GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


TİCARİ BELGELER

ADI   SOYADI:           NO:                     OKUL :         DERS :       MODÜL:TİCARİ BELGELER

MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  EĞİTİM ALANI  34   işletme ve idari bilimler: ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI   ………… MESLEK / DAL : Ticaret Sekreterliği Dalı ( müşteri  ,firma temsilciliği ) YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 

 

 

 

 

 

1.    TİCARİ BELGELER V.U.K.  1.1  İrsaliyeler  1.1.1. Sevk İrsaliyesi  1.1.2. Taşıma İrsaliyesi  1.1.3. Yolcu Listeleri   1.1.4. Adisyon  1.2. Fatura  1.3. İrsaliyeli Fatura  1.4. Fatura Yerine Geçen Belgeler  1.4.1. Perakende Satış Belgeleri   1.4.2. Gider Pusulası(Makbuzu)  1.4.3. Serbest Meslek Makbuzu  1.4.4. Müstahsil Makbuzu 

2.    2. DİĞER TİCARİBELGELER   VERGİ Usul Kanunu’nda (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belli şekil ve şartlarla bağlanmış olan belgeler şunlardır: Asılması zorunlu belgeler; Vergi Levhası ,Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha  ,‘Fiyatlarımıza KDV Dâhildir’ Levhası  ,Aylık Prim ve Hizmet Belgesi   Kıymetli evraklar Menkul kiyletler Makbuzlar Muhasebe fişleri Maaş bordrola  Asılması Zorunlu Belgeler Vergi levhası  Ödeme kaydedici cihazlara ait levha “Fiyatlarımıza KDV dahildir” levhası Aylık prim ve hizmet belgesi

3.    Vergi Levhası Gelir Vergisi mükellefler (Basit usulde vergilendirilen mükellefler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi matrahına esas olan tutarları ile Bunlara isabet eden vergi miktarını gösteren vergi levhasını düzenleyerek, vergi dairesine veya mali müşavire onaylatarak kolayca görünebilecek yerden asmak zorundadırlar Yıl içinde işe başlayan mükellef, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi levhasını vergi dairelerine tasdik ettirmek ve işyerine asmak zorundadır.

4.    Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha  Perakende satışa başlayan mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı olduğu vergi dairesine yazar kasa kullanma isteklerini talep eden bir dilekçe ile talep eder. Formaliteleri yerine getirerek yazar kasayı aldıktan sonra vergi dairesinden yazar kasayı kullanma belgesini onaylatarak işyerine asar.

5.    Fiyatlarımıza KDV Dâhildir’ Levhası  Gerçek usulde KDV mükellefleri, perakende satışları için ‘Fiyatlarımıza KDV dahildir.’ şeklinde düzenlenmiş bu belgeyi satışa başladığı tarihten itibaren işyerinin her katına veya her bölümüne, müşterinin görebileceği yere asmak zorundadır

6.    Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  işyerinde çalışan işçilerin çalışmalarıyla ilgili bilgileri her ay düzenleyerek ertesi ayın son günü mesai saati bitimine kadar, internet yolu ile veya elden Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir

7.    Fatura  Emtia (mal) veya hizmet satan işletmelerde yapılan iş karşılığında, müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.

8.    VUK’ 232. Maddesi’ne göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sınıf Tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aşağıdaki işletmelere fatura vermek ve bu işletmelerden fatura istemek zorundadır. Bunlar: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ( şirketler, şahıs işletmeleri) Serbest meslek erbabı(avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi, berber) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar)

9.    Satışların toptan veya perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur. Eğer satış tüketiciye değil malı satacak olan bir işletmeye yapıldıysa, bu ticaret toptan ticarettir.

10.Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın alan Alıcıda fatura istemek ve almakla görevlidir.

11.Katma değer vergisi oranları:Un ve mamulleri=% 1-Temel gıda = % 8-Kırtasiye = % 8,İlaç = % 8-Diğer = % 18 Faturaları Gelir Vergisi Kanunu’na (G.V. K) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.

12.Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

13. Faturalar sıra numarası dâhilinde düzenlenir. Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenir. Faturalar en az bir asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.

14. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi)-Gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç-Düzenlenmemiş sayılır

15. Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir. Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya anlaşmalı matbaalara Bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar Müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının Doğruluğundan sorumludur.

16. Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap Numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye Satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge İbrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

17. Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların İmzası bulunur.

18.Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin olarak yapmış olduğu satışlarında Düzenlediği ve alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır

19.Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında düzenlediği ve üst Tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanabilirler. Faturaya itiraz süresi 8 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır.

20.İrsaliyeli Fatura İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır

21.İrsaliyeli fatura).İsteyen mükellef ler(satıcılar), fatura ve sevk irsaliyesinin yerine irsaliyeli fatura adı altında tek bir belge düzenleyebilir.

