GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


dosyalama süreci

KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 
     

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


 

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 
http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

 

 
Dosya Yeni ,Kaydet, Farklı Kaydet, Kapat, Aç , Birilkte aç,,, Dosya Oku,Yükle ,Çağır. Dosya yaz(Düzenleme,Kaydet,Sakla,Gizle, Koru , Şifrele )    Dosya Değiştir Düzeltme,Bicimlendirme, Cevirme )
  Kelime İşlemci Belge hazırlama işlemleri Kelime işlemci Genel terimler Araç çubukları Standart araç çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Cetveller Durum çubuğu Kelime işlemciden çıkış Yeni bir belge açma Yeni belge oluşturma Belgeyi istenilen yere kaydetme Kayıtlı belgeyi (dosyayı) açma Belge biçimlendirme işlemleri Metin yazma   Metni silme, düzeltme, taşıma ve kopyalama Metni silme ve düzeltme Metinlerdeki değişiklikleri geri alma ve yineleme Metni taşıma ve kopyalama Metni biçimlendirme Biçimlendirme araç çubuğunu kullanarak metin karakterlerini değiştirme Karakter biçimlendirmesini mönü çubuğu kullanarak değiştirme Biçimlendirmeyi kopyalama Paragraf düzenleme paragraf biçimlendirme teknikleri Paragrafları biçimlendirmek Metni biçimlendirme araç çubuğu ile ortalama ve hizalama Girinti ve aralık ayarlama işlemleri Metni, biçim mönüsünden girintilime   Bul-değiştir ve git işlemleri Bul sekmesi Değiştir sekmesi Git sekmesi Büyük-küçük harf durumunu değiştirme işlemleri Liste oluşturma ve biçimlendirme işlemleri Madde işaretleri, numaralı ve alfabetik liste oluşturma Madde işareti vermek: Numaralandırma eklemek: Metni sütunlar haline dönüştürmek Tablo işlemleri Tablo oluşturmak Tablo içimlendirme Otomatik tablo biçimlendirmek Sıralama işlemleri Ekleme işlemleri Simge ekleme Resim ekleme Sayfa numarası ekleme Adres ve mektup birleştirme Metnin hazırlanması Adres defterinin oluşturulması Adres mektup birleştirme işlemi Etiket basımı Belge şablonları hazırlama, sayfa yapısı ve belge yazdırma işlemleri Şablon luşturmak Sayfa yapısı Baskı önizleme Yazdırma işlemleri        
ÇALIŞMA SAYFASINDA -DİZGİ VE BASKIDA -EDİT İŞLEMLERİNDE-DÜZELTME VE DÜZENLEMEDE-YAZIM VE CİZİMDE-OKUMA VE YAZMADA-EKLENTİLER   YAZI , TABLO, FORM, RAPOR, ŞABLON ,GRAFİK, RESİM, FİLİM, SES……
75.     Kapak Hikaye serk Ihbarname ilan YILLIK imsakiye şarki index şiir kartvizit katolog taslak-albüm köprü tebrik belge kronoloji text biyografi lisans tezkere broşür liste ticari belgeler bülten m akbuz tutanak cizelge matbu vasiyetname davetiye mazbata-Dergi Mektup Dilekçe metin-Doküman Müzekkere Evrak Okul krokisi EXSTRE Otobiyografi-Form oturma planı Fotoğraf-Özet Gazete Plan gider pusulas-PROJE proje analizi-Günlük Harita
76.     İÇİNDEKİLER Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,
