezinizin onlar içinde aslında ne kadar yararlı olduğunu kabul ettirmeye çalışın.

Aktif bir dinleyici olabilmek için, alıcının

Ø Etkin sessizlik içinde olması, Ø Dinlerken her türlü önyargı, öntipler (stereotype), değerlendirmeler ve genellemelerden kendini uzak tutması,   Göndericiye karşı empati göstermesi, Ø Sabırlı olması ve konuşmacının sözünü kesmemesi gerekir.

Olumsuz (negatif)   kaynağa mesajın amaçlandığı şekilde alınmadığını bildirmek suretiyle, düzeltici bir işlev gören geribildirimdir.  . Sıkıntı dolu bakışlar, itiraz dolu bağırtılar, gazete politikasını eleştiren mektuplar olumsuz geribildirimin örnekleridir Etkin olmayan geri-bildirim ise; Ø Mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir, Ø Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur, Ø Zamanlama itibariyle hatalıdır, Ø Kişiyi ve kişiliği vurgular, Ø Anlaşılmayacak kadar karmaşıktır, Ø Spekülasyonlara dayalıdır; veri ve bilgi içermez, yorum ağırlıklıdır.

aktif bir dinleyici olmasını engelleyen unsurlar ise

alıcının göndericiye karşı olan tutumu, güveni ve inancı, mesajın farklı değerlendirilmesine neden olabilir.

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   
68.  

 …………… bireyin dünyasında oluşturduğu algılama ve ifade etme düzeyidir diyebiliriz a) işletim   b) etkileşim  c) İletişim,   d)  haberleşme  e ) ulaştırma

 


 

 

 


 

 


 

İletişimin Yapıcı Engelleri . -
 SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 Bireysel, toplumsal veya örgütsel   Toplumsal kurallar ve okulda ve sınıfta uyulması gereken kurallar bu tür yapıcı engellerdendir.Örgütlerde tümüyle serbest bırakılan bir iletişim akışı, pek çok karışıklık ve düzensizliğe neden olur.  . Bilgi aktarımında seçicilik iletişimin etkinliğini artırıcı olabilir. Yatay iletişimde belli nezaket kura, dikey iletişimde ise, aşağıdan yukarıya doğru saygı ve nezaket, yukarıdan aşağıya doğru ise şefkat ve nezaket kurallarına dikkat edilerek iletişim kurulmalıdır ı alıcının anlayacağı ve algılayabileceği biçimde kullanmalıdır. Kaynağın gönderdiği mesajlar yalnız sözlü olmamalı, aynı zamanda model, hareket,çizim, resim, yazı ve işaretler gibi semboller şeklinde de olmalıdır.Kaynağın gönderdiği mesajlar, alıcının ilgisini çekecek gerçek ve çekici örneklerle desteklenmelidir. Mesaj, alıcıyı etkileyecek türden bir kanalla gönderilmelidir. Kaynak ve alıcının fiziksel çevresi iletişime elverişli bir duruma getirilmelidir.Kaynak ve alıcının fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları giderilmelidir.Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı geri bildirimle kontrol edilmelidir.

 

İletişim Engelleri   Temel olarak iletişimi engelleyen yapıcı ve bozucu olmak üzere iki engel türünden söz edilebilir.  

İletişimin Bozucu Engelleri .Ø İnsanların, iletişime olan ihtiyaçlarının farkında olmamaları,Ø İnsanların iletişimin önemini yeterince kavrayamamaları,Ø İnsanların etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri,  mesajı anlamadan önce onu yargılama ve değerlendirmeye kalkmaktır.; tutarsızlık, güvensizlik, isteksizlik, yetersiz dinleme, aşırı bilgi yükleme, statü, yaş ve cinsiyet uyuşmazlığı, gürültü ve diğer çevresel faktörler vb…Ø Anlaşılmazlığa ve karışıklığa neden olan ifade güçlükleri

Sözcüklere boğulma (Verbalizm):  Anlatılanların Karıştırılması:  Mesajı Algılayamama:  İlgi Duymama:  Fiziksel Çevrenin Verdiği Rahatsızlıklar: Fizyolojik ve Psikolojik Rahatsızlıklar:  

 

İletişimin Psikolojik Engelleri   Kaynağın verdiği mesaj, alıcı tarafından alınmak istenmediğinde iletişim engellenir, buna “tıkanık iletişim” denir . Alıcı fiziksel olarak var olmasına rağmen psikolojik olarak orada değildir. Geri bildirimi olmayan bir iletişim de tıkanık iletişimdir.

