GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


araştırma teknikleri

KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL             HAZIRLAYAN : Adem DÖKMETAŞ    

İNTERNET : - Bilgi - Haber - Dosya  - Mal alışverişi

KİŞİSEL VE
MESLEKİ GELİŞİM (İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ )

 
 
GOOGLE SİTE

   ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

 İNSAN  KAYNAKLARI
kalifiye eleman
TOPLAM  KALİTE

VERİMLİLİK

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

BAŞARI KÜLTÜRÜ
YAŞAM  KOÇU
AKIL HOCASI
KARİYER

MENTAL
NLP
CEO
A. KENDİNİ TANIMA
BEDENSEL
ZİHİNSEL
RUHSAL
KÜLTÜREL
SOSYAL

B. Kendini geliştirme 
İhtiyaçlarını belirleme
İlgi ve isteklerini belirleme
Yeteneklerini geliştirme
Beklentilerine göre kişisel özelliklerini geliştirme


C . Mesleki yeterliklerini geliştirme

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ  Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek, 
İletişim, diksiyon, beden dili, sunum ikna becerilerini arttırmak,
konuk, randevu kabulü ,toplantı düzenlemek 
Zamanı verimli kullanmak,
Strese karşı dayanıklı olmak,
Kişisel motivasyonu sağlamak,
Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla uyum sağlamak,
Yaptığınız işlerde özgüven , riskleri göze alma .
kararlılık, .çok yönlülük, . iş bitiricilik, .kendine güven .
planlı hareket etme .ileriyi görme , .uyumluluk, .girişkenlik,
.ikna yeteneği, .esneklik, .Üretkenlik .Bağımsızlık .
Sosyal ve kültürel yapısı .Hayal gücü .Liderlik yeteneği .
Çalışkanlık .Sorumluluk duygusu .
Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.
D.. Yaşam kalitesini artırma
yaşam kalitesini artırma .aktiviteler .mutlu olma

http://hayret3.tr.gg/MESLEKI-GELISIM-.htm

MESLEK ALANI:  ... EĞİTİM ALANI :....   ÖĞRETİM  ALANI:...

MESLEK /DAL :... 
DERS ADI
 
   


 

 OKUL :       DERS :         MODÜL :BİLGİ VE BELGE araştırma teknikleri, istatistik, kaynak tarama ve gözlem, problem çözme, raporlama                         MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk

EĞİTİM ALANI  34   işletme ve idari bilimler: ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI   ……  MESLEK / DAL : Ticaret Sekreterliği Dalı ( müşteri  ,firma temsilciliği )

 


 
ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak
GOOGLE
SİTE
http://hayret3.tr.gg/     
 ONLINE
 

 

İNSAN -
İLETİŞİM ALANI -
ÇEVRE  

   AYBASTI ÇPL
EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL


TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

Bilim ve Bilimsel Bilgi  İşte dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zaman değişmeyecek kesin ve yanılmaz doğruların elde edilebileceğini iddia eden bu bilim görüşüne pozitif bilim denmiştir.

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ  

Araştırma; soru sorma, inceleme, değerlendirme, yorumlama ve karar verme çabasının oluşturduğu bir öğrenme ve bilgi edinme sürecidir.

Bilimsel araştırma ise; yeni bilgi, yöntem veya ürünleri elde etmeye yönelik belirli bir amacı, aşamaları ve yöntemi içeren bilgi üretme ya da derleme çabasıdır.

Amaçlar .Bir sorunu çözmek:. Yeni bir ürün ortaya koymak: Faydalılık:

Önemli tüm süreç ve sonuçları ile rapor edilmelidir. : Raporlaştırılmış bir araştırma üç temel kısımdan oluşur. Bunlar; birinci kısım,metin kısmı ve son kısımdır..

ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

Kütüphane Araştırmaları: Laboratuar Araştırmaları:Gözleme –DayalıAraştırmalar-Anket Araştırmaları: Analitik Araştırmalar: Araştırma -- Geliştirme Araştırmaları:

Araştırmanın Planlanması

Fikir Üretme:Araştırma Konusunun Belirlenmesi: Araştırma Probleminin Belirlenmesi:.Araştırma Hipotezinin Oluşturulması: Yöntem: Belirleme Aşaması-.Verilerin Toplanması, analizi ve değerlendirilmesi:

Araştırma Yöntemleri …

1.4.1. Deneysel Araştırma Yöntemleri. 1.4.2. AlanAraştırmaları. 1.4.3. Tanıtıcı Araştırmalar -monografiler ve tarihsel araştırmalardır. Monografiler:  Örnek olay monografileri: Değişim   monografileri: Tarihsel Araştırmalar

14.4. İstatistik Araştırmaları

BİLGİ VE BELGE

TESBİT- KAYIT

İZLEME- SINIFLANDIRMA

ÖZET – RAPOR

ANALİZ- YORUM

Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi Araştırma sonucu çeşitli yöntemlerle elde edilen verilerin bir anlam ifade edebilmesi,bir hüküm bildirebilmesi için düzenlenmesi ve yorumlanması gerekir.

  Araştırma teknikleri ve istatistik ilişkisi   Veri sayısı arttıkça da verilerin yorumlanması güçleşecektir.  İşte bu amaçla bilimsel araştırmalarda verilerin yorumlanmasını sağlayacak yöntemlere ihtiyaç duyulur. Bu yöntemleri ise istatistik bilimi ele alır. İstatistik sayısal verilerin analizidir

istatistik; sayısal bilgileri toplama, analiz etme, anlamını açıklama, bilgilerin güvenilirliğini yansız bir biçimde yorumlamayı ve ortaya çıkarmayı hedef edinen bir bilim dalıdır. 

İstatistiki yorumlama için bilinmesi gereken temel kavramlar şunlardır:

Örneğimiz; 

İstatistiki Veriler ve Ulaşma Yolları Araştırma yöntem ve tekniklerinin, ‘’istatistik’’ ile yakından ilişkisi vardır. Genel olarak “olayların sayı ile açıklanması’’ diye tanımlanan istatistik, yapılan araştırmalardaki nicel(sayısal) anlatımların temelidir.

 İstatistik, 

İstatistiki Verilerde Hatalar  

ek : istatistik soruları

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri Araştırmacının problemini çözmek amacıyla kullanabileceği her türlü bilgiye veri denir.   

Sosyal bilimlerde  veri toplama yöntemleri 

1. Belgesel kaynak derlemesi:

2. Görüşme: 3. Anket: 4. Gözlem:

1. Belgesel kaynak derlemesi: Araştırmacının konusuyla ilgili mevcut kaynakların değerlendirilmesi yoluyla veri elde etme yöntemidir. Kaynaklar denince akla yazılı eserler gelmelidir.

kitap, makale, gazete, belge, tutanak, anı, biyografi vb.dir  

Süreli Yayınların Tanımı Basın Kanununda :Belli aralıklarla yayımlanan basılmış eserler ile haber ajanslarının yayınları süreli yayındır... Özellikle toplumsal olayların zaman içerisinde gelişmelerini haber verme ile yakından izleyen günlük gazeteler, araştırmacı için iyi birkaynak oluşturabilir.

.Gazete: Politika, ekonomi, kültür, spor ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz olarak, her gün ya da haftanın belli günlerinde düzenli olarak çıkarılan basılı yayınlardır.

Gazete içinde haberlerin yanı sıra makale, fıkra, deneme, anı, sohbet, eleştiri,karikatür, fotoğraf, hikâye ve illüstrasyonlarla birlikte okuyucunun ilgisini çekecek her türlü konudaki bilgilere yer verilir

Gazetenin Özellikleri  Okunması daha kolay ve ilgi çekicidir.  Gazeteyi her isteyen okuyucu rahatlıkla yanında taşıyabilmekte ve istediği zaman rahatlıkla okuyabilmektedir.  Gazetelerin saklanması, arşivlenmesi çok kolaydır.  Gazete haberleri saklanabildikleri için kalıcıdır ve her zaman tarihi belge niteliği taşır.  Gazeteler bir haberi farklı gerekçelerle tekrar gündeme getirebilir, haberi çokgeniş boyutlarda ele alabilir.. 

gazeteler çeşitleri :

Konularına ya da ilgi alanlarına göre gazeteleri ekonomi,turizm, ve spor gazeteleri olarak gruplayabiliriz.