77.     R esmi yazılar, iş yazıları, dilekçeis mektubu İş mektubu türleri Sirküler Satış mektupları İstek mektupları Sipariş mektupları Belge veya mal gönderildiğini bildiren mektuplar Alındığını bildirme ve teşekkür mektupları Tekit (üsteleme) mektupları Teyit (doğrulama) mektupları Kredi mektupları Tahsilât ve ödemeleri takip mektupları   Red/kabul mektupları İş isteme mektupları Kutlama mektupları Başsağlığı mektupları Resmi yazı çeşitleri ve diğer iş yazıları (iş mektupları) Memorandum İlan Tutanak Özgeçmiş Dilekçe Genelge Sözleşme Vekaletname  
78.     1. RESMİ YAZILARIN 1. DERECE BÖLÜMLERİ
79.     1.1. Başlık Bölümü 1.2. Sayı Bölümü .1.3. Tarih Bölümü 1.4. Konu Bölümü 1.5. Adres Bölümü 1.6. Metin
Bölümü 1.7. İmza Bölümü 1.8. Paraf Bölümü 2. DERECE BÖLÜMLERİ 2.1. Gizlilik İbaresi 2.2. İvedilik -İbaresi 2.3. İlgi Bölümü 2.4. Ek Bölümü . 2.5. Dağıtım Bölümü 2.5.1. Gereği İçin Kısmı .2.6. Sayfa-Numarası Bölümü . 2.7. Devamİşareti .2.8. Suret Bölümü 2.9. Tasdik Bloğu Bölümü 
80.     İŞ YAZISI 3.1. Hitap Bölümü .3.2. Saygı Bölümü .3.3. İmza Bölümü 3.4. Dağıtım/Gereği için Bölümü .
81.     . DİLEKÇE. 254.1. Başlık Ve Sayı Bölümleri Yazılmaz . 4.2. Tarih 4.3. Adres Bölümü (Dilekçenin Gönderileceği Kurumun Adresi) 4.3. Metin Bölümü 4.4. İmza Bölümü 4.5. Dilekçe Sahibinin Adresi Bölümü
82.     2form   birtakım bilgilerin toplanması, kaydı, gruplandırılması, kullanılması, transferiya    da    yayınlanabilmesi    vb.    amaçlarla    hazırlanan, üzerinde sorular ve bunların evaplandırılması   ile   bazı   kayıt,   değerlendirme   ya   da   işlemlerin   yapılabilmesi   için boşluklar bırakılan kâğıt, defter ve kartonlardır. Formlar "Kutu Form" ya da "Çizgi Form" olmak üzere iki ayrı türde çizilebilir..Bürolarda form kullanılmasıyla işlerde sürat, düzen, ekonomi, kolaylık, birlik ve benzerlik (standardizasyon) sağlamış
83.     Form çizimi  (Bir form üst, gövde ve alt olmak üzere üç kısımdan oluşur.)kâğıdının kalitesi, rengi ve normu ile kopya adedi ve kopyaların rengi, yaprak, defter ya da cilt halinde olması, daktilo ile mi, el ile mi yazılacağı vb. dikkate alınır.a) ekonomi, b) genel görünüş, c) kâğıt normları, d) konacağı dosya boyutları -Form Çizme ÖlçekleriFormların hazırlanmasında ve ölçülendirilmesinde metrik sistem yanında, matbaa birimi olan kadrat-ölçüsü de kullanılmaktadır, l kadrat 12 puntodur ve yaklaşık 4.5 mm’dir.
84.     form yönetimi :formların analiz,ve   standardizasyonu,   çizilmesi,   bastırılması,   depolanması   (stok   yapma)   ve   dağıtılması işlerinin bütün kurum için merkezi bir birim tarafından düzen ve disiplin içinde yürütülmesi olarak tanımlanabilir  
SEKTÖRTANIMLARIVE SINIFLANDIRILMASI --1.2.1. EkonomikFaaliyetteBulunanKişilerin Niteliğine Göre 1.2.2.İş Koluna (EkonomikFaaliyetlerin Niteliğine) Göre
işletme    -   ÖrgütYapısı 1.3.1. ÖrgütTanımı 1.3.2. Örgütlenme Tanımı1.3.3. ÖrgütElemanları 1.3.4. BirÖrgütte BulunanBirimler1.3.5. ÖrgütModelleri 1.3.6. ÖrgütselYapı
1. KAYITSİSTEMİ             1.1. Bilgisayarda Kayıt     1.1.1. Belge ve BilgiYönetimSistemleri      1.1.2. SanalEvrakYönetimSistemi 1.1.3. ÇağdaşOfislerde BilgiYönetimSistemi   1.2. ElleKayıt   1.2.1. Evrakın İşlemSüreci
DosyalamaSüreci    ( kontrol, fihristleme, kodlama varsa çapraz başvuru, gruplama, dosya dolabındaki dosyasına yerleştirme )