22.İrsaliyeli faturanın kullanılması, mükellefin isteğine bağlıdır. İrsaliyeli fatura kullanma usulünü seçen mükellefin, ayrıca fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek yoktur.

23.Ayrıca, düzenlenen irsaliyeli faturalarda Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ve tutarı yer alması gerekir. Bu bilgilerin eksik olması halinde, irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

24. İrsaliyeli fatura kullanma ile ilgili yasal düzenlemenin esasları aşağıdaki belirlenmiştir

25. Mükellefler; faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı Sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilir.

26. Malı satan mükellefler, irsaliyeli faturayken az üç örnek olarak Düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir.En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş Sayılacaktır.

27. İrsaliyeli fatura, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılacaktır. Bunlarla birlikte, irsaliyeli faturanın altında: ‘Bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.’ ifadesi bulunmalıdır.

28. Satıcının, irsaliyeli fatura düzenlemiş olması durumunda, malın taşınması veya taşıttırılmasında yeniden bir taşıma irsaliyesi düzenlemesine gerek yoktur.

29. İrsaliyeli fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi bından önce irsaliyeli faturaları temin etmeleri (anlaşmalı matbaalara bastırarak) gerekmektedir. Uygulamaya ise hesap döneminin başında geçilmesi gerekir. Dönem içinde irsaliyeli fatura uygulamasına geçmek mümkün değildir. İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde Bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek İptal ettirmeleri gerekir.

30.Fatura Yerine Geçen Belgeler  Mükellef, fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı alım-satım ve hizmet işlerinde kayıtları, fatura yerine geçen belgelerle ispat etmek zorundadır. Fatura yerine geçen belgeler şunlardır: Perakende satış belgeleri- Gider makbuzu (pusulası) Serbest meslek makbuzu- Müstahsil makbuzu

31.Perakende Satış Belgeleri  Perakende satılan madde ve malzemenin aynen veya işlendikten sonra nihai tüketicilere satılmasıdır. Deftere tabi olan mükellefler ile basit usulde tespit edilenler fatura Vermek zorunda olmadıkları saşları, perakende satış belgesi ile belgelendirirler. Maliye Bakanlığınca belirlenen parasal sınırı aşmayan satışlar için düzenlenen belgelerdir. VUK’ ta adı geçen perakende satış belgeleri şunlardır: Yazarkasa fişi  Perakende satış fişi Biletler 

32.Yazar Kasa Fişi  Yazar kasa cihazı kullanmak zorunda olan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz ile düzenledikleri belgeye satış fişi denir (Şekil 1,8: Yazar kasa fişi). Satış gerçekleştiğinde düzenlenen satış fişinin bir nüshası müşteriye verilir. Yazar Kasalar elektronik hafızalı olduğundan kesilen satış fişleri ile ilgili bilgiler hafızada, saklanır. O gün satış fişlerinin dökümü alınır. Alınan bu döküme ‘Z RAPORU’ denir.Müşteriye verilen satış fişinde, aşağıdaki bilgilerin yer alınması zorunludur:

33.Perakende Satış Fiş  Yazar kasanın elektrik kesintisi veya satış limitleri her yıl Maliye Bakanlığınca Belirlenen rakamın altında olduğu zaman, işletme sahibinin perakendecilere düzenledikleri Bir belgedir. Bu limit 2006 yılı için 520 YTL’ dir. Bu belge, bir asıl ve bir suret olarak düzenlenir. Asıl belge müşteriye verilirken, kopyası işletmede kalır :

34.Biletler  Bazı işletmelerin (sinema, tiyatro, konser salonları, ulaştırma firması vb.) faaliyetlerini Halka arzında kullandığı ve içeriğinde ürün ya da hizmeti alacak kişi sayısı, faaliyetin saati, Ücreti ve özelliğinin yazıldığı belgelerdir. En az iki nüsha düzenlenir. Asıl belge müşteriye verilirken, kopyası işletmede kalır. Giriş bileti veya yolcu taşıma biletinde yer alması zorunlu olan bilgiler şunlardır: adı ve soyadı, gideceği yer ve saati, ücreti ve koltuk Numarası

35.Gider Pusulası(Makbuzu) Defter tutmak mecburiyetinde olan ve basit usule tabi olanların, vergiden muaf olanlarla yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip, işi yapana ve ya emtiayı satana imza ettirilen bir belgedir (Şekil 1.12:Gider pusulası).Bu gider pusülası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. İki nüsha düzenlen bu belgenin bir nüshası malı satana veya hizmeti yapana verilir. Diğer nüshası işletmede kalır. Gider pusulasında KDV yer almaz.VUK’ un 94 Maddesine göre gider pusulasında yapılan ödemelerden: Havlu, halı, çarşaf, yapay çiçek vb. mallara veya bu malların üretiminde ödenen Hizmet bedeli üzerinden % 2, Diğer mal alımları için % 5, Diğer hizmet alımları için % 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır.