Yayınlanma sürelerine göre gazeteleri; günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık yayınlanan gazeteler olarak gruplandırabiliriz.

Ebatlarına göre ise standart boy gazeteler ve tabloid boy gazeteler olarak ikiye ayırabiliriz.

Diğer kriter : fikir gazeteleri ve magazin gazeteleri        

Dergi: Diğer adıyla Mecmua, günlük olmayan, en fazla 12, 6, 4, 3, 2 aylık,standart olarak aylık, 15 günlük veya haftalık basılan süreli yayınlardır

.Dergileri

aylık yayınlanan genel dergiler, hemen her konuda haber ve yorum yayını yapan klasik dergiler, haftalık yayınlanan politik dergiler ve konularına göre grupladığımız kadın, çocuk, sanat, tarih, mizah vb. adlar altında çıkan dergilerdir.

Dergiler konulara daha ayrıntılı ve daha fazla yer vererek derinlemesine inceleme yapar ve okuyucusunun bilmesi gerekenlerin tümünü eksiksiz olarak öğrenmesini sağlar.

Süreli Yayınların Çeşitleri Süreli yayınların çeşitleri ile ilgili basın kanununda yapılan tanımlamalar şunlardır;  

Yaygın Süreli Yayın dünyanın ve ülkenin, her tarafından, her türlü haberlere sayfalarında yer veren ve çok geniş bir okuyucu kitlesine dağıtım yapılacak şekilde yayın yapan gazeteler, ulusal gazeteler olarak adlandırılmaktadır.   

Hürriyet Gazetesi  Milliyet Gazetesi  Cumhuriyet Gazetesi  Vatan Gazetesi Yaygın süreli yayınlara ait dergi örnekleri:  Aksiyon  Alem  Atlas

Bölgesel Süreli Yayın Bölgelerde olup bitenleri,önemli

olayları, spor, ekonomi, politika, sanatsal ve kültürelle etkinlikleri, genel bilgileri,haber ve diğer yazınsal türlerle fotoğraf ve görüntüler eşliğinde

yansıtan basına “BölgeselBasın” denilmektedir.

İzmir’ de yayınlanan Yeni Asır gazetesidir. Bölgesel gazetelere ait örneklerden bazıları şunlardır:  Ankara Gazetesi  İlk Haber  Trakya Birikim Gazetesi  

Yerel Süreli Yayın Ülke geneli yerine, daha dar bir dağıtımla bir ya da birkaç il ya da ilçedeki okura ulaşan, belirli il ya da bölgeye ilişkin haberlerin yoğunlukta bulunduğu basılı periyodik yayınların bütünüdür. 

  Günaydın Aliağa Gazetesi  Yeni BursaÇ

1. Yerel gazeteler okuyucuya daha yakın ve sıcak gelir;

2. Ulusal basının birkaç satırda geçtiği yöresel haberlere yerel basın, en ince ayrıntısına kadar yer verir.  

3. Yerel basın okurunu ilgilendiren tüm olayları doğrudan iletmektedir. 

4. Yerel basının hedef kitlesini çok iyi tanıması gerekir 

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 Dolaylı Belgelerden Veri Toplama Tekniği

DOLAYLI BELGELER   başkasının araştırması sonucu oluşan ikinci elden kaynaklara dolaylı kaynaklar(belgeler) denilmektedir..

Kaynak taraması, bir diğer adı ile‘’bibliyografya çalışması’’ ilk çalışmalardandır. kaynakların “içindekiler” kısmına bakılır

1. Daha önceden belirlenen kaynaklar, içindekiler kısmından da yararlanılarak,hızlı ve özenli bir şekilde okunmalıdır. .  ..

Örnek Kaynak Tarama Kartı:

Kaynak taramasından sonra incelenecek ve bilgi alınacak kaynaklardan yararlanırken her bilgi kümesi için

 10x15cm boyutunda kart (kâğıt) kullanılır.