1 DosyaAçmak

Sınıflandırılşbelgeler,biriminözelliğinegöredosyalaroluşturularak,ilgilidosyaya takılması işlemidir. Daimi dosyalar, bekleme dosyalar, geçici dosyalar,bölümlenen dosyalar(çapraz başvuru), karma , iş dosyaları

2 Fihristndeks)Oluşturmak  

Dosyalamada  isimlerinöncedenyerlerininbilinmesiamacıyla  düzenlenen  listelerdir. Fihrist  oluştururken  değişik  kıstaslar  baz  anabilir.  Kişilerin  isimleri,     alfabetik sıralama,Fikretisimleri,yerisimleri,adreslervb.ölçütleregöreindeksoluşturulabilir.
İndeks Tanımı -İndeks Türleri . 42Şasİsimleri.3.5.2.AlfabetikSıra3.5.3.İsmin İlkHarfiveSoyadıveyaYalnızSoyadıBirleşik İsimler3.5.5.Yabancıİsimlerİndeksi3.5.6. Şirketİsimleri

3 Dosya Planı .

Dosyalamasisteminindüzenleuygulanabilmesi,bir“dosyaplanıhazırlanmanabağlıdır. Yeniaçılacakdosyalarderhaldosyaplanınageçirilmelidir.Dosyaplanıana,altvetekkonuları gösterenlistelerhalindedüzenlenir.Hazırlanandosyaplanıdaörgütüntündegeçerlidir.
DosyaPlanındaKullanılanKodlar Dosyaların alfabetik veya sayısal kodla takip edilmesini ve bu koda göre raflara yerleştirilmesini ifade eder.   Kodlama sistemi,   dosyalara rahat bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadır. Kodlama,  kontrolü yapılan  belgenin  hangi  dosyaya  konulacağını  belirlemek  amayla yapılır.  Bir  belgenin  hangi  dosyaya  konulacağını  belirlemek  amacıyla  yapılan  ölçüt  tespiti sonucunda  ortaya  çıkan  kritere  kod,  bu  kriteri  belirleme  işlemine  de  kodlama  denir 
Belgeleri kodlama : Belge  kodlarken  dosya  planları  ve  dosyalama  sistemleri  göz  önünde  tutulur. Kodlar,dosyanıniçereceğibelgeyibelirlemekiçinkullanılır.Kodlama,bukodundosyavebelge üzerineyazılmasıdır.Kodlamayapılırkendosyaplanıvefihristkurallarıgözönündebulundurulur. Dosyada belgenin bulunmasını kolaylaştırmak için dosya üzerine etiketler yapıştırılır ve kodlar etiketlerin üzerine yazılır. Etiket, dosyanın kimliğini gösteren bilgilerin yazıldığı yerdir. Genellikle dosyaların sol üst kısmında etiket çizgileri bulunmaktadır. Eğer yoksa, kağıt etiketler yapıştırılır. 
Varsa Çapraz Başvuru Sistemi Birden çok dosyayı ilgilendiren belgeler, her bir dosyaya ayrı ayrı fotokopileri veya çapraz başvuru belgesi yerleştirmek suretiyle dosyalama işlemidir.çapraz başvuru fişinde, yazının geldiği yer, konusu, dosya nu, tarihi, yazının aslinin konulduğu dosya ve not kısımları yer alır. Bak kısmında belgenin aslinin bulunduğu dosya işaret edilir.