36.Serbest Meslek Makbuzu  Meslekî faaliyetlerde bulunan (Mali müşavir, doktor, avukat gibi ) serbest meslek Erbapları, yapmış oldukları  faaliyetlerden doğan tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek Makbuzu tanzim etmek ve aslını müşteriye bir nüshası da kendiside kalacak şekilde Düzenlenen belgeye ‘Serbest meslek makbuzu’ denir (Şekil 1.13: Serbest meslek makbuzu). Serbest meslek erbapları belirlenen oranlarda KDV ve gelir vergisine tabidir. Serbest Meslek makbuzundan kesilen gelir vergisini mükellef serbest meslek sahibine değil; Muhtasar beyanname ile vergi dairesine öder. Serbest meslek erbaplarının elde ettikleri kazançları KDV’ siz matrah ( vergi hesaplamasında alınacak tutar) üzerinden %22 gelir vergisine (stopaj) tabidir. Vergi mükellefi olmayan kişilere düzenlenen serbest meslek makbuzundan vergi Kesintisi yapılmaz. Vergi mükellefi olmayan kişilere düzenlenen serbest meslek Makbuzundan KDV, alınan ücrete tabidir.

37.Müstahsil Makbuzu  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak zorunda olan çiftçiler ile basit usule Tabi olanlar, vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedeli için düzenlenen bir  Belgedir. Fatura yerine geçer. İki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak, Satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini de çiftçiye imzalatarak almaya mecburdurlar. (Şekil 1.14: Müstahsil makbuzu)Mal, tacir veya çiftçi adına aracı(komisyoncu vb.) tarafından alındığında, müstahsil makbuzunu komisyoncular tarafından düzenlenir. Fatura vermek zorunda olmayan çiftçiler vergiden ve KDV’den muaftır. Müstahsil makbuzda KDV yer almaz. GVK’ nın 94 Maddesine göre ticaret borsalarından tescil ettirilmeden, çiftçilerden Satın alınan ziraî ürünler için yapılan ödemelerden Hayvanlar ve bunların mahsulleri için % 2, Diğer zirai mahsuller için %4,Ticaret borsasına tescil ettirilerek alınan ürünlerden Zirai ürünlerden % 2, Hayvan ve bunların mahsulleri için %1 oranında gelir vergisi kesilir.

38.İrsaliyeler Mal ve hizmet hareket akışını düzenli bir şekilde kontrol etmek, muhasebe belge düzenini sağlamak ve tüm mal ve hizmet satışlarının fatura edilmesi için düzenlenmesi zorunlu belgelerdir. Bunlar Sevk irsaliyesi- Taşıma irsaliyesi- Yolcu listeleri- Adisyon

39.Sevk İrsaliyesi Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın Konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye ‘Sevk İrsaliyesi’ denir.

40.Ticari malın satılması durumunda, eğer mal satıcı tarafından taşınır veya taşıttırılırsa, Sevk irsaliyesi satıcı tarafından düzenlenir. Satılan mal, satın alan alıcı(müşteri) tarafından Taşınır veya taşıttırılırsa sevk irsaliyesi alıcı tarafından düzenlenir.

41.Sevk irsaliyesi en az üç Nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenir ve iki nüshası mutlaka emtiayı(malı) taşıyan Taşıtta bulundurulur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç Düzenlenmemiş sayılır.

42.Sevk irsaliyelerinde, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek,Herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç üzenleşmemiş Sayılacaktır.

43.Bu açıklamalar doğrultusunda Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme Tarihinin olması halinde, ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek Bulunmamaktadır.

44. Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da Düzenlenme tarihleri ve numaraların tümünün faturada yer alması halinde ayrıca Sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

45. Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk İrsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir.

46. Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay Değişikliğine sebep olması halinde de (düzenlenme tarihi: 31.1.2006 sevk tarihi: 4.2.2006) buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme Tarihinden itibaren azami 7günün esas alınması gerekmektedir. İrsaliyeli fatura, fatura niteliğinde olduğundan mükellefler tarafından bu belgede Düzenlenme tarihinin yanında ayrıca sevk tarihinin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

47.Taşıma İrsaliyesi Araç sahibi tarafından bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel Kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir. 

48. Kara, deniz veya hava yolu ile yapılan taşımalarda taşıma irsaliyesi mutlaka üç nüsha Olarak düzenlenir. Bir nüshası taşımayı yaptıran da, bir nüshası eşyayı taşıyan da, bir nüshası Da taşıma irsaliyesini düzenlemekle görevli nakliyeci işletme sahibinde kalır.