.Ø İnsanlar genel olarak duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler;iletişim konusunda seçmeci davranırlar.Ø Statü farklılıkları gözeterek, üstlerin mesajına, astların mesajından daha fazla önem verirler,Ø Güven eksikliği, karşı tarafa inanmama etkin iletişimin kurulmasını engelleyen önemli bir faktördür,

iletişimin Kanal Engelleri

psikolojik niteliktedir.    Yüz –yüze İLETİŞİM KURALLARI  yüze ilişkilerde, insanları etkilemek, duygu ve düşünceleri karşı tarafa aktarabilmek oldukça önemli bir yer tutar. İnsanların karşı karşıya gelerek ortaya koydukları çeşitli davranışlara yüz yüze ilişkiler denir.  

 

 

 

İletişimin Teknik Engelleri .  Bu hiyerarşik düzen içerisinde farklı kişiler, sürekli mesajı şifreleyip, iletip,yeniden deşifre ettikleri için anlatılmak istenen ifade, nihai alıcıya ulaşıncaya kadar önemli ölçüde bozulur.

Fiziksel Uzaklık Yüz yüze görüşmenin yapılamadığı farklı mekânlarda bulunma durumu iletişim engelioluşturur. 

Zaman Baskısı      Zaman engelini aşmanın biryolu, iletişim süreci başlamadan bir zaman çerçevesi çizmektir

Kesintiler

İlet
işim kanallarından kaynaklanan engellerin bir kısmı, fiziksel ve teknolojik, bir kısmı sosyo

 

İletişimin Kişisel Engelleri İnsanla aldıkları mesajları, kendi bilgi ve tecrübelerine göre algılarlar ve yorumlarlar.Yorumlarken de çoğu zaman olayları olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi değerlendirirler .Algılama farklılığı,

Dışsal faktörler; düzlem farklılığı, yoğunluk, hareketlilik, tekrarlama, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir. İçsel faktörler ise; kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, değerler ve tutumlar, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklardır.;

İletişimin kişisel engellerini :

Dil ve Anlatım Güçlükleri-Bilgi Eksikliği-Statü Farklılıkları --Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar-   Hatalı Tanımlama  

. Algılama farklılıkları, dildeki farklılıklar, gürültü engeli, duygusal reaksiyonlar, sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki uyuşmazlık, güvensizlik, ağdalı ifadeler, duygu dünyasını ayarlayamamak, yetersiz geribildirim, eksik pekiştirme, karmaşık ve aşırı teknik bir dil, hareketleri davranışlarla birleştirmemek, Yüz yüze iletişim kurma olanağı bulamamak, iletişimde farklı ve yetersiz kanal kullanmak gibi faktörlerdir. Bu engellerin uygun araç ve yöntemlerle ortadan kaldırılması, etkin iletişim olanağı sağlar.

 

İletişim Engellerini Aşma Yolları İletişim engellerini kaldırmanın en etkin yolu, öncelikle engelin farkına varmak ve sonra da onu ortadan kaldırmaktır.

İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak - : Kaynak, sözlü mesajlar

Empatik İletişim Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış ısıyla bakmave o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine “empati” denir.

Empati için: :Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koyabilmeli ve olaylara onun bakış ısıyla bakabilmelidir.    .  Karşısındaki kişi tarafından dinlenen birinin özgüveni artar, kendisiyle barışık mutlu bir kişi olma olasılığı yükselir. Karşımızdakinin anlattıkları bizim açımızdan olmasa da,kendisi açısından önemlidir. O nedenle, kaynağın bakış ısıyla bakarak, dinlenmelidir; bu kısaca empatik dinlemedir.
Güdüleyici İletişim Güdü, insanı belli bir amaç için harekete geçiren güçtür. İletişimin ikna yeteneği,güdeleyici olmasına bağlıdır. Örgütlerde güdüleyici iletişimin olabilmesi için, mesajın aşıdan yukarıya ve çapraz bir şekilde dolaşması gerekir. Bu sayede, örgüttekiler tüm gelişmelerden haberdar olurlar.