4 EvrakınGruplandırılmasıveSıralanması

Kuruluşlar, genellikle gelen ve giden belgelerin teslim edildiği ve ilgili işlemlerin yapıldığı ayrı bölüm oluştururlar. Bu bölüme “haberleşme servisi”, “gelen – giden evrak servisi”, “belge işleme bölümü” gibi adlardan biri verilebilir. Bu bölümde gerekli kayıt ve kontrol işlemleri yapıldıktan sonra belge, ilgili kişi ve birimlere teslim edilir.Bölümler de belge üzerinde yapılacak işlemler tamamlandıktan sonra belgenin üzerine dosyalanabileceğini gösteren bir işaret konur. Eğer belge üzerinde “dosyalanabilir” işareti yok ise belge ilgili bölüme veya kişiye geri iade edilir. Bunun nedeni, üzerinde işlem yapılmamış veya yapılan işlem tamamlanmamış belgenin ya da dosyalanmasına gerek görülmeyen bir belgenin dosyaya konmasını önlemektir. Dosyalanmak üzere bekleyen belgelerin belirli sınıflara ya da gruplara göre düzenlenmesi gerekir. Dosyalama öncesi yapılacak sınıflandırma, belgenin hangi sisteme göre dosyalanacağına göre değişir. Örnek olarak, dosyalama sistemi konu adlarına göre alfabetik sistemse, dosyalanması gereken belgelerin önce konu adlarına göre sınıflandırılması, daha sonra alfabetik sıraya konulması gerekir.
Dosyalamatasnifsistemleri: 1.BELGEYERLTİRMLKELERİ
1.1.Belge Kontrolü Dosyalarıntasnifedilmesindeamaçbirbiriyleilgilibelgelerinbiraradabulunmasını, aranan  belge  ve  dosyanın  en  süratli  biçimde  bulunup  isteyene  sunulmasını  sağlayacak  bir düzen  kurmak  olmalıdır.  Ayca  tasnif  sistemi  kurulurken  getirilecek  sistemin,  dosyaların arşivetransferiiçindeesasvekolaylıksağlayıtürdebirdüzenlemeyesahipolmasıönemle gözönünde tutulmalıdır.
2. DOSYA YADABELGEYİ ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ   2.1. Ödünç Verme Kayıt Sistem Araçları Bir dosyayı görmek ve üzerinde işlem yapmak isteyen bir bölüm veya memur  için belge,   dosyasından   çıkarılmaz.   Belge, dosyası   ile   birlikte   dolaşır.   Böylece   belgenin yıpranması ve kaybolması engellenmiş olur. Belgeyi görmek isteyen kişi, dosya isteme fişi doldurarak dosya memuruna verir ya da memura gönderir.
Dosya İstemeFişi Belge,görmekisteyenkişiyedosyaileulaşğındakonuileilgilidiğerbelgelerinde görülmes dah ayrınlı  incelem imkanı  sağlar Belg dosyadan üs yöneti veya mahkeme,  denetlem kurul gibi  resm makamların   istemes gib özel  durumlarda çıkarılabilir.Dosya-dançıkarılanbelgeninyerinehatırlatmakartıkonur.Gereklibilgilerin yazıldığıkart, belge yerinekonulduğu zaman iptaledilir.        
Hatırlatma Kartı Dosya izlenmesi, ödünç alınan dosyanın geri dönmesini çabuklaştırmak amacıyla hatırlatma dosyasının sürekli olarak kontrol edilmesi ve dosyanın geri gelmeme nedeninin saptanmasıdır. Dosya memuru her dosya verişinde dosyanın verilişiyle ilgili bilgileri birimler için ayrı ayrı tutacağı bir dosya izleme listesine işler.   
DOSYA TRANSFER FİŞİ Dosyanın ödünç alınan bölümden başka bir bölüme geçmesi gibi durumlarda, bir dosya transfer fişi hazırlanmalı ve fiş üzerine dosyanın aktarıldığı bölüm yazılmalıdır. Dosyayı   başka   bir   bölüme   gönderen   kişi,   bu   işlemi   dosya   memuruna   bildirmelidir. Hazırlanan dosya transfer fişini, dosya memuruna göndermelidir. Dosya memuru aldığı dosya transfer fişini ilgili göze koyar ve önceki dosya isteme fişini ilgiliye iade eder   
