GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


büro düzenlemeKİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 

OKUL :………………………………..  DERS :             TASARIM VE ORGANİZASYON                  MODÜL BÜRO DÜZENLEME  Meslek Alanı: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  eğitim alanı  34   İŞLETME VE İDARİ BİLİMLER: öğretim alanı  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI   ………………  MESLEK / DAL : Ticaret Sekreterliği Dalı Yönetici Sekreterliği Dalı

 

1.  İşletme – İşletme;  bilgi,  fikir,  teşebbüs,  emek,  para,  makine,  malzeme  gibi    unsurlarından hepsinin  veya  birkaçının  bir  araya  getirilerek  planlı  olarak  kurulmuş  bir  düzen  içinde, bunlardan  bir  üretim

veya  hizmetin  elde  edildiği,  sistemlerdir. fabrikalar  askeri birlikler, hastaneler, oteller, Okul  İşyerleri hastane hapishane  askeriye  ,spor kulüpleri alışveriş yerleri dinlenme, eğlenme yerleri restaurantlar, okullar, nakliye şirketleri, turizm şirketleri, sigorta şirketleri,  matbaalar,  yayın  evleri,  inşaat  şirketleri,  maden  ocakları,  devletler,  ithalat  ve ihracat firmaları, pazarlama şirketleri, devlet kuruluşları birer işletmelerdir.  Evden devlete,pazarlamacısından otomobil fabrikasına kadar değişik türde, değişik özellikte ve büyüklükte olan birimler hep birer işletmedir. Firma, kuruluş, teşebbüs ve kurum da Şirket,işyeri,tesis,kurum,kuruluş, teşekkül  Firma ,müessese Fabrika ,atölye Ticarethane İmalathane İşletme Mağza, Galeri Dükkan işletmedir 

2.  İŞLETME ÇEŞİTLERİ İŞLETME ÇEŞİTLERİ 1. Özel İşletmeler .1.1. Tek Kişi İşletmeleri .1.2.1. Adi Şirket (Ortaklıklar) a) Kolektif Şirket b) Adi Komandit Şirket 1.2.2.2 Sermaye Şirketleri a) Limitet Şirket  b) Anonim Şirket c) Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket 1.3. Kooperatifler .2. Kamu İşletmeleri. 2.2.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)2.2.2. Katma Bütçeli İşletmeler  2.2.3. Döner Sermayeli İşletmeler 2.3. Karma İşletmeler.

3.  İŞLETME YÖNETİMİ  planlama,organizasyon (örgütleme)yönlendirme(sevk ve idare )( işbilrilgi - eşgüdüm-korninasyon) kontrol(denetim)

4.  İşletmelerin yapısı İşletmelerin organizasyonu( örgütlenme):  İşi belirleme, sınıflandırma, çalışanların yetki ve sorumlulukları, araç-gereçler yer 

5.  iş hayatı                  ekonomi, ticaret, hukuk ,pazarlama, reklam, tanıtım, satış, finasman,muhasebe ,üretim(EMEK , TABİAT , SERMAYE Müteşebbüs (girişimci işadamı )

6.  büro yönetimi ve sekreterlik

7.  Büronun Tanımı  büro; faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli insan ve ekipmanlarla donatılmış çalışma yeridir.

8.  Büronun Amacı. örgütün faaliyetlerini yönetmek ve bu faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamaktır. tüm müşterilerine mal veya hizmet temin etmektir. bürolarda kayıt tutma ve yazı işleri ağırlıklı olarak yapılmaktadır.

9.  Büroların Görevleri : .Bilginin Toplanması: Bilginin  Kayıt  Edilmesi:  Bilginin    Düzenlenmesi:    Bilginin İletilmesi: Verilerin   Korunması:   

10.     BÜROLARDA VERIMLILIĞI SAĞLAMA

11.     İş Programı İş Programları -Çalışma Takvimi- Farklı Alanlarda Değişik Şekillerde Hazırlanabilir:1- Üretim Yapan Şirketin İş Programı2- Personel Bürosu İş Programı3- Bir Bürodaki İş Programı

12.     İş Programlarının Hazırlanma Ve Uygulanmasında İhtiyaç Duyulan Araç ve Gereçler: Ajanda ve Masa Takvimlerinden Yararlanma2- Masaüstü Bilgisayar ve Kelime İşlem Sistemlerinden Yararlanma3-Elektronik Daktilo ve Sekreterlik Hizmetlerinden Yararlanma4- Fotokopi ve Faks Makinelerinden Faydalanma

13.     İş Programını Hazırlayan ve Uygulayan Bir Sekreterin Görevleri (İş akışı):1-Randevuları Düzenleme2- Ziyaretçileri Kabul Etmeş Gezilerini Organize Etme4- Toplantı Programını Hazırlama

14.     İş Akışını Takvim ve Ajandadan İzleme 1 – Uygulanacak Program Ajanda veya Masa Takvimine Kaydedilir.2- Büro Yöneticileri Veya Personelinin Ani Durumlarla arşılaşmamak İçin, Haftanın Son İş Günü Bir Sonraki Haftanın Ajanda Veya Takvimini İncelemeleri Gerekir.3-  Hergün  Bir  Sonraki  Günün  Ajanda  Veya  Masa  Takvimine  Bakarak  Bir Sonraki Gün İçin Yapılacak İşler Hakkında Fikir Edinilir.

15.     Bürolarda İş Akışını Sağlayan Yöntemler : 1- İş Akım Tekniği1- İŞLEM AŞAMASI: 2- GEÇİŞ AŞAMASI3-.İNCELEME AŞAMASI: 4-.BEKLEME  AŞAMASI:  5-.SON  İŞLEM  AŞAMASI: 2-Soruşturma Tekniği

16.     İş Organizasyonunda Başarı: Verimlilik    .Etkinlik Performans.İşbirliği-Yaratıcılık ……..

17.     İş Programlamasinda 5N- 1K Yöntemi-Ne  Yapılıyor  ve  Ne  Yapılmalıdır-Niçin  Yapılıyor?  Nasıl  Yapılıyor?  Nerede  Yapılıyor?  -Ne Zaman Yapılıyor?? Kim  Yapıyor?  ….