Etkin İletişim Amaçlanan anlamı, mümkün olduğu kadar, göndericinin gönderdiği anlama yakın bir biçimde hedefe tam olarak iletmekle mümkün olur. 

Bir iletişim etkinliğinin beş temel amacı vardır. Bu amaçlar;Ø İletilecek mesajın kodlanması ve iletilmesi Ø Mesajın kodunun çözülmesi ve filtre edilmesi Ø Mesajın algılanması ve değerlendirilmesi Ø Mesajın kabul edilmesi Ø Mesaj doğrultusunda alıcının harekete geçmesi
İkna Edici İletişim En basit bir diyalogun bile ikna etme ile ilişkisi vardır. İnsanlar genelde başkalarının davraşları, kendi arzuları doğrultusunda değiştirmek için ilişki kuralar. Formel ilişkiler güç,  informal ilişkilerde ise ikna sayesinde gerçekleşir. İknanın temelinde inandırma, inandırmanın temelinde de güvenirlik vardır.. İnanç, tutum ve davranış değiştirmede ikna daha kalıcıdır.   İletişimde ikna sürecinin üç temel amacı vardır.Bunlar;Ø Alıcıda yeni bir tutum oluşturmak,Ø Alıcının tutumunun şiddetini arttırmak,Ø Alıcının tutumunu değiştirmek,İkna etme, bir süreçtir. Sürecin ilk adımını, alıcının düşünce ve nesnelere karşı takındığı tavırlarında bazı değişimlere yol açmak oluşturur. İkna etmenin ilk adımında, bireyin nesne ve ortamlara, olumlu veya olumsuz bir şekilde tepkide bulunma eğiliminde, kısaca tutumunda bir değişiklik yapmak vardır. Sürecin ikinci adımını, tutumun şiddetini arttırmak oluşturur. Tutum bir davranış değildir, sadece davranış ön eğilimidir. İletişimde amaç öncelikle tutumlarda değişiklik yapmaktır. Davranışın içten gelerek yapılması, tutum değişikliğine önemli etkide bulunur

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar    

 SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

AĞIRLAMA   KURALLARI, Selamlama KURALLARI, Hitap KURALLARI. Hitap Ederken Dikkat Edilecek Noktalar,İkram KURALLARI,İkram Sırasında Dikkat Edilecek KURALLAR,Konuk İsteklerinin Yerine Getirilmesi,Beklenmeyen Konuklar,Randevusuz gelen konuklara , Randevu Saatinden Önce Gelen Konuklar,Kurumdan Kaynaklanan Aksaklıkları Telâfi Etme 
Çiçek Ve Hediye Gönderme – Alma  Salonlarda yapılan evlenme, nişan ve düğün t örenlerine  Resmi bayramlara ve davetlere Açılış törenlerine Cenazelere Anma günlerine Davetli olunan kokteyllere Kutlama ve tebriklere Karşılama ve uğurlamalara

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   

 SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

Randevu Alma Ve Verme KURALLARI Sekreter, randevuları iptal ederken, en az 24 saat öncesinden randevu alma şekillerinden birini kullanarak iptal edebilir. Randevular sabit zamana alınmalı, belirsiz kalmalarına izin verilmemelidir. Yaklaşık bir zaman vermek yanlıştır. Sabah, öğleden sonra, akşam gibi kavramlar yerine, sabah 08.30, akşam 19.45 gibi kesin saatler verilmeli, zaman karmaşasına yol açılmamalıdır. Randevular kontrol edilip doğruluğu teyit edilmelidir 
Randevu ve konuk kabulü-   Protokol kuralları  Çok önemli kişi (vıp), (very ımportant person) Öncelik sırası  Oturuş düzeni Konuşma önceliği  Unvanlar ve tanımları  Çiçek ve hediye gönderme – alma Tören düzenleme Randevu alma ve verme kuralları Güzel ve etkili konuşma Yüz yüze iletişim  İkna etme yöntemleri  Güven yaratma  Ağırlama teknikleri Selamlama kuralları  Hitap kuralları  İkram kuralları Konuk isteklerinin yerine getirilmesi Beklenmeyen konuklar

 

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   


 

 SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

Oturuş KURALI Özel sektör veya kamu sektörü temsilcileri toplantılarda, törenlerde, yemeklerde mevkilerine uygun yerlere otururlar Oturma sırasında, amirin yeri sağ, astın yeri sol taraf olmalıdır. Toplantılarda, toplantı başkanı daima kürsüde veya dikdörtgen ya da U masanın uç ortasında oturmalıdır. Toplantı başkanının sağına ve soluna katılımcılar arasında kıdem veünvanı diğer katılımcılardan yüksek olanlar oturmalıdır. Toplantıya katılan kişiler kendi isimlerinin yazılı olduğu yere otururlar. Eğer isimleri yazılmamışsa statülerine uygun olan yere oturmaları gerekir. Çünkü protokolde kimse kendini değil, kurumunu temsil etmektedir. Toplantı salonlarında oturma yerine giderken veya oturma yerinden dışarı çıkarken sıralarda oturanlara sırt dönülmez. Yüz, oturanlara dönük vaziyette iken sıradaki yerine gitmek veya oturduğu yerinden çıkmak en doğru nezaket kuralıdır.Yemeklerde, genel kural olarak en seçkin erkek konuk, evin hanımının sağında, enseçkin bayan konuk ise evin beyinin sağında oturmalıdır. Yemek masasında konukların oturma düzeni küçük kartlara isimleri yazılarak yemek tabaklarının yanına veya peçete üstüne konmalı ya da ev sahibi tarafından oturma yerleri bizzat gösterilmelidir.Resmi ev davetlerinde ev sahibi ve ev hanımı dikdörtgen masanın iki ucunda otururlar.Masada ev sahibinin oturduğu yere masa merkezi denir.

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   


 

 SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

DİZİLİŞ KURALLARI. Protokolde üst daima sağdadır. Toplantıda, törende, otururken, sırada, ayaktadururken veya yürürken

ast daima üstünün soluna geçer. Kıdem sırası sağdan sola doğrudur. Protokolde üstün önüne veya sağına geçmek onu küçültmek demektir. Kamu Sektörü Türkiye Cumhuriyeti’nde, 4009 sayılı kanunun verdiği yetkiyle, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığının onayını almak suretiyle Devlet Protokolünü düzenlemektedir. Ülkemizde devlet protokol listesi aşağıdaki gibidir.Devlet Protokol Listesi1. Cumhurbaşkanı  2. TBMM Başkanı 3. Başbakan, 4. Genel Kurmay Başkanı 5. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı 6. Eski Cumhurbaşkanları7. Anayasa Mahkemesi Başkanı 8. Yargıtay Birinci Başkanı 9. Danıştay Başkanı  10. Bakanlar Kurulu Üyeleri 11. Kuvvet Komutanları.İllerde Uygulanan Protokol Listesi  1. Vali2. TBMM Üyeleri (Varsa Orgeneraller, Oramiraller önde gelir)3. Mahallin En Büyük Komutanı, Generaller, Amiraller, Garnizon Komutanı4. Belediye Başkanı5. Üniversite Rektörleri6. Cumhuriyet Savcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Baro Başkanı7. Rektör Yardımcıları8. Garnizon komutanınca tespit edilecek Silahlı Kuvvetler Mensupları9. Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların Genel Müdürleri10. Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, Büyükşehir Belediye Sınırları İçindeki İlçe Kaymakamları ve İlçe Belediye Başkanları İlçede Uygulanan Protokol Listesi1. Kaymakam2. Garnizon Komutanı3. Belediye Başkanı4. Cumhuriyet Savcısı5. Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürü (varsa)6. Emniyet Müdürü/Amiri7. Hakîmler, Savcı Yardımcıları8. İktidar, Ana Muhalefet ve TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin İlçe Başkanları(Alfabetik)9. İlçedeki Yüksek Okul Müdürleri Ve Öğretim Üyeleri (varsa)1.2.4. Özel Sektör1. Yönetim Kurulu Başkanı2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili3. Yönetim Kurulu Üyeleri4. Genel Müdür5. Genel Müdür Yardımcıları6. Fabrika, İşletme ve Şube Müdürleri7. Birim Müdürler Çok Önemli Kişi, (vip): b) Çok çok Önemli Kişi (very vip): c) En Önemli Kişi, (Top vip): kişidir

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar    SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