Kartlara yazılacak bilgilerin yanında kaynağın ( kitap-makale-gazete vb. gibi) veyazar adının yazılması gerekir.

Kartın sol üst köşesinde yazarın ya da yazarlarının adı-soyadı, sağ üst köşesine ise, kitabın adı yazılır.

Kaynak ansiklopedi, sözlük ve yıllık gibi başvuru kitapları ise yazarı yoksa yalnızca sol üst köşeye kaynağın adı yazılır. Alınmasında yarar görülen bilgiler ya doğrudan tırnak (‘’ ‘’) içinde ya da özetlenerek alınır.

Yabancı dilden alıntılarda ise, araştırmacının işine göre orijinal dili ile alıntı yapılabileceği gibi, çevirerek ya tırnak içerisinde ya da özetlenerek alınabilir.  İşe yarayan, konuyla doğrudan ilişkili bilgiler plana uygun olarak sıraya konulur.

  kartların başlarına, içindeki bilgilerle ilgili olarak bir başlık konulmasıdır. Bu tür çalışma, metnin yazılmasıdaha da kolaylaştırır.

 
 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 KİŞİSELBELGELER, Yazılı belgeler, bir araştırma için çok önemli birinci elden kaynaklardır.   

 Bu tür arşivler sayıca az olmakla birlikte, hemen her toplumda bulunabilir.

Devlette, hükümette,  siyasi partilerde,  dernek,  sendika,  birlik gibi kurum ve kuruluşlarda ya da iş yaşamında önemli görevler yüklenmiş kişilerin kendi yaşamları ile ilgili   belgeleri sakladıkları özel arşivleri bulunabilir.

politikacıların   arşivleri  vardır.  Bu  arşivlerde,   yazışmalar yanında, anılar, mektuplar, notlar da saklanabilir. 

kaynaklardan  doğrulanması  gerekir.  

2. Görüşme: Bilgi alınacak kişilerle karşılıklı konuşma yoluyla veri toplama yöntemidir. Bu yöntemle veri toplamanın faydası bilgilerin birinci kaynaktan elde edilmesi ve araştırmacıya daha geniş bilgi edinme imkanı sunmasıdır. Görüşme yoluyla veri toplanırken araştırmacının konuya yönelik yeteri kadar bilgi birikimine sahip olması ve mutlaka bir hazırlık yapması gereklidir.

3. Anket:   Herhangi bir konuda kişilerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış soruların ve muhtemel cevapların bulunduğu soru kağıdına anket denir.

Anket Formlarının Hazırlanması.

Anket yöntemiyle veri toplamanın yararları şunlardır: .Anket yönteminin olumsuz yönleri ise şunlardır: Bir anket formunda bulunması gereken kısımlar şunlardır: Anket soruları hazırlanırken şu noktalara dikkat edilmelidir. Bu amaçla oluşturulacak soru tipleri şunlardır. Anket hazırlanırken aşağıda verilen önerilere dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Örnekleme: Koşullu örnekleme: koşulsuz örnekleme             4. Gözlem: Araştırılacak unsurların doğal ortamlarındaki yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemidir.   

Basit Gözlem Araştırmacının, teknikler kullanmadan yaptığı ve tekrarlanması ancak rastlantılarla mümkün olabilen bir gözlem türüdür. bu tür gözlemlere "denetimsiz gözlem" de denilmektedir.

 Katılımlı ve katılımsız gözlem türleridir.

Katılımlı Gözlem gözlemcinin amacını ve kimliğini saklamada başarılı olması halinde, gözlem konusu olan kişi ve grupların davranışlarının gözlemden çok az etkilenmesi yada hiç etkilenmemesidir.

Katılımsız Gözlem gözlemci, incelediği topluluk, grup ya da olaya, bunların bir üyesi olmadan, dışarıdan bir kimse gibi bakmaktadır... Bu gözlem tekniğiyle, öncekine oranla, daha geniş kapsamlı, daha nesnel ve standartlaştırılmış bilgiler sağlanabilmektedir.