18.     Hareket Etüdü Nasıl Gerçekleştirilir? Hareket Ekonomisi Tekniği-Evrak Yönetiminde Hareket Analizi….

19.     Büro Çalışanının Masa Üstü Verimliliğini Sağlayan Hareket Ekonomisi Yöntemleri: Nokta Yöntemi-Parkinson Kanunu-ABÜD Yöntemi-…

20.     İşyerinde Makine,  Araç ve Donatım Malzemelerinin azırlanması  İlişkin Özellikler

21.                Sekreterlik Mesleği ve Yorgunluk Yorgunluk, belli bir işi yapan kişinin fizyolojik nedenlerle söz konusu işi daha fazla devam ettiremeyeceği bir psiko-somatik tükenme noktasına gelmesidirBu nedenle ergonomik yaklımlarda fizyolojik ve psikolojik yorgunluk durumlarından bahsedilir.

22.                İş yerinde yorgunluk nedenleri: İşin monoton oluşu ve işte inisiyatif kullanma olanağının olmaması, İşin süreçlerine bireyin kendisini katma olanağının olmaması ve işin otomatik veya yarı otomatik olması, İşte güdü ve dürtü eksikliği.Yorgunluk, aşırı ve çok uzatılmış bir işin neden olduğu hareket güçlüğü ile birlikte ortaya çıkan bir acı duygusudur. Bu, hem düşünsel açıdan, hem de duygusal açıdan işin çalışana ilginç gelmemesi sonucunda ortaya çıkar. Hoşnutsuzlukla birlikte ortaya çıkan ve işlevsel gücün azalmasına neden olan fizyolojik, zihinsel ve psikolojik bir rahatsızlık durumu olan yorgunluk, ruh ve beden bütünselliği (somatik) çerçevesinde üç başlık altında ele alınabilir.

23.                Bunlar; fiziksel yorgunluk, psikolojik yorgunluk ve zihinsel yorgunluktur.

24.                Fiziksel Yorgunluk: Fiziksel yorgunluk, doku ve organların uyarıcılığını yitirmesidir.

25.                Psikolojik Yorgunluk:....... Psikolojik yorgunluk, işe karşı bireyin duyduğu isteksizliğin bir sonucu olarak, Aşırı duyarlılık, içe dönük davranışlar, hatalara karşı aşırı uyarılma ve reaksiyon, erken acıkma, işçevresinde şikâyetlerin artması, aşırı stres düzeyi, genel bir mutsuzluk hali gibi durumlar psikolojik yorgunluğun belirtileri arasındadır.

26.                 Zihinsel Yorgunluk:. Sekreterlik mesleğinin, emek işinden bilgi işine doğru bir seyir izlemesi, zihinsel yorgunluk problemini artırır. huy ve mizaç değişikliği saldırganlık, uyku ve beslenme düzeninin bozukluğu, sese ve ışığa karşı aşırı duyarlılık ve unutkanlığın artması, dikkat dağınıklığı şeklinde ortaya çıkar.

27.                Büro Çeşitleri Görevlerine Göre Bürolar

28.                Bir Mesleğin Sunulduğu Bürolar:Mali müşavirlik bürosu, avukatlık bürosu, yeminli mütercim(tercüman) bürosu vb.

29.                Bir Fabrikanın Ya da Benzer Sanayi Tesisin Faaliyetlerinin Düzenlendiği Bürolar:Ar-Ge bürosu, insan kaynaklan bürosu, halkla ilişkiler bürosu vb.

30.                Ürün veya Hizmetlerin Satış ve Dağıtımıyla İlgilenen Bürolar:Satış bürosu, reklam bürosu gibi.

31.                Bir Şirketin veya Şirket Topluluğunun Faaliyetlerinin Düzenlendiği Bürolar:Yönetici             büroları,danışman,büroları      gibi.

32.                Kamu Hizmetlerinin Yürütüldüğü Bürolar:Belediyelerin  su,  emlak  vergisi,  iskân  vb.  büroları,  resmî  işlemlerin  yürütüldüğü bürolar, askerlik, nüfus, vergi işleri gibi bürolar.

33.                Kamu Yararına Kurum ve Kuruluşların Büroları:Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Verem Savaş Derneği gibi.

34.                Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar 

35.                Özel Bürolar Özel bürolar 1–4, kişinin birlikte oturup çalıştığı küçük odalardır. Bunlara “Kapalı Büro”da denmektedir.. Müdür ve  daha üst kademe yöneticilerle, araştırma, planlama, dosya incelenmesi, proje hazırlama vb. zihni çalışma ya da gizli kalması gereken işler yapan personele özel bürolar ayrılmalıdır. Kapalı Bürolar Özellikle  üst  yönetim için  tercih  edilen  büro  türüdür.  1–4  kişinin  çalışğı  odalardır. Gizlilik gerektiren işlerde, plan-proje çalışmalarında, dikkat gerektiren hesap işlerinde, işle bağlantılı   özel   görüşmelerde   kapalı   bürolar   uygun   olmaktadır

36.                ık Bürolar rutin ve mekanik işler yapılan kurumlarda geniş salonlarda toplu çalışma tercih edilmelidir. Bu salonlara “Açık Büro” adı da verilir. Açık bürolarda yaklaşık olarak 5–100 personel çalışabilir. Açık büroların alanları

ise 150-3000m2arasında olabilir. Açık bürolar gerektiğinde portatif ve ses geçirmeyen bölmelerle daha küçük salonlara bölünebilir..