49.Ancak VUK’ un mükerrer 257. Maddesine dayanılarak, farklı adreslerde bulunan Birden çok alıcıya eşya taşınması sırasında tek bir “Taşıma İrsaliyesi” düzenlenmesi ve İrsaliyenin “Alıcı Adresi” bölümüne de “Ekli Listedeki Muhtelif Müşteriler” ibaresinin Yazılması uygun görülmüştür.

50.Taşıma irsaliyesine eklenecek listede, taşıma irsaliyesinin seri ve sıra numarası,Göndericinin adı-soyadı, unvanı, gönderinin cinsi ve miktarı(adet, ağırlık vb.), alıcının adı soyadı ve Gönderinin varış merkezi ile ücreti yer alacaktır.

51.Kendilerine ait nakil vasıtalarıyla kendi eşyalarını tıma sırasında taşıma irsaliyesinin Düzenlenmesine gerek yoktur. Çünkü taşıma irsaliyesinin amacı ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyanların ekonomi içindeki hareketinin izlenmesine yarayan bir belgedir.

52.Taşıma irsaliyesini ücret karşılığı yük (eşya, mal) taşıyan taralından düzenler.

53. Yolcu Listeleri Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapanlar (TCDD hariç) ile yolcu bileti kesmek zorunda olanlar, taşıtların her seferi için yolcu listesi düzenlemek zorundadır. Bu listeler yolcuların taşıtta oturma yerlerini planlı şekilde gösteren bir belgelerdir.

54. Yolcu listeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası işletmede, diğer iki nüshası da yolcuları taşıyan araçta bulundurulmalıdır. Şayet seyahat işletmeleri bilet satışını komisyonu veya acenteler aracılığıyla yaptırıyorsa, yolcu listelerinin de bu aracılar tarafından dört nüsha olarak düzenlenip bir nüshası da bu firmalar tarafından saklanır.

55. Firmalar yolcu taşıma işlerini kendi vasıtalarının dışında, bir başka işletmeye veya kişilerin vasıtalarıyla taşıttırıyorsa, bu durumda da yine yolcu taşıma listesini ve yolcu tıma biletini de seyahat işletmesi tarafından düzenlenir.

56. Düzenlenen yolcu taşıma listesin de ve yolcu taşıma biletinde firmaya ait bilgiler yer alır. Seyahat acenteleri tarafından bağımsız olarak çalıştırılan otobüs sahipleri yapmış oldukları hizmet karşılığı kadar seyahat işletmesine fatura eder.

57. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve yolcu bileti kesmek zorunda olan turizm organizasyonu yapan firmalar yolcu taşıma listesi düzenlemek zorunda değildirler. Çünkü bu tür firmalar yolcu taşımaya yönelik değil daha kapsamlı bir programa bağlı olarak yapılan tıma dâhil her türlü hizmetleri yapan bir organizasyona sahip işletmelerdir.

58.Adisyon Adisyon hizmet veren (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi)işletmelerin müşteri isteklerini almakta kullandıkları bir belgedir

59.Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmeleri şunlardır: Belediyeler veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan belge ile işletilen Lokanta, gazino gibi işletmeler Gerçek usülde vergilendirilen mükellefler tarafından çalıştırılan ve alkollü içki servisi yapan işletmeler Kurumlar ya da gerçek usulde gelir vergisine tabi yol kenarlarında hizmet veren lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi işletmeler Sınıfı belli olmayan birinci veya daha üst sınıflarda olanlar ve alkollü-alkolsüz içecekler satanlar

60.Adisyonda aşağıdaki bilgiler bulunur: Adisyon, müşteriden sipariş alırken en az iki nüsha düzenlenir ve müşterinin masasına bir nüshası bırakılır. Tahsilât sırasında müşteriye ya fatura ya da yazar kasa fişi düzenlenerek verilir. Müşterinin yiyecek ve içeceklerini kendisinin seçerek aldığı ve parasını peşin ödediği işletmelerde hesap kullanılmaz.