1 GELEN BELGELER Evrak Kaydı   1. belge yerleştirme ilkeleri 31.1. belge kontrolü 1.1.1. imza, paraf.1.1.2. ekler 1.1.3. çoğaltma 1.1.4. yerleştirme şekli 2. dosya yada belgeyi ödünç verme sistemi 82.1. ödünç verme kayıt sistem araçları . 8
1.4. Gelen Belgelerin Kontrolü Ve İzlenmesi
Zamanı Etkili Kullanma.-Zamanı Planlama Bürolarda belge yönetiminde verimliliğin sağlanmasında çalışanların işlerini, iş ve hareket etüdü ve ekonomisi ilkelerine uygun bir biçimde  yapabilmeleri için büroların ve çalışma masalarının dağınıklıktan arındırılması gerekir. Dosya ve belgelerin dağınıklığa neden olmaması için;   El altında bulunması gerekenler,   Başvuru için hemen bulunması gerekenler,   Arşivlenecek belge ve dosyalar,   Çöpe atılması gereken belgeler.
Yapılacak işler: Tüm çalışanların ve yöneticinin gecikmeden yerine getirmesi gereken günlü işlerdir.
Okunacak belgeler: Okunup gerekli işlemlerin yapılacağı veya havale edilmesi gereken belgelerdir.
Dosyalanacak belgeler: Genel olarak arşivlenmemesi gereken ve ileride başvurulacak belgelerdir. Dosyalama sistemlerinde herhangi bir gecikmenin olmaması için dosyalama günlük yapılmalıdır. . Bu kural “son giren ilk çıkar” kuralıdır.
Çöpe atılacak belgeler: Yukarıda sayılanların içine girmeyen belgeler, zaman kaybına yol açmaması için helmen çöpe atılmalıdır.
Gelen Belgenin Teslim Alınması Posta İle Gelen Adi Belge: Taahhütlü ve İadeli Taahhütlü Belge: İlgili Kişilerin Getirdikleri Belge: Kurye ile Gelen Belge: Kargo ile Gelen Belgeler: Faks, Teleksle Gelen Belgeler: E-Posta (E-Mail)Yoluyla Gelen Belgeler: 
 Gelen Belgelerin Açılması :Teslim alınan belgelerden özel mektuplar ayrılır. Kaydedilmeden ve açılmadan sahiplerine iletilir. Personele görevleri ile ilgili gelen mektuplar açılır ve kaydedilir.
 GelenBelgelerin Gruplandırılması Gelen belgelerin hepsi tek tek gözden geçirilerek gruplandırılır. Bu gruplandırmada faturalar ayrılır. Diğer belgeler ilgili birimlere gönderilir. belge ve Çeşitleri Acele Belge Gizli Belge . Önemli Belge . Değerli (kıymetli) Belge Normal Belge. , ResmiBelgeler , Ticari EvrakTürleri :Yazılı belgeler::resmi yazı, rapor, telgraf, teleks , faks, müşteri siparişi, kısa not, makale, reklam broşürü, hükümet emirleri ve sirküleri, gazete, dergi davetiye Kayıt araçları ve kayıtlı belgeler: radyo, teyp, bilgisayardaki kayıtlar. Elektronik Belge Arşiv Belge Çeşitleri. El Yazmaları-. Kartografik ve Mimari Belgeler- Görsel – İşitsel Materyaller Fotoğraf ve sinema filmlerinin negatifleri ve baskıları, video bandı ve disketi, silindir,disket, manyetik bant ve disketler üzerindeki ses kayıtları.Mikrografi Malzemeleri Mikrofilmler, mikro kartlar, mikro fişler, bilgisayar çıktısı olan mikro filmler ve mikrofişlerdir. 1.4.7. Arşiv Belgesi Tanım ve Önemi 20Arşiv Değeri Taşımayan Belgelerin Tasfiyesi 23 Kalıcı Olan Belgelerin Tespiti 23 Kurum ve Kuruluşlarda Dosyalanacak Belge Türleri 1 Arsivleme sistemleri--Arşiv Tanımı -Amacı ve Önemi . 272.3. Arşiv Çeşitleri .2.3.1. Birim Arşivi: 2.3.2. Kurum Arşivi 2.3.3. Devlet (Merkez) Arşivi 2.3.4. Özel Arşivler