37.                ık büroların yararları şunlardır: Binanın maliyeti düşer.  Isıtma, aydınlatma ve diğer servisler ucuz olur (ekonomiktir.) Daha az alana, daha kolay ve düzenli yerleşme olanağı verir (yerden tassa ruf sağlar.) Kapı âdeti

ve koridorlar azalır. Dekorasyon ve temizleme maliyeti düşer  . Daha yakından, etkili kolay gözetim ve denetim olanağı sağlar. İlgililer birbirlerini daha rahat görebilirler . Haberleşme ve iş akımı kolaylaşır . Makine ve gereçlerin ortaklaşa kullanılma kolaylığı olur. Örgütte ve bürolarda değişimlik gerekirse, gereksinme bölmelerle kolayca kaılanabilir. Daha iyi fiziksel koşullar sağlanmasına elverişlidir. Daha etkin yönetim ve denetime müsaittir

38.                .ık büroların sakıncaları şunlardır: Özellikle para ile ilgili güvenirliliğin önemli olduğu işlerdeki gizlilik azalır. Ziyaretçiler ve genel hareketlilik işteki dikkatin dağıtılmasına neden olur . Konuşmalar sessizliği bozabilir ve

aşırı uğultulu ve gürültülü olabilir. Salgın hastalıkların yayılmasına müsaittir. Kişilerin bir gruba bağlı olduklarının ve kıdemli amirler arasına statülerin açıkça belirlenmesi durumunda personelin morali düşebilir. Kişisel prestijin azaldığı kanısını yaratır

39.                Yerleşmenin Planlanması bina ve kat planı ve yerleşimi ,iş akımı   fiziksel düzenlemeler: ısıtma,soğutma, havalanma, aydınlatma, ses gürültü,müzik, rutubet temizlik

40.                Büro Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar  Kuruluşun büyüklüğü ve yapısı, Kurumun diğer kurumlarla ilişkisi, Halkla ilişki durumu ve derecesi, Personel sayısı, bunun azalma ve çoğalma olasılığı, Kurumun birimleri

arasındaki iş akımı, Yerleştirilecek binanın kat ve odalarının inşa durumu, yönü ve fiziksel koşulları Hizmet binaları saptanırken elde bir bina yoksa kira ile bir bina tutulmasının bir binamı satın alınmasının yoksa yeni bir binamı yaptırmanın daha uygun ve ekonomik olacağı incelenmeli ve karara bağlanmalıdır.

41.                Yerleşmenin Planlanması Belli oranlarda küçültülmüş masa, iskemle, dolap vb. eşyanın plastik ya da tahta maketleri ve bulanak bulunamaz ise, yine belli oranda küçültülmüş karton şekiller kullanılarak çeşitli yerleşme planları hazırlanır. Sonunda, yetkili yönetici bunlardan en uygun gördüğünü seçer. Büro (işyeri) plandaki esasa göre düzenlenir.

42.                Taşınmalar bir yerleşme etüdü ve buna dayanılarak yerleşme playapılır. Yetkili yönetici, hazırlanan planları  onaylar. Ambalajların ya da eşyaların üzerine yeni binada bürolarda iş yerlerinde gideceği kat vetoda numarasını gösteren etiketler yapıştırılır. Yeni bir binaya gelen eşyalar, üzerindeki numaralara göre odalara salonlara taşınır. Oda ve salonlar yerleşme planına göre düzenlenir

43.                Yerleşme Biçimi Geometrik Düzenleme - Asimetrik Düzenleme Büyük salonlarda düzenlilik adına arka arkaya dizmek yerine asimetrik yerleştirme tercih edilmelidir.

44.                 açık Bürolarda Serbest Yerleşme Düzeni Büro ve iş yerlerinde yapılacak iyi bir yerleşmenin amacı; alan, enerji (insan gücü),zaman, ulaştırma ve depolamadan ekonomi sağlamak olduğuna göre bu sonucu elde edebilmek için bazı ilkelere uymak zorunlu olacaktır. Açık ve kapalı bürolar arasında bir diğer yerleşme biçimi, serbest yerleşmeLandscaped (Lendsikeyp)düzenidir. Bu tür bürolar esas itibariyle bir açık bürodur. ayrı bir yöne doğru otururlar.asimetriktir.  Gruplar büyük çiçekliklerle de birbirinden ayrılırlar. Böylece büroya bir çiçekli bahçe, bir doğa atmosferi verilmiş olur.

45.                 Bütün Personelin Yararlanacağı Ortak Yerler Bütün örgüt personelin yararlanacağı kantin, kütüphane, ziyaretçi kabul ve gazete okuma odaları, vestiyerler, tuvaletler çalışma yerlerine yakın mesafede ve uygun yerlerde olmalıdır. Ancak buralara pislik, koku, duman yayılması gibi rahatsız edici durumlar önlenmelidir. Dosya, arşiv, teksir odaları, küçük depolar ve sinema, konferans, toplantı salonları bütün örgüt personelinin hizmet edebilecek kartlarda uygun yer ve yönlerde olmalıdır.

46.                Yerleşim Standartları  personelin pozisyonu (statüsü) ile sürekli ziyaretçi kabul edip etmemesi, saygınlık düşüncesi vb. hususlar da personelin yerleşme alanının standardını etkiler. Açık bürolarda kişi başına ortalama 10 m² ve 30 m3 boşluk standart olarak kabul edilebilir. Çeşitli pozisyonlar ve hizmetler için aşağıdaki yerleşme standartlarını göz önünde bulundurmak gerekir.Kişi başına 10 m²Yöneticiler için 20 m²Yönetici yardımcıları için 18 m²10–12 kişilik toplantı salonu 55 m²Kabul salonu 55 m²Mülakat salonu 18 m²Masalar arası, 80 cm ve geçitler 100 cm den daha az olmamalıdır. Gerek büro içi, gerek başka büroya ya da bir binadan diğerine taşınmalarda aşağıdaki yol izlenir.