61. Kıymetli evraklar : bono . police, c ek

62. Menkul kiyletler   hisse senetleri ve tahviller

63.Makbuzlar

64.Muhasebe fişleri :  tahsil, tediye, ve mahsup fişi

65.Maaş bordrola 

 

 

 

 

 

       

 

 

ADI   SOYADI:           NO:                     OKUL :         DERS :       MODÜL:TİCARİ BELGELER

MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  EĞİTİM ALANI  34   işletme ve idari bilimler: ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI   ………… MESLEK / DAL : Ticaret Sekreterliği Dalı ( müşteri  ,firma temsilciliği ) YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

1. TİCARİ BELGELER V.U.K.  1, 1.1. İrsaliyeler  1.1.1. Sevk İrsaliyesi  1.1.2. ……………………..  1.1.3. Yolcu Listeleri   1.1.4. Adisyon  1.2. Fatura  1.3. İrsaliyeli Fatura

2. 1.4. Fatura Yerine Geçen Belgeler  1.4.1. ………………………………   1.4.2. Gider Pusulası(Makbuzu)  1.4.3. Serbest Meslek Makbuzu  1.4.4. Müstahsil Makbuzu 

3. 2. DİĞER TİCARİBELGELER VERGİ Usul Kanunu’nda (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belli şekil ve şartlarla bağlanmış olan belgeler şunlardır: Asılması zorunlu belgeler; ………………………………. ,Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha  ,‘Fiyatlarımıza KDV Dâhildir’ Levhası  ,Aylık Prim ve Hizmet Belgesi   Kıymetli evraklar Menkul kiyletler Makbuzlar Muhasebe fişleri Maaş bordrola 

4.  Asılması Zorunlu Belgeler Vergi levhası   Ödeme kaydedici cihazlara ait levha “………………………………….” levhası Aylık prim ve hizmet belgesi

5.  …………………… Gelir Vergisi mükellefler (Basit usulde vergilendirilen mükellefler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi matrahına esas olan tutarları ile Bunlara isabet eden vergi miktarını gösteren vergi levhasını düzenleyerek, vergi dairesine veya mali müşavire onaylatarak kolayca görünebilecek yerden asmak zorundadırlar Yıl içinde işe başlayan mükellef, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi levhasını vergi dairelerine tasdik ettirmek ve işyerine asmak zorundadır.

6.  ………………………………. Perakende satışa başlayan mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı olduğu vergi dairesine yazar kasa kullanma isteklerini talep eden bir dilekçe ile talep eder. Formaliteleri yerine getirerek yazar kasayı aldıktan sonra vergi dairesinden yazar kasayı kullanma belgesini onaylatarak işyerine asar.

7.  ‘Fiyatlarımıza KDV Dâhildir’ Levhası Gerçek usulde KDV mükellefleri, perakende satışları için ‘…………………………………..’ şeklinde düzenlenmiş bu belgeyi satışa başladığı tarihten itibaren işyerinin her katına veya her bölümüne, müşterinin görebileceği yere asmak zorundadır

8. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bu belge, işyerinde çalışan işçilerin çalışmalarıyla ilgili bilgileri …………………….. düzenleyerek ertesi ayın son günü mesai saati bitimine kadar, internet yolu ile veya elden Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir. İnternetten verilen bu belgenin çıktısı veya elden verilerek alınan onaylı bir nüshası işçilerin çalışmış oldukları işyerinde asılır.

9. VUK’ a göre bu belgelerin, geçerli belge sayılabilmeleri için ………………..matbaalarda Bastırılmış olma veya kullanılmadan önce notere tasdik ettirilmiş olma mecburiyeti vardır.

10.             Fatura  Emtia (mal) veya hizmet satan işletmelerde yapılan iş karşılığında, müşterinin borçlandığı …………….. göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.

11.            

 

VUK’ 232. Maddesi’ne göre fatura düzenleme zorunluluğu; …………… ve ikinci sınıf Tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aşağıdaki işletmelere fatura vermek ve bu işletmelerden fatura istemek zorundadır. Bunlar: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ( şirketler, şahıs işletmeleri) Serbest meslek erbabı(avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi, berber) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar)

12.             Satışların ……………….veya perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur.

13.             Eğer satış tüketiciye değil malı satacak olan bir işletmeye yapıldıysa, bu ticaret ………………. ticarettir.

14.             Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın alan Alıcıda fatura …………………. ve . ………………….görevlidir.

15.             Katma değer vergisi oranları:Un ve mamulleri=% 1-Temel gıda = % 8-Kırtasiye = % 8,İlaç = % 8-Diğer = % 18 Faturaları Gelir Vergisi Kanunu’na (G.V. K) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.

16.             Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

17.             Faturalar sıra……………….. dâhilinde düzenlenir.

18.             Faturalar………………………. kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenir.

19.             Faturalar en az bir …………. bir örnek (suret) olarak düzenlenir.

20.             Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami ………………..Gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç-Düzenlenmemiş sayılır

21.             Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir. Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya ……………….matbaalara Bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar Müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının Doğruluğundan sorumludur.

22.             Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri,……………. ve vergi dairesi hesap Numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye Satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge İbrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

23.             Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların………………. bulunur.

24.             Kapalı Fatura: İşletmenin, …………………. olarak yapmış olduğu satışlarında Düzenlediği ve alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır

25.             Açık Fatura: İşletmenin,…………….. satışlarında düzenlediği ve üst Tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanabilirler. Faturaya itiraz süresi 8 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır.