 GelenBelgelerin Kaydedilmesi :Gelen belge, gelen servisinde, gelen belge defteri veya gelen belge fişine kaydedilir. Gelen belge defteri veya fişinde bulunan sütunlar:  
1.4.5.Belgenin Teslim EdilmesiAmir  tarafından  rülen  belgeler  belge  teslim  alma  birimine  geri  gider  ve  belge  kayıt defterinekaydedilir.Konularınarezimmetedilerekilgilibirimlerenderilir. BelgeBirdeokBirimi İlgilendiriyorsa Konu ile birinci dereceden ilgili birime ulaştırılır. Bu birim diğer birimlere gönderir. Belge Tek Bir Konuyla İlgili Değilse
Belge birden fazla konuyla ilgili ise birden fazla konunun dosyasına girebilir. Bu durumda belge birinci dereceden ilgili olduğu  dosyaya konur. Diğer dosyalara çapraz başvuru formu yerleştirilir. Böyle bir uygulamada, ilgili her dosyaya bakıldığında belge hakkında bilgi sahibi olunur, belgeye çabuk erişilir.
2. GİDEN BELGELER -Giden BelgeKayıt Defteri      
KAĞIT-ZARF ÇEŞİTLERİ ve POSTAYA HAZIRLAMA 5.1. Kâğıt Çeşitleri 315.2. Zarf Çeşitleri 315.2.1. Standart Dikdörtgen Zarflar 315.2.2. Uzun Dikdörtgen Zarflar 325.2.3. Mektup Zarflar . 325.2.5. Pencereli Zarf Yüzü Görünümü 325.2.6. Standart Dikdörtgen Zarf İçin Kâğıt Katlama (A4 Kâğıdına Göre) 335.2.7. Uzun Dikdörtgen Zarf İçin Kâğıt Katlama (A4 Kâğıdına Göre)
Zarflama ve Paketleme. 2.4.1. Belgenin Katlanması ve Zarfa Yerleştirilmesi 2.4.2. Etiketleme 172.5. Gönderme Yöntemleri 192.5.1. Normal (Adi) Gönderme 192.5.2. Taahhütlü Gönderme 192.5.3. İadeli Taahhütlü Gönderme 192.5.4. Özel Ulak (Ekspres) Gönderme 192.5.5. Postrestant Gönderme 202.5.6. Acele Posta Servisi (APS) ile Gönderme 202.5.7. Basılı Kağıtları Gönderme . 202.5.8. Değer Konulmuş Mektupları Gönderme
Belgenin Katlanmasıve ZarfaYerleştirilmesi Belgenin  katlanmasındaki  amaç  mektubun  kolay  açılmanı  ve  buruşmasını  önlemektir. Uzunzarfakonulacak mektup,aşağıdanyukarıyaolmaküzereikikezkatlanır;başlıklıkısımgeride kalır.  Geride  kalan  başlıklı  kısmın  yarım  santim  kadar  uzun  olması,  buradan  tutulmasını kolaylaştırır. Dörtköşezarflardakağıdınherikikatlaşındadaarkadayarımsantimkadarbirfazlalık bırakılır. Mektup  pencereli  zarfa  da konulabilir. Pencereli zarfların üzerine adres yazmaya gerek yoktur. Yazıların yanlış zarfa konulması da önlenmiş olur. Bu tür zarfa konulacak kağıt, pilili olarak ve adres kısmı önde kalacak şekilde katlanır. Adres, zarfın şeffaf olan penceresinden okunur.Pencereli zarflara konulacak yazılarda adresin yazılacağı yer çizgi ya da noktalarla belirtilir, zarfa uyum sağlanır. Etiketleme Zarflar yatay ve dikey eksenlerinden 4 eşit parçaya bölünmüş gibi düşünülüp birinci bölümde başlık (gönderenin adresi ) yer alır. İkinci bölüm posta pulu veya damga alanıdır. Üçüncü bölüm postalama şeklinin belirtildiği alandır. Dördüncü bölüm alıcının adresinin yazıldığı alandır.
3. kurum içi yazışmalar
4. Zimmet defteri