47.                Bürolarda Yerleşme İlkeleri  yerleşimin amacı alan, enerji (insan gücü), zaman, ulaştırma ve depolamadan ekonomi sağlamak olduğuna göre, bu sonuçları elde edebilmek için bazı ilkelere uymak gerekmektedir. Yerleşme, görüş ve denetimi kolaylaştırmalıdır.. Birbiriyle ilgili iş görenler yan yana masa ya da odalara oturmalıdır(müdürle yardımcı, başkanla sekreter gibi). Halkla ilişkisi olanlar giriş katında ve kapıya yakın bulunmalıdırlar(genel evrak servisi gibi). ık bürolarda amirler, personelini görecek yerlerde (özellikle köşelerde)ve camlı odalarda oturmalıdır. Bu odaların yerden 100–200 cm. kadar olan kısımları tahta, üstleri 20–30 cm buzlu ya da yağlı boyalı cam olmalıdır . Herkesin kullandığı gereçler kendisine yakın yerde bulunmalı, bunlara eline uzatarak ya da 1–2 adım atarak ulaşabilmelidir. Lüks ve fazla gösterişli mefruşattan kaçınmalıdır. Yangına, kazalara ve kaymalara karşı iş güvenliği sağlanmalıdır. Kullanılmayan eşyalar büro ve iş yerlerine tutulmamalıdır. Bürolar, depo değildir. Elektrik ve telefon prizleri inşaat sırasında ya da binaya taşınmadan önce salon ve odalarda 3–4 metrede bir olacak sıklıkta konmalıdır. Yerleşmeden sonra çekilecek elektrik ve telefon kablolarının hem tehlike yaratacağı hem de göze çirkin görüneceği bilinmelidir.

48.                Yerleşme-İş Akımı İlişkileri Yerleşme yapılan kurumlarda, önce bürolar ve iş yerleri arasındaki iş yerleri iş akımı, sonra büro (işyeri)içindeki iş akımı incelenmelidir. Memurlar, işçiler ve iş sahipleri gereksiz yere enerji ve zaman harcarlar.

49.                Sekreter Bürolarında Yerleşme-İş Akımı İlişkisi. Beş "N", bir "K" kuralı, işve hareket etüdü konularında önemli kolaylıklar sağlar... Bu amaçla iş akım tekniği kullanılır. Bu teknik, işlemlerin bir iş akımı şemaaracılığıyla incelenmesine ve geliştirilmesine dayanır. İş akımı, bir işin yapılmasında, işlerin sırasının, kat edilen mesafenin, sarf edilen zamanın, bir iş akımı semasıyla gösterilmesidirSekreter büroları tespit edilirken, önce kat ve büroların ölçekli planları yapılır. Odanın büyüklüğüyle orantılı masa, koltuk, sandalye, dolap vb eşyanın plastik ya da tahta maketlerive bu olanak bulunmaması durumunda, yine belli oranda küçültülmüş karton şekiller kullanılarak, çeşitli yerleşme planları hazırlanır. Sonunda, bunlardan en uygun olanı üzerinde ortak karar verilir.

50.                organizasyon ve metod  Uzmanlarının Yerleşmedeki Görevleri araştırma raporunun önerdikleri tek ya da alternatifleri yerleşme planlarıyetkili yöneticiye sunarlar.

51.                BİNA PLANI Bina ve Kat Planı Her binanın giriş kapısı karşısına binadaki yerleşme durumunu gösteren bir bina plaasılmalıdır. Bu planda her katta hangi birimler bulunduğu yazılmalıdır

52.                (BÜROLAR, SERVİSLER)BodrumZemin1.2.3.4.-Kafeterya, Berber Evrak, Dosya, Arşiv Müdürlüğü Personel ve Muhasebe Müdürlüğü Organizasyon ve Metot Müdürlüğü Genel Müdür ve Yardımcıları Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı. Kat planında o kattaki oda numaraları ve bunların karşısında o oda ya da salonlarda yerleşmiş olan birimlerin (büroların) isimleri yazılmalıdır   Her katta asansör kapısı kaına ya da kat merdiveni başına kat planı asılmadır.

53.                KAT PLANI Kat ve Odaların Numaralanması Kat odaların bir düzen içinde numaralanması ile ilgilerin, ziyaretçi ve iş sahiplerinin bunları bulma kolaylığı sağlanır. Bunun için zemin 0 (sıfır) ya da Z harfi ile gösterilir. Katlardaki odalara o katı gösteren rakam ile başlayan numaralar verilir. 1’inci kattaki odalara: 10.11,12,13,14,15,192’inci kattaki odalara: 20, 21, 22, 23, 24, 25, Bina on kattan yüksek ise her katta 10’dan fazla oda varsa ilk iki rakam kat, diğer iki rakamda numarasını gösterecek biçimde numara verilir 10’uncu kattaki odalar: 1001.1002.1003.100920’ inci kattaki odalar: 2001.2002.2003.200930’uncu kattaki odalar: 3001.3002.3003.3009 biçiminde numaralandırılır.

 

54.                Fiziksel Koşullar ve Düzenlemeler Bürolarda ve iş yerlerinde verimli bir çalışma elde edilebilmesinde fiziksel koşulların etkisi ve bunların iyileştirilmesinin önemi çok büyüktür. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

55.                Aydınlatma Güneş ışığının sağlanamadığı ya da az olduğu yer ve zamanlarda beyaz ışık veren floresan ve civalı ampullerin kullanılması uygun olacaktır. Bu tür ışığın sağlanamadığı hallerde kırmızı ışık veren normal ampullerin kullanılması doğaldır. Bunun için ışık kaynağı ile çalışanların arasına ve ampulün önüne buzlucam, beyaz mika, mukavva, hatta kalınca beyaz kâğıt koymak suretiyle ışığın tavana ya da duvara çarparak Gözlere yansıması önerilebilir. Işığın, çalışanın sol omuzunun arkasından gelmesi gerekir. Böylece baş ve elin gölgesi yazılan ya da okunan sözcüğün sağ ilerisine düşer, okuma ve yazma fonksiyonu Engellenmemiş olur.