26.             İrsaliyeli Fatura İrsaliyeli fatura, fatura ve ………………………. yerine düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır

27.             İsteyen mükellef ler(satıcılar), ……………………. ve sevk irsaliyesinin yerine irsaliyeli fatura adı altında tek bir belge düzenleyebilir.

28.             İrsaliyeli faturanın kullanılması, ………………………. isteğine bağlıdır. İrsaliyeli fatura kullanma usulünü seçen mükellefin, ayrıca fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek yoktur.

29.             Ayrıca, düzenlenen irsaliyeli faturalarda Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ve tutarı yer alması gerekir. Bu bilgilerin …………………. olması halinde, irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır. İrsaliyeli fatura kullanma ile ilgili yasal düzenlemenin esasları aşağıdaki belirlenmiştir

30.             Mükellefler; faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı Sıra,………………. ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilir.

31.             Malı satan mükellefler, irsaliyeli faturayken az ………. örnek olarak Düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir.En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş Sayılacaktır.

32.             İrsaliyeli fatura, mükellefler tarafından anlaşmalı ……………………. fatura ölçülerinde bastırılacaktır. Bunlarla birlikte, irsaliyeli faturanın altında: ‘Bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.’ ifadesi bulunmalıdır.

33.             Satıcının, irsaliyeli fatura düzenlemiş olması durumunda, malın taşınması veya taşıttırılmasında yeniden bir ……………………… düzenlemesine gerek yoktur.

34.             İrsaliyeli fatura uygulamasından yararlanmak isteyen ………………………, hesap dönemi bından önce irsaliyeli faturaları temin etmeleri (anlaşmalı matbaalara bastırarak) gerekmektedir. Uygulamaya ise hesap döneminin başında geçilmesi gerekir. Dönem içinde irsaliyeli fatura uygulamasına geçmek mümkün değildir.

35.             İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde Bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek…………ettirmeleri gerekir.

36.             Fatura Yerine Geçen Belgeler  Mükellef, fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı alım-satım ve hizmet işlerinde kayıtları, fatura yerine geçen belgelerle ispat etmek zorundadır. Fatura yerine geçen belgeler şunlardır: Perakende satış belgeleri- Gider makbuzu (pusulası) ……………………………- Müstahsil makbuzu

37.             Perakende Satış Belgeleri  Perakende satılan madde ve malzemenin aynen veya işlendikten sonra nihai tüketicilere satılmasıdır. Deftere tabi olan mükellefler ile basit usulde tespit edilenler fatura Vermek zorunda olmadıkları saşları, perakende satış belgesi ile belgelendirirler. Maliye Bakanlığınca belirlenen parasal sınırı aşmayan satışlar için düzenlenen belgelerdir. VUK’ ta adı geçen perakende satış belgeleri şunlardır: Yazarkasa fişi  Perakende satış fişi ……………….

38.             Yazar Kasa Fişi  Yazar kasa cihazı kullanmak zorunda olan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz ile düzenledikleri belgeye satış fişi denir .Satış gerçekleştiğinde düzenlenen satış fişinin bir nüshası müşteriye verilir. Yazar Kasalar elektronik hafızalı olduğundan kesilen satış fişleri ile ilgili bilgiler hafızada, saklanır. O gün satış fişlerinin dökümü alınır. Alınan bu döküme ‘…………………. denir..

39.             Perakende Satış Fiş  Yazar kasanın elektrik kesintisi veya satış limitleri her yıl Maliye Bakanlığınca Belirlenen rakamın altında olduğu zaman, işletme sahibinin perakendecilere düzenledikleri Bir belgedir. Bu limit 2006 yılı için 520 YTL’ dir. Bu belge, ……………………. olarak düzenlenir. Asıl belge müşteriye verilirken, kopyası işletmede kalır :

40.             Biletler  Bazı işletmelerin (sinema, tiyatro, konser salonları, ulaştırma firması vb.) faaliyetlerini Halka arzında kullandığı ve içeriğinde ürün ya da hizmeti alacak kişi sayısı, faaliyetin saati, Ücreti ve özelliğinin yazıldığı belgelerdir. En az iki nüsha düzenlenir. Asıl belge müşteriye verilirken, …………. işletmede kalır. Giriş bileti veya yolcu taşıma biletinde yer alması zorunlu olan bilgiler şunlardır: adı ve soyadı, gideceği yer ve saati, ücreti ve koltuk Numarası

41.             Gider Pusulası(Makbuzu) Defter tutmak mecburiyetinde olan ve basit usule tabi olanların, …………………. yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip, işi yapana ve ya emtiayı satana imza ettirilen bir belgedir .Bu gider pusülası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. İki nüsha düzenlen bu belgenin bir nüshası malı satana veya hizmeti yapana verilir. Diğer nüshası işletmede kalır. Gider pusulasında KDV yer almaz.VUK’ un 94 Maddesine göre gider pusulasında yapılan ödemelerden: Havlu, halı, çarşaf, yapay çiçek vb. mallara veya bu malların üretiminde ödenen Hizmet bedeli üzerinden % 2, Diğer mal alımları için % 5, Diğer hizmet alımları için % 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır.