Telefonla iletişim   iletişimde telefon telefon  telefonunun büro iletişimindeki yeri ve önemi  telefonu etkin kullanma ve telefonla konuşma kuralları  telefonda not (dikte) alma teknikleri  harf kodlama ve kısaltmalar  mesaj formları(telefon kayıt formu) kullanma çizelge oluşturma  günümüz telefon santralleri telefon aktarma kuralları  teknik olarak aktarma-yönlendirme  tele sekreter kullanımı telekonferans sistemi  kartvizitlik malzeme ve fihrist resmi kartvizitler özel kartvizitler iş kartvizitleri fihrist: telefon raporlama programı

TELEFONLA  ARAMA  

12.            1Numarayı kodlanız.Teknik olarak aktarma-yönlendirme bilgisini okuyunuz. Görüşmek istenen   kişi,   kurum   veya   birimin numaranı dış hat veya iç hat olup olmadığına dikkat  ederek kodlayınız.İç  hat  ve  dış  hat  görüşmesi  işlem basamaklarını inceleyiniz.Kodladığınız  numaranın  görüşmek istenilen  kişiye  ait  olup  olmadığı konusunda dikkatli olunuz. 2 Selamlamadan   sonra   kendinizi  ve kurumunuzu tanınız.Telefon   görüşmelerinde   öncelikle “iyi  günler dileğinde  bulunulmalıve  sonra  kendinizi  ve  kurumunuzu tanıtmasınız.Saygılı olma konusunda    daima  dikkatli olunuz. Çünkü kurumunuzu telefonda siz temsil etmektesiniz. 3Konuyu aktarınız.Görüşme  konusunu  kısa,  açık,  net  ve anlaşılır bir dil ile aktanız. Gereksiz konuşmalara yer vermeyiniz.   Ses   tonunuza   dikkat ediniz. Saygılı olunuz. 4İlgili kişiye aktarma.Görüşme   konusunu,   ilgili   kişiye  aktarabildiğinizden emin olunuz. İyi  bir  dinleyici  olma  özelliğinizi koruyunuz. 5Not bırakınız. İlgili  kişiye ulaşılamıyorsa,  konuşma konusunun özeti için, “mesaj  formaları  kullanma bilgisini” okuyunuz.  6  Ulaşılamayan telefonları izleyiniz. “Telefonla arayanlar çizelgesini inceleyiniz.

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   

 SOSYAL PSIKOLOJI: Bireyin davranışlarını toplum ile ilişkilerinde inceleyen bilim dalı
     Sosyal psikololoj :: psikoloji-  antropoloji - sosyoloji

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

 Tören KURALLARI Çeşitli nedenlerle törenler düzenlenebilir. Ulusal bayram günleri, işletmelerin açılış günü, kuruluş yıldönümleri, ulusal ve uluslararası toplantılar, devlet adamlarının resmi ziyaretleri, kentlerin kurtuluş günleri, önemli kişileri anma gibi çeşitli isimler altında törenler düzenlenebilir
TOPLANTI KURALLARI   -   TOPLANTI ORGANİZASYONU
TOPLANTI TÜRLERİ.. .. Kurum İçi Toplantı Tanımları ve Önemi Emir Toplantısı İstişare (Danışma)Toplantısı. Koordinasyon Toplantısı Kurul Toplantısı. ... Çalışma Grupları (Ekip Toplantıları).. Heyet Toplantısı  ... Brifing (Bilgilendirme) .. .. Kurumlar Arası Toplantı Tanımları ve Önemi... Kongre .. ..Konferans.  Seminer .. .Panel  . Sempozyum. Kolokyum  . Forum.... Pazarlık Toplantısı ... Görüntülü Toplantı (Videokonferans) . .. Verimli Bir Toplantı İçin Yapılacak İşler .
TOPLANTI MEKÂNLARI VE ÖZELLİKLERİ .. .. Toplantı Salonlarının Seçimi ve Tasarımı. ... Oditoryum Salonlar .. ... Kongre Merkezleri.. ... Konferans merkezi .. ... Sergi ve Fuar Merkezleri .. ... Görüntülü Toplantı odaları . ... Kurum İçi Toplantı Odaları  .. Toplantı İçin Toplantı Salonunun Hazırlanması .. .. Toplantıyı Yürütme. .. Toplantı Salonlandaki Oturma Düzenleri ..
TOPLANTILARDA KAYIT TUTMA YÖNTEMLERİ ... .. Karar Defteri . .. Toplantı Tutanakları .. Bir Toplantı Kay Oluşturma . .. Ses ve Görüntü Katları ve Çözümlemesi .. ... Eş zamanlı. (Simultane) Terme ... Ardıl ( Consecutive ) Terme ... ... Barkovizyon.. ... Tepegöz . ... ğıt Tahtası (Flip Chart). ... DVD / CD Oynatıcısı ... Mikrofon  ... Projeksiyon ...