56.                Isıtma ve Soğutma Ülkemizde ısının iş yeri ve bürolarda 18–22 (ortalama 20) ve evlerde 23 – 25 derece dolaylarında olması kabul edilebilir. incelemeler, soğuğa karşı insanların yaş, cinsiyet, yetiştiği çevre, soya çekim vb. koşullara göre değişik direnç ve tepki gösterdiğini ortaya koymuştur. Buarada kadınların soğuğa karşı erkeklerden daha dirençli olduğu (kadınların erkeklerden daha az üşüdükleri) saptanmıştır. Eksi 10 Derecede: El ve ayaklarda, burunda ekimozlar başlayabilir. Çürük görüntüsünde morluklar oluşur. Böbrek üstü bezleri faaliyete geçer salgılanan adrenalin ve kortizon miktarı artar. Aşın soğuk karşısında vücudun enerji gereksinimini karşılamak için karaciğer, glikozu kana vermeye başlar. El, ayak ve burunda kan dolaşımı azalır, dokuların beslenememesi yüzünden dokuharabiyetleri başlayabilir.Kalp ve damar sistemi aşırı çalışmaya başlar. Vücut ısısını belli bir oranda tutmak için çok çalışan kalbin oksijen ihtiyacı artar

57.                .Eksi 20 Derecede: Kanda toksit (zararlı) maddeler çoğalmaya başlar. Acı ve sızı duyulmaz, donma emareleri başlar. Hareketsizlik baş gösterir (devamlı duran kımıldamayan kişiler için).Vücudun hormon salgıları iyice artmıştır. Bunlara paralel olarak kalp atışları ve kanınakış debisinde de azalma görülür. El ayak parmakları iyice hissizleşmiştir. Kan bu organlara ulaşamadığı için dokuharabiyeti ile birlikte morluklar, ekimozlar olur. Vücudu yağ dokusu içinde bulunan yağlar, son korunma çaresi olarak kana verilmeye başlar.

58.                Eksi 30 Derecede: Kanda eritrositler (kırmızı yuvarlar) kümelenmeye başlar. Zatürree ve zatülcenpler meydana gelebilir.

59.                Havalandırma. İnsanın dış duyu organı olan deri, soğuktan etkilendiği anda sinir uçları vasıtasıyla beyindeki ısı merkezini harekete geçirir. Vücut, sabit ısısını korumak için (36,5 derece) tüm önlemlerini almaya başlar; iç ısı yükselmeye başlar, kan daha çok iç organların çevresinde toplanır. Bu yüzden titremeler, ürpermeler. Dışarıda kalınan süreyle orantılı olarak yüzde ve ellerde kızarmalar, yanmalar başlar. Kalp ve damar hastalığı şikâyetleri varsa (Anjina pektoris) kalp ağrıları görülebilir.  

60.                Ses ve Gürültü. Gürültü, yalnız işitme duygusunu körleştirmez, sağırlık yapmakla kalmaz; şiddetine(desibel derecesine), tonuna, süresine göre vücutta birçok huzursuzluk ve rahatsızlıklara, ciddi hastalıklara neden olmaktadır. Ayrıca gürültü sinirlilik yaratır, kalbin çalışma hızını arttırır, damarların daralmasına ve dolayısıyla kan basıncının yükselmesine (yüksek tansiyona) neden olur, rahat solunum yapmayı engeller, mide ve beyin zarı iltihaplanmalarına, göz bozukluklarına, ruhsal bunalıma yol açar, insan ömrünü kısaltır.  Gürültü beden işçilerinde %30, fikir işçilerinde ise %60'a varan verim kayıplarına neden olmaktadır.  Büro ve iş yerlerinde gürültünün yok edilmesi için masa ve sandalye ayaklarına kauçuk geçirilmesi, telefon zillerinin kısılması ya da telefonların ışıkla ve zırıltı zilleri ile çaştırılma, çağırma zili yerine ışıkla uyarı sisteminin uygulanması, yerlere halı, halifleks, marley vb. ses geçirmeyecek maddeler döşenmesi, pencerelere perde takılması, duvarlara kurşunlu ya da kurşun tozlu ses geçirmeyen levhalar yerleştirilmesi, ses çıkaran makinelerin havuz (polo-servis) modelinde bir yerde toplanması, ağır ve fazla gürültü yapan büyük makinelerin zemin katlara konarak gürültünün toprağa geçmesinin sağlanması, kulaklara tıkaç konması başlıca önlemler olarak ileri sürülebilir

61.                 Rutubet Uygun rutubet derecesi, havadaki su buharı oranının %50 dolaylarında olduğu durumdur. Rutubet derecesinin, %30'dan az, %70'den fazla olması organizma üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Özellikle fazla rutubet nezleye, baş ağrısına, sinirliliğe, isteksizliğe, fiziksel gücün düşmesine ve bunalıma yol açabilir. Bu durum; yaşlılarla, kalp, damar hastalığı ile yüksek tansiyonu olanlar için daha önemli olur. Çalışma verimi düşer, işe devamsızlıklar artabilir. Rutubetli havalarda fazla terleme ve su kaybı olacağından, ince kıyafetler giymek, güneşten kaçmak, bol su ya da çay içmek, sulu besin yemek, kış ise kalorifer radyotörlerine su kapları takmak ya da üzerlerine su dolu kaplar koymak yerinde olur. Fazla kuru havanın da baş ağrısı, boğaz kuruluğu ve fiziksel gevşeme yapacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

62.                Müzik Büro ve iş yerlerinde dinlendirici bir müzik çalınması da personelin moralini olumlu biçimde etkileyecektir. Bu nedenle iş yerlerinde ve özellikle açık bürolarda 15'er dakikalık aralar la yumuşak ve hafif tonda müzik çalınması önerilebilir.

63.                Temizlik.. Mutfakları, ofisleri, tuvaletleri kahverengi, koyu bej, gri yapmakta ve böylece «Kir götürsün.» demekteyiz. Oysa bu «Kirli olsun, fakat belli olmasın.» demek değil midir? O halde sözü edilen yerleri beyaz boyamalıyız ki, kir belli olsun vehemen temizlensin. Hastane beyazlığı gibi.

64.                BİLGİ NEDİR? araştırma,gezi ,gözlem,deney,görüşme, tartışma,arıtmatik ve mantık işlem sonuncu elde edilenlerin tümüdür. OBJE ,SUBJE  ARASINDA Kİ  İLİŞKİNİN SONUCU BİLGİDİR. İŞLENMİŞ VERİLERE BİLGİ DENİR.