42.             Serbest Meslek Makbuzu  Meslekî faaliyetlerde bulunan (………………………………. gibi ) serbest meslek Erbapları, yapmış oldukları  faaliyetlerden doğan tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek Makbuzu tanzim etmek ve aslını müşteriye bir nüshası da kendiside kalacak şekilde Düzenlenen belgeye ‘Serbest meslek makbuzu’ denir Serbest meslek erbapları belirlenen oranlarda KDV ve gelir vergisine tabidir. Serbest Meslek makbuzundan kesilen gelir vergisini mükellef serbest meslek sahibine değil; Muhtasar beyanname ile vergi dairesine öder. Serbest meslek erbaplarının elde ettikleri kazançları KDV’ siz matrah ( vergi hesaplamasında alınacak tutar) üzerinden %22 gelir vergisine (stopaj) tabidir. Vergi mükellefi olmayan kişilere düzenlenen serbest meslek makbuzundan vergi Kesintisi yapılmaz. Vergi mükellefi olmayan kişilere düzenlenen serbest meslek Makbuzundan KDV, alınan ücrete tabidir.

43.             Müstahsil Makbuzu  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak zorunda olan çiftçiler ile basit usule Tabi olanlar, vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedeli için düzenlenen bir  Belgedir. Fatura yerine geçer. İki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak, Satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini de çiftçiye imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal, tacir veya çiftçi adına aracı(komisyoncu vb.) tarafından alındığında, müstahsil makbuzunu ……………………tarafından düzenlenir. Fatura vermek zorunda olmayan çiftçiler vergiden ve KDV’den muaftır. Müstahsil makbuzda KDV yer almaz. GVK’ nın 94 Maddesine göre ticaret borsalarından tescil ettirilmeden, çiftçilerden Satın alınan ziraî ürünler için yapılan ödemelerden Hayvanlar ve bunların mahsulleri için % 2, Diğer zirai mahsuller için %4,Ticaret borsasına tescil ettirilerek alınan ürünlerden Zirai ürünlerden % 2, Hayvan ve bunların mahsulleri için %1 oranında gelir vergisi kesilir.

44.             İrsaliyeler Mal ve hizmet hareket akışını düzenli bir şekilde kontrol etmek, muhasebe belge düzenini sağlamak ve tüm mal ve hizmet satışlarının fatura edilmesi için düzenlenmesi zorunlu belgelerdir. Bunlar Sevk irsaliyesi- …………………………………….- Yolcu listeleri- Adisyon

45.             Sevk İrsaliyesi Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın ………………, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye ‘Sevk İrsaliyesi’ denir.

46.             Ticari malın satılması durumunda, eğer mal satıcı tarafından taşınır veya taşıttırılırsa, Sevk irsaliyesi………………. tarafından düzenlenir. Satılan mal, satın alan alıcı(müşteri) tarafından Taşınır veya taşıttırılırsa sevk irsaliyesi ………………. tarafından düzenlenir.

47.             Sevk irsaliyesi en az ………….Nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenir ve iki nüshası mutlaka emtiayı(malı) taşıyan Taşıtta bulundurulur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç Düzenlenmemiş sayılır.

48.             Sevk irsaliyelerinde, ……………. tarihi ile……………. sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek,

49.             Herhangi birine …………….verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç üzenleşmemiş Sayılacaktır.

50.             Bu açıklamalar doğrultusunda Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen …………………………da sevk irsaliyesi düzenlenme Tarihinin olması halinde, ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek Bulunmamaktadır.

51.             Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da Düzenlenme tarihleri ve numaraların tümünün faturada yer alması halinde ayrıca ………………….tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

52.             Stok programlarından ……………….çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk İrsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir.

53.             Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay Değişikliğine sebep olması halinde de (düzenlenme tarihi: 31.1.2006 sevk tarihi: 4.2.2006) buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme Tarihinden itibaren azami ……….  günün esas alınması gerekmektedir. İrsaliyeli fatura, fatura niteliğinde olduğundan mükellefler tarafından bu belgede Düzenlenme tarihinin yanında ayrıca sevk tarihinin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

54.             Taşıma İrsaliyesi Araç sahibi tarafından bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel Kişi olan nakliyecilerin ……………… eşya için düzenledikleri bir belgedir.  