Kişiler arası ilişkiler - Küçük guruplar -  Kültür - Tutumlar   

 

69.     kişinin kendisi ve çevresiyle oluşturduğu sözlü ya da sözsüz anlama, anlatma, algılama, yorumlama ve aktarma sürecidir. a) işletim   b) etkileşim  c) İletişim,   d)  haberleşme  e ) ulaştırma

70.    kişinin kendisiyle ve çevresiyle oluşturduğu bir iletişimdir. a)   Çevrede yaşanan herhangi bir olay b)  gözlemlenen bir cisim, c)  hissedilen bir duygu, d)   eylemsizlik e )    hepsi

71.    . Anlamak dinlemekle başlar Daha fazla kişiyle anlaşabilmek daha yüksek iletişim kalitesi demektir . A)  doğru   b)  yanlış

72.    ………….. için dinlemek, karşınızdaki kişinin kafasındaki ve ruhundakiyle ilgilenmek demektir. a)  anlatmak  b)  fark etmek c)   düşünmek d) Anlamak   e ) anlaşılmak

73.     Anlaşılmak, onaylanmak, değer verilmek ve takdir edilmek .  a)  anlatmak  b)  fark etmek c)   düşünmek d) Anlamak   e ) anlaşılmak

74.    Anlaşılma çabası, anlatmayı ve dolayısıyla ……………….kabiliyetini gerektirir. a) sunum b) konuşma- c) dil ––d)  diksiyon-    e ) dil bilgisi

75.    Dil, insanların dünyayı anlamasını sağlayan, bireyin kendisiyle ve çevresiyle iletişim kurmakta kullandığı semboller ve sesler bütünüdür. a) sunum b) konuşma- c) dil ––d)  diksiyon-    e ) dil bilgisi

76.    Etkin bir dil kabiliyetini geliştirmenin en kesin yöntemi ise yetkin bir ………….. becerisini kazanmaktır. a) sunum b) konuşma- c) dil ––d)  diksiyon-    e ) okuma

77.    Kişinin bir duygu veya düşünceyi aktarırken kullandığı ………………. karşı tarafın farkında olmadan algılayabildiği daha ciddi bir iletişim unsurudur. a) sunum b) konuşma- c) dil ––d)  beden dili     e ) okuma

78.     beden dilinin iletişimde yaklaşık ………….oranında etkin olduğunu, ses tonunun %38 ve seçilen kelimelerin de %07 oranında etkili olduğunu göstermektedir. a) %5  b) %8  c) %58    d) %88    e ) %55  

79.    …………, kendimizi ifade ederken ya da bir kişiyi anlamaya çalışırken bizi daha net sonuçlara ulaştırabilecek biraraçtır. a) sunum b) konuşma- c) dil ––d)  diksiyon-    e ) beden dili 

80.    Bakışların taşıdığı ifadeler aşağıda sıralanmıştır  a) Sol üst tarafa bakıyorsa, görsel hatırlama ile ilgilidir. b)  ???????????? Sağ üst tarafa bakıyorsa, görsel tasarlamak ile ilgilidir c) .?????? Sol yana bakılıyorsa, işitsel hatırlamak ile ilgilidir.. d)   ?????? Sağ yana bakılıyorsa, işitsel tasarlamakla ilgilidir.:..?????? Sol alt tarafa bakılıyorsa, içsel diyalogla ilgilidir. ?????? Sağ alt tarafa bakılıyorsa, hissetmek, tekrar yaşamakla alakalıdır.

81.                   ağıdakilerden   hangisi   iletişimi   olumsuz   etkileyen   tavırlardan   birisi değildir?A) Çabucak genellemelere varmak B)Herkesi kolayca anlayıp çözebileceğini düşünmek C)Karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmak  D)Düşüncelerinizin kesin doğru olduğuna inanmak

82.    Sunum :İkna Becerileri için (Başarılı bir sunum, başarılı bir ikna becerisidir.) 

83. Zamanı Verimli Kullanmak Zamanı geri döndüremez, biriktiremez, ödünç alamaz