65.                ÇEŞİTLERİ NELERDİR?, bilimsel, felsefi, , din ahlak hukuk aktuel ve magazin bilgisi güzel sanat ,estetik ve tasarım

66.                TASARIM NEDİR? Yazımda; düşünce, sözdizimi, felsefe çizimde; tasarım, güzel sanat ve estetik tasarım bireyleşmektir, özgürlüktür. TASARIM, İLERİ GÖRÜŞ, BULUŞ, formül

67.                KİMLER TASARIMCIDIR? DÜŞÜNEN, SÖYLEYEN, DAVRANAN her kişi tasarımcıdır.    

68.                TASARIMDA AŞAMALAR NELERDİR?                İleti, deşifre, aktar, algıla veya duyu, algı, veri, işlem, bilgi, karar, eylem veya dikkat, ilgi, istek, aksiyon veya anla, planla, sor, izle, paylaş,   anla, yorumla, genelle, anlat

69.                GÜZEL SANAT VE ESTETİK TASARIMLAR NELERDİR?, şehir planlama, Mimari, kat planı, büro düzenleme resim, heykel, siir, sarkı, beste, fotoğraf, sinema, belgesel , , billmece, fıkra, atasözü, halk oyunları, ezgi, mani, edebiyat ve kültürün diğer öğeleri.

70.                TASARIMDA ŞEKİL ŞARTLARI  VARMI DIR? önceliğin başladığı yerde özgürlük kısıtlanır ,kare  oto lastiği teknolojik  olmaz, sanatsal olabilir.

71.                SANAT  SANAT İÇİN Mİ?  SANAT TOPLUM İÇİN Mİ? tasarım bireyleşmektir. Özgürlüktür.güzel ve çirkin tek başına algılanamaz. Sanat kısmen sanat genel olarak toplum içindir.

72.                KULTÜR , SANAT, TEKNOLOJİ, TASARIM  İLİŞKİSİ        sanat da bilim kültür ve teknoloji gibi ihtiyaçtan doğmuştur ,

73.                ERGONOMİ BİLGİSİ TANIMI VE ÖNEMİ  Ergonomi, insanların biyolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, insan-makine çevre uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını inceleyen disiplinler arası inceleme, geliştirme çalışmalarının bütünlüğü olarak tanımlanabilir.  Etkin çalışma ortamı için ise dikkat edilecek noktalar şunlardır: İşletme ve bürolardaki araç-gereçlerin, çalışanların özelliklerine ve Yeteneklerine uygun tasarlanması, İşletme ve bürolardaki bütün bölümlerde yapılan işlerin, yararlı olarak algılanmasına, İşletme ve bürolardaki çalışma yöntemleri ve iş koşullarının, çalışanlara uygun duruma getirilmesine, İşletme ve bürolardaki çalışanlara, yeteneklerini kullanarak ve kendilerini gerçekleştirme imkânı sunulmasına dikkat edilmelidir. . Bunlar İnsanın fiziksel özelliği, duygusal özelliği, ussal özelliği, İnsan-otomasyon ilişkisi, mekanik sorunlar, boyut sorunları, Aydınlatma, ısıtma, havalandırma, ses ve gürültü, nem, renk, temizlik, yerleştirme biçimi, estetik gibi çevre şartları, Hareket ekonomisi ve çalışma koşulları, çalışma ortamının stres yapısı, işkazaları, dönüşümlü çalışma aralıkları, çalışma süresi, yetki ve sorumluluk, ücret durumu, isteklendirme gibi çalışma şartlarıdır. Ergonomi işletmeler ve büro çalışmalarının bütünlüğü içerisinde ve sosyal yaşamın detaylaarasında düşünülebilir ve uygulanabilir.Sekreter odaları, sekreterlik türüne göre belirlenmeli ve yine sekreterlik türüne göre tasarıve dizaynı yapılmalıdır. Sekreter masaları ve kullanacağı büro malzemeleri ergonomik koşullara göre iş verimliliği ve etkinliğini sağlayacak biçimde olmalıdır. Sık sık kullanılan gereçlerin kolay ulaşılabilir bir yerde olması önemlidir. Rahatsız koltuklar, loş ışıklar fiziksel yorgunluğa neden oldukları için işgücü verimliliğini önemli ölçüde düşürür. Bunun için sekreter odalarının aydınlatılmasında ışık eşit olarak dağıtılmalı, gölge ya dayansıma yaratmadan masayı tamamen aydınlatmalıdır. Sekreter masaları bir ziyaretçi ile konuşmak için başka bir yöne doğru dönülmeye gerek kalmayacak bir biçimde yerleştirilmelidir. Masanızın arkasından bir kişiyle konuşursanız, masa sembolik bir engel gibi görünebilir. Çok yazı yazıyorsanız ve bunu sağ elle yapıyorsanız, ışığın soldan gelmesine dikkat etmelisiniz. Sekreter bürolarında özel eşyalarının konulacağı bir dolabın bulunması, ani seyahat ve diğer bazı durumlar için yararlı olur 