55.              Kara, deniz veya hava yolu ile yapılan taşımalarda taşıma irsaliyesi mutlaka ………….nüsha Olarak düzenlenir. Bir nüshası taşımayı yaptıran da, bir nüshası eşyayı taşıyan da, bir nüshası Da taşıma irsaliyesini düzenlemekle görevli nakliyeci işletme sahibinde kalır.

56.             Ancak VUK’ un mükerrer 257. Maddesine dayanılarak, farklı adreslerde bulunan Birden çok alıcıya eşya taşınması sırasında tek bir “Taşıma İrsaliyesi” düzenlenmesi ve İrsaliyenin “Alıcı Adresi” bölümüne de “………………………………………..” ibaresinin Yazılması uygun görülmüştür.

57.             Taşıma irsaliyesine eklenecek listede, taşıma irsaliyesinin seri ve sıra numarası,Göndericinin adı-soyadı, unvanı, gönderinin cinsi ve miktarı(adet, ağırlık vb.), alıcının adı soyadı ve Gönderinin varış merkezi ile……………………. yer alacaktır.

58.             Kendilerine ait nakil vasıtalarıyla kendi eşyalarını tıma sırasında taşıma irsaliyesinin Düzenlenmesine gerek yoktur. Çünkü taşıma irsaliyesinin amacı …………. karşılığında yük (eşya, mal) taşıyanların ekonomi içindeki hareketinin izlenmesine yarayan bir belgedir.

59.             Taşıma irsaliyesini ücret karşılığı yük (eşya, mal) …………………….. taralından düzenler.

60.             Yolcu Listeleri Şehirlerarası ……………..taşımacılığı yapanlar (TCDD hariç) ile yolcu bileti kesmek zorunda olanlar, taşıtların her seferi için yolcu listesi düzenlemek zorundadır. Bu listeler yolcuların taşıtta oturma yerlerini planlı şekilde gösteren bir belgelerdir.

61.             Yolcu listeleri ……………….nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası işletmede, diğer iki nüshası da yolcuları taşıyan araçta bulundurulmalıdır. Şayet seyahat işletmeleri bilet satışını komisyonu veya acenteler aracılığıyla yaptırıyorsa, yolcu listelerinin de bu aracılar tarafından dört nüsha olarak düzenlenip bir nüshası da bu firmalar tarafından saklanır.

62.             Firmalar ……………………… işlerini kendi vasıtalarının dışında, bir başka işletmeye veya kişilerin vasıtalarıyla taşıttırıyorsa, bu durumda da yine yolcu taşıma listesini ve yolcu tıma biletini de seyahat işletmesi tarafından düzenlenir.

63.             Düzenlenen ………………. listesin de ve yolcu taşıma biletinde firmaya ait bilgiler yer alır. Seyahat acenteleri tarafından bağımsız olarak çalıştırılan otobüs sahipleri yapmış oldukları hizmet karşılığı kadar seyahat işletmesine fatura eder.

64.             Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve yolcu bileti kesmek zorunda olan …………………………… yapan firmalar yolcu taşıma listesi düzenlemek zorunda değildirler. Çünkü bu tür firmalar yolcu taşımaya yönelik değil daha kapsamlı bir programa bağlı olarak yapılan tıma dâhil her türlü hizmetleri yapan bir organizasyona sahip işletmelerdir.

65.             Adisyon Adisyon hizmet veren (……………………., kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi)işletmelerin müşteri isteklerini almakta kullandıkları bir belgedir

66.            

Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmeleri şunlardır: Belediyeler veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan belge ile işletilen …………………, gazino gibi işletmeler Gerçek usülde vergilendirilen mükellefler tarafından çalıştırılan ve alkollü içki servisi yapan işletmeler Kurumlar ya da gerçek usulde gelir vergisine tabi yol kenarlarında hizmet veren lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi işletmeler Sınıfı belli olmayan birinci veya daha üst sınıflarda olanlar ve alkollü-alkolsüz içecekler satanlar

67.             Adisyonda aşağıdaki bilgiler bulunur: Adisyon, müşteriden sipariş alırken en az…………….nüsha düzenlenir ve müşterinin masasına bir nüshası bırakılır. Tahsilât sırasında müşteriye ya fatura ya da yazar kasa fişi düzenlenerek verilir. Müşterinin yiyecek ve içeceklerini kendisinin seçerek aldığı ve parasını peşin ödediği işletmelerde hesap kullanılmaz.

68.             Kıymetli evraklar : bono . police, c ek

69.             Menkul kiyletler   hisse senetleri ve tahviller

70.              Makbuzlar

71.             Muhasebe fişleri :  tahsil, tediye, ve mahsup fişi

72.    Maaş bordrola