5 DosyalamaSisteminiSaptama
 
AlfabetikDosya TasnifSistemi Kronolojik (Tarihsel)Dosya TasnifSistemi   BölgeselEsasa Göre Dosya TasnifSistemi   NumaralıDosyaTasnifSistemleri a)  SerialDosya TasnifSistemi b)  Desimal (ondalık)Dosya TasnifSistemi   Konu Esasına Göre (TekKonu -TekDosya)TasnifSistemi Karma Dosya TasnifSistemi SanalDosya Tasnif  Sistemi
 
000 – Genel İşler , 100 = Ödenek İşleri 200 = Personel İşleri : 300 = Eğitim – Öğretim İşleri :     400 = Yönetim İşleri :  i500 = ÖĞRENCİ İŞLERİ      600 = Genel,   .700 = BİNA, ARSA, ARAZİ İŞLERİ :   .800 = DONATIM VE AYNİYAT İŞLERİ :
 
6 Arşiv Sistemleri 

Arşiv Sisteminin Önemi ve Süreci . Dijital Arşivleme Sistemi 
İndeks Tanımı -İndeks Türleri . 42Şasİsimleri.3.5.2.AlfabetikSıra3.5.3.İsmin İlkHarfiveSoyadıveyaYalnızSoyadıBirleşik İsimler3.5.5.Yabancıİsimlerİndeksi3.5.6. Şirketİsimleri
ARŞİVDEN DOSYA YA DA BELGEYİ ÖDÜNÇ VERME SİSTEMLERİ 2.1. Arşivleme Sistemleri 2.2. Belge Ödünç Verme . 212.2.2. Ödünç Verilen Yazı ve Dosyaların İzlenmesi 
BELGELERİ SAKLAMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMLERİ Yazışma Evrakı ve Dosyalar . Belgeleri Saklama Yöntemi. Belgelerin Saklama Süresi Arşivlerde İmha Yöntemleri
BÜROLARDA KULLANILAN GEREÇLER. masa İskemleler; değişik görev sahipleri için imal edilen iskemle, koltuk, döner koltuk, yükselip alçalabilen, yürüyen koltuk vb. türlerde olabilirDolaplar;arşiv,   dosya,   kartoteks,   kırtasiye..dolaplarıOtomatik veya standart yazı makineleri (Elektronik ve mekanik daktilolar)
2.1. Dosyalama Araçları SIRTLIK VE AYIRAÇ ÇEŞİTLERİ 152.1.1. Dosya .2.1.2. Klasör. 2.1.3. Dosya Dolapları 2.1.4. Rehberler ve Kavalyeler (Ayıraçlar) 2.1.5. B i l g i s a y a r lar 2.4. Arşivleme Araçları . 302.4.1. Arşiv Saklama Kutusu . 302.4.2. Compact Raflar 2.4.3. Sabit Portatif Arşiv Rafı 2.4.4. Nakliye ve Servis Arabası .2.4.5. Dosya Dolabı 2.4.6. Klasör Sütunu 2.4.7. Evrak İmha makinesi 2.5. 2.6. Arşiv Araçları ve Saklama Yöntemleri 372.6.1. Yazışma Evrakı ve Dosyalar 382.6.2. Haritalar 39 2.6.3. Plan ve Projeler. 402.6.4. Fotoğraflar 40 2.6.5. Resimler 402.6.6. Ses bantları, Plaklar, Damgalar, Mühürler . 402.6.7. Mikrofilmler -B i l g i s a y a r  Arşivleri2.3. Belge Çoğaltma Araçları -2.3.1. Fotokopi Makinesi 152.3.2. Doğrudan Ya Da Sıvı İle Çalışan Çoğaltma Makineleri . -2.3.3. Dolaylı Ya da Jelatin Çoğaltma Makinesi 152.3.4. Mültigraf Çoğaltma Makinesi 15
2.3.5. Ofset Çoğaltma Makineleri 152.3.6. Adres Yazan Makineler (Adresograf) 152.3.7. Dikte ve Ses Alma Makineleri 162.3.8. Mikrofilm Makineleri 162.3.9. B i l g i s a y a r lar. 16B i l g i s a y a r lar-Anakartlar Bellekler İşlemciler (Cpu) Sabit Diskler -Ekran Kartları Kasalar Fanlar/Adaptörler -Monitörler Kesintisiz Güç Kayna Klavyeler -Mouse Barkod pojeksiyon Cihazları
Tarayıcılar Yazıcılar CD Okuyucular Disket Sürücüler -DVDYazıcılar DVD Okuyucular CDYazıcılar Tarayıcı-Kulaklık-Mikrofon Hoparlörler –Kameralar-Fotokopi ve teksir makineleri-Faks ve teleks makineleri-Elektronik dizgi makineleri-Elektronik hesap makineleri-Dikte ve çevirme makineleri-Yazıcı-Evrak imha ve kâğıt kesme makinesi-Hava temizleme makineleri-Para sayma makinesi-Projeksiyon cihazı (Data show)-Slayt makinesiTepegöz-Telefon ve Telefon Santralı-kırtasiye (kâğıt çeşitleri, zarflar, çeşitli dosyalar, yazı gereçleri gibi), -genel kırtasiye (bant kesici, delgeç, zımba makinesi, ıstampa, makas, yapıştırıcı bantlar, ataç, topluiğne   gibi)