74.                tasarım ve ilkeler : Tasarımda denge ilkesi Bu ilke büro malzemelerinin, büroya belli bir denge prensibine göre yerleştirilmesini gerektirir. Büroların tasarımında denge iki şekilde sağlanabilir. Bunlardan biri simetrik diğeride asimetrik dengedir. Simetrik dengede, ortak nokta sekretere hareket ekonomisini en iyi sağlayan noktadır. Bu noktaya göre konumlandırılan malzemeler, simetrik dengede sayılır. Asimetrik denge ise simetriği olmayan, ancak konumlandırılma biçimi hareket ekonomisi kurallarına aykırı olmayan denge türüdür. Tasarımda oran ilkesiBürolarda sekreterin verimli olabilmesi için büro malzemelerinin yerleşiminin belli bir orana göre olması gerekir. Oran ilkesinde ilk dikkat edilecek husus, sekreterin vücut ölçüleriile kullandığı masa ve sandalyenin antropometrik koşullara göre oranlanmasıdır. Aynı zamanda, sekreter odasının büyüklüğü de sekreterin mesleğini fonksiyonel bir biçimde yapmasısağlayacak ölçülerde olmalıdır. Tasarımda uyum ilkesi Bürolarda kullanılan malzemelerin büyüklük ölçüleri, bir uyum göstermelidir. Sekreter bürolarının tasarımında uyum üç bakımdan ele alınır: Birincisi büyüklük, ikincisi renk, üçüncüsü de kullanılan malzemelerin kalitesi bakımından. Sekreter bürosunun ve büro malzemelerinin gereğinden büyük veya küçük olmauyumu bozar. Renk bakımından da bir uyum olmalıdır. Bürodaki duvarlar ve kullanılan masa sandalye ve koltukların, diğer büro malzemelerinin renklerinin uyum içinde olması gerekir. Renkler açısından görsel ve estetik açıdan bir etki alanı oluşturmalıdır. Kalite bakımından dabir uyum olmalıdır. Bir tarafta çok kaliteli bir malzemenin yanında, kalitesi oldukça düşük bir büro malzemesi, bürodaki uyumu önemli ölçüde bozacaktır. Bürolarda kullanılan duvar renklerinin seçimi de uyuma göre olmalıdır. Zıt renklerin bir arada bulunmamasına özen gösterilmelidir. Renkler aynı zamanda psikolojik etkileri de dikkate alınarak seçilmelidir. Tasarımda sadelik ilkesiEn iyi tasarım sade olanıdır. Sadelik, aynı zamanda kolay iletişim kurmanın en iyi yardımcısıdır ve dikkatin dağılmasını önler. Bürolarda sadelik, gereksiz malzemelerin olmamaile sağlanır. Abartılı bir büro, dikkatin dağılmasına neden olur, verimliliği düşürür.Renklerin ortak anlamı ve dili vardır. Koyu giysiler yas, ciddiyet ve resmiyetin; beyaz, saflık ve temiz duyguların; kırmızı canlılığın; eflatun, soyluluğun ifadesi olagelmiştir. Giyim kuşamın ve çeşitli aksesuar malzemeleri de sözsüz iletişim kodu olarak kullanılmaktadır. Bunlar aynı zamanda insanların toplumsal statüsünü gösterir. Renkler, zekânın uyarılmasından ruhsal durumlara, duyguların iletilmesinden kişisel özellikler ve inançlardan düşüncelere kadar birçok farklı özellikleri içerir. Sekreter odaları dizayn edilirken, renklerindiline dikkat edilmelidir. Renkler farklı toplumlarda farklı anlamlar içerir, (siyah yaklaşık bütün toplumlarda yası simgelerken, Çinlilerde yası simgeleyen renk beyazdır. Bazı yazarlar, sıcak renklerin (kırmızı, turuncu, kahverengi) kan basıncım yükselttiğini, soğuk renklerin (mavi, yeşil) ise düşürdüğünü söylemektedir.

75.                Bürolarda fiziksel koşulları, çalışanların termal, görsel ve akustik çevresi oluşturur. Bunları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

76.                Büroların estetik çevresi:Sekreterler, günlük yaşamlarının büyük kısmını bürolarda geçirirler. Bu nedenle büroların tasarımları, güzellik (estetik) duygularına hitap edecek biçimde olmalıdır. Bulamaçla yapılacak düzenlemelerin başında, büroların "iç genişliği" sağlayan renklerle boyanmagelir. Bilindiği gibi renklerin insan psikolojisi üzerinde belli bir etkisi vardır. Aynı zamanda sekreter bürolarının insanın güzellik duygularına, estetik anlayışına aykırı toz vekirliliklerden, zevksiz dekorasyondan arındırılması gerekir. Renkler sadece büronun gösterişini iyileştirmekle kalmaz, yorgunluğu azaltır, etkinliği artırır ve morali yükseltir, insanlar çoğunlukla bunun farkındadırlar fakat psikolojik olarak bunun bilincinde olmak oldukça zordur. "Koyu" ve "gri" renkler, büro işlerinin yürütülmesi açısından ilginç değildir ve sıkıcıdır. Koyu renkler, depresyona neden olur. fislerdekullanılan renkler, insanı motive edecek parlaklıkta ve tonda olmalıdır. Odalar küçüldükçe daha açık tonlar kullanılmalıdır.

77.                Büroların termal çevresi: İnsanla çevresi arasında, fiziksel nesnelerde olduğu gibi bir ısı alışverişi olur. Bu ısı aşverişini etkileyen, insan ve çevreyle ilgili birçok etken vardır. Bu etkenleri önem derecesine göre iki kümeye ayırmak mümkündür. Birincisi; yapılan faaliyet, havanın ısısı, nem oranı, atmosfer basıncı, hava hareketinin hızı ve radyasyon düzeyi gibi etkenlerdir. İkincisi ise; deri ısısı, terleme hızı, deri yüzeyinin nemi, gibi etkenlerdir. Termal konforun ilk koşulu, ısı alış verişinin bir denge içinde olmasıdır. Termal konfor, çok sayıdaki etkenlerin belirli sınırlar içinde birleşimleri ile elde edilir.

78.                İnsan-görsel çevre ilişkisi:İnsan görsel çevre ilişkisi de, insan termal çevre ilişkisi gibi, verimliliği ve etkinliği artırma kaygılarından doğmuştur. İşgörenin, "görsel çevre ilişki modeli"ni oluşturacak özellikler, iki ana kümede ele alınabilir. Çalışana ve yaptığı işe bağlı özellikler. Görsel çevreye bağlı olan özellikler. Birinci gruba giren özellikler, göz yapısına, alışkanlıklara, geçmiş deneyimlere, yaşa ve işin niteliğine bağlı olan özelliklerdir. Ergonomi uzmanları, yapılan işe bağlı özellikleri şuşekilde sıralıyorlar: Çalışılan nesnelerin büyüklüğü, nesne ile çevresi arasında aydınlatma farklılığı, görme için ayrılan zaman İkinci gruba giren özellikler; aydınlatma yoğunluğu, çevredeki yüzeyler, bölgelerarasındaki aydınlatma farklılığı, parıltı, çevrede olan renkler gibi görsel çevre özelliklerid

79.                Büroların akustik çevresi: Sekreter bürolarında akustik çevre ile özel bir rahatsızlık yaratmayan, gürültüdenarınmış, konuşma anlaşılabilirliğini sağlayan, eko yapmayan, akustik gizliliği sağlayan nitelikleri anlaşılır.