 
 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

İçerik Çözümlemesi. Görgül (ampirik) (deneyimcilik) olarak yapılan dolaysız, yaygın gözlem teknikleri arasında, özellikle son 30-40 yıldan bu yana oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır İçerik çözümlemesi toplumsal ya da toplumbilimsel araştırmalarda kullanılan bir gözlem tekniğidir.  

İçerik Çözümlemesinin Tarihsel Gelişimi..

İçerik Çözümlemesine Ait Tanımlar

yazılı ya da görüntülü materyalin   sistematik  analizidir,

İçerik çözümlemesi bir mesajın içindeki verilerden yinelenebilir ve değerli çıkarımlar yapan bir araştırma tekniğidir.

İçerik Çözümlemesinde Türler

Pragmatik(Yararcı, Faydacı) Çözümleme İşaretlerin olabilen nedenlerine ya da etkilerine göre sınıflama yöntemidir.

Sözgelimi, iletinin verildiği zamanlardaki sıklığı sayarak nasıl bir etkisi olacağını ortaya çıkarmak.

 Anabilimsel (Semantiksel) Çözümleme Sözcükleri anlamlarına göre sayma ile ilgili kümelendirmedir.

Sözgelimi bir mesajda kaç kez doğrudan ya da dolaylı ‘’Atatürk’’ sözcüğünün geçtiğinin bulunması gibi.

İşaret Aracı Çözümleme Bir mesajın içeriğinin işaretlerin psikofiziksel özelliklerine göre sıklığının sayılmasıdır.

Örneğin, bir mesajda ‘’Amerika’’ sözcüğünün kaç kez geçtiğinin sayılması gibi.

 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜELTEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

 

VAKA ÇALIŞMASI( OLAY İNCELEME)

 Bir ortamın, tek bir kişinin, tek bir tür dokümanın ve olayın ayrıntılı olarak incelenmesi,

Vaka Çalışmasının Çeşitleri   

Organizasyonların Geçmişini İnceleyen Vaka Çalışmaları .

Bu duruma nasıl geldi? İlk yılı nasıldı? Ne tür değişikliklere maruz kaldı? Şimdi nasıl? Kapandıysa neden kapandı?

Gözleme Dayalı Vaka Çalışmaları. Araştırma için iyi bir fiziksel ortam aynı insanların tekrar tekrar kullandıkları yerdir.

katılımcı sayısının AZ  olması durumunda araştırmacının varlığından dolayı o kişilerin davranışlarına şekil verme olasılıkları yükselir. katılımcı sayısının ÇOK  olması sizin o kişilere istemediğiniz halde sıkıntı verme olasılığınızı şürür. Ancak, araştırma verilerinin idare edilebilmesini zorlaştırır.

Yaşam Hikâyesi Vaka Çalışmaları Araştırmacının bir kişiyle kendi ağzından kendi hayat hikâyesini öğrenmek için görüşmeler yapmasıdır. Bu tür çalışmalar tarihçiler tarafından yapıldığında sözlü tarihadıyla anılır.

topluluk vaka çalışmaları bir mahallenin ya da topluluğun incelenmesidir.

Durumsal analizler bir durumun katılanların bakış ılarıyla incelenmesidir.Mikroetnografi, bir organizasyonun çok küçük bir bölümü

örneğin: bir sınıf ya da çok özgün bir organizasyonel aktivite örneği çocukların resim yapmayı öğrenmelerinin incelenmesidir.

Çok Vakalı Çalışmalar Araştırmacıların iki ya da daha fazla katılanla veya iki farklı ortamda yaptıkları çalışmalardır. Bazıları tek vaka çalışması olarak başlayabilir. Bazıları ise bir seri çalışmanın ilk çalışması olarak başlayabilir. 

Karşılaştırmalı Vaka Çalışmaları İki ya da daha çok vaka çalışmasının yapılması ve bunların karşılaştırılmasıdır.   

Vaka Çalışmasının Yararları .  

Vaka Çalışmasının Uygulama Özellikleri    

Vaka Çalışmasının Uygulama Alanları