80.                Büroda Estetik ve Dekorasyon Verimi etkileyen faktörlerden biri de bürolardaki estetik ve dekoratif düzenlemelerdir. İşyeri ya da bürolarda yaşamımızın uzun yılları ve günümüzün önemli bir kısmı geçmektedir. Bu yerlerin, içinde huzurla, rahat ve mutlu olarak yaşanabilir bir atmosfere sahip olması gerekir. En uygun atmosfer doğa koşulları olarak kabul edilmektedir. Builkeden hareket edilerek aşağıda konular üzerinde durulacaktır

81.                Estetik İster kapalı büro olsun, ister açık bürolar olsun kişilerin çalışma zamanlarını geçirdikleri yerlerin çalışanların hoşlanacağı, dinleneceği, rahatlayacağı, göze hoş gelen, estetik niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bürolardaki mobilyaların yerleştirilmesinden renk uyumuna, renk uyumundan kullanılan diğer malzemelerle örtüşmesine kadar pek çok konuda estetiğe dikkat edilmesi gereklidir. Pencere için seçilen perdenin uzunluğu, rengi, kumaşı, masaların ve dolapların içine konacak objelerin seçimi, büroda canlı çiçek bulundurulmada estetik açıdan önemli unsurlardandır.

82.                dekorasyon Bürolardaki eşyaların renk ve biçimleri ile yerleşme düzenleri de verimi etkiler..Dekoratörler, çok kesin olmamak koşulu ile köşeli mobilyaların dikkatin dağılmasını önlediğini ileri sürmektedirler. Bürolarda büyük yapraklı çiçek saksı ve sandıkları bulundurmak, bazı raflara biblolarkoymak, duvarlara pastel renkli ve iç açıcı manzara resimleri asmak ya da yapmak suretiyle dekoratif bir görünüm elde edilebilir. Buralardaki eşyaların renkleri, malzemesi, kaplandığı kumaş, modeli ile yerleştirme düzenleri de buralarda çalışanların çalışma düzenlerini etkilemektedir   Bürolar için seçilen eşyaların lüks ve gösterişli olmasından çok, fonksiyonel, sağlam, işin gereklerine uygun ve çalışanın işini kolaylaştıracak nitelikte olması gereklidir. Yine seçilecek olan mobilyaların, çalışanın güven içinde çalışmasını sağlayacak nitelikleri taşıması gerekmektedir. Dekorasyonu yapan kişinin, büronun büyüklüğüyle orantılı mobilyalar seçmesi önemlidir. Yine mobilyanın renkleri ile duvar, halı ve diğer kullanılan objelerin renkleri birbirineUygun olmalıdır. İnsanların doğal malzemelere uyumu daha kolaydır.

83.                Renkler bürolar pastel renklerle (açık yeşil, mavi, pembe, bej ve gri) boyanmalı, özellikle küçük odalarda koyu renklerden kaçınılmalıdırkırmızının sinirlendirici, yeşil ve mavinin sakinleştirici, sarı ve turuncu   kat çekici, kahverengi, siyah, lacivert gibi koyu renkler moral düşürücü özellikleri unutulmamalıdır.Renklerin, ışığı tutması veya yansıtması gözleri ve çevreyi etkiler. Yine seçilecek renkler odanın büyük veya küçüklüğü ile de ilgilidir. Örneğin koyu renkler mekânı dahadar, açık renkler ise mekânı daha aydınlık gösterir. Yine açık renklerin insanları dinlendirme ve sakinleştirme etkisinin yanında, koyu renklerin melankolik ruh hali yaratmasöz konusudur. Renkler; "sıcak (ateşe benzer) ve soğuk (suya benzer) renkler" olarak gruplandırılmaktadır. Kırmızı, turuncu, sarı, bal ve şarap renkleri sıcak renkler olarak kabul edilmektedir ve insanları heyecanlandırma etkisi vardır. Koyu renklerin (siyah, mor, kahverengi) hüzün verici ve moral düşürücü etkisi mevcuttur. Büroların m2’leri küçüldükçe koyu renklerden kaçınılmalı, ık renkler (beyaz, pastel, yeşil, sarı, pembe) iç açıcı, ferahlatıcı, rahatlatıcı velâkinleştirici renklerdir. İki renk yan yan kullanıldığında bu iki renk birbirini etkilemektedir. Birden fazla renk bir arada kullanılacaksa renkler arasında uyum olmalı ve renklerle ışık arasında olumlu etkileşim sağlanmalıdır. Çalışma mahallerindeki tüm duvarların aynı renk boyanması gerekli değildir. Boyut kazandırmak için, uzun ve geniş duvarları ık, dar ve küçük olan duvarı koyu renk boyayarak büro daha hoş bir görüntüye bürünebilir. Bürolar, yine duvarlar ikiye ayrılarak üstü ve alt kısmı başka renk boyanabilir. Bu renkler birbirinin tonu olabileceği gibi zıt renkleri de olabilmektedir. Bürolarda kontrast renk seçiminde çok dikkat etmek gerekir. Gözün bir renkten diğerine geçişte, diğer rengin yansıttığı farklı ışığa uyum sağlaması zorlanmasına neden olur. Bu da gözün yorulmasına ve bozulmasına neden olabilmektedir. ışığın yansıması ve moral etkisi nedeni ile açık yeşil, mavi, pembe, bej gibi renklerle boyanmatercih edilmelidir. Renklerin moral ve verim üzerindeki önemli etkisi inkâr edilemez. Renkler ışığı tutarak, az ya da çok yansıtarak gözleri ve çevreyi etkiler. Mavi boyalı karanlık bir oda mum ile aydınlatılsa, odanın rengi beyaz görülür... Mavi ile beyazyanyana getirilirse mavi daha canlı, beyaz da mavimsi olur, fakat mavi kırmızı ile yanyana gelince eflatuna dönüşmektedir. Geniş bir salonun üç duvarı ık, dördüncü ve küçük boyuttaki duvarı koyu renk boyanırsa salonun görünüşü monotonluktan çıkmaktadır...

                                                                                                                                                                               

 
   
   
http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.